Law Journal

Zmiana granic miasta Bełchatowa w powiecie piotrkowskim, województwie łódzkiem.

Dz.U.1933.88.679 | rozporządzenie z dnia 5 października 1933 r. | Akt utracił moc

Sprzedaż wyrobów tytoniowych.

Dz.U.1933.87.676 | rozporządzenie z dnia 30 października 1933 r. | Akt utracił moc

Zm.: rozporządzenie o ustaleniu siedzib i właściwości terytorjalnej powiatowych urzędów ziemskich.

Dz.U.1933.87.674 | rozporządzenie z dnia 26 października 1933 r. | Akt jednorazowy

Pomoc lecznicza dla pracowników rolnych.

Dz.U.1933.87.673 | rozporządzenie z dnia 24 października 1933 r. | Akt utracił moc

Czas pracy dróżników na drogach publicznych.

Dz.U.1933.87.672 | rozporządzenie z dnia 4 października 1933 r. | Akt utracił moc

Wprowadzenie w obieg kartki pocztowej z opłaconą odpowiedzią.

Dz.U.1933.87.671 | rozporządzenie z dnia 11 października 1933 r. | Akt utracił moc

Zm.: rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 11 października 1933 r. w sprawie zakazu przywozu niektórych towarów.

Dz.U.1933.86.670 | rozporządzenie z dnia 20 października 1933 r. | Akt jednorazowy

Zmiana ustawy o zaopatrzeniu inwalidzkiem.

Dz.U.1933.86.669 | rozporządzenie z mocą ustawy z dnia 28 października 1933 r. | Akt jednorazowy

Zmiana ustawy z dnia 11 grudnia 1923 r. o zaopatrzeniu emerytalnem funkcjonarjuszów państwowych i zawodowych wojskowych.

Dz.U.1933.86.668 | rozporządzenie z mocą ustawy z dnia 28 października 1933 r. | Akt utracił moc

Uposażenie członków zarządu i pracowników związków samorządowych.

Dz.U.1933.86.667 | rozporządzenie z mocą ustawy z dnia 28 października 1933 r. | Akt jednorazowy

Uposażenie oficerów i szeregowych Policji Państwowej i Straży Granicznej.

Dz.U.1933.86.666 | rozporządzenie z mocą ustawy z dnia 28 października 1933 r. | Akt utracił moc

Uposażenie sędziów w sądownictwie powszechnem i administracyjnem oraz prokuratorów.

Dz.U.1933.86.665 | rozporządzenie z mocą ustawy z dnia 28 października 1933 r. | Akt utracił moc

Uposażenie funkcjonariuszów państwowych.

Dz.U.1933.86.663 | rozporządzenie z mocą ustawy z dnia 28 października 1933 r. | Akt utracił moc

Służba w Policji Województwa Śląskiego.

Dz.U.1933.86.662 | rozporządzenie z mocą ustawy z dnia 28 października 1933 r. | Akt utracił moc

Zm.: ustawa z 17 lutego 1922 r. o państwowej służbie cywilnej.

Dz.U.1933.86.661 | rozporządzenie z mocą ustawy z dnia 28 października 1933 r. | Akt jednorazowy

Zmiana taryfy celnej przywozowej.

Dz.U.1933.85.657 | rozporządzenie z mocą ustawy z dnia 28 października 1933 r. | Akt jednorazowy

Odstąpienie gruntów państwowych w Bydgoszczy.

Dz.U.1933.85.656 | rozporządzenie z mocą ustawy z dnia 27 października 1933 r. | Akt indywidualny

Sprzedaż i zamiana niektórych nieruchomości państwowych.

Dz.U.1933.85.655 | rozporządzenie z mocą ustawy z dnia 27 października 1933 r. | Akt indywidualny

Zbycie i zamiana niektórych gruntów państwowych.

Dz.U.1933.85.654 | rozporządzenie z mocą ustawy z dnia 27 października 1933 r. | Akt indywidualny

Zamiana gruntów państwowych w Busku.

Dz.U.1933.85.653 | rozporządzenie z mocą ustawy z dnia 27 października 1933 r. | Akt indywidualny

Sprzedaż i obciążenie niektórych gruntów państwowych.

Dz.U.1933.85.652 | rozporządzenie z mocą ustawy z dnia 27 października 1933 r. | Akt indywidualny

Sprzedaż fabryki suchej destylacji drewna w Hajnówce, w powiecie bielskim, w województwie białostockiem.

Dz.U.1933.85.651 | rozporządzenie z mocą ustawy z dnia 27 października 1933 r. | Akt indywidualny

Zm.: ustawa z dnia 18 lipca 1924 r. o zabezpieczeniu na wypadek bezrobocia.

Dz.U.1933.85.649 | rozporządzenie z mocą ustawy z dnia 27 października 1933 r. | Akt jednorazowy

Zmiana rozporządzenia z dnia 27 maja 1927 r. o przymusie ubezpieczenia od ognia i o Powszechnym Zakładzie Ubezpieczeń Wzajemnych.

Dz.U.1933.85.648 | rozporządzenie z mocą ustawy z dnia 27 października 1933 r. | Akt utracił moc

Regulowanie stosunków w hutnictwie żelaznem i innych metali.

Dz.U.1933.85.647 | rozporządzenie z mocą ustawy z dnia 27 października 1933 r. | Akt utracił moc

Praca robotników portowych w Gdyni.

Dz.U.1933.85.646 | rozporządzenie z mocą ustawy z dnia 27 października 1933 r. | Akt utracił moc

Kwalifikacje zawodowe wychowawczyń przedszkoli.

Dz.U.1933.85.645 | rozporządzenie z mocą ustawy z dnia 27 października 1933 r. | Akt utracił moc

Sposób uregulowania zaległych kosztów leczenia ubogich chorych i kosztów opieki społecznej.

Dz.U.1933.85.644 | rozporządzenie z mocą ustawy z dnia 27 października 1933 r. | Akt utracił moc

Koszty nadzoru nad zakładami ubezpieczeń.

Dz.U.1933.85.643 | rozporządzenie z mocą ustawy z dnia 27 października 1933 r. | Akt utracił moc

Opłaty stemplowe, wiążące się z przejściem własności nieruchomości w toku postępowania egzekucyjnego.

Dz.U.1933.85.642 | rozporządzenie z mocą ustawy z dnia 27 października 1933 r. | Akt utracił moc

Rozrachunek pomiędzy Skarbem Państwa a Bankiem Gospodarstwa Krajowego.

Dz.U.1933.85.641 | rozporządzenie z mocą ustawy z dnia 27 października 1933 r. | Akt utracił moc

Rozrachunek Skarbu Państwa z państwowemi instytucjami kredytowemi z tytułu papierów wartościowych w walutach obcych.

Dz.U.1933.85.640 | rozporządzenie z mocą ustawy z dnia 27 października 1933 r. | Akt indywidualny

Izby rzemieślnicze i ich związek.

Dz.U.1933.85.638 | rozporządzenie z mocą ustawy z dnia 27 października 1933 r. | Akt utracił moc

Przekształcenie Państwowej Rady Kolejowej na Państwową Radę Komunikacyjną.

Dz.U.1933.85.637 | rozporządzenie z mocą ustawy z dnia 27 października 1933 r. | Akt utracił moc

Fundusz Inwestycyjny.

Dz.U.1933.85.636 | rozporządzenie z mocą ustawy z dnia 27 października 1933 r. | Akt utracił moc

Zespolenie urzędów ziemskich z władzami administracji ogólnej i organizacja komisyj ziemskich.

Dz.U.1933.85.635 | rozporządzenie z mocą ustawy z dnia 27 października 1933 r. | Akt utracił moc

Popieranie elektryfikacji.

Dz.U.1933.85.633 | rozporządzenie z mocą ustawy z dnia 27 października 1933 r. | Akt utracił moc

Prawo o publicznych przedsięwzięciach rozrywkowych.

Dz.U.1933.85.632 | rozporządzenie z mocą ustawy z dnia 27 października 1933 r. | Akt utracił moc

Zm.: rozporządzenie z dnia 7 marca 1928 r. o ustanowieniu Krzyża Zasługi za Dzielność.

Dz.U.1933.84.631 | rozporządzenie z mocą ustawy z dnia 27 października 1933 r. | Akt jednorazowy

Zm.: rozporządzenie z dnia 10 czerwca 1927 r. o wykonywaniu praktyki dentystycznej.

Dz.U.1933.84.629 | rozporządzenie z mocą ustawy z dnia 27 października 1933 r. | Akt jednorazowy

Zm.: rozporządzenie z dnia 16 marca 1928 r. o położnych.

Dz.U.1933.84.628 | rozporządzenie z mocą ustawy z dnia 27 października 1933 r. | Akt jednorazowy

Zm.: ustawa o ochronie lokatorów.

Dz.U.1933.84.625 | rozporządzenie z mocą ustawy z dnia 27 października 1933 r. | Akt jednorazowy

Zm.: rozporządzenie z dnia 22 marca 1928 r. o postępowaniu przymusowem w administracji.

Dz.U.1933.84.624 | rozporządzenie z mocą ustawy z dnia 27 października 1933 r. | Akt jednorazowy

Zasady sporządzania bilansów, zamknięć rachunkowych i sprawozdań osób prawnych, obowiązanych do prowadzenia ksiąg handlowych.

Dz.U.1933.84.623 | rozporządzenie z mocą ustawy z dnia 27 października 1933 r. | Akt utracił moc

Wydawanie Dziennika Taryf pocztowych, teletechnicznych i radjokomunikacyjnych.

Dz.U.1933.84.622 | rozporządzenie z mocą ustawy z dnia 27 października 1933 r. | Akt utracił moc

Zniesienie państwowych urzędów pośrednictwa pracy i opieki nad wychodźcami.

Dz.U.1933.84.621 | rozporządzenie z mocą ustawy z dnia 27 października 1933 r. | Akt jednorazowy

Zm.: rozporządzenie z dnia 16 marca 1928 r. o przeprowadzeniu meljoracji przy dokonywanej przez urzędy ziemskie przebudowie ustroju rolnego.

Dz.U.1933.84.620 | rozporządzenie z mocą ustawy z dnia 27 października 1933 r. | Akt jednorazowy

Zlikwidowanie zależności wobec koncernu W.A. Harrimana i S-ki.

Dz.U.1933.84.618 | rozporządzenie z mocą ustawy z dnia 27 października 1933 r. | Akt indywidualny

Sprzedaż wyrobów tytoniowych.

Dz.U.1933.84.617 | rozporządzenie z mocą ustawy z dnia 27 października 1933 r. | Akt utracił moc

Sprzedaż soli.

Dz.U.1933.84.616 | rozporządzenie z mocą ustawy z dnia 27 października 1933 r. | Akt utracił moc

Państwowy podatek od uboju.

Dz.U.1933.84.614 | rozporządzenie z mocą ustawy z dnia 27 października 1933 r. | Akt utracił moc

Zm.: ustawa z dnia 20 marca 1931 r. o samoistnym podatku wyrównawczym dla gmin wiejskich.

Dz.U.1933.84.613 | rozporządzenie z mocą ustawy z dnia 27 października 1933 r. | Akt jednorazowy

Pobór 10% dodatku do państwowego podatku gruntowego i przemysłowego.

Dz.U.1933.84.612 | rozporządzenie z mocą ustawy z dnia 27 października 1933 r. | Akt utracił moc

Podwyższenie emisji pożyczki wewnętrznej.

Dz.U.1933.84.611 | rozporządzenie z mocą ustawy z dnia 27 października 1933 r. | Akt jednorazowy

Prawo celne.

Dz.U.1933.84.610 | rozporządzenie z mocą ustawy z dnia 27 października 1933 r. | Akt utracił moc

Prawo o notarjacie.

Dz.U.1933.84.609 | rozporządzenie z mocą ustawy z dnia 27 października 1933 r. | Akt utracił moc

Regulamin wyborczy do rad miejskich na obszarze województw: krakowskiego, lwowskiego, stanisławowskiego i tarnopolskiego.

Dz.U.1933.83.607 | rozporządzenie z dnia 20 października 1933 r. | Akt utracił moc

Zm.: Kodeks Postępowania Cywilnego.

Dz.U.1933.82.603 | rozporządzenie z mocą ustawy z dnia 27 października 1933 r. | Akt jednorazowy

Prawo o spółkach z ograniczoną odpowiedzialnością.

Dz.U.1933.82.602 | rozporządzenie z mocą ustawy z dnia 27 października 1933 r. | Akt utracił moc

Przepisy wprowadzające kodeks handlowy.

Dz.U.1933.82.601 | rozporządzenie z mocą ustawy z dnia 27 października 1933 r. | Akt utracił moc

Kodeks handlowy.

Dz.U.1933.82.600 | rozporządzenie z mocą ustawy z dnia 27 października 1933 r. | Akt utracił moc

Przepisy wprowadzające Kodeks zobowiązań.

Dz.U.1933.82.599 | rozporządzenie z mocą ustawy z dnia 27 października 1933 r. | Akt utracił moc

Kodeks zobowiązań.

Dz.U.1933.82.598 | rozporządzenie z mocą ustawy z dnia 27 października 1933 r. | Akt utracił moc

Zmiana granic miasta Limanowej w powiecie limanowskim, województwie krakowskiem.

Dz.U.1933.81.593 | rozporządzenie z dnia 14 października 1933 r. | Akt utracił moc

Zmiana granic miasta Kamionka Strumiłowa w powiecie kamioneckim, województwie tarnopolskiem.

Dz.U.1933.81.592 | rozporządzenie z dnia 14 października 1933 r. | Akt utracił moc

Zmiana granic miasta Brody w powiecie brodzkim, województwie tarnopolskiem.

Dz.U.1933.81.591 | rozporządzenie z dnia 14 października 1933 r. | Akt utracił moc

Zmiana granic miasta Korca w powiecie rówieńskim, województwie wołyńskiem.

Dz.U.1933.81.590 | rozporządzenie z dnia 13 października 1933 r. | Akt utracił moc

Zmiana granic miasta Grzymałowa w powiecie skałackim, województwie tarnopolskiem.

Dz.U.1933.81.589 | rozporządzenie z dnia 12 października 1933 r. | Akt utracił moc

Zmiana granic miasta Nowej Wilejki w powiecie wileńsko-trockim, województwie wileńskiem.

Dz.U.1933.81.588 | rozporządzenie z dnia 12 października 1933 r. | Akt utracił moc

Zmiana granic miasta Święcian w powiecie święciańskim, województwie wileńskim.

Dz.U.1933.81.587 | rozporządzenie z dnia 12 października 1933 r. | Akt utracił moc

Zmiana granic miasta Nasielska w powiecie nasielskim, województwie warszawskiem.

Dz.U.1933.81.586 | rozporządzenie z dnia 12 października 1933 r. | Akt utracił moc