Law Journal

Wykonanie ustawy o częściowej zmianie ustroju samorządu terytorjalnego.

Dz.U.1933.100.769 | rozporządzenie z dnia 15 grudnia 1933 r. | Akt utracił moc

Zmiany w opłatach od hurtowej i detalicznej sprzedaży spirytusu i napojów alkoholowych.

Dz.U.1933.100.766 | rozporządzenie z dnia 18 grudnia 1933 r. | Akt jednorazowy

Ustalenie stopy opłat za nadzór nad zakładami ubezpieczeń za 1932 r.

Dz.U.1933.100.765 | rozporządzenie z dnia 30 listopada 1933 r. | Akt utracił moc

Księgi notarjuszów.

Dz.U.1933.99.764 | rozporządzenie z dnia 12 grudnia 1933 r. | Akt utracił moc

Ulga celna na jabłka świeże.

Dz.U.1933.99.763 | rozporządzenie z dnia 13 grudnia 1933 r. | Akt utracił moc

Ustalenie granic okręgów i siedzib izb rzemieślniczych.

Dz.U.1933.98.757 | rozporządzenie z dnia 7 grudnia 1933 r. | Akt utracił moc

Opłata stemplowa od obrotu papierów wartościowych.

Dz.U.1933.98.755 | rozporządzenie z dnia 15 listopada 1933 r. | Akt utracił moc

Opłaty stemplowe, wiążące się z przejściem własności nieruchomości w toku postępowania egzekucyjnego.

Dz.U.1933.98.754 | rozporządzenie z dnia 15 listopada 1933 r. | Akt utracił moc

Uzupełnienie regulaminu wyborczego do rad gminnych.

Dz.U.1933.97.752 | rozporządzenie z dnia 6 grudnia 1933 r. | Akt jednorazowy

Zmiana granic miasta Radziejowa w powiecie nieszawskim, województwie warszawskiem.

Dz.U.1933.96.748 | rozporządzenie z dnia 5 grudnia 1933 r. | Akt utracił moc

Zmiana granic miasta Brześcia Kujawskiego w powiecie włocławskim, województwie warszawskiem.

Dz.U.1933.96.747 | rozporządzenie z dnia 4 grudnia 1933 r. | Akt utracił moc

Zmiana granic gmin wiejskich Smrock i Sielc w powiecie makowskim, województwie warszawskiem.

Dz.U.1933.96.746 | rozporządzenie z dnia 29 listopada 1933 r. | Akt utracił moc

Zmiana granic gmin wiejskich Werba i Korytnica w powiecie włodzimierskim, województwie wołyńskiem.

Dz.U.1933.96.745 | rozporządzenie z dnia 25 listopada 1933 r. | Akt utracił moc

Zmiana granic gmin wiejskich Wawer i Zagóźdź w powiecie i województwie warszawskiem.

Dz.U.1933.96.744 | rozporządzenie z dnia 25 listopada 1933 r. | Akt utracił moc

Zmiana granic gmin wiejskich Kucewicze i Polany w powiecie oszmiańskim, województwie wileńskiem.

Dz.U.1933.96.743 | rozporządzenie z dnia 25 listopada 1933 r. | Akt utracił moc

Wyłączenia z Ordynacji Zamoyskiej.

Dz.U.1933.96.742 | rozporządzenie z dnia 4 grudnia 1933 r. | Akt indywidualny

Ulgi celne.

Dz.U.1933.96.741 | rozporządzenie z dnia 23 listopada 1933 r. | Akt utracił moc

Wyznaczenie władz powołanych do przyjmowania roszczeń i ustalania warunków do zaopatrzenia inwalidzkiego.

Dz.U.1933.96.740 | rozporządzenie z dnia 30 października 1933 r. | Akt utracił moc

Wolna (nadwodna) burta statków morskich i międzynarodowe świadectwa wolnej burty.

Dz.U.1933.95.739 | rozporządzenie z dnia 18 października 1933 r. | Akt utracił moc

Czas pracy w przemyśle i handlu.

Dz.U.1933.94.734 t.j. | ustawa z dnia 18 grudnia 1919 r. | Akt utracił moc

Cła wywozowe.

Dz.U.1933.94.732 | rozporządzenie z dnia 27 listopada 1933 r. | Akt jednorazowy

Ulgi w spłacie zaległości podatkowych.

Dz.U.1933.94.731 | rozporządzenie z dnia 25 listopada 1933 r. | Akt utracił moc

Ustalenie liczby i siedzib sędziów śledczych w sądach okręgowych w Bydgoszczy i Poznaniu.

Dz.U.1933.94.730 | rozporządzenie z dnia 24 listopada 1933 r. | Akt utracił moc

Zmiana granic powiatów oszmiańskiego i wileńsko-trockiego w województwie wileńskiem.

Dz.U.1933.94.727 | rozporządzenie z dnia 28 listopada 1933 r. | Akt utracił moc

Zmiana granic powiatów stołpeckiego i nowogródzkiego w województwie nowogródzkiem.

Dz.U.1933.94.726 | rozporządzenie z dnia 28 listopada 1933 r. | Akt utracił moc

Zmiana granic powiatów zawierciańskiego i częstochowskiego w województwie kieleckiem.

Dz.U.1933.94.725 | rozporządzenie z dnia 28 listopada 1933 r. | Akt utracił moc

Zmiana granic powiatów opoczyńskiego i koneckiego w województwie kieleckiem.

Dz.U.1933.94.724 | rozporządzenie z dnia 28 listopada 1933 r. | Akt utracił moc

Zmiana granic powiatów radzyńskiego i bialskiego w województwie lubelskiem.

Dz.U.1933.94.723 | rozporządzenie z dnia 28 listopada 1933 r. | Akt utracił moc

Zmiana granic powiatów radomskiego i iłżeckiego w województwie kieleckiem.

Dz.U.1933.94.722 | rozporządzenie z dnia 28 listopada 1933 r. | Akt utracił moc

Zmiana granic powiatów miechowskiego i jędrzejowskiego w województwie kieleckiem.

Dz.U.1933.94.721 | rozporządzenie z dnia 28 listopada 1933 r. | Akt utracił moc

Zmiana granic powiatów kieleckiego i iłżeckiego w województwie kieleckiem.

Dz.U.1933.94.720 | rozporządzenie z dnia 28 listopada 1933 r. | Akt utracił moc

Zmiana granic województw lubelskiego i poleskiego.

Dz.U.1933.94.719 | rozporządzenie z dnia 28 listopada 1933 r. | Akt utracił moc

Dozór graniczny nad artykułami żywności i przedmiotami użytku, wwożonemi z terenu W.M. Gdańska.

Dz.U.1933.93.717 | rozporządzenie z dnia 9 listopada 1933 r. | Akt utracił moc

Rozszerzenie granic miasta Brześcia n/Bugiem w powiecie brzeskim, województwie poleskiem.

Dz.U.1933.93.716 | rozporządzenie z dnia 15 listopada 1933 r. | Akt utracił moc

Utworzenie gminy wiejskiej Domaniewice w powiecie łowieckim, województwie warszawskiem.

Dz.U.1933.93.715 | rozporządzenie z dnia 14 listopada 1933 r. | Akt utracił moc

Zmiana granic gmin Suwory i Sitnik w powiecie bialskim, województwie lubelskiem.

Dz.U.1933.93.714 | rozporządzenie z dnia 13 listopada 1933 r. | Akt utracił moc

Konwencja o określeniu napaści. Londyn.1933.07.03.

Dz.U.1933.93.712 | umowa międzynarodowa z dnia 3 lipca 1933 r. | Akt obowiązujący

Zmiana granic gmin wiejskich Dukszty i Daugieliszki w powiecie święciańskim, województwie wileńskiem.

Dz.U.1933.92.710 | rozporządzenie z dnia 14 listopada 1933 r. | Akt utracił moc

Egzaminy osób, ubiegających się o uprawnienie do wykonywania zawodu mierniczego górniczego.

Dz.U.1933.92.709 | rozporządzenie z dnia 27 października 1933 r. | Akt utracił moc

Zmiana statutu Siedleckiego Towarzystwa Kredytowego Miejskiego.

Dz.U.1933.91.707 | rozporządzenie z dnia 4 listopada 1933 r. | Akt jednorazowy

Zmiana statutu Lubelskiego Towarzystwa Kredytowego Miejskiego.

Dz.U.1933.91.706 | rozporządzenie z dnia 4 listopada 1933 r. | Akt jednorazowy

Wypuszczenie biletów skarbowych serji IV.

Dz.U.1933.90.703 | rozporządzenie z dnia 15 listopada 1933 r. | Akt utracił moc

Zmiana granic miasta Równe w powiecie rówieńskim, województwie wołyńskiem.

Dz.U.1933.90.702 | rozporządzenie z dnia 31 października 1933 r. | Akt utracił moc

Zmiana granic miasta Puławy w powiecie puławskim, województwie lubelskiem.

Dz.U.1933.90.701 | rozporządzenie z dnia 31 października 1933 r. | Akt utracił moc

Zmiana granic miasta Dubna w powiecie dubieńskim, województwie wołyńskiem.

Dz.U.1933.90.700 | rozporządzenie z dnia 31 października 1933 r. | Akt utracił moc

ZSRR-Polska. Konwencja o trybie badania incydentów i zatargów granicznych. Moskwa.1933.06.03.

Dz.U.1933.90.698 | umowa międzynarodowa z dnia 3 czerwca 1933 r. | Akt utracił moc

Przystąpienie Afganistanu do porozumienia o paczkach pocztowych, podpisanego w Londynie dnia 28 czerwca 1929 r.

Dz.U.1933.89.697 | oświadczenie rządowe z dnia 14 października 1933 r. | Akt jednorazowy

Wypuszczenie Bonów Funduszu Inwestycyjnego.

Dz.U.1933.89.694 | rozporządzenie z dnia 10 listopada 1933 r. | Akt utracił moc

Ulga celna na śledzie wędzone, t.zw. "stromlingi".

Dz.U.1933.89.693 | rozporządzenie z dnia 7 listopada 1933 r. | Akt utracił moc

Ustalenie nowego wzoru monety srebrnej wartości 10 złotych.

Dz.U.1933.89.692 | rozporządzenie z dnia 30 października 1933 r. | Akt utracił moc

Zmiana granic miasta Głębokiego w powiecie dziśnieńskim, województwie wileńskiem.

Dz.U.1933.89.691 | rozporządzenie z dnia 27 października 1933 r. | Akt utracił moc

Ustalenie warunków awansowania oficerów marynarki wojennej.

Dz.U.1933.89.690 | rozporządzenie z mocą ustawy z dnia 30 października 1933 r. | Akt utracił moc

Brazylia-Polska. Traktat koncyljacyjny. Rio de Janeiro.1933.01.27.

Dz.U.1933.89.688 | umowa międzynarodowa z dnia 27 stycznia 1933 r. | Akt obowiązujący

Pieczęcie notarjuszów i organów izb notarjalnych.

Dz.U.1933.88.686 | rozporządzenie z dnia 31 października 1933 r. | Akt utracił moc

Ustalenie ilości stanowisk notarjuszów i ich siedzib urzędowych.

Dz.U.1933.88.685 | rozporządzenie z dnia 31 października 1933 r. | Akt utracił moc

Wykonanie rozporządzenia Prezydenta Rzeczypospolitej z dnia 27 października o państwowym podatku od uboju.

Dz.U.1933.88.684 | rozporządzenie z dnia 30 października 1933 r. | Akt utracił moc

Ulgi celne.

Dz.U.1933.88.683 | rozporządzenie z dnia 25 października 1933 r. | Akt utracił moc

Zmiana granic miasta Bereźne w powiecie kostopolskim, województwie wołyńskiem.

Dz.U.1933.88.682 | rozporządzenie z dnia 27 października 1933 r. | Akt utracił moc

Uzupełnienie rozporządzenia z dnia 2 marca 1920 r. w przedmiocie umundurowania i uzbrojenia Policji Państwowej.

Dz.U.1933.88.681 | rozporządzenie z dnia 17 października 1933 r. | Akt jednorazowy

Zmiana granic miasta Pułtuska w powiecie pułtuskim, województwie warszawskiem.

Dz.U.1933.88.680 | rozporządzenie z dnia 5 października 1933 r. | Akt utracił moc