Law Journal

Przywóz z zagranicy bez cła surowic używanych w lecznictwie.

Dz.U.1934.15.122 | rozporządzenie z dnia 7 lutego 1934 r. | Akt utracił moc

Dozór nad wyrobem i obiegiem mąki i wyrobów mącznych.

Dz.U.1934.15.120 | rozporządzenie z dnia 23 stycznia 1934 r. | Akt utracił moc

Opłaty za zezwolenia na przewóz i ekshumację zwłok ludzkich.

Dz.U.1934.15.119 | rozporządzenie z dnia 30 listopada 1933 r. | Akt utracił moc

Rzesza Niemiecka-Polska. Żegluga powietrzna. Berlin.1929.08.28.

Dz.U.1934.15.117 | umowa międzynarodowa z dnia 28 sierpnia 1929 r. | Akt utracił moc

Zaliczenie gminy Chorostków w powiecie kopyczynieckim, województwie tarnopolskiem do rzędu miast.

Dz.U.1934.14.116 | rozporządzenie z dnia 19 stycznia 1934 r. | Akt utracił moc

Przymusowe szczepienie ochronne przeciwko ospie.

Dz.U.1934.13.113 t.j. | ustawa z dnia 19 lipca 1919 r. | tekst jednolity | Akt utracił moc

Wypuszczenie biletów skarbowych serji VI.

Dz.U.1934.13.112 | rozporządzenie z dnia 10 lutego 1934 r. | Akt utracił moc

Zryczałtowanie podatku przemysłowego od obrotu dla drobnych przedsiębiorstw.

Dz.U.1934.13.111 | rozporządzenie z dnia 30 stycznia 1934 r. | Akt utracił moc

Skład i sposób działania komisyj szacunkowych powoływanych do ustalania wartości majątku spółek akcyjnych.

Dz.U.1934.13.110 | rozporządzenie z dnia 30 stycznia 1934 r. | Akt utracił moc

Kwalifikacje kandydatów na wójtów zawodowych.

Dz.U.1934.13.108 | rozporządzenie z dnia 31 stycznia 1934 r. | Akt utracił moc

Organizacja ekspozytur urzędów wojewódzkich i tryb załatwiania w nich spraw.

Dz.U.1934.13.107 | rozporządzenie z dnia 8 stycznia 1934 r. | Akt utracił moc

Pozwolenia na broń, wydawane przez władze wojskowe.

Dz.U.1934.13.106 | rozporządzenie z dnia 10 grudnia 1933 r. | Akt utracił moc

Obowiązkowe zgłaszanie zachorowań na twardziel (Rhinoscleroma).

Dz.U.1934.13.105 | rozporządzenie z dnia 25 stycznia 1934 r. | Akt jednorazowy

Chowanie zmarłych i stwierdzanie przyczyny zgonu.

Dz.U.1934.13.103 | rozporządzenie z dnia 30 listopada 1933 r. | Akt utracił moc

Ustalenie na rok 1934 wykazu imiennego nieruchomości, podlegających wykupowi przymusowemu.

Dz.U.1934.13.101 | rozporządzenie z dnia 28 stycznia 1934 r. | Akt indywidualny

Zm.: rozporządzenie z dnia 11 kwietnia 1930 r. w sprawie statystyki celnej.

Dz.U.1934.13.100 | rozporządzenie z dnia 20 stycznia 1934 r. | Akt jednorazowy

Patenty retmańskie.

Dz.U.1934.12.99 | rozporządzenie z dnia 12 grudnia 1933 r. | Akt utracił moc

Wykonywanie praktyki lekarskiej.

Dz.U.1934.11.96 | rozporządzenie z dnia 30 stycznia 1934 r. | Akt utracił moc

Ulga celna na jądra pestek egzotycznej odmiany moreli, tzw. ghejsi.

Dz.U.1934.11.94 | rozporządzenie z dnia 31 stycznia 1934 r. | Akt utracił moc

Zwrot cła przy wywozie spirytusu etylowego.

Dz.U.1934.11.93 | rozporządzenie z dnia 9 stycznia 1934 r. | Akt utracił moc

Opłaty za prace katastralne na obszarze województw: krakowskiego, lwowskiego, stanisławowskiego i tarnopolskiego.

Dz.U.1934.11.92 | rozporządzenie z dnia 8 stycznia 1934 r. | Akt utracił moc

Opłaty za prace katastralne na obszarze województw poznańskiego i pomorskiego.

Dz.U.1934.11.91 | rozporządzenie z dnia 8 stycznia 1934 r. | Akt utracił moc

Uznanie Stowarzyszenia "Liga Obrony Powietrznej i Przeciwgazowej" za stowarzyszenie wyższej użyteczności.

Dz.U.1934.11.90 | rozporządzenie z dnia 20 stycznia 1934 r. | Akt utracił moc

Dodatkowy kredyt na rok 1933/34.

Dz.U.1934.11.89 | ustawa z dnia 17 stycznia 1934 r. | Akt utracił moc

Dodatkowy kredyt na rok 1933/34.

Dz.U.1934.11.88 | ustawa z dnia 17 stycznia 1934 r. | Akt utracił moc

Dodatkowy kredyt na rok 1933/34.

Dz.U.1934.11.87 | ustawa z dnia 17 stycznia 1934 r. | Akt utracił moc

Dodatkowy kredyt na rok 1933/34.

Dz.U.1934.11.86 | ustawa z dnia 17 stycznia 1934 r. | Akt utracił moc

Dodatkowy kredyt na rok 1933/34.

Dz.U.1934.11.85 | ustawa z dnia 17 stycznia 1934 r. | Akt utracił moc

Rozrachunki oraz rozstrzyganie sporów między szpitalami publicznemi a ubezpieczalniami społecznemi.

Dz.U.1934.10.83 | rozporządzenie z dnia 5 stycznia 1934 r. | Akt utracił moc

Ulgi dla oficerów i szeregowych Policji Państwowej oraz Straży Granicznej przy przejazdach kolejami państwowemi.

Dz.U.1934.10.80 | rozporządzenie z dnia 28 stycznia 1934 r. | Akt utracił moc

Zm.: rozporządzenie z dnia 25 czerwca 1932 r. o postępowaniu egzekucyjnym władz skarbowych.

Dz.U.1934.10.78 | rozporządzenie z dnia 28 stycznia 1934 r. | Akt jednorazowy

Ulgi dla osób wojskowych i ich rodzin przy przejazdach kolejami państwowemi.

Dz.U.1934.9.76 | rozporządzenie z dnia 20 stycznia 1934 r. | Akt utracił moc

Uzupełnienie ordynacji pocztowej.

Dz.U.1934.9.75 | rozporządzenie z dnia 29 grudnia 1933 r. | Akt jednorazowy

Wynagrodzenie Prezesów i członków Trybunału Kompetencyjnego.

Dz.U.1934.9.73 | rozporządzenie z dnia 28 stycznia 1934 r. | Akt utracił moc

Stowarzyszenia służące katolickim celom religijnym i wyznaniowym.

Dz.U.1934.9.72 | rozporządzenie z dnia 28 stycznia 1934 r. | Akt utracił moc

Wykonanie rozporządzenia Prezydenta Rzczypospolitej z dnia 28 października 1933 r. o uposażeniu wojska.

Dz.U.1934.8.68 | rozporządzenie z dnia 20 stycznia 1934 r. | Akt utracił moc

Uposażenie funkcjonariuszów administracji lasów państwowych.

Dz.U.1934.8.67 | rozporządzenie z dnia 20 stycznia 1934 r. | Akt utracił moc

Ustanowienie tabeli stanowisk w administracji lasów państwowych.

Dz.U.1934.8.66 | rozporządzenie z dnia 20 stycznia 1934 r. | Akt utracił moc

Zaopatrzenie emerytalne prowizorycznych funkcjonarjuszów państwowych.

Dz.U.1934.8.64 | rozporządzenie z dnia 20 stycznia 1934 r. | Akt utracił moc

Termin płatności uposażenia.

Dz.U.1934.8.63 | rozporządzenie z dnia 20 stycznia 1934 r. | Akt utracił moc

Klasyfikacja więzień.

Dz.U.1934.7.56 | rozporządzenie z dnia 18 stycznia 1934 r. | Akt jednorazowy

Zm.: rozporządzenie z dnia 31 stycznia 1931 r. w sprawie wykonania ustawy o monopolu zapałczanym.

Dz.U.1934.7.55 | rozporządzenie z dnia 16 stycznia 1934 r. | Akt jednorazowy

Wyznaczenie i rozdział ostatecznych kontyngentów cukru na czas od 1 października 1933 r. do 30 września 1934 r.

Dz.U.1934.7.54 | rozporządzenie z dnia 15 stycznia 1934 r. | Akt utracił moc

Ustalenie okręgów hodowlanych.

Dz.U.1934.7.53 | rozporządzenie z dnia 15 stycznia 1934 r. | Akt utracił moc

Zmiana granic miasta Rożyszcz w powiecie łuckim, województwie wołyńskiem.

Dz.U.1934.7.52 | rozporządzenie z dnia 23 stycznia 1934 r. | Akt utracił moc

Zmiana granic miasta Sokołowa w powiecie sokołowskim, województwie lubelskiem.

Dz.U.1934.7.51 | rozporządzenie z dnia 10 stycznia 1934 r. | Akt utracił moc

Zewnętrzny wygląd pojazdów pocztowych.

Dz.U.1934.7.50 | rozporządzenie z dnia 7 grudnia 1933 r. | Akt utracił moc

Zniesienie ustroju miejskiego w mieście Łohiszynie, w powiecie pińskim, województwie poleskiem.

Dz.U.1934.7.49 | rozporządzenie z dnia 1 stycznia 1934 r. | Akt utracił moc

Zm.: rozporządzenie z dnia 30 kwietnia 1933 r. o stowarzyszeniach akademickich.

Dz.U.1934.6.46 | rozporządzenie z dnia 16 stycznia 1934 r. | Akt utracił moc

Normy szacunku i ceny wykupu krajowego surowca tytoniowego.

Dz.U.1934.6.45 | rozporządzenie z dnia 16 stycznia 1934 r. | Akt utracił moc

Pobór scalonego podatku przemysłowego od cukru.

Dz.U.1934.6.44 | rozporządzenie z dnia 13 stycznia 1934 r. | Akt utracił moc

Ustalenie podstawowej ceny za spirytus na kampanję 1933/34 r.

Dz.U.1934.6.43 | rozporządzenie z dnia 12 stycznia 1934 r. | Akt utracił moc

Położne.

Dz.U.1934.5.41 t.j. | rozporządzenie z mocą ustawy z dnia 16 marca 1928 r. | Akt utracił moc

Zm.: rozporządzenie o ustanowieniu Izby Handlowej w Katowicach.

Dz.U.1934.5.40 | rozporządzenie z dnia 17 stycznia 1934 r. | Akt jednorazowy

Ustalenie siedzib sędziów śledczych w okręgu Sądu Okręgowego w Warszawie.

Dz.U.1934.5.39 | rozporządzenie z dnia 15 stycznia 1934 r. | Akt utracił moc

Organizacja zakładów dla niepoprawnych przestępców.

Dz.U.1934.5.38 | rozporządzenie z dnia 15 stycznia 1934 r. | Akt utracił moc

Wypuszczenie biletów skarbowych serji V.

Dz.U.1934.5.37 | rozporządzenie z dnia 16 stycznia 1934 r. | Akt utracił moc

Wymiar podatku spadkowego i od darowizn na obszarze b. dzielnicy rosyjskiej.

Dz.U.1934.5.34 | rozporządzenie z dnia 15 listopada 1933 r. | Akt jednorazowy

Wykonywanie praktyki dentystycznej.

Dz.U.1934.4.32 t.j. | rozporządzenie z mocą ustawy z dnia 10 czerwca 1927 r. | Akt utracił moc