Law Journal

Wykonanie ustawy z dnia 22 października 1931 r. o opodatkowaniu wina i miodu syconego.

Dz.U.1932.50.471 | rozporządzenie z dnia 24 maja 1932 r. | Akt utracił moc

Zgłaszanie się i rejestracja osób, korzystających z uprawnień art. 309 prawa górniczego.

Dz.U.1932.50.470 | rozporządzenie z dnia 10 czerwca 1932 r. | Akt utracił moc

Zmiana w ordynacji pocztowej.

Dz.U.1932.50.467 | rozporządzenie z dnia 1 czerwca 1932 r. | Akt jednorazowy

Zmiany w regulaminie przewozowym dla bezpośredniej niemiecko-polsko-sowieckiej komunikacji towarowej.

Dz.U.1932.50.466 | rozporządzenie z dnia 31 maja 1932 r. | Akt jednorazowy

Właściwość władz przemysłowych do wnoszenia i popierania oskarżenia przed sądami grodzkiemi.

Dz.U.1932.50.465 | rozporządzenie z dnia 20 maja 1932 r. | Akt utracił moc

Zmiana granic gmin wiejskich Żuchowicze, Turzec i Derewna w powiecie stołpeckim, województwie nowogródzkiem.

Dz.U.1932.50.463 | rozporządzenie z dnia 13 maja 1932 r. | Akt utracił moc

Gmina wiejska Skępe w powiecie lipnowskim, województwie warszawskiem.

Dz.U.1932.50.462 | rozporządzenie z dnia 2 kwietnia 1932 r. | Akt utracił moc

Ulgi celne.

Dz.U.1932.49.457 | rozporządzenie z dnia 6 maja 1932 r. | Akt utracił moc

Szwecja-Polska. Konwencja o ekstradycji i pomocy sądowej w sprawach karnych. Warszawa.1930.08.30.

Dz.U.1932.49.454 | umowa międzynarodowa z dnia 30 sierpnia 1930 r. | Akt utracił moc

Właściwość sądów grodzkich w sprawach z ustawy karnej skarbowej.

Dz.U.1932.48.453 | rozporządzenie z dnia 18 maja 1932 r. | Akt utracił moc

Wprowadzenie jednolitego mianownictwa chorób i przyczyn zgonów.

Dz.U.1932.48.452 | rozporządzenie z dnia 12 maja 1932 r. | Akt utracił moc

Zwoływanie, przewodniczenie i uczestnictwo osób wojskowych w zgromadzeniach.

Dz.U.1932.48.451 | rozporządzenie z dnia 25 kwietnia 1932 r. | Akt utracił moc

Zgromadzenia.

Dz.U.1932.48.450 | ustawa z dnia 11 marca 1932 r. | Akt utracił moc

Zmiana okręgów sądów grodzkich w Brzezinach i Zgierzu w okręgu sądu okręgowego w Łodzi.

Dz.U.1932.47.449 | rozporządzenie z dnia 18 maja 1932 r. | Akt utracił moc

Zniesienie sądu okręgowego w Starogardzie, utworzenie sądu okręgowego w Gdyni i zmiana granic sądu okręgowego w Chojnicach.

Dz.U.1932.47.445 | rozporządzenie z mocą ustawy z dnia 21 maja 1932 r. | Akt utracił moc

Zniesienie sądu okręgowego w Lesznie oraz zmiana okręgów sądów okręgowych w Ostrowie i Poznaniu.

Dz.U.1932.47.444 | rozporządzenie z mocą ustawy z dnia 21 maja 1932 r. | Akt utracił moc

Powołanie Państwowej Rady Komunikacyjnej.

Dz.U.1932.46.443 t.j. | ustawa z dnia 15 kwietnia 1921 r. | Akt utracił moc

Zmiana wysokości uposażenia i zaopatrzenia emerytalnego pracowników Państwowego Monopolu Spirytusowego.

Dz.U.1932.46.442 | rozporządzenie z dnia 23 maja 1932 r. | Akt utracił moc

Zaszeregowanie stanowisk służbowych w Państwowym Monopolu Spirytusowym do grup uposażenia.

Dz.U.1932.46.441 | rozporządzenie z dnia 7 maja 1932 r. | Akt utracił moc

Wymiana uszkodzonych i zatrzymywanie fałszywych znaków pieniężnych.

Dz.U.1932.46.440 | rozporządzenie z dnia 23 marca 1932 r. | Akt utracił moc

Zmiana wysokości uposażenia pracowników Państwowego Banku Rolnego.

Dz.U.1932.46.438 | rozporządzenie z dnia 27 maja 1932 r. | Akt jednorazowy

Zmiana wysokości uposażenia pracowników Powszechnego Zakładu Ubezpieczeń Wzajemnych.

Dz.U.1932.46.437 | rozporządzenie z dnia 27 maja 1932 r. | Akt jednorazowy

Zmiana wysokości uposażenia pracowników Pocztowej Kasy Oszczędności.

Dz.U.1932.46.436 | rozporządzenie z dnia 27 maja 1932 r. | Akt jednorazowy

Odstąpienie gminie m.st. Warszawy terenów państwowych na cele rozbudowy miasta.

Dz.U.1932.45.429 | rozporządzenie z dnia 13 maja 1932 r. | Akt indywidualny

Rumunia-Polska. Konwencja dotycząca pomocy i ochrony sądowej w sprawach cywilnych. Bukareszt.1929.12.19.

Dz.U.1932.45.427 | umowa międzynarodowa z dnia 19 grudnia 1929 r. | Akt utracił moc

Ulga celna na papier pakowy.

Dz.U.1932.44.425 | rozporządzenie z dnia 4 maja 1932 r. | Akt utracił moc

Częściowa zmiana i uzupełnienie taryfy telegraficznej i telefonicznej.

Dz.U.1932.44.424 | rozporządzenie z dnia 20 kwietnia 1932 r. | Akt utracił moc

Opłaty od publicznych zabaw, rozrywek i widowisk na rzecz Polskiego Czerwonego Krzyża.

Dz.U.1932.43.422 | rozporządzenie z dnia 4 maja 1932 r. | Akt utracił moc

Ulgi przy sporządzaniu bilansów przez zakłady ubezpieczeń podlegające nadzorowi Ministra Skarbu.

Dz.U.1932.43.421 | rozporządzenie z dnia 30 kwietnia 1932 r. | Akt utracił moc

Zmiana wysokości uposażeń funkcjonarjuszów państwowych i wojskowych zawodowych oraz zaopatrzeń emerytalnych.

Dz.U.1932.43.419 | rozporządzenie z mocą ustawy z dnia 21 maja 1932 r. | Akt jednorazowy

Ochrona zwierząt.

Dz.U.1932.42.417 t.j. | rozporządzenie z mocą ustawy z dnia 22 marca 1928 r. | Akt utracił moc

Przejazd cudzoziemskich emigrantów zamorskich.

Dz.U.1932.42.416 | rozporządzenie z dnia 13 kwietnia 1932 r. | Akt utracił moc

Porozumienie w sprawie ustanowienia karty tranzytowej dla emigrantów. Genewa.1929.06.14.

Dz.U.1932.42.414 | umowa międzynarodowa z dnia 14 czerwca 1929 r. | Akt obowiązujący

Prowadzenie, badanie i ocena ksiąg handlowych dla celów państwowego podatku przemysłowego.

Dz.U.1932.41.412 | rozporządzenie z dnia 13 kwietnia 1932 r. | Akt utracił moc

Powiaty miejskie.

Dz.U.1932.41.408 | rozporządzenie z dnia 27 kwietnia 1932 r. | Akt utracił moc

Powołanie urzędu Naczelnego Nadzwyczajnego Komisarza do spraw walki z epidemjami.

Dz.U.1932.41.407 | rozporządzenie z dnia 27 kwietnia 1932 r. | Akt utracił moc

Konwencja międzynarodowa dotycząca utworzenia w Paryżu Międzynarodowego Urzędu Chemji. Paryż.1927.10.29.

Dz.U.1932.39.400 | umowa międzynarodowa z dnia 29 października 1927 r. | Akt obowiązujący

Zm.: ustawa z dnia 18 lipca 1924 r. o zabezpieczeniu na wypadek bezrobocia.

Dz.U.1932.39.399 | ustawa z dnia 17 marca 1932 r. | Akt jednorazowy

Opłaty za paszporty na wyjazd zagranicę.

Dz.U.1932.38.397 | rozporządzenie z dnia 7 maja 1932 r. | Akt utracił moc

Zm.: rozporządzenie z dnia 24 czerwca 1931 r. o dozorze nad mięsem i przetworami mięsnemi.

Dz.U.1932.38.396 | rozporządzenie z dnia 20 kwietnia 1932 r. | Akt jednorazowy

Opłaty za paszporty na wyjazd zagranicę.

Dz.U.1932.38.394 | rozporządzenie z mocą ustawy z dnia 30 kwietnia 1932 r. | Akt utracił moc

Koncesje na koleje znaczenia miejscowego i koleje miejskie.

Dz.U.1932.38.391 | ustawa z dnia 17 marca 1932 r. | Akt utracił moc

Ustrój szkolnictwa.

Dz.U.1932.38.389 | ustawa z dnia 11 marca 1932 r. | Akt utracił moc

Ustalenie cen sprzedażnych wyrobów Państwowego Monopolu Spirytusowego.

Dz.U.1932.37.387 | rozporządzenie z dnia 27 kwietnia 1932 r. | Akt utracił moc

Ulgi celne na sandacze, szczupaki, leszcze i stynki.

Dz.U.1932.37.385 | rozporządzenie z dnia 25 kwietnia 1932 r. | Akt utracił moc

Zwrot ceł przy wywozie niektórych przetworów mięsnych.

Dz.U.1932.37.384 | rozporządzenie z dnia 22 kwietnia 1932 r. | Akt utracił moc

Zwrot ceł przy wywozie bekonów i szynek.

Dz.U.1932.37.383 | rozporządzenie z dnia 22 kwietnia 1932 r. | Akt utracił moc

Częściowa zmiana taryfy celnej.

Dz.U.1932.37.382 | rozporządzenie z dnia 15 kwietnia 1932 r. | Akt jednorazowy

Zmiany w Statucie Państwowego Banku Rolnego.

Dz.U.1932.37.380 | rozporządzenie z dnia 12 kwietnia 1932 r. | Akt jednorazowy