Law Journal

Pobór scalonego podatku przemysłowego od cukru.

Dz.U.1934.6.44 | rozporządzenie z dnia 13 stycznia 1934 r. | Akt utracił moc

Ustalenie podstawowej ceny za spirytus na kampanję 1933/34 r.

Dz.U.1934.6.43 | rozporządzenie z dnia 12 stycznia 1934 r. | Akt utracił moc

Położne.

Dz.U.1934.5.41 t.j. | rozporządzenie z mocą ustawy z dnia 16 marca 1928 r. | Akt utracił moc

Zm.: rozporządzenie o ustanowieniu Izby Handlowej w Katowicach.

Dz.U.1934.5.40 | rozporządzenie z dnia 17 stycznia 1934 r. | Akt jednorazowy

Ustalenie siedzib sędziów śledczych w okręgu Sądu Okręgowego w Warszawie.

Dz.U.1934.5.39 | rozporządzenie z dnia 15 stycznia 1934 r. | Akt utracił moc

Organizacja zakładów dla niepoprawnych przestępców.

Dz.U.1934.5.38 | rozporządzenie z dnia 15 stycznia 1934 r. | Akt utracił moc

Wypuszczenie biletów skarbowych serji V.

Dz.U.1934.5.37 | rozporządzenie z dnia 16 stycznia 1934 r. | Akt utracił moc

Wymiar podatku spadkowego i od darowizn na obszarze b. dzielnicy rosyjskiej.

Dz.U.1934.5.34 | rozporządzenie z dnia 15 listopada 1933 r. | Akt jednorazowy

Wykonywanie praktyki dentystycznej.

Dz.U.1934.4.32 t.j. | rozporządzenie z mocą ustawy z dnia 10 czerwca 1927 r. | Akt utracił moc

Złożenie dokumentów ratyfikacyjnych umów Światowego Związku Pocztowego, podpisanych w Londynie dnia 28 czerwca 1929 r.

Dz.U.1934.4.29 | oświadczenie rządowe z dnia 23 listopada 1933 r. | Akt jednorazowy

Uposażenie pracowników państwowego przedsiębiorstwa "Polska Poczta, Telegraf i Telefon".

Dz.U.1934.4.26 | rozporządzenie z dnia 1 stycznia 1934 r. | Akt utracił moc

Stosunek służbowy pracowników państwowego przedsiębiorstwa "Polska Poczta, Telegraf i Telefon".

Dz.U.1934.4.25 | rozporządzenie z dnia 1 stycznia 1934 r. | Akt utracił moc

Uposażenie pracowników przedsiębiorstwa "Polskie Koleje Państwowe".

Dz.U.1934.4.24 | rozporządzenie z dnia 1 stycznia 1934 r. | Akt utracił moc

Stosunek służbowy pracowników przedsiębiorstwa "Polskie Koleje Państwowe".

Dz.U.1934.4.23 | rozporządzenie z dnia 1 stycznia 1934 r. | Akt utracił moc

Zmiana granic miasta Zamościa w powiecie zamojskim, województwie lubelskiem.

Dz.U.1934.3.14 | rozporządzenie z dnia 8 stycznia 1934 r. | Akt utracił moc

Zwrot ceł przy wywozie lnu i pakuł lnianych.

Dz.U.1934.3.11 | rozporządzenie z dnia 30 grudnia 1933 r. | Akt utracił moc

Patenty żeglarskie.

Dz.U.1934.3.9 | rozporządzenie z dnia 30 października 1933 r. | Akt utracił moc

Turcja-Polska. Konwencja osiedleńcza. Ankara.1931.08.29.

Dz.U.1934.3.7 | umowa międzynarodowa z dnia 29 sierpnia 1931 r. | Akt utracił moc

Odstąpienie gminie m. Poznania gruntu państwowego na cele rozbudowy miasta.

Dz.U.1934.2.4 | rozporządzenie z dnia 19 grudnia 1933 r. | Akt indywidualny

Regulamin Kolegjum Górniczego.

Dz.U.1934.2.3 | rozporządzenie z dnia 28 listopada 1933 r. | Akt utracił moc

Zastosowanie ustawy o ubezpieczeniu społecznym do osób, zatrudnionych w żegludze morskiej.

Dz.U.1934.1.1 | rozporządzenie z dnia 29 grudnia 1933 r. | Akt utracił moc

Przekształcanie się kas chorych na ubezpieczalnie społeczne i ustalenie okręgów i siedzib ubezpieczalni.

Dz.U.1933.103.819 | rozporządzenie z dnia 30 grudnia 1933 r. | Akt utracił moc

Dopłaty za porady lekarskie, lekarstwa, środki lecznicze, pomocnicze i zabiegi lecznicze.

Dz.U.1933.103.815 | rozporządzenie z dnia 28 grudnia 1933 r. | Akt utracił moc

Sposób wydawania leków przez ubezpieczalnie społeczne poza aptekami.

Dz.U.1933.103.814 | rozporządzenie z dnia 28 grudnia 1933 r. | Akt utracił moc

Ustalenie wykazu chorób o dłuższym okresie wylęgania.

Dz.U.1933.103.813 | rozporządzenie z dnia 28 grudnia 1933 r. | Akt utracił moc

Zaopatrzenia inwalidzkie dla robotników oraz członków ich rodzin.

Dz.U.1933.103.812 | rozporządzenie z dnia 28 grudnia 1933 r. | Akt utracił moc

Tryb postępowania w sprawach o świadczenia wypadkowe w przypadku zachorowania na chorobę zawodową.

Dz.U.1933.103.811 | rozporządzenie z dnia 28 grudnia 1933 r. | Akt utracił moc

Tryb i warunki udzielania zezwoleń na niestosowanie lub skracanie przerw w pracy.

Dz.U.1933.103.808 | rozporządzenie z dnia 20 grudnia 1933 r. | Akt utracił moc

Czas pracy pracowników ruchu tramwajów.

Dz.U.1933.103.807 | rozporządzenie z dnia 27 grudnia 1933 r. | Akt utracił moc

Czas pracy osób, zatrudnionych w zakładach leczniczych.

Dz.U.1933.103.806 | rozporządzenie z dnia 20 grudnia 1933 r. | Akt utracił moc

Czas pracy osób, zatrudnionych w przemyśle przewozowym.

Dz.U.1933.103.805 | rozporządzenie z dnia 13 grudnia 1933 r. | Akt utracił moc

Rejestracja spółek z ograniczoną odpowiedzialnością.

Dz.U.1933.103.804 | rozporządzenie z dnia 28 grudnia 1933 r. | Akt utracił moc

Tryb postępowania przy zwalnianiu notarjuszów trwale niezdolnych do służby.

Dz.U.1933.103.803 | rozporządzenie z dnia 28 grudnia 1933 r. | Akt utracił moc

Przedsięwzięcia teatralne.

Dz.U.1933.103.802 | rozporządzenie z dnia 28 grudnia 1933 r. | Akt utracił moc

Wykonanie prawa o publicznych przedsiębiorstwach rozrywkowych.

Dz.U.1933.103.801 | rozporządzenie z dnia 28 grudnia 1933 r. | Akt utracił moc

Kurs obligacyj 5% państwowej renty ziemskiej, opiewającej na złote w złocie, na rok 1934.

Dz.U.1933.103.800 | rozporządzenie z dnia 23 grudnia 1933 r. | Akt utracił moc

Częściowa zmiana i uzupełnienie ordynacji telegraficznej.

Dz.U.1933.103.799 | rozporządzenie z dnia 22 grudnia 1933 r. | Akt jednorazowy

Pobór scalonego podatku przemysłowego od zapałek.

Dz.U.1933.103.798 | rozporządzenie z dnia 29 grudnia 1933 r. | Akt utracił moc

Zwinięcie i utworzenie niektórych katedr i zakładów naukowych w szkołach akademickich.

Dz.U.1933.103.796 | rozporządzenie z dnia 5 grudnia 1933 r. | Akt utracił moc

Obrót solą.

Dz.U.1933.102.795 | rozporządzenie z dnia 17 grudnia 1933 r. | Akt utracił moc

Uchylenie grup zarobkowych w ubezpieczeniu pracowników umysłowych.

Dz.U.1933.102.794 | rozporządzenie z dnia 27 grudnia 1933 r. | Akt utracił moc

Wykonanie art. 223 ust. (1) ustawy o ubezpieczeniu społecznem.

Dz.U.1933.102.790 | rozporządzenie z dnia 27 grudnia 1933 r. | Akt utracił moc

Wejście w życie ustawy o ubezpieczeniu społecznem.

Dz.U.1933.102.789 | rozporządzenie z dnia 27 grudnia 1933 r. | Akt jednorazowy

Odstąpienie gminie m.st. Warszawy gruntów państwowych na cele rozbudowy miasta.

Dz.U.1933.102.788 | rozporządzenie z dnia 19 grudnia 1933 r. | Akt indywidualny

Zastępstwo sądowe Liceum Krzemienieckiego.

Dz.U.1933.102.787 | rozporządzenie z dnia 19 grudnia 1933 r. | Akt utracił moc

Pobyt cudzoziemców na niektórych obszarach Rzeczypospolitej.

Dz.U.1933.102.786 | rozporządzenie z dnia 19 grudnia 1933 r. | Akt jednorazowy

Ciała kolegialne, współdziałające w wykonaniu zadań administracji reform rolnych.

Dz.U.1933.102.785 | rozporządzenie z dnia 19 grudnia 1933 r. | Akt utracił moc

Częściowe uchylenie postanowień art. 71 ust. 2 ustawy z dnia 17 marca 1932 r. o zaopatrzeniu inwalidzkiem.

Dz.U.1933.102.784 | rozporządzenie z dnia 19 grudnia 1933 r. | Akt jednorazowy

Ustanowienie tabeli stanowisk we władzach, urzędach, zakładach i instytucjach państwowych.

Dz.U.1933.102.780 | rozporządzenie z dnia 19 grudnia 1933 r. | Akt utracił moc

Uznanie stowarzyszenia "Związek Straży Pożarnych Rzeczypospolitej Polskiej" za stowarzyszenie wyższej użyteczności.

Dz.U.1933.102.779 | rozporządzenie z dnia 28 listopada 1933 r. | Akt utracił moc

Zmiana granic miasta Wyszogrodu w powiecie płockim, województwie warszawskiem.

Dz.U.1933.101.777 | rozporządzenie z dnia 21 grudnia 1933 r. | Akt utracił moc

Zmiana granic miasta Bielsk Podlaski w powiecie bielskim, województwie białostockiem.

Dz.U.1933.101.776 | rozporządzenie z dnia 21 grudnia 1933 r. | Akt utracił moc

Zmiana granic okręgu Sądu Pracy w Drohobyczu.

Dz.U.1933.101.775 | rozporządzenie z dnia 21 grudnia 1933 r. | Akt utracił moc

Ustanowienie jednego Sądu Pracy w Warszawie.

Dz.U.1933.101.774 | rozporządzenie z dnia 21 grudnia 1933 r. | Akt utracił moc