Law Journal

Zm.: rozporządzenie z dnia 7 marca 1928 r. o podatku od olejów mineralnych.

Dz.U.1936.58.427 | dekret z dnia 29 lipca 1936 r. | Akt jednorazowy

Rozciągnięcie na Nową Fundlandję międzynarodowej konwencji o linjach ładunkowych z dnia 5 lipca 1930 r.

Dz.U.1936.57.425 | oświadczenie rządowe z dnia 10 lipca 1936 r. | Akt jednorazowy

Przystąpienie Islandji do międzynarodowej konwencji dotyczącej ruchu samochodowego z dnia 24 kwietnia 1926 r.

Dz.U.1936.57.424 | oświadczenie rządowe z dnia 10 lipca 1936 r. | Akt jednorazowy

Złożenie przez Luksemburg dokumentu ratyfikacyjnego konwencji o ujednostajnieniu znaków drogowych z dnia 30 marca 1931 r.

Dz.U.1936.57.423 | oświadczenie rządowe z dnia 10 lipca 1936 r. | Akt jednorazowy

Złożenie przez Finlandję dokumentu ratyfikacyjnego międzynarodowej konwencji sanitarnej z dnia 21 czerwca 1926 r.

Dz.U.1936.57.422 | oświadczenie rządowe z dnia 10 lipca 1936 r. | Akt jednorazowy

Obrót pieniężny z zagranicą oraz obrót zagranicznemi i krajowemi środkami płatniczemi.

Dz.U.1936.57.419 | rozporządzenie z dnia 24 lipca 1936 r. | Akt utracił moc

Ratyfikacja protokołu taryfowego polsko-estońskiego, podpisanego w Warszawie dnia 23 marca 1936 r.

Dz.U.1936.57.415 | ustawa z dnia 14 lipca 1936 r. | Akt jednorazowy

Ratyfikacja protokółu taryfowego polsko-norweskiego, podpisanego w Warszawie 14 marca 1936 r.

Dz.U.1936.57.413 | ustawa z dnia 14 lipca 1936 r. | Akt jednorazowy

Związki komunalne kas oszczędności.

Dz.U.1936.56.410 | rozporządzenie z dnia 8 lipca 1936 r. | Akt utracił moc

Zm.: ustawa z dnia 22 czerwca 1925 r. o wyścigach konnych.

Dz.U.1936.56.408 | ustawa z dnia 14 lipca 1936 r. | Akt jednorazowy

Zalesianie niektórych nieużytków.

Dz.U.1936.56.406 | ustawa z dnia 14 lipca 1936 r. | Akt utracił moc

Trybunał Stanu.

Dz.U.1936.56.403 | ustawa z dnia 14 lipca 1936 r. | Akt utracił moc

Zm.: rozporządzenie z dnia 23 czerwca 1933 r. o organizacji i zakresie działania kontroli skarbowej.

Dz.U.1936.55.402 | rozporządzenie z dnia 8 lipca 1936 r. | Akt utracił moc

Zm.: rozporządzenie z dnia 13 sierpnia 1931 r. o organizacji i zakresie działania izb i urzędów skarbowych.

Dz.U.1936.55.401 | rozporządzenie z dnia 4 lipca 1936 r. | Akt jednorazowy

Zm.: rozporządzenie z dnia 7 października 1932 r. o służbie wojskowej podoficerów i szeregowców.

Dz.U.1936.55.399 | dekret z dnia 26 czerwca 1936 r. | Akt jednorazowy

Monopol loteryjny.

Dz.U.1936.55.398 | ustawa z dnia 9 lipca 1936 r. | Akt utracił moc

Zm.: rozporządzenie Prezydenta Rzeczypospolitej z dnia 23 grudnia 1927 r. o granicach Państwa.

Dz.U.1936.55.397 | ustawa z dnia 9 lipca 1936 r. | Akt jednorazowy

Dodatkowe kredyty na rok 1936/37.

Dz.U.1936.55.396 | ustawa z dnia 9 lipca 1936 r. | Akt utracił moc

Dodatkowy kredyt na rok 1936/37.

Dz.U.1936.55.395 | ustawa z dnia 9 lipca 1936 r. | Akt utracił moc

Ulgi w opłatach od niektórych pojazdów mechanicznych na rzecz Państwowego Funduszu Drogowego.

Dz.U.1936.54.392 | rozporządzenie z dnia 2 lipca 1936 r. | Akt utracił moc

Przekształcenie sądów przemysłowych i kupieckich na sądy pracy.

Dz.U.1936.54.391 | rozporządzenie z dnia 2 lipca 1936 r. | Akt utracił moc

Wykonanie dekretu Prezydenta Rzeczypospolitej z dnia 9 kwietnia 1936 r. o Funduszu Obrony Narodowej.

Dz.U.1936.53.390 | rozporządzenie z dnia 9 lipca 1936 r. | Akt utracił moc

Szczegółowe zasady postępowania układowego dla spółdzielni rolniczych i ich central.

Dz.U.1936.53.387 | rozporządzenie z dnia 2 lipca 1936 r. | Akt utracił moc

Wymiana dokumentów ratyfikacyjnych Protokołu Taryfowego polsko-estońskiego, podpisanego w Warszawie dnia 27 marca 1935 r.

Dz.U.1936.53.386 | oświadczenie rządowe z dnia 20 czerwca 1936 r. | Akt jednorazowy

Estonia-Polska. Protokół taryfowy. Warszawa.1935.03.27.

Dz.U.1936.53.385 | umowa międzynarodowa z dnia 27 marca 1935 r. | Akt utracił moc

Sprostowanie błędu w rozporządzeniu Ministra Skarbu z dnia 14 listopada 1935 r. o podatku od lokali.

Dz.U.1936.52.383 | obwieszczenie z dnia 23 czerwca 1936 r. | Akt jednorazowy

Zm.: rozporządzenie z dnia 24 grudnia 1928 r. o trybie powoływania sędziów handlowych.

Dz.U.1936.52.382 | rozporządzenie z dnia 7 lipca 1936 r. | Akt jednorazowy

Zwinięcie i utworzenie niektórych katedr i zakładów naukowych w szkołach akademickich.

Dz.U.1936.52.380 | rozporządzenie z dnia 25 czerwca 1936 r. | Akt utracił moc

Sposób wymiaru i poboru świadczeń w naturze na niektóre cele publiczne.

Dz.U.1936.52.377 | rozporządzenie z dnia 24 czerwca 1936 r. | Akt utracił moc

Statystyka produkcji rolnej.

Dz.U.1936.52.371 | rozporządzenie z dnia 2 lipca 1936 r. | Akt jednorazowy

Ustanowienie Inspektora Obrony Powietrznej Państwa.

Dz.U.1936.52.368 | dekret z dnia 4 lipca 1936 r. | Akt utracił moc

Poczty, telegrafy i telefony w czasie wojny lub grożącego Państwu niebezpieczeństwa.

Dz.U.1936.51.367 t.j. | ustawa z dnia 18 grudnia 1920 r. | tekst jednolity | Akt utracił moc

Zniesienie specjalnych ograniczeń obrotu towarowego z Włochami oraz posiadłościami włoskiemi.

Dz.U.1936.51.366 | rozporządzenie z dnia 2 lipca 1936 r. | Akt jednorazowy

Zmiana przepisów o umundurowaniu i uzbrojeniu Policji Państwowej.

Dz.U.1936.51.364 | rozporządzenie z dnia 15 czerwca 1936 r. | Akt utracił moc

Upoważnienie Prezydenta Rzeczypospolitej do wydawania dekretów.

Dz.U.1936.51.363 | ustawa z dnia 2 lipca 1936 r. | Akt utracił moc

Sporządzanie przez urzędy i agencje pocztowe protestów weksli.

Dz.U.1936.49.358 | rozporządzenie z dnia 27 czerwca 1936 r. | Akt utracił moc

Zmiana "Regulaminu przewozu przesyłek towarowych na kolejach żelaznych".

Dz.U.1936.49.357 | rozporządzenie z dnia 25 czerwca 1936 r. | Akt jednorazowy

Uzupełnienie listy rzemiosł.

Dz.U.1936.49.356 | rozporządzenie z dnia 23 czerwca 1936 r. | Akt jednorazowy

Zm.: rozporządzenie z dnia 20 listopada 1935 r. o ochronie niektórych zwierząt łownych.

Dz.U.1936.49.355 | rozporządzenie z dnia 22 czerwca 1936 r. | Akt jednorazowy

Przedłużenie terminu na zawieranie układów dobrowolych pomiędzy Ordynatem Zamoyskim a jego wierzycielami.

Dz.U.1936.49.354 | rozporządzenie z dnia 12 czerwca 1936 r. | Akt jednorazowy

Pisanie podań przez delegatów powiatowych wojewódzkich biur finansowo-rolnych.

Dz.U.1936.48.349 | rozporządzenie z dnia 19 czerwca 1936 r. | Akt utracił moc

Zm.: rozporządzenie z dnia 27 lutego 1934 r. w sprawie kwalifikacyj sekretarzy gminnych.

Dz.U.1936.48.348 | rozporządzenie z dnia 19 czerwca 1936 r. | Akt jednorazowy

Ceny soli i solanki.

Dz.U.1936.48.347 | rozporządzenie z dnia 18 czerwca 1936 r. | Akt utracił moc

Uzupełnienie rozporządzenia z dnia 29 kwietnia 1936 r. o zniżkach celnych i zwolnieniach od cła.

Dz.U.1936.47.346 | rozporządzenie z dnia 17 czerwca 1936 r. | Akt jednorazowy

Klasyfikacja gruntów, stanowiących własność Państwa.

Dz.U.1936.47.342 | rozporządzenie z dnia 19 maja 1936 r. | Akt utracił moc

Protokół międzynarodowy dotyczący rewizji Statutu Stałego Trybunału Sprawiedliwości Międzynarodowej. Genewa.1929.09.14.

Dz.U.1936.47.340 | umowa międzynarodowa z dnia 14 września 1929 r. | Akt jednorazowy

Państwowy podatek przemysłowy.

Dz.U.1936.46.339 t.j. | ustawa z dnia 15 lipca 1925 r. | tekst jednolity | Akt utracił moc

Zm.: rozporządzenie z dnia 8 maja 1936 r. o kontroli wywozu towarów zagranicę i do Wolnego Miasta Gdańska.

Dz.U.1936.46.338 | rozporządzenie z dnia 16 czerwca 1936 r. | Akt jednorazowy