Law Journal

Ulgi w spłacie zaległości podatkowych.

Dz.U.1935.22.135 | rozporządzenie z dnia 28 marca 1935 r. | Akt utracił moc

Organizacja Centralnego Biura i wojewódzkich biur do spraw finansowo-rolnych.

Dz.U.1935.22.133 | rozporządzenie z dnia 22 marca 1935 r. | Akt utracił moc

Organizacja i tryb postępowania Centralnej Komisji Oszczędnościowo-Oddłużeniowej dla Samorządu.

Dz.U.1935.22.132 | rozporządzenie z dnia 26 marca 1935 r. | Akt utracił moc

Zatwierdzenie zmian statutu Banku Polskiego.

Dz.U.1935.22.131 | ustawa z dnia 26 marca 1935 r. | Akt jednorazowy

Opodatkowanie tłuszczów.

Dz.U.1935.22.130 | ustawa z dnia 26 marca 1935 r. | Akt utracił moc

Zmiana moratorjum mieszkaniowego dla bezrobotnych.

Dz.U.1935.22.126 | ustawa z dnia 26 marca 1935 r. | Akt utracił moc

Upoważnienie Ministra Skarbu do wypuszczenia wewnętrznej pożyczki inwestycyjnej.

Dz.U.1935.21.122 | ustawa z dnia 26 marca 1935 r. | Akt utracił moc

Ustawa Skarbowa na okres od 1 kwietnia 1935 do 31 marca 1936.

Dz.U.1935.21.121 | ustawa z dnia 24 marca 1935 r. | Akt utracił moc

Wykonanie ustawy o nadzorze nad hodowlą bydła, trzody chlewnej i owiec.

Dz.U.1935.20.120 | rozporządzenie z dnia 16 marca 1935 r. | Akt utracił moc

Zmiana ordynacji pocztowej.

Dz.U.1935.20.119 | rozporządzenie z dnia 12 marca 1935 r. | Akt jednorazowy

Zm.: rozporządzenie z dnia 31 stycznia 1935 r. o zniżce celnej na jabłka świeże.

Dz.U.1935.20.118 | rozporządzenie z dnia 26 marca 1935 r. | Akt jednorazowy

Zniżki celne.

Dz.U.1935.20.117 | rozporządzenie z dnia 25 marca 1935 r. | Akt utracił moc

Pobór scalonego podatku przemysłowego od cukru.

Dz.U.1935.20.116 | rozporządzenie z dnia 18 marca 1935 r. | Akt utracił moc

Złożenie przez Grecję dokumentu ratyfikacyjnego międzynarodowej konwencji z dnia 5 lipca 1930 r. o linjach ładunkowych.

Dz.U.1935.19.114 | oświadczenie rządowe z dnia 22 lutego 1935 r. | Akt jednorazowy

Zgłoszenie przystąpienia Ekwadoru do konwencji międzynarodowej z dnia 19 lutego 1925 r., dotyczącej opjum.

Dz.U.1935.19.112 | oświadczenie rządowe z dnia 11 lutego 1935 r. | Akt jednorazowy

Przystąpienie Albanji do konwencji międzynarodowej z dnia 24 kwietnia 1926 r., dotyczącej ruchu samochodowego.

Dz.U.1935.19.110 | oświadczenie rządowe z dnia 11 lutego 1935 r. | Akt jednorazowy

Zwinięcie Urzędu Celnego w Lublinie.

Dz.U.1935.19.108 | rozporządzenie z dnia 9 marca 1935 r. | Akt utracił moc

Szacowanie nieruchomości ziemskich przymusowo wykupywanych przy przeprowadzeniu reformy rolnej.

Dz.U.1935.19.107 | rozporządzenie z dnia 16 marca 1935 r. | Akt utracił moc

Zm.: ustawa z dnia 24 marca 1933 r. o wypuszczeniu biletów skarbowych.

Dz.U.1935.19.105 | ustawa z dnia 18 marca 1935 r. | Akt jednorazowy

Prywatne urządzenia telefoniczne i telegraficzne.

Dz.U.1935.18.104 | rozporządzenie z dnia 13 marca 1935 r. | Akt utracił moc

Ulgi dla ofiar powodzi w zakresie wynagrodzenia notarjuszów i pisarzy hipotecznych.

Dz.U.1935.18.101 | rozporządzenie z dnia 13 marca 1935 r. | Akt utracił moc

Oznaczanie wagi na ładunkach przewożonych na statkach.

Dz.U.1935.18.99 | ustawa z dnia 31 stycznia 1935 r. | Akt utracił moc

Ustawa Elektryczna.

Dz.U.1935.17.98 t.j. | ustawa z dnia 21 marca 1922 r. | tekst jednolity | Akt utracił moc

Konwencja o ochronie kabli podmorskich. Paryż.1884.03.14.

Dz.U.1935.17.97 | umowa międzynarodowa z dnia 14 marca 1884 r. | Akt obowiązujący

Przystąpienie Polski i innych krajów do konwencji z dnia 14 marca 1884 r. o ochronie kabli podmorskich.

Dz.U.1935.17.96 | oświadczenie rządowe z dnia 26 lutego 1935 r. | Akt jednorazowy

Zm.: rozporządzenie z dnia 12 października 1934 r. w sprawie zakazu przywozu niektórych towarów.

Dz.U.1935.17.94 | rozporządzenie z dnia 13 marca 1935 r. | Akt jednorazowy

Zmiana taryfy celnej przywozowej.

Dz.U.1935.17.93 | rozporządzenie z dnia 13 marca 1935 r. | Akt jednorazowy

Utworzenie funduszu zaliczkowego dla pracowników przedsiębiorstwa "Polskie Koleje Państwowe".

Dz.U.1935.16.91 | rozporządzenie z dnia 1 marca 1935 r. | Akt utracił moc

Utworzenie funduszu zasobów przedsiębiorstwa "Polskie Koleje Państwowe".

Dz.U.1935.16.90 | rozporządzenie z dnia 1 marca 1935 r. | Akt utracił moc

Zryczałtowanie podatku przemysłowego od obrotu dla drobnych przedsiębiorstw.

Dz.U.1935.16.89 | rozporządzenie z dnia 6 marca 1935 r. | Akt utracił moc

Zmiany w organizacji urzędów skarbowych w okręgu administracyjnym Izby Skarbowej w Białymstoku.

Dz.U.1935.16.88 | rozporządzenie z dnia 22 lutego 1935 r. | Akt utracił moc

Zm.: rozporządzenie z dnia 30 listopada 1931 r. o kwalifikacjach oficerów w polskiej marynarce handlowej.

Dz.U.1935.15.84 | rozporządzenie z dnia 20 lutego 1935 r. | Akt jednorazowy

Utworzenie posterunku celnego w Żegiestowie.

Dz.U.1935.15.83 | rozporządzenie z dnia 22 lutego 1935 r. | Akt utracił moc

Zmiany w organizacji urzędów skarbowych w okręgu administracyjnym Izby Skarbowej Grodzkiej w Warszawie.

Dz.U.1935.15.82 | rozporządzenie z dnia 22 lutego 1935 r. | Akt utracił moc

Zniżki celne na śledzie.

Dz.U.1935.14.80 | rozporządzenie z dnia 25 lutego 1935 r. | Akt utracił moc

Zm.: rozporządzenie z dnia 25 października 1934 r. w sprawie zwrotu cła przy wywozie lnu i pakuł lnianych.

Dz.U.1935.14.79 | rozporządzenie z dnia 16 lutego 1935 r. | Akt jednorazowy

Argentyna-Polska. Konwencja o odszkodowaniu za wypadki przy pracy. Buenos Aires 1932.03.17.

Dz.U.1935.14.77 | umowa międzynarodowa z dnia 17 marca 1932 r. | Akt obowiązujący

Konwencja o uregulowaniu połowu wielorybów. Genewa.1931.09.24.

Dz.U.1935.14.75 | umowa międzynarodowa z dnia 24 września 1931 r. | Akt obowiązujący

Przystąpienie Nowej Zelandji do międzynarodowej konwencji z dnia 31 maja 1929 r. o bezpieczeństwie życia na morzu.

Dz.U.1935.13.72 | oświadczenie rządowe z dnia 5 lutego 1935 r. | Akt jednorazowy

Zmiana taryfy na wyroby tytoniowe.

Dz.U.1935.13.71 | rozporządzenie z dnia 21 lutego 1935 r. | Akt jednorazowy

Obowiązkowe zgłaszanie zachorowań na twardziel (Rhinoscleroma).

Dz.U.1935.13.69 | rozporządzenie z dnia 1 lutego 1935 r. | Akt jednorazowy

Komisje dyscyplinarne i postępowanie dyscyplinarne przeciwko pośrednikom ubezpieczeniowym.

Dz.U.1935.12.67 | rozporządzenie z dnia 11 lutego 1935 r. | Akt utracił moc

Ustalenie stopy opłaty za nadzór nad zakładami ubezpieczeń za 1933 r.

Dz.U.1935.12.65 | rozporządzenie z dnia 31 stycznia 1935 r. | Akt utracił moc

Utworzenie Sądu Grodzkiego w Janowie w okręgu Sądu Okręgowego w Pińsku.

Dz.U.1935.11.60 | rozporządzenie z dnia 12 lutego 1935 r. | Akt utracił moc

Oznaczenie daty przekazania rejestrów handlowych sądom okręgowym.

Dz.U.1935.11.59 | rozporządzenie z dnia 9 lutego 1935 r. | Akt utracił moc

W.Bryt. i Płn.Irl.-Polska. Układ dotyczący traktowania komiwojażerów i ich próbek. Warszawa.1933.10.26.

Dz.U.1935.11.56 | umowa międzynarodowa z dnia 26 października 1933 r. | Akt obowiązujący

Upoważnienie Ministra Skarbu do przyznawania obligacjom m.st. Warszawy praw papierów pupilarnych.

Dz.U.1935.11.55 | ustawa z dnia 31 stycznia 1935 r. | Akt utracił moc

Uzbrojenie organów ochrony kolei.

Dz.U.1935.10.54 | rozporządzenie z dnia 9 lutego 1935 r. | Akt utracił moc

Normy szacunku i ceny wykupu krajowego surowca tytoniowego.

Dz.U.1935.10.53 | rozporządzenie z dnia 31 stycznia 1935 r. | Akt utracił moc

Ustalenie planu parcelacyjnego na rok 1936.

Dz.U.1935.9.49 | rozporządzenie z dnia 13 lutego 1935 r. | Akt utracił moc

Ustalenie na rok 1935 wykazu imiennego nieruchomości, podlegających wykupowi przymusowemu.

Dz.U.1935.9.48 | rozporządzenie z dnia 13 lutego 1935 r. | Akt indywidualny