Law Journal

Węgry-Polska. Porozumienie o ochronie nazw regjonalnych i specjalnych nazw gatunków produktów winnych. Warszawa.1931.11.04.

Dz.U.1932.97.833 | umowa międzynarodowa z dnia 4 listopada 1931 r. | Akt utracił moc

Ustalenie okręgów hodowlanych.

Dz.U.1932.96.831 | rozporządzenie z dnia 17 października 1932 r. | Akt utracił moc

Wykonanie art. 38 i 50 rozporządzenia Prezydenta Rzeczypospolitej z dnia 14 marca 1928 r. o prawie lotniczem.

Dz.U.1932.96.830 | rozporządzenie z dnia 17 września 1932 r. | Akt utracił moc

Odstąpienie gminie miasta Poznania gruntów państwowych na cele rozbudowy miasta.

Dz.U.1932.96.829 | rozporządzenie z dnia 23 września 1932 r. | Akt indywidualny

Wymiana dokumentów ratyfikacyjnych konwencji weterynaryjnej między Polską a Belgją, podpisanej w Brukseli dnia 18 grudnia 1930 r.

Dz.U.1932.96.828 | oświadczenie rządowe z dnia 18 października 1932 r. | Akt jednorazowy

Belgia-Polska. Konwencja weterynaryjna. Bruksela.1930.12.18.

Dz.U.1932.96.827 | umowa międzynarodowa z dnia 18 grudnia 1930 r. | Akt obowiązujący

Rozmieszczenie sądów grodzkich w powiecie warszawskim.

Dz.U.1932.95.826 | rozporządzenie z dnia 25 października 1932 r. | Akt utracił moc

Aplikanci i asesorzy sądowi.

Dz.U.1932.95.825 | rozporządzenie z dnia 25 października 1932 r. | Akt utracił moc

Organizacja administracji na obszarze powiatu miejskiego w Gdyni.

Dz.U.1932.95.823 | rozporządzenie z dnia 3 września 1932 r. | Akt utracił moc

Wprowadzenie wyłączności waluty polskiej w opłatach kolejowych na obszarze w.m. Gdańska.

Dz.U.1932.95.822 | rozporządzenie z dnia 25 października 1932 r. | Akt utracił moc

Wykonanie ustawy o zarobkowym przewozie osób i towarów pojazdami mechanicznemi.

Dz.U.1932.95.821 | rozporządzenie z dnia 6 lipca 1932 r. | Akt utracił moc

Zm.: rozporządzenie z dnia 29 października 1930 r. o Krzyżu i Medalu Niepodległości.

Dz.U.1932.94.820 | rozporządzenie z mocą ustawy z dnia 27 października 1932 r. | Akt jednorazowy

Uzupełnienie ustawy z dnia 22 lipca 1925 r. o uregulowaniu obrotu cukrem na obszarze Rzeczypospolitej.

Dz.U.1932.94.818 | rozporządzenie z mocą ustawy z dnia 27 października 1932 r. | Akt jednorazowy

Zm.: rozporządzenie z dnia 22 marca 1928 r. o izbach rolniczych.

Dz.U.1932.94.817 | rozporządzenie z mocą ustawy z dnia 27 października 1932 r. | Akt jednorazowy

Uzupełnienie ustawy z dnia 12 marca 1932 r. o ułatwieniu spłaty uciążliwych zobowiązań, obciążających gospodarstwa rolne.

Dz.U.1932.94.816 | rozporządzenie z mocą ustawy z dnia 27 października 1932 r. | Akt jednorazowy

Pomoc finansowa instytucjom kredytowym.

Dz.U.1932.94.815 | rozporządzenie z mocą ustawy z dnia 27 października 1932 r. | Akt utracił moc

Zm.: rozporządzenie z dnia 29 listopada 1930 r. o organizacji i funkcjonowaniu instytucyj ubezpieczeń społecznych.

Dz.U.1932.94.814 | rozporządzenie z mocą ustawy z dnia 27 października 1932 r. | Akt jednorazowy

Zm.: rozporządzenie z dnia 27 maja 1927 r. o przymusie ubezpieczenia od ognia i o Powszechnym Zakładzie Ubezpieczeń Wzajemnych.

Dz.U.1932.94.813 | rozporządzenie z mocą ustawy z dnia 27 października 1932 r. | Akt jednorazowy

Uprawnienia niektórych towarzystw kredytowych ziemskich i miejskich oraz banków hipotecznych przy przeprowadzaniu egzekucji z nieruchomości.

Dz.U.1932.94.812 | rozporządzenie z mocą ustawy z dnia 27 października 1932 r. | Akt utracił moc

Reorganizacja prawno-publiczna zakładów ubezpieczeń w województwach poznańskiem i pomorskiem.

Dz.U.1932.94.811 | rozporządzenie z mocą ustawy z dnia 27 października 1932 r. | Akt utracił moc

Pierwszeństwo hipoteczne i konwersja zaległości od pożyczek instytucyj kredytu długoterminowego.

Dz.U.1932.94.810 | rozporządzenie z mocą ustawy z dnia 27 października 1932 r. | Akt utracił moc

Dochodzenie roszczeń i egzekucja należności pieniężnych, opartych na tytułach prywatno-prawnych, przypadających od związków komunalnych.

Dz.U.1932.94.809 | rozporządzenie z mocą ustawy z dnia 27 października 1932 r. | Akt utracił moc

Prawo o stowarzyszeniach.

Dz.U.1932.94.808 | rozporządzenie z mocą ustawy z dnia 27 października 1932 r. | Akt utracił moc

Prawo o broni, amunicji i materiałach wybuchowych.

Dz.U.1932.94.807 | rozporządzenie z mocą ustawy z dnia 27 października 1932 r. | Akt utracił moc

Najwyższy Trybunał Administracyjny.

Dz.U.1932.94.806 | rozporządzenie z mocą ustawy z dnia 27 października 1932 r. | Akt utracił moc

Przepisy o kosztach sądowych.

Dz.U.1932.93.805 | rozporządzenie z mocą ustawy z dnia 27 października 1932 r. | Akt utracił moc

Przepisy wprowadzające prawo o sądowym postępowaniu egzekucyjnym.

Dz.U.1932.93.804 | rozporządzenie z mocą ustawy z dnia 27 października 1932 r. | Akt utracił moc

Prawo o sądowem postępowaniu egzekucyjnem.

Dz.U.1932.93.803 | rozporządzenie z mocą ustawy z dnia 27 października 1932 r. | Akt utracił moc

Zm.: niektóre przepisy Kodeksu Postępowania Cywilnego i Przepisy wprowadzające Kodeks Postępowania Cywilnego.

Dz.U.1932.93.802 | rozporządzenie z mocą ustawy z dnia 27 października 1932 r. | Akt jednorazowy

Postępowanie dyscyplinarne przeciw funkcjonarjuszom Straży Więziennej.

Dz.U.1932.92.800 | rozporządzenie z dnia 15 października 1932 r. | Akt utracił moc

Ustalenie wzoru monety srebrnej wartości dwóch złotych.

Dz.U.1932.92.799 | rozporządzenie z dnia 25 października 1932 r. | Akt utracił moc

Wycofanie z obiegu dwuzłotowych monet srebrnych.

Dz.U.1932.92.798 | rozporządzenie z dnia 25 października 1932 r. | Akt utracił moc

Ulga celna na jądra pestek egzotycznej odmiany moreli, tzw. ghejsi, łuszczone.

Dz.U.1932.92.797 | rozporządzenie z dnia 30 września 1932 r. | Akt utracił moc

Wyłączność nazwy "Policja".

Dz.U.1932.92.792 | rozporządzenie z dnia 17 października 1932 r. | Akt utracił moc

Komisje dyscyplinarne i postępowanie dyscyplinarne przeciwko funkcjonariuszom państwowym.

Dz.U.1932.92.790 | rozporządzenie z dnia 17 października 1932 r. | Akt utracił moc

Granica morska państwa.

Dz.U.1932.92.789 | rozporządzenie z mocą ustawy z dnia 21 października 1932 r. | Akt utracił moc

Zezwolenie na obciążenie nieruchomości państwowej w Warszawie Nr hip. 556 prawem widoku i światła na rzecz sąsiedniej nieruchomości.

Dz.U.1932.91.788 | rozporządzenie z mocą ustawy z dnia 21 października 1932 r. | Akt indywidualny

Zbycie i zamiana niektórych gruntów państwowych.

Dz.U.1932.91.787 | rozporządzenie z mocą ustawy z dnia 21 października 1932 r. | Akt indywidualny

Sprzedaż gruntu państwowego w gminie Blizne, w powiecie warszawskim.

Dz.U.1932.91.786 | rozporządzenie z mocą ustawy z dnia 21 października 1932 r. | Akt indywidualny

Sprzedaż placu państwowego w Nowojelni.

Dz.U.1932.91.785 | rozporządzenie z mocą ustawy z dnia 21 października 1932 r. | Akt indywidualny

Premjowanie pojazdów mechanicznych.

Dz.U.1932.91.784 | rozporządzenie z mocą ustawy z dnia 21 października 1932 r. | Akt utracił moc

Warunki uprawnień do holowania statków w polskich portach morskich.

Dz.U.1932.91.783 | rozporządzenie z mocą ustawy z dnia 21 października 1932 r. | Akt utracił moc

Amnestja z powodu wprowadzenia z dniem 1 września 1932 r. jednolitego polskiego kodeksu karnego i prawa o wykroczeniach.

Dz.U.1932.91.782 | rozporządzenie z mocą ustawy z dnia 21 października 1932 r. | Akt utracił moc

Zm.: rozporządzenie z dnia 22 marca 1928 r. o utworzeniu państwowego przedsiębiorstwa "Polska Poczta, Telegraf i Telefon".

Dz.U.1932.91.781 | rozporządzenie z mocą ustawy z dnia 21 października 1932 r. | Akt jednorazowy

Wybory do izb rzemieślniczych.

Dz.U.1932.91.780 | rozporządzenie z mocą ustawy z dnia 21 października 1932 r. | Akt utracił moc

Zm.: ustawa z dnia 11 sierpnia 1923 r. o zakresie działania Ministra Reform Rolnych i organizacji urzędów i komisyj ziemskich.

Dz.U.1932.91.779 | rozporządzenie z mocą ustawy z dnia 21 października 1932 r. | Akt jednorazowy

Zm.: rozporządzenie z dnia 24 czerwca 1927 r. o zagospodarowaniu lasów, niestanowiących własności Państwa.

Dz.U.1932.91.778 | rozporządzenie z mocą ustawy z dnia 21 października 1932 r. | Akt jednorazowy

Obniżenie kosztów administracji komunalnej.

Dz.U.1932.91.777 | rozporządzenie z mocą ustawy z dnia 21 października 1932 r. | Akt utracił moc

Zm.: ustawa z dnia 18 marca 1932 r. o wykupie gruntów, podlegających ustawie w przedmiocie ochrony drobnych dzierżawców rolnych.

Dz.U.1932.91.776 | rozporządzenie z mocą ustawy z dnia 21 października 1932 r. | Akt jednorazowy

Przedłużenie mocy obowiązującej ustawy z dnia 31 lipca 1924 r. w sprawie ochrony drobnych dzierżawców rolnych.

Dz.U.1932.91.775 | rozporządzenie z mocą ustawy z dnia 21 października 1932 r. | Akt jednorazowy

Kwalifikacje zawodowe do nauczania w szkołach i na kursach zawodowych.

Dz.U.1932.91.774 | rozporządzenie z mocą ustawy z dnia 21 października 1932 r. | Akt utracił moc

Zm.: ustawa z dnia 1 lipca 1926 r. o stosunkach służbowych nauczycieli.

Dz.U.1932.91.773 | rozporządzenie z mocą ustawy z dnia 21 października 1932 r. | Akt jednorazowy

Niektóre zmiany przepisów pierwszej części dziesiątego tomu Zwodu Praw.

Dz.U.1932.91.772 | rozporządzenie z mocą ustawy z dnia 21 października 1932 r. | Akt jednorazowy

Zm.: ustawa z dnia 18 marca 1932 r. o dobrach skonfiskowanych przez byłe rządy zaborcze uczestnikom walk o niepodległość.

Dz.U.1932.91.771 | rozporządzenie z mocą ustawy z dnia 21 października 1932 r. | Akt jednorazowy

Zm.: rozporządzenie z dnia 22 marca 1928 r. o likwidacji mienia byłych rosyjskich osób prawnych.

Dz.U.1932.91.770 | rozporządzenie z mocą ustawy z dnia 21 października 1932 r. | Akt jednorazowy

Wykonywanie egzekucji z nieruchomości przez Państwowy Bank Rolny.

Dz.U.1932.91.769 | rozporządzenie z mocą ustawy z dnia 21 października 1932 r. | Akt utracił moc

Zm.: ustawa z dnia 10 czerwca 1921 r. w przedmiocie utworzenia Państwowego Banku Rolnego.

Dz.U.1932.91.768 | rozporządzenie z mocą ustawy z dnia 21 października 1932 r. | Akt jednorazowy

Zm.: ustawa o państwowym podatku dochodowym.

Dz.U.1932.91.767 | rozporządzenie z mocą ustawy z dnia 21 października 1932 r. | Akt jednorazowy

Przepisy wprowadzające kodeks karny wojskowy.

Dz.U.1932.91.766 | rozporządzenie z mocą ustawy z dnia 21 października 1932 r. | Akt utracił moc

Kodeks karny wojskowy.

Dz.U.1932.91.765 | rozporządzenie z mocą ustawy z dnia 21 października 1932 r. | Akt utracił moc

Zniesienie obszaru dworskiego Grudziądz-Forteca w powiecie grudziądzkim, województwie pomorskiem.

Dz.U.1932.90.756 | rozporządzenie z dnia 7 października 1932 r. | Akt utracił moc

Przymusowa organizacja obrotu zagranicznego olejem skalnym i produktami naftowemi.

Dz.U.1932.89.754 | rozporządzenie z dnia 12 października 1932 r. | Akt utracił moc

Zm.: rozporządzenie z dnia 9 września 1931 r. w sprawie gospodarki finansowej gmin wyznaniowych żydowskich.

Dz.U.1932.89.752 | rozporządzenie z dnia 20 września 1932 r. | Akt jednorazowy

Sposób przeprowadzania rewizji osobistej w postępowaniu przymusowem w administracji.

Dz.U.1932.89.751 | rozporządzenie z dnia 23 sierpnia 1932 r. | Akt utracił moc

Sposób chronienia przedmiotów zabytkowych, będących własnością Państwa.

Dz.U.1932.89.750 | rozporządzenie z dnia 23 września 1932 r. | Akt utracił moc

Zm.: rozporządzenie z dnia 22 marca 1928 r. o Straży Granicznej.

Dz.U.1932.89.749 | rozporządzenie z mocą ustawy z dnia 7 października 1932 r. | Akt jednorazowy

Zm.: rozporządzenie z dnia 7 marca 1928 r. o podstawowych obowiązkach i prawach szeregowych marynarki wojennej.

Dz.U.1932.89.748 | rozporządzenie z mocą ustawy z dnia 7 października 1932 r. | Akt jednorazowy

Służba wojskowa podoficerów i szeregowców.

Dz.U.1932.89.747 | rozporządzenie z mocą ustawy z dnia 7 października 1932 r. | Akt utracił moc

Oznaczenie terminów licytacyj majątków nieruchomych.

Dz.U.1932.87.745 | rozporządzenie z dnia 7 września 1932 r. | Akt utracił moc