Law Journal

Ustanowienie śląskiej okręgowej izby lekarskiej.

Dz.U.1934.70.678 | rozporządzenie z dnia 26 lipca 1934 r. | Akt utracił moc

Zmiana granic gmin wiejskich w powiecie bielskim, województwie białostockiem.

Dz.U.1934.70.675 | rozporządzenie z dnia 12 lipca 1934 r. | Akt utracił moc

Dania-Polska. Protokół dotyczący stosunków handlowych. Kopenhaga.1934.01.10.

Dz.U.1934.70.673 | umowa międzynarodowa z dnia 10 stycznia 1934 r. | Akt utracił moc

Szwecja-Polska. Protokół dotyczący stosunków handlowych. Warszawa.1933.10.21.

Dz.U.1934.70.671 | umowa międzynarodowa z dnia 21 października 1933 r. | Akt utracił moc

Uchylenie rozporządzeń o ulgach celnych z dnia 11 i 25 października 1933 r.

Dz.U.1934.69.670 | rozporządzenie z dnia 25 lipca 1934 r. | Akt jednorazowy

Ustalenie nowych wzorów monet srebrnych wartości 5 i 10 złotych.

Dz.U.1934.69.669 | rozporządzenie z dnia 21 lipca 1934 r. | Akt utracił moc

Podział powiatu zborowskiego w województwie tarnopolskiem na gminy wiejskie.

Dz.U.1934.69.668 | rozporządzenie z dnia 26 lipca 1934 r. | Akt utracił moc

Podział powiatu tarnopolskiego w województwie tarnopolskiem na gminy wiejskie.

Dz.U.1934.69.667 | rozporządzenie z dnia 26 lipca 1934 r. | Akt utracił moc

Podział powiatu skałackiego w województwie tarnopolskiem na gminy wiejskie.

Dz.U.1934.69.666 | rozporządzenie z dnia 26 lipca 1934 r. | Akt utracił moc

Podział powiatu żydaczowskiego w województwie stanisławowskiem na gminy wiejskie.

Dz.U.1934.69.665 | rozporządzenie z dnia 26 lipca 1934 r. | Akt utracił moc

Podział powiatu tłumackiego w województwie stanisławowskiem na gminy wiejskie.

Dz.U.1934.69.664 | rozporządzenie z dnia 26 lipca 1934 r. | Akt utracił moc

Podział powiatu rohatyńskiego w województwie stanisławowskiem na gminy wiejskie.

Dz.U.1934.69.663 | rozporządzenie z dnia 26 lipca 1934 r. | Akt utracił moc

Podział powiatu kołomyjskiego w województwie stanisławowskiem na gminy wiejskie.

Dz.U.1934.69.662 | rozporządzenie z dnia 26 lipca 1934 r. | Akt utracił moc

Podział powiatu wyrzyskiego w województwie poznańskiem na gminy wiejskie.

Dz.U.1934.69.661 | rozporządzenie z dnia 26 lipca 1934 r. | Akt utracił moc

Podział powiatu szubińskiego w województwie poznańskiem na gminy wiejskie.

Dz.U.1934.69.660 | rozporządzenie z dnia 26 lipca 1934 r. | Akt utracił moc

Podział powiatu szamotulskiego w województwie poznańskiem na gminy wiejskie.

Dz.U.1934.69.659 | rozporządzenie z dnia 26 lipca 1934 r. | Akt utracił moc

Podział powiatu mogileńskiego w województwie poznańskiem na gminy wiejskie.

Dz.U.1934.69.658 | rozporządzenie z dnia 26 lipca 1934 r. | Akt utracił moc

Podział powiatu krotoszyńskiego w województwie poznańskiem na gminy wiejskie.

Dz.U.1934.69.657 | rozporządzenie z dnia 26 lipca 1934 r. | Akt utracił moc

Podział powiatu kościańskiego w województwie poznańskiem na gminy wiejskie.

Dz.U.1934.69.656 | rozporządzenie z dnia 26 lipca 1934 r. | Akt utracił moc

Podział powiatu kępińskiego w województwie poznańskiem na gminy wiejskie.

Dz.U.1934.69.655 | rozporządzenie z dnia 26 lipca 1934 r. | Akt utracił moc

Podział powiatu inowrocławskiego w województwie poznańskiem na gminy wiejskie.

Dz.U.1934.69.654 | rozporządzenie z dnia 26 lipca 1934 r. | Akt utracił moc

Podział powiatu chodzieskiego w województwie poznańskiem na gminy wiejskie.

Dz.U.1934.69.653 | rozporządzenie z dnia 26 lipca 1934 r. | Akt utracił moc

Podział powiatu starogardzkiego w województwie pomorskiem na gminy wiejskie.

Dz.U.1934.69.652 | rozporządzenie z dnia 26 lipca 1934 r. | Akt utracił moc

Podział powiatu sępoleńskiego w województwie pomorskiem na gminy wiejskie.

Dz.U.1934.69.651 | rozporządzenie z dnia 26 lipca 1934 r. | Akt utracił moc

Podział powiatu kartuskiego w województwie pomorskiem na gminy wiejskie.

Dz.U.1934.69.650 | rozporządzenie z dnia 26 lipca 1934 r. | Akt utracił moc

Podział powiatu sanockiego w województwie lwowskiem na gminy wiejskie.

Dz.U.1934.69.649 | rozporządzenie z dnia 26 lipca 1934 r. | Akt utracił moc

Podział powiatu niżańskiego w województwie lwowskiem na gminy wiejskie.

Dz.U.1934.69.648 | rozporządzenie z dnia 26 lipca 1934 r. | Akt utracił moc

Podział powiatu kolbuszowskiego w województwie lwowskiem na gminy wiejskie.

Dz.U.1934.69.647 | rozporządzenie z dnia 26 lipca 1934 r. | Akt utracił moc

Podział powiatu jarosławskiego w województwie lwowskiem na gminy wiejskie.

Dz.U.1934.69.646 | rozporządzenie z dnia 26 lipca 1934 r. | Akt utracił moc

Podział powiatu żywieckiego w województwie krakowskiem na gminy wiejskie.

Dz.U.1934.69.645 | rozporządzenie z dnia 26 lipca 1934 r. | Akt utracił moc

Podział powiatu wadowickiego w województwie krakowskiem na gminy wiejskie.

Dz.U.1934.69.644 | rozporządzenie z dnia 26 lipca 1934 r. | Akt utracił moc

Podział powiatu tarnowskiego w województwie krakowskiem na gminy wiejskie.

Dz.U.1934.69.643 | rozporządzenie z dnia 26 lipca 1934 r. | Akt utracił moc

Podział powiatu nowosądeckiego w województwie krakowskiem na gminy wiejskie.

Dz.U.1934.69.642 | rozporządzenie z dnia 26 lipca 1934 r. | Akt utracił moc

Podział powiatu jasielskiego w województwie krakowskiem na gminy wiejskie.

Dz.U.1934.69.641 | rozporządzenie z dnia 26 lipca 1934 r. | Akt utracił moc

Podział powiatu bocheńskiego w województwie krakowskiem na gminy wiejskie.

Dz.U.1934.69.640 | rozporządzenie z dnia 26 lipca 1934 r. | Akt utracił moc

Podział powiatu bialskiego w województwie krakowskiem na gminy wiejskie.

Dz.U.1934.69.639 | rozporządzenie z dnia 26 lipca 1934 r. | Akt utracił moc

Sposoby przeprowadzania zbiórek publicznych oraz kontrola nad temi zbiórkami.

Dz.U.1934.69.638 | rozporządzenie z dnia 14 lipca 1934 r. | Akt utracił moc

Zm.: rozporządzenie z dnia 10 grudnia 1932 roku o rejestracji stowarzyszeń.

Dz.U.1934.69.637 | rozporządzenie z dnia 13 lipca 1934 r. | Akt jednorazowy

Zwolnienie od opłat niektórych pojazdów mechanicznych.

Dz.U.1934.69.636 | rozporządzenie z dnia 12 lipca 1934 r. | Akt utracił moc

Podział powiatu trembowelskiego w województwie tarnopolskiem na gminy wiejskie.

Dz.U.1934.68.635 | rozporządzenie z dnia 21 lipca 1934 r. | Akt utracił moc

Podział powiatu podhajeckiego w województwie tarnopolskiem na gminy wiejskie.

Dz.U.1934.68.634 | rozporządzenie z dnia 21 lipca 1934 r. | Akt utracił moc

Podział powiatu kamioneckiego w województwie tarnopolskiem na gminy wiejskie.

Dz.U.1934.68.633 | rozporządzenie z dnia 21 lipca 1934 r. | Akt utracił moc

Podział powiatu czortkowskiego w województwie tarnopolskiem na gminy wiejskie.

Dz.U.1934.68.632 | rozporządzenie z dnia 21 lipca 1934 r. | Akt utracił moc

Podział powiatu buczackiego w województwie tarnopolskiem na gminy wiejskie.

Dz.U.1934.68.631 | rozporządzenie z dnia 21 lipca 1934 r. | Akt utracił moc

Podział powiatu brodzkiego w województwie tarnopolskiem na gminy wiejskie.

Dz.U.1934.68.630 | rozporządzenie z dnia 21 lipca 1934 r. | Akt utracił moc

Podział powiatu śniatyńskiego w województwie stanisławowskiem na gminy wiejskie.

Dz.U.1934.68.629 | rozporządzenie z dnia 21 lipca 1934 r. | Akt utracił moc

Podział powiatu stryjskiego w województwie stanisławowskiem na gminy wiejskie.

Dz.U.1934.68.628 | rozporządzenie z dnia 21 lipca 1934 r. | Akt utracił moc

Podział powiatu nadwórniańskiego w województwie stanisławowskiem na gminy wiejskie.

Dz.U.1934.68.627 | rozporządzenie z dnia 21 lipca 1934 r. | Akt utracił moc

Podział powiatu kosowskiego w województwie stanisławowskiem na gminy wiejskie.

Dz.U.1934.68.626 | rozporządzenie z dnia 21 lipca 1934 r. | Akt utracił moc

Podział powiatu kałuskiego w województwie stanisławowskiem na gminy wiejskie.

Dz.U.1934.68.625 | rozporządzenie z dnia 21 lipca 1934 r. | Akt utracił moc

Podział powiatu horodeńskiego w województwie stanisławowskiem na gminy wiejskie.

Dz.U.1934.68.624 | rozporządzenie z dnia 21 lipca 1934 r. | Akt utracił moc

Podział powiatu żnińskiego w województwie poznańskiem na gminy wiejskie.

Dz.U.1934.68.623 | rozporządzenie z dnia 21 lipca 1934 r. | Akt utracił moc

Podział powiatu wrzesińskiego w województwie poznańskiem na gminy wiejskie.

Dz.U.1934.68.622 | rozporządzenie z dnia 21 lipca 1934 r. | Akt utracił moc

Podział powiatu wągrowieckiego w województwie poznańskiem na gminy wiejskie.

Dz.U.1934.68.621 | rozporządzenie z dnia 21 lipca 1934 r. | Akt utracił moc

Podział powiatu śremskiego w województwie poznańskiem na gminy wiejskie.

Dz.U.1934.68.620 | rozporządzenie z dnia 21 lipca 1934 r. | Akt utracił moc

Podział powiatu średzkiego w województwie poznańskiem na gminy wiejskie.

Dz.U.1934.68.619 | rozporządzenie z dnia 21 lipca 1934 r. | Akt utracił moc

Podział powiatu rawickiego w województwie poznańskiem na gminy wiejskie.

Dz.U.1934.68.618 | rozporządzenie z dnia 21 lipca 1934 r. | Akt utracił moc

Podział powiatu poznańskiego w województwie poznańskiem na gminy wiejskie.

Dz.U.1934.68.617 | rozporządzenie z dnia 21 lipca 1934 r. | Akt utracił moc

Podział powiatu ostrowskiego w województwie poznańskiem na gminy wiejskie.

Dz.U.1934.68.616 | rozporządzenie z dnia 21 lipca 1934 r. | Akt utracił moc

Podział powiatu obornickiego w województwie poznańskiem na gminy wiejskie.

Dz.U.1934.68.615 | rozporządzenie z dnia 21 lipca 1934 r. | Akt utracił moc

Podział powiatu nowotomyskiego w województwie poznańskiem na gminy wiejskie.

Dz.U.1934.68.614 | rozporządzenie z dnia 21 lipca 1934 r. | Akt utracił moc

Podział powiatu międzychodzkiego w województwie poznańskiem na gminy wiejskie.

Dz.U.1934.68.613 | rozporządzenie z dnia 21 lipca 1934 r. | Akt utracił moc

Podział powiatu leszczyńskiego w województwie poznańskiem na gminy wiejskie.

Dz.U.1934.68.612 | rozporządzenie z dnia 21 lipca 1934 r. | Akt utracił moc

Podział powiatu jarocińskiego w województwie poznańskiem na gminy wiejskie.

Dz.U.1934.68.611 | rozporządzenie z dnia 21 lipca 1934 r. | Akt utracił moc

Podział powiatu gnieźnieńskiego w województwie poznańskiem na gminy wiejskie.

Dz.U.1934.68.610 | rozporządzenie z dnia 21 lipca 1934 r. | Akt utracił moc

Podział powiatu bydgoskiego w województwie poznańskiem na gminy wiejskie.

Dz.U.1934.68.609 | rozporządzenie z dnia 21 lipca 1934 r. | Akt utracił moc

Podział powiatu wąbrzeskiego w województwie pomorskiem na gminy wiejskie.

Dz.U.1934.68.608 | rozporządzenie z dnia 21 lipca 1934 r. | Akt utracił moc

Podział powiatu tucholskiego w województwie pomorskiem na gminy wiejskie.

Dz.U.1934.68.607 | rozporządzenie z dnia 21 lipca 1934 r. | Akt utracił moc

Podział powiatu toruńskiego w województwie pomorskiem na gminy wiejskie.

Dz.U.1934.68.606 | rozporządzenie z dnia 21 lipca 1934 r. | Akt utracił moc

Podział powiatu tczewskiego w województwie pomorskiem na gminy wiejskie.

Dz.U.1934.68.605 | rozporządzenie z dnia 21 lipca 1934 r. | Akt utracił moc

Podział powiatu świeckiego w województwie pomorskiem na gminy wiejskie.

Dz.U.1934.68.604 | rozporządzenie z dnia 21 lipca 1934 r. | Akt utracił moc

Podział powiatu morskiego w województwie pomorskiem na gminy wiejskie.

Dz.U.1934.68.603 | rozporządzenie z dnia 21 lipca 1934 r. | Akt utracił moc

Podział powiatu lubawskiego w województwie pomorskiem na gminy wiejskie.

Dz.U.1934.68.602 | rozporządzenie z dnia 21 lipca 1934 r. | Akt utracił moc

Podział powiatu kościerskiego w województwie pomorskiem na gminy wiejskie.

Dz.U.1934.68.601 | rozporządzenie z dnia 21 lipca 1934 r. | Akt utracił moc

Podział powiatu grudziądzkiego w województwie pomorskiem na gminy wiejskie.

Dz.U.1934.68.600 | rozporządzenie z dnia 21 lipca 1934 r. | Akt utracił moc

Podział powiatu działdowskiego w województwie pomorskiem na gminy wiejskie.

Dz.U.1934.68.599 | rozporządzenie z dnia 21 lipca 1934 r. | Akt utracił moc

Podział powiatu chojnickiego w województwie pomorskiem na gminy wiejskie.

Dz.U.1934.68.598 | rozporządzenie z dnia 21 lipca 1934 r. | Akt utracił moc

Podział powiatu łańcuckiego w województwie lwowskiem na gminy wiejskie.

Dz.U.1934.68.597 | rozporządzenie z dnia 21 lipca 1934 r. | Akt utracił moc

Podział powiatu lubaczowskiego w województwie lwowskiem na gminy wiejskie.

Dz.U.1934.68.596 | rozporządzenie z dnia 21 lipca 1934 r. | Akt utracił moc

Podział powiatu leskiego w województwie lwowskiem na gminy wiejskie.

Dz.U.1934.68.595 | rozporządzenie z dnia 21 lipca 1934 r. | Akt utracił moc

Podział powiatu nowotarskiego w województwie krakowskiem na gminy wiejskie.

Dz.U.1934.68.594 | rozporządzenie z dnia 21 lipca 1934 r. | Akt utracił moc

Podział powiatu mieleckiego w województwie krakowskiem na gminy wiejskie.

Dz.U.1934.68.593 | rozporządzenie z dnia 21 lipca 1934 r. | Akt utracił moc

Podział powiatu gorlickiego w województwie krakowskiem na gminy wiejskie.

Dz.U.1934.68.592 | rozporządzenie z dnia 21 lipca 1934 r. | Akt utracił moc