Dziennik Ustaw

Wykonanie pewnych czynności przewidzianych w polsko-niemieckim układzie waloryzacyjnym, podpisanym w Berlinie dnia 5 lipca 1928 r.

Dz.U.1932.113.940 | oświadczenie rządowe z dnia 24 listopada 1932 r. | Akt jednorazowy

Lasy, dla których plan urządzenia gospodarstwa leśnego może być zastąpiony programem gospodarczym.

Dz.U.1932.113.938 | rozporządzenie z dnia 17 grudnia 1932 r. | Akt utracił moc

Wykonanie ustawy z dnia 11 sierpnia 1923 r. o tymczasowem uregulowaniu finansów komunalnych.

Dz.U.1932.113.937 | rozporządzenie z dnia 23 listopada 1932 r. | Akt utracił moc

Ochrona lasów niestanowiących własności Państwa.

Dz.U.1932.111.932 t.j. | rozporządzenie z mocą ustawy z dnia 24 czerwca 1927 r. | Akt utracił moc

Uzupełnienie załącznika do rozporządzenia z dnia 8 kwietnia 1932 r. o ustaleniu taryfy na wyroby tytoniowe.

Dz.U.1932.111.931 | rozporządzenie z dnia 6 grudnia 1932 r. | Akt utracił moc

Wprowadzenie w obieg znaczka pocztowego z widokiem ratusza miasta Torunia.

Dz.U.1932.111.929 | rozporządzenie z dnia 3 grudnia 1932 r. | Akt utracił moc

Zmiany terytorjalne gmin wiejskich w powiecie kolbuszowskim, województwie lwowskiem.

Dz.U.1932.111.928 | rozporządzenie z dnia 15 listopada 1932 r. | Akt utracił moc

Rozszerzenie czasu ochronnego na wiewiórki.

Dz.U.1932.111.927 | rozporządzenie z dnia 9 listopada 1932 r. | Akt utracił moc

Wprowadzenie czasu ochronnego na dziki, żbiki, kuny leśne (tumaki) i norki.

Dz.U.1932.111.926 | rozporządzenie z dnia 9 listopada 1932 r. | Akt utracił moc

Zezwolenie na polowanie na sarny-kozy, samice jelenia i daniela oraz bażanty-kury.

Dz.U.1932.111.925 | rozporządzenie z dnia 9 listopada 1932 r. | Akt utracił moc

Zabronienie polowania na łosie-byki, dropie i dropie-kamionki (strepety).

Dz.U.1932.111.924 | rozporządzenie z dnia 9 listopada 1932 r. | Akt utracił moc

Ustalenie siedzib i właściwości terytorjalnej powiatowych urzędów ziemskich.

Dz.U.1932.111.923 | rozporządzenie z dnia 8 listopada 1932 r. | Akt utracił moc

Nadzór weterynaryjny.

Dz.U.1932.111.922 | rozporządzenie z dnia 20 października 1932 r. | Akt jednorazowy

Zm.: rozporządzenie z dnia 27 sierpnia 1928 r. w sprawie wykonywania ustawy o scalaniu gruntów.

Dz.U.1932.111.919 | rozporządzenie z dnia 10 października 1932 r. | Akt jednorazowy

Opłaty za nadzór nad parcelacją.

Dz.U.1932.111.916 | rozporządzenie z dnia 10 października 1932 r. | Akt utracił moc

Zm.: rozporządzenie z dnia 7 grudnia 1926 r. do ustawy o wykonaniu reformy rolnej.

Dz.U.1932.111.914 | rozporządzenie z dnia 10 października 1932 r. | Akt jednorazowy

Regulamin urzędowania Prokuratury Sądu Najwyższego.

Dz.U.1932.110.912 | rozporządzenie z dnia 1 grudnia 1932 r. | Akt utracił moc

Regulamin Sądu Najwyższego.

Dz.U.1932.110.911 | rozporządzenie z dnia 1 grudnia 1932 r. | Akt utracił moc

Regulamin wewnętrznego urzędowania prokuratur sądów apelacyjnych i okręgowych.

Dz.U.1932.110.910 | rozporządzenie z dnia 1 grudnia 1932 r. | Akt utracił moc

Regulamin wewnętrznego urzędowania sądów apelacyjnych, okręgowych i grodzkich w sprawach karnych.

Dz.U.1932.110.909 | rozporządzenie z dnia 1 grudnia 1932 r. | Akt utracił moc

Uchylenie i zmiana niektórych rozporządzeń wykonawczych do prawa o ustroju sądów powszechnych.

Dz.U.1932.110.908 | rozporządzenie z dnia 1 grudnia 1932 r. | Akt jednorazowy

Złączenie izb cywilnych w Sądzie Najwyższym.

Dz.U.1932.110.907 | rozporządzenie z dnia 1 grudnia 1932 r. | Akt utracił moc

Tryb postępowania przy przenoszeniu sędziów i prokuratorów na inne miejsce służbowe i w stan spoczynku.

Dz.U.1932.110.906 | rozporządzenie z dnia 1 grudnia 1932 r. | Akt utracił moc

Regulamin ogólny wewnętrznego urzędowania sądów apelacyjnych, okręgowych i grodzkich.

Dz.U.1932.110.905 | rozporządzenie z dnia 1 grudnia 1932 r. | Akt utracił moc

Umundurowanie i uzbrojenie straży więziennej.

Dz.U.1932.109.903 | rozporządzenie z dnia 3 grudnia 1932 r. | Akt utracił moc

Zm.: rozporządzenie z dnia 6 grudnia 1922 r. w przedmiocie utworzenia i organizacji okręgowych urzędów ubezpieczeń.

Dz.U.1932.109.902 | rozporządzenie z dnia 17 listopada 1932 r. | Akt jednorazowy

Częściowa zmiana taryfy celnej.

Dz.U.1932.109.900 | rozporządzenie z dnia 29 listopada 1932 r. | Akt jednorazowy

Zm.: ustawa z dnia 4 lutego 1921 r. o ustanowieniu orderu "Odrodzenia Polski".

Dz.U.1932.109.899 | rozporządzenie z mocą ustawy z dnia 3 grudnia 1932 r. | Akt jednorazowy

Zm.: ustawa z dnia 24 marca 1920 r. o nabywaniu nieruchomości przez obcokrajowców.

Dz.U.1932.109.897 | rozporządzenie z mocą ustawy z dnia 3 grudnia 1932 r. | Akt jednorazowy

Zm.: ustawa z dnia 20 stycznia 1920 r. o obywatelstwie Państwa Polskiego.

Dz.U.1932.109.896 | rozporządzenie z mocą ustawy z dnia 3 grudnia 1932 r. | Akt jednorazowy

Zmiana właściwości niektórych władz w zakresie podziału administracyjnego Państwa.

Dz.U.1932.109.895 | rozporządzenie z mocą ustawy z dnia 3 grudnia 1932 r. | Akt jednorazowy

Zm.: rozporządzenie z dnia 23 grudnia 1927 r. o granicach Państwa.

Dz.U.1932.109.894 | rozporządzenie z mocą ustawy z dnia 3 grudnia 1932 r. | Akt jednorazowy

Określenie stopy procentowej od długów pieniężnych małej własności rolnej.

Dz.U.1932.108.893 | rozporządzenie z dnia 1 grudnia 1932 r. | Akt utracił moc

Ulgi w spłacie daniny lasowej.

Dz.U.1932.108.892 | rozporządzenie z dnia 4 listopada 1932 r. | Akt utracił moc

Sprzedaż nawozów sztucznych.

Dz.U.1932.108.890 | rozporządzenie z dnia 5 września 1932 r. | Akt utracił moc

Komornicy.

Dz.U.1932.107.886 | rozporządzenie z dnia 1 grudnia 1932 r. | Akt utracił moc

Ustanowienie sądu pracy w Zawierciu.

Dz.U.1932.106.882 | rozporządzenie z dnia 30 listopada 1932 r. | Akt utracił moc

Ustanowienie sądu pracy w Tarnowie.

Dz.U.1932.106.881 | rozporządzenie z dnia 30 listopada 1932 r. | Akt utracił moc

Zniesienie sądu pracy w Dąbrowie Górniczej i zmiana okręgu sądu pracy w Sosnowcu.

Dz.U.1932.106.880 | rozporządzenie z dnia 5 listopada 1932 r. | Akt utracił moc

Utworzenie państwowego przedsiębiorstwa "Polska Poczta, Telegraf i Telefon".

Dz.U.1932.105.879 t.j. | rozporządzenie z mocą ustawy z dnia 22 marca 1928 r. | tekst jednolity | Akt utracił moc

Ustalenie wzoru monety srebrnej wartości pięciu złotych.

Dz.U.1932.105.878 | rozporządzenie z dnia 28 listopada 1932 r. | Akt utracił moc

Częściowa zmiana i uzupełnienie taryfy telefonicznej.

Dz.U.1932.105.876 | rozporządzenie z dnia 19 listopada 1932 r. | Akt utracił moc

Taksa aptekarska.

Dz.U.1932.105.875 | rozporządzenie z dnia 14 listopada 1932 r. | Akt jednorazowy

Ochrona ryb i raków na wodach otwartych.

Dz.U.1932.105.874 | rozporządzenie z dnia 27 października 1932 r. | Akt utracił moc

Stosunki służbowe nauczycieli.

Dz.U.1932.104.873 t.j. | ustawa z dnia 1 lipca 1926 r. | Akt utracił moc

Wprowadzenie togi i biretu jako stroju urzędowego dla sędziów i prokuratorów przy rozprawach.

Dz.U.1932.104.872 | rozporządzenie z dnia 15 listopada 1932 r. | Akt utracił moc

Pieczęcie organów adwokatury.

Dz.U.1932.104.871 | rozporządzenie z dnia 15 listopada 1932 r. | Akt utracił moc

Dodatkowe ustalenie ceny sprzedażnej spirytusu skażonego ogólnym środkiem skażającym (denaturatu).

Dz.U.1932.104.870 | rozporządzenie z dnia 31 października 1932 r. | Akt utracił moc

Prywatne radjostacje doświadczalne.

Dz.U.1932.104.869 | rozporządzenie z dnia 16 września 1932 r. | Akt utracił moc

Regulaminy: przewozu osób i ich bagażu oraz towarów pojazdami mechanicznemi.

Dz.U.1932.104.868 | rozporządzenie z dnia 13 sierpnia 1932 r. | Akt utracił moc

Konwencja dotycząca traktowania jeńców wojennych. Genewa.1929.07.27.

Dz.U.1932.103.866 | umowa międzynarodowa z dnia 27 lipca 1929 r. | Akt utracił moc

Konwencja Genewska o polepszeniu losu chorych i rannych w armjach czynnych. Genewa.1929.07.27.

Dz.U.1932.103.864 | umowa międzynarodowa z dnia 27 lipca 1929 r. | Akt utracił moc

Utworzenie powiatowego wydziału hipotecznego w Baranowiczach.

Dz.U.1932.101.857 | rozporządzenie z dnia 7 listopada 1932 r. | Akt utracił moc

Ulgi celne.

Dz.U.1932.101.855 | rozporządzenie z dnia 20 października 1932 r. | Akt utracił moc

Wykonanie art. 2 punkt b) ustawy o mierniczych przysięgłych.

Dz.U.1932.101.854 | rozporządzenie z dnia 1 października 1932 r. | Akt utracił moc

Częściowa zmiana taryfy celnej.

Dz.U.1932.100.849 | rozporządzenie z dnia 28 października 1932 r. | Akt jednorazowy

Częściowa zmiana taryfy celnej.

Dz.U.1932.100.848 | rozporządzenie z dnia 20 października 1932 r. | Akt jednorazowy