Law Journal

Opłaty związane z oceną materiału siewnego.

Dz.U.2017.2354 | rozporządzenie z dnia 4 grudnia 2017 r. | Akt obowiązujący

Przeprowadzanie egzaminu sędziowskiego i prokuratorskiego.

Dz.U.2018.34 | rozporządzenie z dnia 4 grudnia 2017 r. | Akt obowiązujący

Zmiana rozporządzenia w sprawie wzorów odznak i legitymacji wydawanych w związku z honorowym dawstwem krwi.

Dz.U.2017.2262 | rozporządzenie z dnia 4 grudnia 2017 r. | Akt jednorazowy

Przeprowadzenie kwalifikacji wojskowej w 2018 r.

Dz.U.2017.2254 | rozporządzenie z dnia 30 listopada 2017 r. | Akt utracił moc

Zmiana rozporządzenia w sprawie nadania statutu Parkowi Narodowemu Gór Stołowych z siedzibą w Kudowie-Zdroju.

Dz.U.2017.2309 | rozporządzenie z dnia 30 listopada 2017 r. | Akt jednorazowy

Zmiana rozporządzenia w sprawie programu badań statystycznych statystyki publicznej na rok 2017.

Dz.U.2017.2399 | rozporządzenie z dnia 30 listopada 2017 r. | Akt jednorazowy

Zmiana rozporządzenia w sprawie rodzajów instalacji, których eksploatacja wymaga zgłoszenia.

Dz.U.2017.2390 | rozporządzenie z dnia 30 listopada 2017 r. | Akt obowiązujący

Zmiana rozporządzenia w sprawie sporządzania projektu planu ochrony dla obszaru Natura 2000.

Dz.U.2017.2311 | rozporządzenie z dnia 30 listopada 2017 r. | Akt jednorazowy

Zmiana rozporządzenia w sprawie sporządzania projektu planu zadań ochronnych dla obszaru Natura 2000.

Dz.U.2017.2310 | rozporządzenie z dnia 30 listopada 2017 r. | Akt jednorazowy

Wyrok Trybunału Konstytucyjnego, sygn. akt P 9/15.

Dz.U.2017.2240 | wyrok z dnia 29 listopada 2017 r. | Akt jednorazowy

Pełnienie służby w systemie nadzwyczajnym.

Dz.U.2017.2288 | rozporządzenie z dnia 28 listopada 2017 r. | Akt obowiązujący

Przedterminowe wybory wójta gminy Krokowa w województwie pomorskim.

Dz.U.2017.2182 | rozporządzenie z dnia 27 listopada 2017 r. | Akt utracił moc

Imprezy turystyczne i powiązane usługi turystyczne.

Dz.U.2020.2139 t.j. | ustawa z dnia 24 listopada 2017 r. | tekst jednolity | Akt obowiązujący

Maksymalne sumy ubezpieczenia dla poszczególnych upraw rolnych i zwierząt gospodarskich na 2018 r.

Dz.U.2017.2221 | rozporządzenie z dnia 24 listopada 2017 r. | Akt utracił moc

Środki na realizację wspólnej polityki rolnej.

Dz.U.2017.2235 | rozporządzenie z dnia 24 listopada 2017 r. | Akt obowiązujący

Wzór zaświadczenia dotyczącego okresu pobierania stypendiów sportowych.

Dz.U.2017.2185 | rozporządzenie z dnia 24 listopada 2017 r. | Akt obowiązujący

Zmiana rozporządzenia w sprawie dodatków do uposażenia funkcjonariuszy Służby Wywiadu Wojskowego.

Dz.U.2017.2257 | rozporządzenie z dnia 24 listopada 2017 r. | Akt jednorazowy

Zmiana rozporządzenia w sprawie stażu podyplomowego lekarza i lekarza dentysty.

Dz.U.2017.2194 | rozporządzenie z dnia 24 listopada 2017 r. | Akt utracił moc

Zmiana ustawy o biokomponentach i biopaliwach ciekłych oraz niektórych innych ustaw.

Dz.U.2017.2290 | ustawa z dnia 24 listopada 2017 r. | Akt utracił moc

Zmiana ustawy o cudzoziemcach oraz niektórych innych ustaw.

Dz.U.2018.107 | ustawa z dnia 24 listopada 2017 r. | Akt obowiązujący

Zmiana ustawy o ochronie zabytków i opiece nad zabytkami oraz ustawy o ochronie przyrody.

Dz.U.2018.10 | ustawa z dnia 24 listopada 2017 r. | Akt jednorazowy

Zmiana ustawy o ochronie zdrowia psychicznego oraz niektórych innych ustaw.

Dz.U.2017.2439 | ustawa z dnia 24 listopada 2017 r. | Akt obowiązujący

Zmiana ustawy o odpadach oraz niektórych innych ustaw.

Dz.U.2017.2422 | ustawa z dnia 24 listopada 2017 r. | Akt utracił moc

Zmiana ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych.

Dz.U.2017.2369 | ustawa z dnia 24 listopada 2017 r. | Akt utracił moc

Zmiana ustawy o repatriacji, ustawy o Karcie Polaka oraz ustawy o cudzoziemcach.

Dz.U.2017.2282 | ustawa z dnia 24 listopada 2017 r. | Akt obowiązujący

Zmiana ustawy o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych.

Dz.U.2017.2434 | ustawa z dnia 24 listopada 2017 r. | Akt jednorazowy

Zmiana ustawy o wykonywaniu mandatu posła i senatora.

Dz.U.2018.7 | ustawa z dnia 24 listopada 2017 r. | Akt jednorazowy

Zmiana ustawy - Prawo o ruchu drogowym oraz niektórych innych ustaw.

Dz.U.2018.79 | ustawa z dnia 24 listopada 2017 r. | Akt obowiązujący

Poleski Park Narodowy.

Dz.U.2017.2373 | rozporządzenie z dnia 23 listopada 2017 r. | Akt obowiązujący

Uznanie za pomnik historii "Katowice - Gmach Województwa i Sejmu Śląskiego oraz zespół katedralny".

Dz.U.2017.2252 | rozporządzenie z dnia 23 listopada 2017 r. | Akt indywidualny

Wzory zeznań podatkowych obowiązujących w zakresie podatku dochodowego od osób fizycznych.

Dz.U.2017.2219 | rozporządzenie z dnia 23 listopada 2017 r. | Akt utracił moc

Zmiana rozporządzenia w sprawie łódzkiej specjalnej strefy ekonomicznej.

Dz.U.2017.2172 | rozporządzenie z dnia 23 listopada 2017 r. | Akt jednorazowy

Zmiana rozporządzenia w sprawie suwalskiej specjalnej strefy ekonomicznej.

Dz.U.2017.2280 | rozporządzenie z dnia 23 listopada 2017 r. | Akt jednorazowy

Sprostowanie błędów.

Dz.U.2017.2239 | obwieszczenie z dnia 22 listopada 2017 r. | Akt jednorazowy

Uznanie za pomnik historii "Ciechocinek - zespół tężni i warzelni soli wraz z parkami Tężniowym i Zdrojowym".

Dz.U.2017.2276 | rozporządzenie z dnia 22 listopada 2017 r. | Akt indywidualny

Uznanie za pomnik historii "Gdańsk-Oliwa - zespół pocystersko-katedralny".

Dz.U.2017.2277 | rozporządzenie z dnia 22 listopada 2017 r. | Akt indywidualny

Uznanie za pomnik historii "Gościkowo-Paradyż - pocysterski zespół klasztorny".

Dz.U.2017.2256 | rozporządzenie z dnia 22 listopada 2017 r. | Akt indywidualny

Uznanie za pomnik historii "Grudziądz - zespół zabytkowych spichlerzy wraz z panoramą od strony Wisły".

Dz.U.2017.2271 | rozporządzenie z dnia 22 listopada 2017 r. | Akt indywidualny

Uznanie za pomnik historii "Janów Podlaski - stadnina koni".

Dz.U.2017.2250 | rozporządzenie z dnia 22 listopada 2017 r. | Akt indywidualny

Uznanie za pomnik historii "Kielce - dawny pałac biskupów i katedra".

Dz.U.2017.2275 | rozporządzenie z dnia 22 listopada 2017 r. | Akt indywidualny

Uznanie za pomnik historii "Kraków - Kopiec Kościuszki z otoczeniem".

Dz.U.2017.2267 | rozporządzenie z dnia 22 listopada 2017 r. | Akt indywidualny

Uznanie za pomnik historii "Nieborów i Arkadia - zespół pałacowo-ogrodowy i ogród sentymentalno-romantyczny".

Dz.U.2017.2274 | rozporządzenie z dnia 22 listopada 2017 r. | Akt indywidualny

Uznanie za pomnik historii "Radruż - zespół cerkiewny".

Dz.U.2017.2253 | rozporządzenie z dnia 22 listopada 2017 r. | Akt indywidualny

Uznanie za pomnik historii "Sandomierz - historyczny zespół architektoniczno-krajobrazowy".

Dz.U.2017.2273 | rozporządzenie z dnia 22 listopada 2017 r. | Akt indywidualny

Uznanie za pomnik historii "Szalowa - kościół parafialny pod wezwaniem św. Michała Archanioła".

Dz.U.2017.2251 | rozporządzenie z dnia 22 listopada 2017 r. | Akt indywidualny

Wykaz gmin, którym przysługuje część rekompensująca subwencji ogólnej za rok 2016.

Dz.U.2017.2156 | rozporządzenie z dnia 22 listopada 2017 r. | Akt utracił moc

Zmiana rozporządzenia w sprawie składu oraz oznakowania suplementów diety.

Dz.U.2017.2236 | rozporządzenie z dnia 22 listopada 2017 r. | Akt jednorazowy

Organizacja roku szkolnego w publicznych szkołach i placówkach artystycznych.

Dz.U.2017.2199 | rozporządzenie z dnia 20 listopada 2017 r. | Akt obowiązujący

Sprostowanie błędów.

Dz.U.2017.2177 | obwieszczenie z dnia 20 listopada 2017 r. | Akt jednorazowy

Wysokość dopłat do składek z tytułu ubezpieczenia upraw rolnych i zwierząt gospodarskich w 2018 r.

Dz.U.2017.2214 | rozporządzenie z dnia 20 listopada 2017 r. | Akt utracił moc

Zmiana rozporządzenia w sprawie nadania statutu Krajowej Szkole Sądownictwa i Prokuratury.

Dz.U.2017.2229 | rozporządzenie z dnia 20 listopada 2017 r. | Akt jednorazowy

Zmiana rozporządzenia w sprawie wzoru karty zgonu.

Dz.U.2017.2220 | rozporządzenie z dnia 19 listopada 2017 r. | Akt jednorazowy

Minimalne poziomy bezpieczeństwa brzegu morskiego oraz przebiegu granicznej linii ochrony brzegu morskiego.

Dz.U.2017.2266 | rozporządzenie z dnia 17 listopada 2017 r. | Akt obowiązujący

Pilotaż morski.

Dz.U.2018.38 | rozporządzenie z dnia 17 listopada 2017 r. | Akt obowiązujący

Odznaki, wyróżnienia oraz nagrody pieniężne za osiągnięcia w działalności w zakresie sportu.

Dz.U.2017.2171 | rozporządzenie z dnia 16 listopada 2017 r. | Akt obowiązujący

Czynności policji sądowej, wykonywane przez żołnierzy Żandarmerii Wojskowej.

Dz.U.2017.2202 | rozporządzenie z dnia 15 listopada 2017 r. | Akt obowiązujący

Sprostowanie błędów.

Dz.U.2017.2165 | obwieszczenie z dnia 15 listopada 2017 r. | Akt jednorazowy