Law Journal

Ulga celna na struny jelitowe.

Dz.U.1933.19.129 | rozporządzenie z dnia 14 marca 1933 r. | Akt utracił moc

Dozór nad mlekiem i jego przetworami.

Dz.U.1933.19.128 | rozporządzenie z dnia 9 grudnia 1932 r. | Akt utracił moc

Dostawy i roboty na rzecz Skarbu Państwa, samorządu oraz instytucyj prawa publicznego.

Dz.U.1933.19.127 | ustawa z dnia 15 lutego 1933 r. | Akt utracił moc

Uregulowanie cen węgla w sprzedaży z kopalń na rynek krajowy.

Dz.U.1933.18.125 | rozporządzenie z dnia 18 marca 1933 r. | Akt utracił moc

Zm.: rozporządzenie o ustaleniu siedzib i właściwości terytorjalnej urzędów ziemskich.

Dz.U.1933.18.124 | rozporządzenie z dnia 2 marca 1933 r. | Akt jednorazowy

Prowadzenie rejestru handlowego dla państwowego przedsiębiorstwa "Polska Poczta, Telegraf i Telefon".

Dz.U.1933.18.123 | rozporządzenie z dnia 6 marca 1933 r. | Akt utracił moc

Uzupełnienie taryfy pocztowej.

Dz.U.1933.18.122 | rozporządzenie z dnia 28 lutego 1933 r. | Akt jednorazowy

Przesyłanie egzemplarzy czasopism i wydawnictw perjodycznych z ubiegłych okresów prenumeraty.

Dz.U.1933.18.121 | rozporządzenie z dnia 28 lutego 1933 r. | Akt utracił moc

Zakaz przywozu niektórych towarów.

Dz.U.1933.18.120 | rozporządzenie z dnia 11 marca 1933 r. | Akt utracił moc

Sprzedaż gruntu państwowego w gminie Młociny w powiecie warszawskim.

Dz.U.1933.18.119 | ustawa z dnia 15 lutego 1933 r. | Akt indywidualny

Zm.: ustawa z dnia 18 marca 1925 r. o izbach morskich.

Dz.U.1933.18.117 | ustawa z dnia 15 lutego 1933 r. | Akt jednorazowy

Międzynarodowa konwencja sanitarna. Paryż.1926.06.21.

Dz.U.1933.17.115 | umowa międzynarodowa z dnia 21 czerwca 1926 r. | Akt obowiązujący

Przystąpienie Polski i innych państw do międzynarodowej konwencji sanitarnej, podpisanej w Paryżu dnia 17 stycznia 1912 r.

Dz.U.1933.17.114 | oświadczenie rządowe z dnia 15 grudnia 1932 r. | Akt jednorazowy

Międzynarodowa konwencja sanitarna. Paryż.1912.01.17.

Dz.U.1933.17.113 | umowa międzynarodowa z dnia 17 stycznia 1912 r. | Akt obowiązujący

Pobór rekruta w 1933 r.

Dz.U.1933.17.112 | ustawa z dnia 15 lutego 1933 r. | Akt utracił moc

Ustalenie ceny spirytusu na cele domowo-lecznicze.

Dz.U.1933.16.110 | rozporządzenie z dnia 9 marca 1933 r. | Akt utracił moc

Cła wywozowe.

Dz.U.1933.16.109 | rozporządzenie z dnia 21 lutego 1933 r. | Akt jednorazowy

Kierowanie robotami budowlanymi i sporządzanie projektów (planów) tych robót na obszarze m. Gdyni.

Dz.U.1933.16.108 | ustawa z dnia 15 lutego 1933 r. | Akt utracił moc

Wycofanie z obiegu niektórych pocztowych znaczków opłaty.

Dz.U.1933.14.97 | rozporządzenie z dnia 20 lutego 1933 r. | Akt utracił moc

Uposażenie nadterminowych wojska.

Dz.U.1933.14.96 | rozporządzenie z dnia 19 stycznia 1933 r. | Akt utracił moc

Obniżenie kar za zwłokę przy egzekucjach należności pieniężnych w postępowaniu przymusowem w administracji.

Dz.U.1933.14.94 | rozporządzenie z dnia 22 lutego 1933 r. | Akt utracił moc

Porozumienie w sprawie ułatwień marynarzom handlowym leczenia chorób wenerycznych. Bruksela 1924.12.01.

Dz.U.1933.13.92 | umowa międzynarodowa z dnia 17 lutego 1932 r. | Akt obowiązujący

Zniesienie gminy wiejskiej Pacław w powiecie dobromilskim, województwie lwowskiem.

Dz.U.1933.13.88 | rozporządzenie z dnia 15 lutego 1933 r. | Akt utracił moc

Ustalenie stosunku procentowego młodocianych do ogółu zatrudnionych dorosłych robotników w hutach szklanych.

Dz.U.1933.13.87 | rozporządzenie z dnia 15 lutego 1933 r. | Akt utracił moc

Służba wojskowa podoficerów i szeregowców marynarki wojennej.

Dz.U.1933.12.85 t.j. | rozporządzenie z mocą ustawy z dnia 7 marca 1928 r. | Akt utracił moc

Przesyłki pocztowe za pobraniem w obrocie zagranicznym.

Dz.U.1933.12.81 | rozporządzenie z dnia 31 stycznia 1933 r. | Akt utracił moc

Warunkowe zwolnienie osób, odbywających karę pozbawienia wolności z mocy wyroków wojskowych sądów karnych.

Dz.U.1933.12.80 | rozporządzenie z dnia 30 grudnia 1932 r. | Akt utracił moc

Zakaz używania węgierskich nazw regionalnych.

Dz.U.1933.12.79 | rozporządzenie z dnia 30 stycznia 1933 r. | Akt utracił moc

Wynagrodzenie adwokatów za wykonywanie czynności zawodowych.

Dz.U.1933.11.77 | rozporządzenie z dnia 13 lutego 1933 r. | Akt utracił moc

Zm.: rozporządzenie z dnia 29 października 1929 r. o dozorze nad wyrobem i obiegiem mąki i wyrobów mącznych.

Dz.U.1933.11.74 | rozporządzenie z dnia 9 grudnia 1932 r. | Akt jednorazowy

Kasowość i rachunkowość związków komunalnych.

Dz.U.1933.11.72 | rozporządzenie z dnia 6 grudnia 1932 r. | Akt utracił moc

Sporządzanie i ustalanie budżetów związków komunalnych.

Dz.U.1933.11.71 | rozporządzenie z dnia 6 grudnia 1932 r. | Akt utracił moc

Zmiana granic powiatów pułtuskiego i radzymińskiego w województwie warszawskiem.

Dz.U.1933.11.70 | rozporządzenie z dnia 30 stycznia 1933 r. | Akt utracił moc

Nadzór państwowy nad buhajami.

Dz.U.1933.10.69 t.j. | ustawa z dnia 28 października 1925 r. | tekst jednolity | Akt utracił moc

Zmiana ustawy (statutu) Towarzystwa Kredytowego Ziemskiego w Warszawie.

Dz.U.1933.10.66 | rozporządzenie z dnia 3 września 1932 r. | Akt utracił moc

Zniesienie obszarów dworskich Sołacz i Golęcin w powiecie i województwie poznańskiem.

Dz.U.1933.10.65 | rozporządzenie z dnia 30 stycznia 1933 r. | Akt utracił moc

Zmiana granic miasta Gdyni w województwie pomorskiem.

Dz.U.1933.10.64 | rozporządzenie z dnia 30 stycznia 1933 r. | Akt utracił moc

Zm.: rozporządzenie Prezydenta Rzeczypospolitej z dnia 6 marca 1928 r. o opiece nad zabytkami.

Dz.U.1933.10.62 | ustawa z dnia 25 stycznia 1933 r. | Akt jednorazowy

Znaczki stemplowe.

Dz.U.1933.9.56 | rozporządzenie z dnia 8 lutego 1933 r. | Akt utracił moc

Ruch pojazdów mechanicznych na drogach publicznych.

Dz.U.1933.9.55 | rozporządzenie z dnia 15 stycznia 1933 r. | Akt utracił moc

Zniesienie kar cielesnych w szkołach na obszarze b. zaboru pruskiego.

Dz.U.1933.9.54 | ustawa z dnia 25 stycznia 1933 r. | Akt jednorazowy

Zmiana mocy obowiązującej ustawy z dnia 31 maja 1921 r. o nadzorze nad kotłami parowemi.

Dz.U.1933.9.53 | ustawa z dnia 25 stycznia 1933 r. | Akt jednorazowy

Ustalenie planu parcelacyjnego na rok 1934 r.

Dz.U.1933.8.52 | rozporządzenie z dnia 4 lutego 1933 r. | Akt utracił moc

Konwencja o ujednostajnieniu niektórych prawideł, dotyczących międzynarodowego przewozu lotniczego. Warszawa.1929.10.12.

Dz.U.1933.8.49 | umowa międzynarodowa z dnia 12 października 1929 r. | Akt obowiązujący

Zmiana okręgów sądów grodzkich w Kolnie i Myszyńcu, w okręgu Sądu Okręgowego w Łomży.

Dz.U.1933.6.42 | rozporządzenie z dnia 20 stycznia 1933 r. | Akt utracił moc

Obowiązkowe zgłaszanie zachorowań na twardziel (Rhinoscleroma).

Dz.U.1933.6.41 | rozporządzenie z dnia 27 stycznia 1933 r. | Akt jednorazowy

Zm.: rozporządzenie z dnia 22 lipca 1932 r. o opłatach za legalizację narzędzi mierniczych.

Dz.U.1933.6.40 | rozporządzenie z dnia 14 stycznia 1933 r. | Akt utracił moc