Dziennik Ustaw

Upoważnienie Prezydenta Rzeczypospolitej do wydawania dekretów.

Dz.U.1936.51.363 | ustawa z dnia 2 lipca 1936 r. | Akt utracił moc

Sporządzanie przez urzędy i agencje pocztowe protestów weksli.

Dz.U.1936.49.358 | rozporządzenie z dnia 27 czerwca 1936 r. | Akt utracił moc

Zmiana "Regulaminu przewozu przesyłek towarowych na kolejach żelaznych".

Dz.U.1936.49.357 | rozporządzenie z dnia 25 czerwca 1936 r. | Akt jednorazowy

Uzupełnienie listy rzemiosł.

Dz.U.1936.49.356 | rozporządzenie z dnia 23 czerwca 1936 r. | Akt jednorazowy

Zm.: rozporządzenie z dnia 20 listopada 1935 r. o ochronie niektórych zwierząt łownych.

Dz.U.1936.49.355 | rozporządzenie z dnia 22 czerwca 1936 r. | Akt jednorazowy

Przedłużenie terminu na zawieranie układów dobrowolych pomiędzy Ordynatem Zamoyskim a jego wierzycielami.

Dz.U.1936.49.354 | rozporządzenie z dnia 12 czerwca 1936 r. | Akt jednorazowy

Pisanie podań przez delegatów powiatowych wojewódzkich biur finansowo-rolnych.

Dz.U.1936.48.349 | rozporządzenie z dnia 19 czerwca 1936 r. | Akt utracił moc

Zm.: rozporządzenie z dnia 27 lutego 1934 r. w sprawie kwalifikacyj sekretarzy gminnych.

Dz.U.1936.48.348 | rozporządzenie z dnia 19 czerwca 1936 r. | Akt jednorazowy

Ceny soli i solanki.

Dz.U.1936.48.347 | rozporządzenie z dnia 18 czerwca 1936 r. | Akt utracił moc

Uzupełnienie rozporządzenia z dnia 29 kwietnia 1936 r. o zniżkach celnych i zwolnieniach od cła.

Dz.U.1936.47.346 | rozporządzenie z dnia 17 czerwca 1936 r. | Akt jednorazowy

Klasyfikacja gruntów, stanowiących własność Państwa.

Dz.U.1936.47.342 | rozporządzenie z dnia 19 maja 1936 r. | Akt utracił moc

Protokół międzynarodowy dotyczący rewizji Statutu Stałego Trybunału Sprawiedliwości Międzynarodowej. Genewa.1929.09.14.

Dz.U.1936.47.340 | umowa międzynarodowa z dnia 14 września 1929 r. | Akt jednorazowy

Państwowy podatek przemysłowy.

Dz.U.1936.46.339 t.j. | ustawa z dnia 15 lipca 1925 r. | tekst jednolity | Akt utracił moc

Zm.: rozporządzenie z dnia 8 maja 1936 r. o kontroli wywozu towarów zagranicę i do Wolnego Miasta Gdańska.

Dz.U.1936.46.338 | rozporządzenie z dnia 16 czerwca 1936 r. | Akt jednorazowy

Państwowy Zakład Higjeny.

Dz.U.1936.45.336 t.j. | rozporządzenie z mocą ustawy z dnia 10 czerwca 1927 r. | Akt utracił moc

Izby przemysłowo-handlowe.

Dz.U.1936.45.335 t.j. | rozporządzenie z mocą ustawy z dnia 15 lipca 1927 r. | tekst jednolity | Akt utracił moc

Strój urzędowy komorników sądowych.

Dz.U.1936.45.334 | rozporządzenie z dnia 10 czerwca 1936 r. | Akt jednorazowy

Zmiana taksy dla pisarzy hipotecznych.

Dz.U.1936.45.333 | rozporządzenie z dnia 6 czerwca 1936 r. | Akt jednorazowy

Zmiana taryfy celnej wywozowej.

Dz.U.1936.45.332 | rozporządzenie z dnia 3 czerwca 1936 r. | Akt jednorazowy

Zmiana regulaminu wyborczego do rad miejskich.

Dz.U.1936.45.331 | rozporządzenie z dnia 28 maja 1936 r. | Akt jednorazowy

Wypowiedzenie przez Finlandję międzynarodowego porozumienia dotyczącego wywozu kości z dnia 11 lipca 1928 r.

Dz.U.1936.44.330 | oświadczenie rządowe z dnia 25 maja 1936 r. | Akt jednorazowy

Wypowiedzenie konwencji handlowej między Polską a Francją, podpisanej w Paryżu, dnia 9 grudnia 1924 r.

Dz.U.1936.44.329 | oświadczenie rządowe z dnia 25 maja 1936 r. | Akt jednorazowy

Uchylenie rozporządzenia o opłatach ryczałtowych na Fundusz Pracy.

Dz.U.1936.44.328 | rozporządzenie z dnia 23 maja 1936 r. | Akt jednorazowy

Zakłady kąpielowe.

Dz.U.1936.44.327 | rozporządzenie z dnia 9 maja 1936 r. | Akt utracił moc

Zniżki celne na świeże jabłka, winogrona, morele, brzoskwinie, arbuzy oraz na karpie żywe.

Dz.U.1936.44.326 | rozporządzenie z dnia 8 maja 1936 r. | Akt utracił moc

USA-Polska. Dodatkowy traktat ekstradycyjny. Warszawa.1935.04.05.

Dz.U.1936.43.319 | umowa międzynarodowa z dnia 5 kwietnia 1935 r. | Akt utracił moc

Włochy-Polska. Konwencja Konsularna. Rzym.1935.07.10.

Dz.U.1936.43.317 | umowa międzynarodowa z dnia 10 lipca 1935 r. | Akt utracił moc

Ustalenie liczby i siedzib sędziów śledczych w okręgu Sądu Okręgowego w Siedlcach.

Dz.U.1936.42.313 | rozporządzenie z dnia 26 maja 1936 r. | Akt utracił moc

Używanie rowerów na drogach publicznych.

Dz.U.1936.42.312 | rozporządzenie z dnia 22 maja 1936 r. | Akt utracił moc

Małopolski Fundusz Przemysłowy.

Dz.U.1936.42.311 | rozporządzenie z dnia 13 maja 1936 r. | Akt utracił moc

Emisja II-ej serji 3% państwowej renty ziemskiej.

Dz.U.1936.42.310 | rozporządzenie z dnia 9 maja 1936 r. | Akt utracił moc

Zm.: rozporządzenie w sprawie wykonywania ustawy o scalaniu gruntów.

Dz.U.1936.42.309 | rozporządzenie z dnia 11 maja 1936 r. | Akt jednorazowy

Pasanie inwentarza i zbieranie ściółki w lasach państwowych.

Dz.U.1936.42.308 | rozporządzenie z dnia 5 maja 1936 r. | Akt utracił moc

Zm.: rozporządzenie z dnia 21 lipca 1931 r. o państwowych cechach probierczych.

Dz.U.1936.41.306 | rozporządzenie z dnia 8 maja 1936 r. | Akt jednorazowy

Ustalenie planu umorzenia 5% pożyczki konwersyjnej z 1924 r.

Dz.U.1936.41.304 | rozporządzenie z dnia 7 maja 1936 r. | Akt utracił moc

Zmiana niektórych przepisów, dotyczących zaopatrzenia byłych skazańców politycznych.

Dz.U.1936.41.303 | dekret z dnia 15 maja 1936 r. | Akt jednorazowy

Wykonanie ustawy o państwowym podatku dochodowym.

Dz.U.1936.40.301 | rozporządzenie z dnia 27 kwietnia 1936 r. | Akt utracił moc

Szczegółowe zasady postępowania układowego dla posiadaczy gospodarstw wiejskich.

Dz.U.1936.40.300 | rozporządzenie z dnia 24 kwietnia 1936 r. | Akt utracił moc

Sprostowanie błędów w rozporządzeniu z dnia 7 kwietnia 1936 r. o postępowaniu dyscyplinarnem izb lekarskich.

Dz.U.1936.39.299 | obwieszczenie z dnia 28 kwietnia 1936 r. | Akt jednorazowy

Sprostowanie błędu w rozporządzeniu z dnia 19 lutego 1936 r. o klasyfikacji gruntów pod lasami.

Dz.U.1936.39.298 | obwieszczenie z dnia 24 kwietnia 1936 r. | Akt jednorazowy

Ochrona lokatorów.

Dz.U.1936.39.297 t.j. | ustawa z dnia 11 kwietnia 1924 r. | tekst jednolity | Akt utracił moc

Obowiązek zgłoszenia i zaofiarowania do skupu należności za sprzedane zagranicę towary.

Dz.U.1936.39.296 | rozporządzenie z dnia 14 maja 1936 r. | Akt utracił moc

Wykonanie ustawy z dnia 15 marca 1934 r. o morskich opłatach portowych.

Dz.U.1936.39.295 | rozporządzenie z dnia 23 kwietnia 1936 r. | Akt utracił moc

Ulgi podatkowe dla nabywców pojazdów mechanicznych.

Dz.U.1936.39.294 | dekret z dnia 7 maja 1936 r. | Akt utracił moc

Zmiana okręgów sądów grodzkich w Bielsku Podlaskim i Siemiatyczach w okręgu Sądu Okręgowego w Białymstoku.

Dz.U.1936.38.292 | rozporządzenie z dnia 28 kwietnia 1936 r. | Akt utracił moc

Sposób postępowania habilitacyjnego w państwowych szkołach akademickich.

Dz.U.1936.38.290 | rozporządzenie z dnia 21 kwietnia 1936 r. | Akt utracił moc

Kontrola wywozu towarów zagranicę i do Wolnego Miasta Gdańska.

Dz.U.1936.37.285 | rozporządzenie z dnia 8 maja 1936 r. | Akt utracił moc

Warunki udzielania pozwoleń na prawo przywozu towarów objętych zakazami przywozu.

Dz.U.1936.36.281 | rozporządzenie z dnia 8 maja 1936 r. | Akt utracił moc

Zakaz przywozu towarów.

Dz.U.1936.36.280 | rozporządzenie z dnia 5 maja 1936 r. | Akt utracił moc

Kontrola obrotu towarowego z zagranicą i z Wolnem Miastem Gdańskiem.

Dz.U.1936.36.279 | dekret z dnia 7 maja 1936 r. | Akt utracił moc

Taksa za czynności komorników.

Dz.U.1936.35.277 | rozporządzenie z dnia 25 kwietnia 1936 r. | Akt utracił moc

Zmiana przepisów o umundurowaniu i uzbrojeniu Policji Państwowej.

Dz.U.1936.35.276 | rozporządzenie z dnia 22 kwietnia 1936 r. | Akt jednorazowy

Wysokość sum na koszty akcji przeciwpożarowej na r. 1936.

Dz.U.1936.35.275 | rozporządzenie z dnia 15 kwietnia 1936 r. | Akt utracił moc

Hiszpania-Polska. Konwencja handlowa i nawigacyjna. Madryt.1934.12.14.

Dz.U.1936.35.273 | umowa międzynarodowa z dnia 14 grudnia 1934 r. | Akt obowiązujący

Mleczarstwo.

Dz.U.1936.35.272 | ustawa z dnia 22 kwietnia 1936 r. | Akt utracił moc