Law Journal

Odstąpienie gminie m. Skarżyska-Kamiennej gruntów państwowych na cele rozbudowy miasta.

Dz.U.1936.7.77 | rozporządzenie z dnia 11 stycznia 1936 r. | Akt indywidualny

Odstąpienie gminie m.st. Warszawy gruntów państwowych na cele rozbudowy miasta.

Dz.U.1936.7.76 | rozporządzenie z dnia 11 stycznia 1936 r. | Akt indywidualny

Przystąpienie Łotwy do konwencji z dnia 24 września 1931 r. o uregulowaniu połowu wielorybów.

Dz.U.1936.6.74 | oświadczenie rządowe z dnia 15 grudnia 1935 r. | Akt jednorazowy

Konwencja o pewnych ograniczeniach w wykonywaniu prawa zdobyczy podczas wojny morskiej. Haga.1907.10.18.

Dz.U.1936.6.68 | umowa międzynarodowa z dnia 18 października 1907 r. | Akt obowiązujący

Konwencja o przystosowaniu do wojny morskiej zasad Konwencji Genewskiej. Haga.1907.10.18.

Dz.U.1936.6.67 | umowa międzynarodowa z dnia 18 października 1907 r. | Akt obowiązujący

Konwencja o bombardowaniu przez morskie siły zbrojne w czasie wojny. Haga.1907.10.18.

Dz.U.1936.6.66 | umowa międzynarodowa z dnia 18 października 1907 r. | Akt obowiązujący

Konwencja o przerabianiu statków handlowych na okręty wojenne. Haga.1907.10.18.

Dz.U.1936.6.65 | umowa międzynarodowa z dnia 18 października 1907 r. | Akt obowiązujący

Konwencja o postępowaniu ze statkami handlowemi nieprzyjaciela na początku wojny. Haga.1907.10.18.

Dz.U.1936.6.64 | umowa międzynarodowa z dnia 18 października 1907 r. | Akt obowiązujący

Przemiał pszenicy i żyta.

Dz.U.1936.6.63 | rozporządzenie z dnia 20 stycznia 1936 r. | Akt utracił moc

Zm.: rozporządzenie z dnia 17 grudnia 1933 r. o obrocie solą.

Dz.U.1936.6.62 | rozporządzenie z dnia 20 stycznia 1936 r. | Akt jednorazowy

Zm.: rozporządzenie z dnia 10 października 1927 r. o kwalifikacjach kierowników zakładów opiekuńczych.

Dz.U.1936.6.61 | rozporządzenie z dnia 17 stycznia 1936 r. | Akt jednorazowy

Urzędy rozjemcze do spraw majątkowych posiadaczy gospodarstw wiejskich.

Dz.U.1936.5.60 t.j. | ustawa z dnia 28 marca 1933 r. | tekst jednolity | Akt utracił moc

Konwersja i uporządkowanie długów rolniczych.

Dz.U.1936.5.59 t.j. | rozporządzenie z mocą ustawy z dnia 24 października 1934 r. | Akt utracił moc

Zm.: rozporządzenie z dnia 28 czerwca 1926 r. o wykonaniu ustawy o mierniczych przysięgłych.

Dz.U.1936.5.55 | rozporządzenie z dnia 14 stycznia 1936 r. | Akt jednorazowy

Zwinięcie i utworzenie niektórych katedr i zakładów naukowych w Uniwersytecie Józefa Piłsudskiego w Warszawie.

Dz.U.1936.5.53 | rozporządzenie z dnia 10 stycznia 1936 r. | Akt utracił moc

Zniżka celna na jabłka świeże.

Dz.U.1936.5.51 | rozporządzenie z dnia 20 stycznia 1936 r. | Akt utracił moc

Ustalenie podstawowej ceny za spirytus na kampanję 1935/36 r.

Dz.U.1936.5.50 | rozporządzenie z dnia 20 stycznia 1936 r. | Akt utracił moc

Przesunięcie w roku 1936 terminu składania niektórych wykazów, przewidzianych w ordynacji podatkowej.

Dz.U.1936.5.48 | rozporządzenie z dnia 8 stycznia 1936 r. | Akt utracił moc

Ustalenie wysokości opłaty za nadzór nad zakładami ubezpieczeń za okres budżetowy 1934/35.

Dz.U.1936.5.47 | rozporządzenie z dnia 30 grudnia 1935 r. | Akt utracił moc

Składanie kaucji przez biura podróży.

Dz.U.1936.5.46 | rozporządzenie z dnia 20 grudnia 1935 r. | Akt utracił moc

Zm.: rozporządzenie z dnia 15 grudnia 1932 r. o postępowaniu przy opisie i oszacowaniu nieruchomości.

Dz.U.1936.4.36 | rozporządzenie z dnia 15 stycznia 1936 r. | Akt jednorazowy

Ustalenie liczby i siedzib sędziów śledczych w okręgu Sądu Okręgowego w Poznaniu.

Dz.U.1936.4.35 | rozporządzenie z dnia 7 stycznia 1936 r. | Akt utracił moc

Tymczasowa zmiana "Regulaminu przewozu przesyłek towarowych na kolejach żelaznych".

Dz.U.1936.4.34 | rozporządzenie z dnia 14 stycznia 1936 r. | Akt jednorazowy

Zmiana niektórych dróg celnych na przejścia graniczne.

Dz.U.1936.4.31 | rozporządzenie z dnia 30 grudnia 1935 r. | Akt utracił moc

Dodatkowe kredyty na rok 1935/36.

Dz.U.1936.4.29 | ustawa z dnia 4 stycznia 1936 r. | Akt utracił moc

Dodatkowe kredyty na rok 1934/35.

Dz.U.1936.4.28 | ustawa z dnia 4 stycznia 1936 r. | Akt utracił moc

Utworzenie Muzeum Józefa Piłsudskiego w Belwederze.

Dz.U.1936.4.27 | ustawa z dnia 4 stycznia 1936 r. | Akt utracił moc

Zm.: rozporządzenie o wykonaniu Ordynacji Podatkowej.

Dz.U.1936.3.26 | rozporządzenie z dnia 14 stycznia 1936 r. | Akt jednorazowy

Zm.: art. 36 ustawy z dnia 18 lipca 1924 r. o zabezpieczeniu na wypadek bezrobocia.

Dz.U.1936.3.25 | dekret z dnia 14 stycznia 1936 r. | Akt jednorazowy

Ulgi w spłacie zobowiązań spółdzielni rolniczych i ich central.

Dz.U.1936.3.23 | dekret z dnia 14 stycznia 1936 r. | Akt utracił moc

Ochrona interesów Państwa Polskiego i jego obywateli w stosunkach międzynarodowych.

Dz.U.1936.3.22 | dekret z dnia 14 stycznia 1936 r. | Akt utracił moc

Zm.: rozporządzenie z dnia 24 października 1934 r. o własności lokali.

Dz.U.1936.3.21 | dekret z dnia 14 stycznia 1936 r. | Akt jednorazowy

Zm.: przepisy o kosztach sądowych.

Dz.U.1936.3.19 | dekret z dnia 14 stycznia 1936 r. | Akt jednorazowy

Zm.: ustawa z dnia 2 lipca 1900 r. o wychowaniu zapobiegawczem nieletnich.

Dz.U.1936.3.18 | dekret z dnia 14 stycznia 1936 r. | Akt jednorazowy

Zm.: ustawa z dnia 18 marca 1932 r. w sprawie regulowania stosunków w przemyśle naftowym.

Dz.U.1936.3.17 | dekret z dnia 14 stycznia 1936 r. | Akt jednorazowy

Przedsiębiorstwa zbierania i udzielania informacji o stosunkach gospodarczych.

Dz.U.1936.3.16 | dekret z dnia 14 stycznia 1936 r. | Akt utracił moc

Zmiana niektórych przepisów, dotyczących państwowego podatku przemysłowego i opłat stemplowych.

Dz.U.1936.3.15 | dekret z dnia 14 stycznia 1936 r. | Akt jednorazowy

Podatek od nieruchomości.

Dz.U.1936.3.14 | dekret z dnia 14 stycznia 1936 r. | Akt utracił moc

Zm.: ordynacja podatkowa.

Dz.U.1936.3.13 | dekret z dnia 14 stycznia 1936 r. | Akt jednorazowy

Zmiana ustawy o monopolu zapałczanym.

Dz.U.1936.3.12 | dekret z dnia 14 stycznia 1936 r. | Akt utracił moc

Przerachowanie obligacyj Kolei Herby-Kielce.

Dz.U.1936.3.11 | dekret z dnia 14 stycznia 1936 r. | Akt indywidualny

Konwersja państwowych pożyczek wewnętrznych.

Dz.U.1936.3.10 | dekret z dnia 14 stycznia 1936 r. | Akt utracił moc

Zm.: rozporządzenie Prezydenta Rzeczypospolitej z dnia 22 kwietnia 1927 r. o rozbudowie miast.

Dz.U.1936.3.9 | dekret z dnia 14 stycznia 1936 r. | Akt jednorazowy

Zaopatrzenie osób szczególnie zasłużonych w walkach o niepodległość Państwa Polskiego.

Dz.U.1936.3.8 | dekret z dnia 13 stycznia 1936 r. | Akt utracił moc

Państwowy podatek dochodowy.

Dz.U.1936.2.6 t.j. | ustawa z dnia 16 lipca 1920 r. | Akt utracił moc

Zmiana okręgów sądów grodzkich w Nasielsku i Pułtusku w okręgu Sądu Okręgowego w Warszawie.

Dz.U.1936.2.5 | rozporządzenie z dnia 2 stycznia 1936 r. | Akt utracił moc

Zniesienie Sądu Grodzkiego w Niewachlowie w okręgu Sądu Okręgowego w Kielcach.

Dz.U.1936.2.4 | rozporządzenie z dnia 20 grudnia 1935 r. | Akt utracił moc

Wykonywanie kontroli parlamentarnej nad długami Państwa.

Dz.U.1936.2.3 | ustawa z dnia 2 stycznia 1936 r. | Akt utracił moc

Amnestja.

Dz.U.1936.1.1 | ustawa z dnia 2 stycznia 1936 r. | Akt utracił moc

Utworzenie w Kutach Urzędu Celnego granicznego, kolejowego i drogowego.

Dz.U.1935.96.610 | rozporządzenie z dnia 13 grudnia 1935 r. | Akt utracił moc

Zniesienie gminy wiejskiej Mircze w powiecie hrubieszowskim, województwie lubelskiem.

Dz.U.1935.96.609 | rozporządzenie z dnia 6 grudnia 1935 r. | Akt utracił moc

Zniesienie gminy wiejskiej Kurjanka w powiecie augustowskim, województwie białostockiem.

Dz.U.1935.96.608 | rozporządzenie z dnia 6 grudnia 1935 r. | Akt utracił moc

Zmiana granic niektórych gmin w powiecie kaliskim, województwie łódzkiem.

Dz.U.1935.96.607 | rozporządzenie z dnia 6 grudnia 1935 r. | Akt utracił moc

Zmiana granic gmin wiejskich Sławków i Bolesław w powiecie olkuskim, województwie kieleckiem.

Dz.U.1935.96.606 | rozporządzenie z dnia 6 grudnia 1935 r. | Akt utracił moc

Kwalifikacje zawodowe nauczycieli ludowych szkół rolniczych.

Dz.U.1935.96.605 | rozporządzenie z dnia 2 grudnia 1935 r. | Akt utracił moc

Rzesza Niemiecka-Polska. Porozumienie o wzajemnej wymianie towarowej. Warszawa.1934.10.11.

Dz.U.1935.96.601 | umowa międzynarodowa z dnia 11 października 1934 r. | Akt utracił moc