Law Journal

Ustalenie okręgów sądów grodzkich w powiecie krzemienieckim, w okręgu Sądu Okręgowego w Równem.

Dz.U.1933.81.585 | rozporządzenie z dnia 11 października 1933 r. | Akt utracił moc

Zm.: rozporządzenie z 6 grudnia 1922 r. w przedmiocie utworzenia i organizacji okręgowych urzędów ubezpieczeń.

Dz.U.1933.81.583 | rozporządzenie z dnia 1 października 1933 r. | Akt jednorazowy

Zmiany w statucie Piotrkowskiego Towarzystwa Kredytowego Miejskiego.

Dz.U.1933.81.582 | rozporządzenie z dnia 21 września 1933 r. | Akt jednorazowy

Taryfa do obliczania opłaty ryczałtowej w postępowaniu sporno-administracyjnem.

Dz.U.1933.81.581 | rozporządzenie z dnia 3 sierpnia 1933 r. | Akt utracił moc

Zniesienie Izby Przemysłowo-Handlowej w Bydgoszczy.

Dz.U.1933.81.579 | rozporządzenie z dnia 29 września 1933 r. | Akt utracił moc

Regulamin wyborczy do rad miejskich na obszarze województw: pomorskiego i poznańskiego.

Dz.U.1933.80.578 | rozporządzenie z dnia 9 października 1933 r. | Akt utracił moc

Wykonanie ustawy o częściowej zmianie ustroju samorządu terytorjalnego.

Dz.U.1933.80.577 | rozporządzenie z dnia 9 października 1933 r. | Akt utracił moc

Wprowadzenie w obieg znaczka pocztowego wartości 15 gr z godłem państwa.

Dz.U.1933.80.576 | rozporządzenie z dnia 23 września 1933 r. | Akt utracił moc

Uzupełnienie taryfy pocztowej.

Dz.U.1933.80.575 | rozporządzenie z dnia 23 września 1933 r. | Akt jednorazowy

Uzupełnienie taryfy pocztowej.

Dz.U.1933.80.574 | rozporządzenie z dnia 23 września 1933 r. | Akt jednorazowy

Uzupełnienie ordynacji pocztowej.

Dz.U.1933.80.573 | rozporządzenie z dnia 23 września 1933 r. | Akt jednorazowy

Częściowa zmiana taryfy telefonicznej.

Dz.U.1933.80.572 | rozporządzenie z dnia 22 września 1933 r. | Akt jednorazowy

Przystąpienie Turcji do konwencji, dotyczącej niewolnictwa, podpisanej w Genewie dnia 25 września 1926 r.

Dz.U.1933.79.571 | oświadczenie rządowe z dnia 16 września 1933 r. | Akt jednorazowy

Przystąpienie Turcji do konwencji i statutu o wolności tranzytu, podpisanych w Barcelonie dnia 20 kwietnia 1921 r.

Dz.U.1933.79.567 | oświadczenie rządowe z dnia 29 sierpnia 1933 r. | Akt jednorazowy

Zm.: rozporządzenie z dnia 11 czerwca 1920 r. o taryfie celnej.

Dz.U.1933.79.566 | rozporządzenie z dnia 10 października 1933 r. | Akt jednorazowy

Zm.: rozporządzenie z dnia 14 lipca 1933 r. w sprawie zwrotu ceł przy wywozie zbóż, produktów przemiału i słodu.

Dz.U.1933.79.564 | rozporządzenie z dnia 7 października 1933 r. | Akt utracił moc

Woda do picia i potrzeb gospodarczych.

Dz.U.1933.79.562 | rozporządzenie z dnia 27 sierpnia 1933 r. | Akt utracił moc

Zakaz przywozu niektórych towarów.

Dz.U.1933.79.561 | rozporządzenie z dnia 11 października 1933 r. | Akt utracił moc

Wejście w życie art. 212 i 213 ustawy o ubezpieczeniu społecznem.

Dz.U.1933.79.560 | rozporządzenie z dnia 29 września 1933 r. | Akt jednorazowy

Przeznaczenie mienia b. rosyjskich państwowych Banków Ziemskich: Włościańskiego i Szlacheckiego.

Dz.U.1933.79.559 | rozporządzenie z mocą ustawy z dnia 9 października 1933 r. | Akt utracił moc

Zm.: rozporządzenie z dnia 25 stycznia 1928 r. w sprawie ceł maksymalnych.

Dz.U.1933.78.558 | rozporządzenie z dnia 11 października 1933 r. | Akt jednorazowy

Ulgi celne.

Dz.U.1933.78.557 | rozporządzenie z dnia 11 października 1933 r. | Akt utracił moc

Ulgi celne na owoce południowe, towary kolonjalne i oleje roślinne.

Dz.U.1933.78.556 | rozporządzenie z dnia 11 października 1933 r. | Akt utracił moc

Ulgi celne.

Dz.U.1933.78.555 | rozporządzenie z dnia 11 października 1933 r. | Akt utracił moc

Zm.: ustawa z dnia 31 lipca 1924 r. w przedmiocie uregulowania stosunków celnych.

Dz.U.1933.78.554 | rozporządzenie z mocą ustawy z dnia 9 października 1933 r. | Akt jednorazowy

Wypuszczenie biletów skarbowych serji III.

Dz.U.1933.77.553 | rozporządzenie z dnia 7 października 1933 r. | Akt utracił moc

Postępowanie celne.

Dz.U.1933.77.552 | rozporządzenie z dnia 4 października 1933 r. | Akt utracił moc

Doręczanie pism sądowych przez organa gminne w postępowaniu cywilnem i karnem.

Dz.U.1933.76.549 | rozporządzenie z dnia 30 września 1933 r. | Akt utracił moc

Doręczanie pism sądowych przez pocztę w postępowaniu cywilnem i karnem.

Dz.U.1933.76.548 | rozporządzenie z dnia 30 września 1933 r. | Akt utracił moc

Umundurowanie oficerów i szeregowych Straży Granicznej.

Dz.U.1933.76.547 | rozporządzenie z dnia 24 sierpnia 1933 r. | Akt utracił moc

Uzupełnienie § 5 rozporządzenia z dnia 7 września 1933 r. o wypuszczeniu 6% pożyczki wewnętrznej.

Dz.U.1933.75.545 | rozporządzenie z dnia 2 października 1933 r. | Akt jednorazowy

Zmiana granic okręgów sądów grodzkich w Berezie-Kartuskiej i Telechanach w okręgu Sądu Okręgowego w Pińsku.

Dz.U.1933.75.543 | rozporządzenie z dnia 20 września 1933 r. | Akt utracił moc

ZSRR-Polska. Stosunki prawne na granicy państwowej. Moskwa.1932.04.10.

Dz.U.1933.74.541 | umowa międzynarodowa z dnia 10 kwietnia 1932 r. | Akt utracił moc

Przymusowe umieszczanie w przytułkach i domach pracy przymusowej w m.st. Warszawie.

Dz.U.1933.73.540 | rozporządzenie z dnia 23 września 1933 r. | Akt jednorazowy

Zmiana granic miasta Włodzimierza w powiecie włodzimierskim, województwie wołyńskiem.

Dz.U.1933.73.539 | rozporządzenie z dnia 16 września 1933 r. | Akt utracił moc

Zmiana granic miasta Dąbrowicy w powiecie sarneńskim, województwie wołyńskiem.

Dz.U.1933.73.538 | rozporządzenie z dnia 16 września 1933 r. | Akt utracił moc

Zmiana granic miasta Rokitna w powiecie sarneńskim, województwie wołyńskiem.

Dz.U.1933.73.537 | rozporządzenie z dnia 13 września 1933 r. | Akt utracił moc

Zmiana granic miasta Kowla w powiecie kowelskim, województwie wołyńskiem.

Dz.U.1933.73.536 | rozporządzenie z dnia 13 września 1933 r. | Akt utracił moc

Zmiana granic miasta Kobrynia w powiecie kobryńskim, województwie poleskiem.

Dz.U.1933.73.535 | rozporządzenie z dnia 13 września 1933 r. | Akt utracił moc

Wynagrodzenie akordowe dla personelu pomiarowego urzędów ziemskich.

Dz.U.1933.73.533 | rozporządzenie z dnia 29 września 1933 r. | Akt utracił moc

Zniżka przerachowania niektórych długów rentowych.

Dz.U.1933.73.532 | rozporządzenie z dnia 29 września 1933 r. | Akt utracił moc

Elektryfikacja węzła kolejowego warszawskiego oraz zaciągnięcie kredytu zagranicznego na cele tej elektryfikacji.

Dz.U.1933.72.531 | rozporządzenie z mocą ustawy z dnia 23 września 1933 r. | Akt indywidualny

Ulgi celne.

Dz.U.1933.71.530 | rozporządzenie z dnia 21 września 1933 r. | Akt utracił moc

Zm.: rozporządzenie z dnia 22 lipca 1932 r. o opłatach za legalizację narzędzi mierniczych.

Dz.U.1933.71.529 | rozporządzenie z dnia 20 września 1933 r. | Akt utracił moc

Zwinięcie niektórych katedr i zakładów naukowych w szkołach akademickich.

Dz.U.1933.71.527 | rozporządzenie z dnia 25 września 1933 r. | Akt utracił moc

Zwinięcie i utworzenie niektórych wydziałów Politechniki Lwowskiej i Politechniki Warszawskiej.

Dz.U.1933.71.526 | rozporządzenie z dnia 25 września 1933 r. | Akt utracił moc

Zm.: rozporządzenie z dnia 9 września 1931 r. w sprawie gospodarki finansowej gmin wyznaniowych żydowskich.

Dz.U.1933.70.520 | rozporządzenie z dnia 1 września 1933 r. | Akt jednorazowy

Wprowadzenie w obieg kartki pocztowej pojedyńczej wartości 10 gr.

Dz.U.1933.70.517 | rozporządzenie z dnia 26 sierpnia 1933 r. | Akt utracił moc

Cła wywozowe.

Dz.U.1933.69.515 | rozporządzenie z dnia 29 sierpnia 1933 r. | Akt jednorazowy

Ustalenie nowego wzoru monety srebrnej wartości 10 złotych.

Dz.U.1933.68.511 | rozporządzenie z dnia 1 września 1933 r. | Akt utracił moc

Wypuszczenie 6% pożyczki wewnętrznej.

Dz.U.1933.67.507 | rozporządzenie z dnia 7 września 1933 r. | Akt utracił moc

Wydział Zamiejscowy w Brześciu nad Bugiem.

Dz.U.1933.67.506 | rozporządzenie z dnia 1 września 1933 r. | Akt utracił moc

Przemiał żyta.

Dz.U.1933.67.505 | rozporządzenie z dnia 25 sierpnia 1933 r. | Akt jednorazowy

Zmiana granic miasta Krzemieńca i gmin wiejskich w powiecie krzemienieckim, województwie wołyńskiem.

Dz.U.1933.67.504 | rozporządzenie z dnia 14 sierpnia 1933 r. | Akt utracił moc

Wypuszczenie pożyczki wewnętrznej.

Dz.U.1933.67.503 | rozporządzenie z mocą ustawy z dnia 5 września 1933 r. | Akt utracił moc

Uzupełnienie ordynacji pocztowej.

Dz.U.1933.66.499 | rozporządzenie z dnia 22 sierpnia 1933 r. | Akt jednorazowy

Uchylenie rozporządzenia z dnia 21 czerwca 1932 r. o ulgach celnych na papier pakowy, gazetowy i kancelaryjny.

Dz.U.1933.66.498 | rozporządzenie z dnia 23 sierpnia 1933 r. | Akt jednorazowy

Wyznaczenie prowizorycznych kontyngentów cukru na czas od 1 października 1933 r. do 30 września 1934 r.

Dz.U.1933.66.497 | rozporządzenie z dnia 15 sierpnia 1933 r. | Akt utracił moc

Zm.: rozporządzenie o ustaleniu siedzib i właściwości terytorjalnej powiatowych urzędów ziemskich.

Dz.U.1933.66.496 | rozporządzenie z dnia 14 sierpnia 1933 r. | Akt jednorazowy