Law Journal

Uzupełnienie listy rzemiosł, zawartej w prawie przemysłowem.

Dz.U.1933.26.222 | rozporządzenie z dnia 21 marca 1933 r. | Akt jednorazowy

Częściowa zmiana taryfy celnej.

Dz.U.1933.26.219 | rozporządzenie z dnia 24 marca 1933 r. | Akt jednorazowy

Komisje dyscyplinarne i postępowanie dyscyplinarne przeciwko nauczycielom.

Dz.U.1933.26.217 | rozporządzenie z dnia 20 stycznia 1933 r. | Akt utracił moc

Uprawnienia robotników, zatrudnionych zagranicą, do zasiłków na wypadek bezrobocia.

Dz.U.1933.26.215 | rozporządzenie z dnia 9 stycznia 1933 r. | Akt utracił moc

Utworzenie izby rolniczej z siedzibą w Brześciu nad Bugiem oraz ustalenie okręgu działalności tej izby.

Dz.U.1933.26.214 | rozporządzenie z dnia 28 marca 1933 r. | Akt utracił moc

Ulgi w zakresie oprocentowania i terminów spłaty wierzytelności hipotecznych.

Dz.U.1933.25.213 | ustawa z dnia 29 marca 1933 r. | Akt utracił moc

Sprzedaż części nieruchomości w Hadze, stanowiącej własność Państwa Polskiego.

Dz.U.1933.25.212 | ustawa z dnia 25 marca 1933 r. | Akt indywidualny

Zm.: rozporządzenie Prezydenta Rzeczypospolitej z dnia 7 czerwca 1927 r. o prawie przemysłowem.

Dz.U.1933.25.209 | ustawa z dnia 24 marca 1933 r. | Akt jednorazowy

Przedłużenie terminów składania niektórych egzaminów w szkołach akademickich.

Dz.U.1933.25.208 | ustawa z dnia 18 marca 1933 r. | Akt utracił moc

Państwowe stypendja oraz inne formy pomocy dla młodzieży szkół wyższych.

Dz.U.1933.25.207 | ustawa z dnia 18 marca 1933 r. | Akt utracił moc

Wynagrodzenie adwokatów za wykonywanie czynności zawodowych.

Dz.U.1933.24.201 | rozporządzenie z dnia 1 kwietnia 1933 r. | Akt utracił moc

Zmiana granic okręgów sądów grodzkich w Kleczewie i Koninie w okręgu Sądu Okręgowego w Kaliszu.

Dz.U.1933.24.200 | rozporządzenie z dnia 25 marca 1933 r. | Akt utracił moc

Wypuszczenie biletów skarbowych serji I.

Dz.U.1933.24.199 | rozporządzenie z dnia 1 kwietnia 1933 r. | Akt utracił moc

Wykonanie postanowień Konkordatu zawartego pomiędzy Stolicą Apostolską a Rzecząpospolitą Polską.

Dz.U.1933.24.197 | rozporządzenie z dnia 25 marca 1933 r. | Akt jednorazowy

Ulga celna na mace.

Dz.U.1933.23.192 | rozporządzenie z dnia 27 marca 1933 r. | Akt utracił moc

Uzupełnienie taryfy pocztowej.

Dz.U.1933.23.191 | rozporządzenie z dnia 24 marca 1933 r. | Akt utracił moc

Uzupełnienie ordynacji pocztowej.

Dz.U.1933.23.190 | rozporządzenie z dnia 24 marca 1933 r. | Akt jednorazowy

Przyjmowanie do przewozu pocztą druków-ulotek.

Dz.U.1933.23.189 | rozporządzenie z dnia 24 marca 1933 r. | Akt utracił moc

Wprowadzenie w obieg znaczka pocztowego z podobizną Żwirki i Wigury.

Dz.U.1933.23.188 | rozporządzenie z dnia 17 marca 1933 r. | Akt utracił moc

Ustawa Skarbowa na okres od 1 kwietnia 1933 r. do 31 marca 1934 r.

Dz.U.1933.23.186 | ustawa z dnia 28 lutego 1933 r. | Akt utracił moc

Zniesienie obszaru dworskiego Sulnowo w powiecie świeckim, województwie pomorskiem.

Dz.U.1933.22.185 | rozporządzenie z dnia 25 marca 1933 r. | Akt utracił moc

Zmiana granic miasta Winnik w powiecie i województwie lwowskiem.

Dz.U.1933.22.183 | rozporządzenie z dnia 18 marca 1933 r. | Akt utracił moc

Zniesienie obszaru dworskiego Grzybno w powiecie chełmińskim, województwie pomorskiem.

Dz.U.1933.22.182 | rozporządzenie z dnia 17 marca 1933 r. | Akt utracił moc

Zniesienie obszaru dworskiego Brody w powiecie tczewskim, województwie pomorskiem.

Dz.U.1933.22.181 | rozporządzenie z dnia 17 marca 1933 r. | Akt utracił moc

Pozwolenia na broń do użytku osobistego oraz nabywanie i pozbywanie się tej broni.

Dz.U.1933.22.179 | rozporządzenie z dnia 23 marca 1933 r. | Akt utracił moc

Ulga celna na fosforan trójsodowy.

Dz.U.1933.22.178 | rozporządzenie z dnia 24 marca 1933 r. | Akt utracił moc

Ulgi celne.

Dz.U.1933.22.177 | rozporządzenie z dnia 24 marca 1933 r. | Akt utracił moc

Świadczenia na rzecz Funduszu Pracy.

Dz.U.1933.22.176 | rozporządzenie z dnia 31 marca 1933 r. | Akt utracił moc

Ustalenie na rok 1933 wykazu imiennego nieruchomości podlegających wykupowi przymusowemu.

Dz.U.1933.22.175 | rozporządzenie z dnia 30 marca 1933 r. | Akt utracił moc

Zmiana moratorjum mieszkaniowego dla bezrobotnych.

Dz.U.1933.22.174 | ustawa z dnia 25 marca 1933 r. | Akt utracił moc

Ulgi dla nowowznoszonych budowli.

Dz.U.1933.22.173 | ustawa z dnia 24 marca 1933 r. | Akt utracił moc

Zatwierdzenie zmian statutu Banku Polskiego.

Dz.U.1933.22.171 | ustawa z dnia 24 marca 1933 r. | Akt jednorazowy

Zapewnienie czasowych mieszkań i pomieszczeń dla zwolnionych robotników rolnych.

Dz.U.1933.22.170 | ustawa z dnia 22 marca 1933 r. | Akt utracił moc

Przejęcie przez władze skarbowe wymiaru i poboru niektórych podatków.

Dz.U.1933.22.168 | ustawa z dnia 18 marca 1933 r. | Akt jednorazowy

Zm.: ustawa z dnia 31 lipca 1923 r. o scaleniu gruntów.

Dz.U.1933.22.167 | ustawa z dnia 18 marca 1933 r. | Akt jednorazowy

Uproszczenia, stosowane przy regulacji hipotek parcelowanych gruntów państwowych.

Dz.U.1933.22.166 | ustawa z dnia 17 marca 1933 r. | Akt utracił moc

Zm.: ustawa z dnia 2 czerwca 1902 r. o służbie marynarza.

Dz.U.1933.22.164 | ustawa z dnia 17 marca 1933 r. | Akt jednorazowy

Fundusz Pracy.

Dz.U.1933.22.163 | ustawa z dnia 16 marca 1933 r. | Akt utracił moc

Zmiana granic gminy wiejskiej Żołędnica w powiecie rawickim, województwie poznańskiem.

Dz.U.1933.21.161 | rozporządzenie z dnia 18 marca 1933 r. | Akt utracił moc

Zniesienie gminy wiejskiej Puławy w powiecie puławskim, województwie lubelskiem.

Dz.U.1933.21.156 | rozporządzenie z dnia 17 marca 1933 r. | Akt utracił moc

Ogłoszenie na rok 1933 wykazu imiennego gruntów, podlegających przymusowemu wykupowi.

Dz.U.1933.21.150 | ustawa z dnia 17 marca 1933 r. | Akt utracił moc

Odstąpienie gminie miasta Gdyni na własność gruntów państwowych.

Dz.U.1933.21.149 | ustawa z dnia 14 marca 1933 r. | Akt indywidualny

Zamiana gruntów państwowych w Poznaniu.

Dz.U.1933.21.148 | ustawa z dnia 14 marca 1933 r. | Akt indywidualny

Likwidacja mienia byłych rosyjskich kas emerytalnych i przezorności.

Dz.U.1933.21.146 | ustawa z dnia 14 marca 1933 r. | Akt utracił moc

Zmiana niektórych przepisów ustawy z dnia 30 lipca 1883 r. o ogólnym zarządzie kraju.

Dz.U.1933.21.145 | ustawa z dnia 14 marca 1933 r. | Akt jednorazowy

Budowa normalnotorowej kolei Warszawa-Radom.

Dz.U.1933.21.144 | ustawa z dnia 14 marca 1933 r. | Akt utracił moc

Zmiana niektórych przepisów o opodatkowaniu spadków i darowizn.

Dz.U.1933.21.141 | ustawa z dnia 14 marca 1933 r. | Akt jednorazowy

Dodatkowe kredyty na rok 1932/33.

Dz.U.1933.21.140 | ustawa z dnia 14 marca 1933 r. | Akt jednorazowy

Dodatkowe kredyty na rok 1931/32.

Dz.U.1933.21.139 | ustawa z dnia 14 marca 1933 r. | Akt jednorazowy

Sprzedaż i zamiana nieruchomości państwowych.

Dz.U.1933.21.137 | ustawa z dnia 8 marca 1933 r. | Akt indywidualny

Zamiana gruntów państwowych na grunty gminne w Poznaniu.

Dz.U.1933.21.136 | ustawa z dnia 15 lutego 1933 r. | Akt indywidualny

Zmiana granic gmin wiejskich Domaradzice, Osiek i Góreczki Wielkie w powiecie rawickim, województwie poznańskiem.

Dz.U.1933.20.133 | rozporządzenie z dnia 15 lutego 1933 r. | Akt utracił moc

Ustanowienie w Gdyni wolnego obszaru celnego.

Dz.U.1933.20.131 | rozporządzenie z dnia 11 marca 1933 r. | Akt utracił moc

Ustalenie wykazu surowców i półfabrykatów, nięzbędnych dla rozwoju rolnictwa lub przemysłu krajowego.

Dz.U.1933.19.130 | rozporządzenie z dnia 15 marca 1933 r. | Akt utracił moc