Law Journal

Warunki przyjmowania obligacyj 6% pożyczki wewnętrznej przez zakłady ubezpieczeń tytułem wpłat na składki.

Dz.U.1934.66.586 | rozporządzenie z dnia 21 lipca 1934 r. | Akt utracił moc

Spłata zobowiązań obligacjami 6% pożyczki wewnętrznej i zasady zastawu tych obligacyj.

Dz.U.1934.66.585 | rozporządzenie z dnia 21 lipca 1934 r. | Akt utracił moc

Odstąpienie gminie m. Poznania gruntów państwowych na cele rozbudowy miasta.

Dz.U.1934.66.583 | rozporządzenie z dnia 12 lipca 1934 r. | Akt indywidualny

Odstąpienie gminie m. Lwowa gruntów państwowych na cele rozbudowy miasta.

Dz.U.1934.66.582 | rozporządzenie z dnia 12 lipca 1934 r. | Akt indywidualny

Złożenie przez Turcję dokumentu ratyfikacyjnego konwencji o określeniu napaści.

Dz.U.1934.64.575 | oświadczenie rządowe z dnia 7 maja 1934 r. | Akt jednorazowy

Zmiana granic okręgów Sądów Grodzkich w Krzemieńcu i Wiśniowcu w okręgu Sądu Okręgowego w Równem.

Dz.U.1934.64.574 | rozporządzenie z dnia 15 lipca 1934 r. | Akt utracił moc

Podział powiatu złoczowskiego w województwie tarnopolskiem na gminy wiejskie.

Dz.U.1934.64.572 | rozporządzenie z dnia 14 lipca 1934 r. | Akt utracił moc

Podział powiatu zbaraskiego w województwie tarnopolskiem na gminy wiejskie.

Dz.U.1934.64.571 | rozporządzenie z dnia 14 lipca 1934 r. | Akt utracił moc

Podział powiatu zaleszczyckiego w województwie tarnopolskiem na gminy wiejskie.

Dz.U.1934.64.570 | rozporządzenie z dnia 14 lipca 1934 r. | Akt utracił moc

Podział powiatu radziechowskiego w województwie tarnopolskiem na gminy wiejskie.

Dz.U.1934.64.569 | rozporządzenie z dnia 14 lipca 1934 r. | Akt utracił moc

Podział powiatu przemyślańskiego w województwie tarnopolskiem na gminy wiejskie.

Dz.U.1934.64.568 | rozporządzenie z dnia 14 lipca 1934 r. | Akt utracił moc

Podział powiatu kopyczynieckiego w województwie tarnopolskiem na gminy wiejskie.

Dz.U.1934.64.567 | rozporządzenie z dnia 14 lipca 1934 r. | Akt utracił moc

Podział powiatu brzeżańskiego w województwie tarnopolskiem na gminy wiejskie.

Dz.U.1934.64.566 | rozporządzenie z dnia 14 lipca 1934 r. | Akt utracił moc

Podział powiatu borszczowskiego w województwie tarnopolskiem na gminy wiejskie.

Dz.U.1934.64.565 | rozporządzenie z dnia 14 lipca 1934 r. | Akt utracił moc

Podział powiatu stanisławowskiego w województwie stanisławowskiem na gminy wiejskie.

Dz.U.1934.64.564 | rozporządzenie z dnia 14 lipca 1934 r. | Akt utracił moc

Podział powiatu dolińskiego w województwie stanisławowskiem na gminy wiejskie.

Dz.U.1934.64.563 | rozporządzenie z dnia 14 lipca 1934 r. | Akt utracił moc

Podział powiatu wolsztyńskiego w województwie poznańskiem na gminy wiejskie.

Dz.U.1934.64.562 | rozporządzenie z dnia 14 lipca 1934 r. | Akt utracił moc

Podział powiatu gostyńskiego w województwie poznańskiem na gminy wiejskie.

Dz.U.1934.64.561 | rozporządzenie z dnia 14 lipca 1934 r. | Akt utracił moc

Podział powiatu czarnkowskiego w województwie poznańskiem na gminy wiejskie.

Dz.U.1934.64.560 | rozporządzenie z dnia 14 lipca 1934 r. | Akt utracił moc

Podział powiatu chełmińskiego w województwie pomorskiem na gminy wiejskie.

Dz.U.1934.64.559 | rozporządzenie z dnia 14 lipca 1934 r. | Akt utracił moc

Podział powiatu brodnickiego w województwie pomorskiem na gminy wiejskie.

Dz.U.1934.64.558 | rozporządzenie z dnia 14 lipca 1934 r. | Akt utracił moc

Podział powiatu żółkiewskiego w województwie lwowskiem na gminy wiejskie.

Dz.U.1934.64.557 | rozporządzenie z dnia 14 lipca 1934 r. | Akt utracił moc

Podział powiatu turczańskiego w województwie lwowskiem na gminy wiejskie.

Dz.U.1934.64.556 | rozporządzenie z dnia 14 lipca 1934 r. | Akt utracił moc

Podział powiatu tarnobrzeskiego w województwie lwowskiem na gminy wiejskie.

Dz.U.1934.64.555 | rozporządzenie z dnia 14 lipca 1934 r. | Akt utracił moc

Podział powiatu sokalskiego w województwie lwowskiem na gminy wiejskie.

Dz.U.1934.64.554 | rozporządzenie z dnia 14 lipca 1934 r. | Akt utracił moc

Podział powiatu samborskiego w województwie lwowskiem na gminy wiejskie.

Dz.U.1934.64.553 | rozporządzenie z dnia 14 lipca 1934 r. | Akt utracił moc

Podział powiatu rzeszowskiego w województwie lwowskiem na gminy wiejskie.

Dz.U.1934.64.552 | rozporządzenie z dnia 14 lipca 1934 r. | Akt utracił moc

Podział powiatu rudeckiego w województwie lwowskiem na gminy wiejskie.

Dz.U.1934.64.551 | rozporządzenie z dnia 14 lipca 1934 r. | Akt utracił moc

Podział powiatu rawskiego w województwie lwowskiem na gminy wiejskie.

Dz.U.1934.64.550 | rozporządzenie z dnia 14 lipca 1934 r. | Akt utracił moc

Podział powiatu przeworskiego w województwie lwowskiem na gminy wiejskie.

Dz.U.1934.64.549 | rozporządzenie z dnia 14 lipca 1934 r. | Akt utracił moc

Podział powiatu przemyskiego w województwie lwowskiem na gminy wiejskie.

Dz.U.1934.64.548 | rozporządzenie z dnia 14 lipca 1934 r. | Akt utracił moc

Podział powiatu mościskiego w województwie lwowskiem na gminy wiejskie.

Dz.U.1934.64.547 | rozporządzenie z dnia 14 lipca 1934 r. | Akt utracił moc

Podział powiatu lwowskiego w województwie lwowskiem na gminy wiejskie.

Dz.U.1934.64.546 | rozporządzenie z dnia 14 lipca 1934 r. | Akt utracił moc

Podział powiatu krośnieńskiego w województwie lwowskiem na gminy wiejskie.

Dz.U.1934.64.545 | rozporządzenie z dnia 14 lipca 1934 r. | Akt utracił moc

Podział powiatu jaworowskiego w województwie lwowskiem na gminy wiejskie.

Dz.U.1934.64.544 | rozporządzenie z dnia 14 lipca 1934 r. | Akt utracił moc

Podział powiatu gródeckiego w województwie lwowskiem na gminy wiejskie.

Dz.U.1934.64.543 | rozporządzenie z dnia 14 lipca 1934 r. | Akt utracił moc

Podział powiatu drohobyckiego w województwie lwowskiem na gminy wiejskie.

Dz.U.1934.64.542 | rozporządzenie z dnia 14 lipca 1934 r. | Akt utracił moc

Podział powiatu dobromilskiego w województwie lwowskiem na gminy wiejskie.

Dz.U.1934.64.541 | rozporządzenie z dnia 14 lipca 1934 r. | Akt utracił moc

Podział powiatu brzozowskiego w województwie lwowskiem na gminy wiejskie.

Dz.U.1934.64.540 | rozporządzenie z dnia 14 lipca 1934 r. | Akt utracił moc

Podział powiatu bóbreckiego w województwie lwowskiem na gminy wiejskie.

Dz.U.1934.64.539 | rozporządzenie z dnia 14 lipca 1934 r. | Akt utracił moc

Podział powiatu ropczyckiego w województwie krakowskiem na gminy wiejskie.

Dz.U.1934.64.538 | rozporządzenie z dnia 14 lipca 1934 r. | Akt utracił moc

Podział powiatu myślenickiego w województwie krakowskiem na gminy wiejskie.

Dz.U.1934.64.537 | rozporządzenie z dnia 14 lipca 1934 r. | Akt utracił moc

Podział powiatu limanowskiego w województwie krakowskiem na gminy wiejskie.

Dz.U.1934.64.536 | rozporządzenie z dnia 14 lipca 1934 r. | Akt utracił moc

Podział powiatu krakowskiego w województwie krakowskiem na gminy wiejskie.

Dz.U.1934.64.535 | rozporządzenie z dnia 14 lipca 1934 r. | Akt utracił moc

Podział powiatu dąbrowskiego w województwie krakowskiem na gminy wiejskie.

Dz.U.1934.64.534 | rozporządzenie z dnia 14 lipca 1934 r. | Akt utracił moc

Podział powiatu chrzanowskiego w województwie krakowskiem na gminy wiejskie.

Dz.U.1934.64.533 | rozporządzenie z dnia 14 lipca 1934 r. | Akt utracił moc

Podział powiatu brzeskiego w województwie krakowskiem na gminy wiejskie.

Dz.U.1934.64.532 | rozporządzenie z dnia 14 lipca 1934 r. | Akt utracił moc

Zmiana granic województw krakowskiego i lwowskiego.

Dz.U.1934.64.530 | rozporządzenie z dnia 12 lipca 1934 r. | Akt utracił moc

Estonia-Polska. Konwencja weterynaryjna. Tallin.1933.09.26.

Dz.U.1934.63.528 | umowa międzynarodowa z dnia 26 września 1933 r. | Akt utracił moc

Ustalenie ilości notarjuszów z siedzibą w Białymstoku.

Dz.U.1934.62.527 | rozporządzenie z dnia 1 lipca 1934 r. | Akt utracił moc

Rozmieszczenie sądów grodzkich w okręgu sądu okręgowego w Równem.

Dz.U.1934.62.526 | rozporządzenie z dnia 28 czerwca 1934 r. | Akt utracił moc

Zm.: rozporządzenie z dnia 14 kwietnia 1932 r. o dokumentach, upoważniających do przekraczania granicy.

Dz.U.1934.62.525 | rozporządzenie z dnia 26 czerwca 1934 r. | Akt jednorazowy

Zmiana w statucie Poznańskiego Ziemstwa Kredytowego.

Dz.U.1934.62.524 | rozporządzenie z dnia 23 czerwca 1934 r. | Akt jednorazowy

Dozór nad wyrobem i obiegiem środków kosmetycznych.

Dz.U.1934.62.523 | rozporządzenie z dnia 25 czerwca 1934 r. | Akt utracił moc

Określenie cen aptecznych.

Dz.U.1934.62.522 | rozporządzenie z dnia 29 marca 1934 r. | Akt utracił moc

Zm.: rozporządzenie z dnia 24 czerwca 1931 r. o konserwowaniu artykułów żywności.

Dz.U.1934.61.521 | rozporządzenie z dnia 21 czerwca 1934 r. | Akt jednorazowy

Portowa Komisja Rozjemcza.

Dz.U.1934.61.520 | rozporządzenie z dnia 25 kwietnia 1934 r. | Akt utracił moc

Rzesza Niemiecka-Polska. Porozumienie w sprawie dróg celnych i innych przejść granicznych. Kraków.1934.05.17.

Dz.U.1934.61.518 | umowa międzynarodowa z dnia 17 maja 1934 r. | Akt utracił moc

Określenie przedsiębiorstw, prowadzonych w większym rozmiarze.

Dz.U.1934.60.515 | rozporządzenie z dnia 2 lipca 1934 r. | Akt utracił moc

Zmiana granic miasta Głowna w powiecie brzezińskim, województwie łódzkiem.

Dz.U.1934.60.514 | rozporządzenie z dnia 6 lipca 1934 r. | Akt utracił moc

Ulgi celne.

Dz.U.1934.59.512 | rozporządzenie z dnia 5 lipca 1934 r. | Akt utracił moc

Rejestr handlowy.

Dz.U.1934.59.511 | rozporządzenie z dnia 1 lipca 1934 r. | Akt utracił moc

Tryb dokonywania licytacji publicznej, przewidzianej w art. 510, 547 i 670 kodeksu handlowego.

Dz.U.1934.59.510 | rozporządzenie z dnia 1 lipca 1934 r. | Akt utracił moc

Wierzytelności w walutach zagranicznych.

Dz.U.1934.59.509 | rozporządzenie z mocą ustawy z dnia 12 czerwca 1934 r. | Akt utracił moc

Wady główne i terminy ich ujawnienia u zwierząt domowych.

Dz.U.1934.57.505 | rozporządzenie z dnia 25 czerwca 1934 r. | Akt utracił moc

Rejestr spółdzielni.

Dz.U.1934.57.504 | rozporządzenie z dnia 25 czerwca 1934 r. | Akt utracił moc

Przepisy wprowadzające kodeks handlowy.

Dz.U.1934.57.503 | rozporządzenie z mocą ustawy z dnia 27 czerwca 1934 r. | Akt utracił moc

Kodeks handlowy.

Dz.U.1934.57.502 | rozporządzenie z mocą ustawy z dnia 27 czerwca 1934 r. | Akt utracił moc

Utworzenie powiatowego wydziału hipotecznego w Słonimie.

Dz.U.1934.56.501 | rozporządzenie z dnia 20 czerwca 1934 r. | Akt utracił moc

Zmiana granic miasta Podgórz w powiecie toruńskim, województwie pomorskiem.

Dz.U.1934.56.500 | rozporządzenie z dnia 25 czerwca 1934 r. | Akt utracił moc

Zmiana granic miasta Rohatyna w powiecie rohatyńskim, województwie stanisławowskiem.

Dz.U.1934.56.499 | rozporządzenie z dnia 25 czerwca 1934 r. | Akt utracił moc

Zmiana granic miasta Uhnowa w powiecie rawskim, województwie lwowskiem.

Dz.U.1934.56.498 | rozporządzenie z dnia 25 czerwca 1934 r. | Akt utracił moc

Zm.: rozporządzenie o wykonaniu prawa o publicznych przedsięwzięciach rozrywkowych.

Dz.U.1934.56.497 | rozporządzenie z dnia 19 czerwca 1934 r. | Akt jednorazowy