Law Journal

Uznanie za pomnik historii "Katowice - Gmach Województwa i Sejmu Śląskiego oraz zespół katedralny".

Dz.U.2017.2252 | rozporządzenie z dnia 23 listopada 2017 r. | Akt indywidualny

Wzory zeznań podatkowych obowiązujących w zakresie podatku dochodowego od osób fizycznych.

Dz.U.2017.2219 | rozporządzenie z dnia 23 listopada 2017 r. | Akt utracił moc

Zmiana rozporządzenia w sprawie łódzkiej specjalnej strefy ekonomicznej.

Dz.U.2017.2172 | rozporządzenie z dnia 23 listopada 2017 r. | Akt jednorazowy

Zmiana rozporządzenia w sprawie suwalskiej specjalnej strefy ekonomicznej.

Dz.U.2017.2280 | rozporządzenie z dnia 23 listopada 2017 r. | Akt jednorazowy

Sprostowanie błędów.

Dz.U.2017.2239 | obwieszczenie z dnia 22 listopada 2017 r. | Akt jednorazowy

Uznanie za pomnik historii "Ciechocinek - zespół tężni i warzelni soli wraz z parkami Tężniowym i Zdrojowym".

Dz.U.2017.2276 | rozporządzenie z dnia 22 listopada 2017 r. | Akt indywidualny

Uznanie za pomnik historii "Gdańsk-Oliwa - zespół pocystersko-katedralny".

Dz.U.2017.2277 | rozporządzenie z dnia 22 listopada 2017 r. | Akt indywidualny

Uznanie za pomnik historii "Gościkowo-Paradyż - pocysterski zespół klasztorny".

Dz.U.2017.2256 | rozporządzenie z dnia 22 listopada 2017 r. | Akt indywidualny

Uznanie za pomnik historii "Grudziądz - zespół zabytkowych spichlerzy wraz z panoramą od strony Wisły".

Dz.U.2017.2271 | rozporządzenie z dnia 22 listopada 2017 r. | Akt indywidualny

Uznanie za pomnik historii "Janów Podlaski - stadnina koni".

Dz.U.2017.2250 | rozporządzenie z dnia 22 listopada 2017 r. | Akt indywidualny

Uznanie za pomnik historii "Kielce - dawny pałac biskupów i katedra".

Dz.U.2017.2275 | rozporządzenie z dnia 22 listopada 2017 r. | Akt indywidualny

Uznanie za pomnik historii "Kraków - Kopiec Kościuszki z otoczeniem".

Dz.U.2017.2267 | rozporządzenie z dnia 22 listopada 2017 r. | Akt indywidualny

Uznanie za pomnik historii "Nieborów i Arkadia - zespół pałacowo-ogrodowy i ogród sentymentalno-romantyczny".

Dz.U.2017.2274 | rozporządzenie z dnia 22 listopada 2017 r. | Akt indywidualny

Uznanie za pomnik historii "Radruż - zespół cerkiewny".

Dz.U.2017.2253 | rozporządzenie z dnia 22 listopada 2017 r. | Akt indywidualny

Uznanie za pomnik historii "Sandomierz - historyczny zespół architektoniczno-krajobrazowy".

Dz.U.2017.2273 | rozporządzenie z dnia 22 listopada 2017 r. | Akt indywidualny

Uznanie za pomnik historii "Szalowa - kościół parafialny pod wezwaniem św. Michała Archanioła".

Dz.U.2017.2251 | rozporządzenie z dnia 22 listopada 2017 r. | Akt indywidualny

Wykaz gmin, którym przysługuje część rekompensująca subwencji ogólnej za rok 2016.

Dz.U.2017.2156 | rozporządzenie z dnia 22 listopada 2017 r. | Akt utracił moc

Zmiana rozporządzenia w sprawie składu oraz oznakowania suplementów diety.

Dz.U.2017.2236 | rozporządzenie z dnia 22 listopada 2017 r. | Akt jednorazowy

Organizacja roku szkolnego w publicznych szkołach i placówkach artystycznych.

Dz.U.2017.2199 | rozporządzenie z dnia 20 listopada 2017 r. | Akt obowiązujący

Sprostowanie błędów.

Dz.U.2017.2177 | obwieszczenie z dnia 20 listopada 2017 r. | Akt jednorazowy

Wysokość dopłat do składek z tytułu ubezpieczenia upraw rolnych i zwierząt gospodarskich w 2018 r.

Dz.U.2017.2214 | rozporządzenie z dnia 20 listopada 2017 r. | Akt utracił moc

Zmiana rozporządzenia w sprawie nadania statutu Krajowej Szkole Sądownictwa i Prokuratury.

Dz.U.2017.2229 | rozporządzenie z dnia 20 listopada 2017 r. | Akt jednorazowy

Zmiana rozporządzenia w sprawie wzoru karty zgonu.

Dz.U.2017.2220 | rozporządzenie z dnia 19 listopada 2017 r. | Akt jednorazowy

Minimalne poziomy bezpieczeństwa brzegu morskiego oraz przebiegu granicznej linii ochrony brzegu morskiego.

Dz.U.2017.2266 | rozporządzenie z dnia 17 listopada 2017 r. | Akt obowiązujący

Pilotaż morski.

Dz.U.2018.38 | rozporządzenie z dnia 17 listopada 2017 r. | Akt obowiązujący

Odznaki, wyróżnienia oraz nagrody pieniężne za osiągnięcia w działalności w zakresie sportu.

Dz.U.2017.2171 | rozporządzenie z dnia 16 listopada 2017 r. | Akt obowiązujący

Czynności policji sądowej, wykonywane przez żołnierzy Żandarmerii Wojskowej.

Dz.U.2017.2202 | rozporządzenie z dnia 15 listopada 2017 r. | Akt obowiązujący

Sprostowanie błędów.

Dz.U.2017.2165 | obwieszczenie z dnia 15 listopada 2017 r. | Akt jednorazowy

Wyrok Trybunału Konstytucyjnego, sygn. akt SK 29/16.

Dz.U.2017.2174 | wyrok z dnia 15 listopada 2017 r. | Akt jednorazowy

Nadanie osobowości prawnej "Diakonii Ruchu Światło-Życie Diecezji Zielonogórsko-Gorzowskiej".

Dz.U.2017.2242 | rozporządzenie z dnia 14 listopada 2017 r. | Akt indywidualny

Nadanie statutu Krajowemu Zasobowi Nieruchomości.

Dz.U.2020.1977 t.j. | rozporządzenie z dnia 14 listopada 2017 r. | tekst jednolity | Akt obowiązujący

Stypendia sportowe dla członków kadry narodowej.

Dz.U.2017.2145 | rozporządzenie z dnia 14 listopada 2017 r. | Akt obowiązujący

Wyróżnienia i nagrody pieniężne za wybitne osiągnięcia sportowe.

Dz.U.2017.2135 | rozporządzenie z dnia 14 listopada 2017 r. | Akt utracił moc

Zmiana rozporządzenia w sprawie umundurowania funkcjonariuszy Biura Ochrony Rządu.

Dz.U.2017.2125 | rozporządzenie z dnia 14 listopada 2017 r. | Akt jednorazowy

Zmiana rozporządzenia w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie.

Dz.U.2017.2285 | rozporządzenie z dnia 14 listopada 2017 r. | Akt obowiązujący

Zmiana rozporządzenia w sprawie należności żołnierzy niezawodowych za podróże służbowe.

Dz.U.2017.2170 | rozporządzenie z dnia 10 listopada 2017 r. | Akt jednorazowy

Instytut Solidarności i Męstwa imienia Witolda Pileckiego.

Dz.U.2021.402 t.j. | ustawa z dnia 9 listopada 2017 r. | tekst jednolity | Akt obowiązujący

Państwowy Egzamin Fizjoterapeutyczny.

Dz.U.2017.2155 | rozporządzenie z dnia 9 listopada 2017 r. | Akt obowiązujący

Zmiana niektórych ustaw w celu poprawy otoczenia prawnego działalności innowacyjnej.

Dz.U.2017.2201 | ustawa z dnia 9 listopada 2017 r. | Akt utracił moc

Zmiana niektórych ustaw w celu poprawy spójności terminologicznej systemu prawnego.

Dz.U.2018.4 | ustawa z dnia 9 listopada 2017 r. | Akt jednorazowy

Zmiana rozporządzenia w sprawie znakowania poszczególnych rodzajów środków spożywczych.

Dz.U.2017.2150 | rozporządzenie z dnia 9 listopada 2017 r. | Akt utracił moc

Zmiana ustawy budżetowej na rok 2017.

Dz.U.2017.2162 | ustawa z dnia 9 listopada 2017 r. | Akt jednorazowy

Zmiana ustawy - Kodeks postępowania w sprawach o wykroczenia oraz niektórych innych ustaw.

Dz.U.2017.2400 | ustawa z dnia 9 listopada 2017 r. | Akt jednorazowy

Zmiana ustawy o dochodach jednostek samorządu terytorialnego.

Dz.U.2017.2260 | ustawa z dnia 9 listopada 2017 r. | Akt jednorazowy

Zmiana ustawy o kształtowaniu ustroju rolnego.

Dz.U.2017.2233 | ustawa z dnia 9 listopada 2017 r. | Akt jednorazowy

Zmiana ustawy o szczególnych rozwiązaniach służących realizacji ustawy budżetowej na rok 2017.

Dz.U.2017.2161 | ustawa z dnia 9 listopada 2017 r. | Akt jednorazowy

Katalog danych gromadzonych w centralnej ewidencji pojazdów.

Dz.U.2017.2090 | rozporządzenie z dnia 8 listopada 2017 r. | Akt utracił moc

Zakres danych udostępnianych w postaci elektronicznej z centralnej ewidencji pojazdów.

Dz.U.2017.2085 | rozporządzenie z dnia 8 listopada 2017 r. | Akt obowiązujący

Zmiana rozporządzenia w sprawie centralnej ewidencji kierowców.

Dz.U.2017.2086 | rozporządzenie z dnia 8 listopada 2017 r. | Akt jednorazowy

Zmiana rozporządzenia w sprawie kontroli ruchu drogowego.

Dz.U.2017.2076 | rozporządzenie z dnia 8 listopada 2017 r. | Akt jednorazowy

Zmiana rozporządzenia w sprawie rodzaju i zakresu danych udostępnianych z centralnej ewidencji pojazdów.

Dz.U.2017.2081 | rozporządzenie z dnia 8 listopada 2017 r. | Akt jednorazowy

Fundusz nagród za szczególne osiągnięcia w Służbie Celno-Skarbowej.

Dz.U.2017.2124 | rozporządzenie z dnia 7 listopada 2017 r. | Akt obowiązujący

Obowiązkowe ubezpieczenie odpowiedzialności cywilnej firmy audytorskiej.

Dz.U.2017.2074 | rozporządzenie z dnia 7 listopada 2017 r. | Akt obowiązujący

Określenie limitu świadczeń rzeczowych wykonywanych w 2018 r. na rzecz obrony państwa.

Dz.U.2017.2118 | rozporządzenie z dnia 6 listopada 2017 r. | Akt utracił moc

Wzór wniosku o udostępnienie albo przekazanie danych z centralnej ewidencji kierowców.

Dz.U.2017.2133 | rozporządzenie z dnia 6 listopada 2017 r. | Akt obowiązujący

Zmiana rozporządzenia w sprawie wykazu przedsiębiorców o szczególnym znaczeniu gospodarczo-obronnym.

Dz.U.2017.2143 | rozporządzenie z dnia 6 listopada 2017 r. | Akt jednorazowy

Zmiana rozporządzenia w sprawie strzeżonych ośrodków i aresztów dla cudzoziemców.

Dz.U.2017.2113 | rozporządzenie z dnia 3 listopada 2017 r. | Akt jednorazowy