Law Journal

Wykonanie ustawy z dnia 15 lipca 1925 r. o państwowym podatku przemysłowym.

Dz.U.1934.85.770 | rozporządzenie z dnia 14 września 1934 r. | Akt utracił moc

Wykonanie ustawy o państwowym podatku dochodowym.

Dz.U.1934.85.769 | rozporządzenie z dnia 14 września 1934 r. | Akt utracił moc

Opłaty za nadzór nad związkami rewizyjnemi spółdzielni.

Dz.U.1934.85.768 | rozporządzenie z dnia 10 września 1934 r. | Akt utracił moc

Wykonanie art. 48 i 49 ustawy z dnia 15 lipca 1925 r. o zakwaterowaniu wojska w czasie pokoju.

Dz.U.1934.85.767 | rozporządzenie z dnia 3 września 1934 r. | Akt utracił moc

Odpowiedzialność solidarna za naruszenie przepisów podatkowych.

Dz.U.1934.85.765 | rozporządzenie z mocą ustawy z dnia 24 września 1934 r. | Akt utracił moc

Zm.: rozporządzenie z dnia 7 marca 1928 r. o podatku od olejów mineralnych.

Dz.U.1934.85.764 | rozporządzenie z mocą ustawy z dnia 24 września 1934 r. | Akt jednorazowy

Zgłoszenie przystąpienia Iraku do konwencji o ograniczeniu fabrykacji i o uregulowaniu podziału środków odurzających.

Dz.U.1934.84.761 | oświadczenie rządowe z dnia 11 sierpnia 1934 r. | Akt jednorazowy

Urządzanie i utrzymywanie pasów ochronnych przeciwpożarowych i zasłon odśnieżnych.

Dz.U.1934.84.759 | rozporządzenie z dnia 7 września 1934 r. | Akt utracił moc

Ulga celna na jądra pestek egzotycznej odmiany moreli, tzw. ghejsi.

Dz.U.1934.83.758 | rozporządzenie z dnia 28 sierpnia 1934 r. | Akt utracił moc

Ustalenie okręgów sądów grodzkich w powiecie bielskim w okręgu sądu okręgowego w Białymstoku.

Dz.U.1934.82.756 | rozporządzenie z dnia 15 września 1934 r. | Akt utracił moc

Wykonanie ustawy z dnia 25 marca 1933 r. o orderze wojennym "Virtuti Militari".

Dz.U.1934.82.755 | rozporządzenie z dnia 3 września 1934 r. | Akt utracił moc

Wymiana dokumentów ratyfikacyjnych konwencji handlowej i nawigacyjnej między Rzecząpospolitą Polską a Republiką Turecką.

Dz.U.1934.82.754 | oświadczenie rządowe z dnia 30 sierpnia 1934 r. | Akt jednorazowy

Turcja-Polska. Konwencja handlowa i nawigacyjna. Ankara.1931.08.29.

Dz.U.1934.82.753 | umowa międzynarodowa z dnia 29 sierpnia 1931 r. | Akt obowiązujący

Złożenie przez Chiny dokumentu ratyfikacyjnego międzynarodowej konwencji o odpoczynku tygodniowym w zakładach przemysłowych.

Dz.U.1934.81.751 | oświadczenie rządowe z dnia 11 sierpnia 1934 r. | Akt jednorazowy

Zmiana taryfy na wyroby tytoniowe.

Dz.U.1934.81.747 | rozporządzenie z dnia 7 września 1934 r. | Akt jednorazowy

Wypuszczenie serji II pożyczki budowlanej.

Dz.U.1934.81.746 | rozporządzenie z dnia 4 września 1934 r. | Akt utracił moc

Zniesienie i utworzenie niektórych katedr w uniwersytetach państwowych.

Dz.U.1934.81.745 | rozporządzenie z dnia 31 sierpnia 1934 r. | Akt utracił moc

Zamiana gruntów państwowych w powiecie bialskim, w województwie lubelskiem.

Dz.U.1934.80.744 | rozporządzenie z mocą ustawy z dnia 12 czerwca 1934 r. | Akt indywidualny

Zmiana przepisów o organizacji i zakresie działania władz administracji ogólnej.

Dz.U.1934.80.743 | rozporządzenie z mocą ustawy z dnia 12 czerwca 1934 r. | Akt jednorazowy

Obrona przeciwlotnicza i przeciwgazowa.

Dz.U.1934.80.742 | ustawa z dnia 15 marca 1934 r. | Akt utracił moc

Budowa i stan techniczny wytwornic acetylenowych.

Dz.U.1934.79.741 | rozporządzenie z dnia 29 sierpnia 1934 r. | Akt utracił moc

Określenie, jakie gospodarstwa rolne uważa się za prowadzone w większym rozmiarze.

Dz.U.1934.79.740 | rozporządzenie z dnia 22 sierpnia 1934 r. | Akt utracił moc

Wyznaczenie prowizorycznych kontyngentów cukru na czas od 1 października 1934 r. do 30 września 1935 r.

Dz.U.1934.79.739 | rozporządzenie z dnia 14 sierpnia 1934 r. | Akt utracił moc

Zmiana ordynacji pocztowej.

Dz.U.1934.79.738 | rozporządzenie z dnia 11 sierpnia 1934 r. | Akt jednorazowy

Zgłoszenie przez Irak przystąpienia do konwencji dotyczącej traktowania jeńcow wojennych.

Dz.U.1934.78.736 | oświadczenie rządowe z dnia 30 lipca 1934 r. | Akt jednorazowy

Zgłoszenie przez Irak przystąpienia do konwencji o polepszeniu losu rannych i chorych w armjach czynnych.

Dz.U.1934.78.735 | oświadczenie rządowe z dnia 30 lipca 1934 r. | Akt jednorazowy

Przystąpienie Iraku do międzynarodowej konwencji o uproszczeniu formalności celnych.

Dz.U.1934.78.734 | oświadczenie rządowe z dnia 30 lipca 1934 r. | Akt jednorazowy

Przystąpienie W.M. Gdańska do konwencji osiedleńczej między Polską a Turcją.

Dz.U.1934.78.730 | oświadczenie rządowe z dnia 30 czerwca 1934 r. | Akt jednorazowy

Zaliczenie nawigatorów i pilotów statków powietrznych do kategorji pracowników umysłowych.

Dz.U.1934.78.729 | rozporządzenie z dnia 21 sierpnia 1934 r. | Akt utracił moc

Warunki hodowli szczurów piżmowych.

Dz.U.1934.78.728 | rozporządzenie z dnia 14 sierpnia 1934 r. | Akt utracił moc

Odstąpienie gminie m. Kielc gruntów państwowych na cele rozbudowy miasta.

Dz.U.1934.78.727 | rozporządzenie z dnia 25 sierpnia 1934 r. | Akt indywidualny

UEB-L-Polska. Układ dodatkowy do traktatu handlowego. Bruksela.1933.06.10.

Dz.U.1934.78.726 | umowa międzynarodowa z dnia 10 czerwca 1933 r. | Akt utracił moc

ZSRR-Polska. Porozumienie celne.

Dz.U.1934.78.725 | umowa międzynarodowa z dnia 9 października 1933 r. | Akt utracił moc

Przystąpienie Estonji do międzynarodowej konwencji o linjach ładunkowych.

Dz.U.1934.77.724 | oświadczenie rządowe z dnia 21 czerwca 1934 r. | Akt jednorazowy

Uregulowanie ceny cukru.

Dz.U.1934.77.723 | rozporządzenie z dnia 30 sierpnia 1934 r. | Akt utracił moc

Norwegia-Polska. Porozumienie dotyczące clenia syropu zwykłego i melasy. Warszawa.1933.03.21.

Dz.U.1934.77.721 | umowa międzynarodowa z dnia 21 marca 1933 r. | Akt jednorazowy

Państwowy podatek od energji elektrycznej.

Dz.U.1934.76.720 t.j. | ustawa z dnia 17 grudnia 1931 r. | Akt utracił moc

Nadzwyczajny podatek od niektórych zajęć zawodowych.

Dz.U.1934.76.719 t.j. | ustawa z dnia 19 grudnia 1931 r. | Akt utracił moc

Podatek od lokali.

Dz.U.1934.76.718 t.j. | ustawa z dnia 2 sierpnia 1926 r. | Akt utracił moc

Wymiar i pobór państwowego podatku od nieruchomości w gminach miejskich oraz od niektórych budynków w gminach wiejskich.

Dz.U.1934.76.717 t.j. | rozporządzenie z dnia 17 czerwca 1924 r. | Akt utracił moc

Przemiał żyta.

Dz.U.1934.76.714 | rozporządzenie z dnia 22 sierpnia 1934 r. | Akt jednorazowy

Przedłużenie terminu na zawieranie układów dobrowolnych pomiędzy Ordynatem Zamoyskim a jego wierzycielami.

Dz.U.1934.75.713 | rozporządzenie z dnia 23 sierpnia 1934 r. | Akt jednorazowy

Wyłączenia z Ordynacji Zamoyskiej.

Dz.U.1934.75.712 | rozporządzenie z dnia 23 sierpnia 1934 r. | Akt indywidualny

Wyłączenia z Ordynacji Zamoyskiej.

Dz.U.1934.75.711 | rozporządzenie z dnia 23 sierpnia 1934 r. | Akt indywidualny

Utracone obligacyje 6% pożyczki wewnętrznej.

Dz.U.1934.75.710 | rozporządzenie z dnia 18 sierpnia 1934 r. | Akt utracił moc

Znaczki stemplowe.

Dz.U.1934.75.709 | rozporządzenie z dnia 16 sierpnia 1934 r. | Akt utracił moc

Rejestracja przedsiębiorstw sprzedaży i wynajmu filmów.

Dz.U.1934.75.708 | rozporządzenie z dnia 18 sierpnia 1934 r. | Akt utracił moc

Ustalenie punktów granicznych dla wywozu kurzych jaj zagranicę.

Dz.U.1934.75.706 | rozporządzenie z dnia 8 sierpnia 1934 r. | Akt utracił moc

Przywóz z zagranicy niektórych zwierząt, surowców i przetworów pochodzenia zwierzęcego.

Dz.U.1934.75.704 | rozporządzenie z dnia 8 sierpnia 1934 r. | Akt utracił moc

Regulamin wyborczy do rad powiatowych.

Dz.U.1934.74.703 | rozporządzenie z dnia 8 sierpnia 1934 r. | Akt utracił moc

Opłaty za analizy, wykonane w Państwowym Zakładzie Higjeny.

Dz.U.1934.74.702 | rozporządzenie z dnia 1 sierpnia 1934 r. | Akt utracił moc

Zawieranie umów ubezpieczeń bezpośrednich w walucie zagranicznej.

Dz.U.1934.73.700 | rozporządzenie z dnia 10 sierpnia 1934 r. | Akt utracił moc

Czechosłowacja-Polska. Prowizoryczne porozumienie handlowe. 1933.10.06.

Dz.U.1934.73.697 | umowa międzynarodowa z dnia 6 października 1933 r. | Akt utracił moc

Rumunia-Polska. Konwencja dotycząca wydawania przestępców i pomocy prawnej w sprawach karnych. Bukareszt.1930.03.26.

Dz.U.1934.73.695 | umowa międzynarodowa z dnia 26 marca 1930 r. | Akt utracił moc

Obliczanie i ogłaszanie wartości złota.

Dz.U.1934.72.694 | rozporządzenie z dnia 3 sierpnia 1934 r. | Akt utracił moc

Fundusz pożyczkowo-zapomogowy ubezpieczenia na wypadek choroby i macierzyństwa.

Dz.U.1934.72.693 | rozporządzenie z dnia 24 lipca 1934 r. | Akt utracił moc

Prywatne szkoły oraz zakłady naukowe i wychowawcze.

Dz.U.1934.72.692 | rozporządzenie z dnia 27 czerwca 1934 r. | Akt jednorazowy

Wykonanie ustawy o częściowej zmianie ustroju samorządu terytorialnego (przepisy, dotyczące gminy wiejskiej).

Dz.U.1934.71.688 | rozporządzenie z dnia 2 sierpnia 1934 r. | Akt utracił moc

Ustalenie wzoru statutu Rybackiego Związku Ochronnego.

Dz.U.1934.71.686 | rozporządzenie z dnia 27 lipca 1934 r. | Akt utracił moc

Obowiązkowe zgłaszanie zachorowań na twardziel (Rhinoscleroma).

Dz.U.1934.71.685 | rozporządzenie z dnia 26 lipca 1934 r. | Akt jednorazowy

Zmiana granic okręgu ochrony sanitarnej Zakopanego.

Dz.U.1934.71.684 | rozporządzenie z dnia 26 lipca 1934 r. | Akt jednorazowy

Odstąpienie gminie m.st. Warszawy gruntów państwowych na cele rozbudowy miasta.

Dz.U.1934.71.682 | rozporządzenie z dnia 30 lipca 1934 r. | Akt indywidualny