Law Journal

Uznanie Statutu Karaimskiego Związku Religijnego w Rzeczypospolitej Polskiej.

Dz.U.1936.72.518 | rozporządzenie z dnia 26 sierpnia 1936 r. | Akt obowiązujący

Uznanie Statutu Muzułmańskiego Związku Religijnego w Rzeczypospolitej Polskiej.

Dz.U.1936.72.517 | rozporządzenie z dnia 26 sierpnia 1936 r. | Akt obowiązujący

Ustalenie nadzwyczajnego wykazu imiennego nieruchomości podlegających wykupowi przymusowemu.

Dz.U.1936.72.516 | dekret z dnia 22 września 1936 r. | Akt utracił moc

Służba pracy młodzieży.

Dz.U.1936.72.515 | dekret z dnia 22 września 1936 r. | Akt utracił moc

Zakłady naukowe tudzież egzaminy, których ukończenie lub złożenie uprawnia do skróconej służby wojskowej.

Dz.U.1936.71.514 | rozporządzenie z dnia 4 września 1936 r. | Akt utracił moc

Ważenie bydła rogatego, trzody chlewnej i owiec sprzedawanych na targowiskach.

Dz.U.1936.71.513 | rozporządzenie z dnia 26 sierpnia 1936 r. | Akt utracił moc

Uznanie półwyspu helskiego za rejon umocniony.

Dz.U.1936.71.512 | dekret z dnia 21 sierpnia 1936 r. | Akt utracił moc

Wypowiedzenie konwencji handlowej między Polską a Francją z dnia 9 grudnia 1924 r.

Dz.U.1936.70.509 | oświadczenie rządowe z dnia 27 sierpnia 1936 r. | Akt jednorazowy

Ustalenie liczby notariuszów w niektórych miejscowościach.

Dz.U.1936.70.508 | rozporządzenie z dnia 15 września 1936 r. | Akt utracił moc

Przekazanie wojewódzkim władzom administracji ogólnej uprawnień w zakresie badania urządzeń wodociągowych.

Dz.U.1936.70.506 | rozporządzenie z dnia 9 września 1936 r. | Akt utracił moc

Warunki obrotu mięsem, pochodzącym z uboju rytualnego.

Dz.U.1936.70.505 | rozporządzenie z dnia 5 września 1936 r. | Akt utracił moc

Sposoby i warunki uboju rytualnego zwierząt gospodarskich.

Dz.U.1936.70.504 | rozporządzenie z dnia 26 sierpnia 1936 r. | Akt utracił moc

Ubój zwierząt gospodarskich.

Dz.U.1936.70.503 | rozporządzenie z dnia 26 sierpnia 1936 r. | Akt utracił moc

Zmiana taryfy na wyroby tytoniowe.

Dz.U.1936.70.502 | rozporządzenie z dnia 27 sierpnia 1936 r. | Akt jednorazowy

Organizacja Policji Państwowej m.st. Warszawy.

Dz.U.1936.69.499 | rozporządzenie z dnia 28 sierpnia 1936 r. | Akt utracił moc

Zmiany w statutach: Poznańskiego Ziemstwa Kredytowego oraz Banku Poznańskiego Ziemstwa Kredytowego.

Dz.U.1936.69.498 | rozporządzenie z dnia 28 sierpnia 1936 r. | Akt jednorazowy

Austria-Polska. Układ dodatkowy do konwencji handlowej, podpisanej dnia 11 października 1933 r. Wiedeń.1936.07.29.

Dz.U.1936.69.496 | umowa międzynarodowa z dnia 29 lipca 1936 r. | Akt utracił moc

Komunalny fundusz pożyczkowo-zapomogowy.

Dz.U.1936.68.495 | rozporządzenie z dnia 26 sierpnia 1936 r. | Akt utracił moc

Warunki wysyłania niektórych przesyłek pocztowych za granicę.

Dz.U.1936.68.494 | rozporządzenie z dnia 21 sierpnia 1936 r. | Akt utracił moc

Oznaczenie pochodzenia niektórych kategorii towarów w wewnętrznym handlu detalicznym.

Dz.U.1936.68.493 | rozporządzenie z dnia 26 sierpnia 1936 r. | Akt utracił moc

Francja-Polska. Prowizoryczny układ handlowy oraz układ płatniczy. Paryż.1936.07.18.

Dz.U.1936.66.482 | umowa międzynarodowa z dnia 18 lipca 1936 r. | Akt utracił moc

Odroczenie wypłat z odrębnej masy majątkowej Towarzystwa Ubezpieczeń na życie "Phönix".

Dz.U.1936.65.481 | rozporządzenie z dnia 19 sierpnia 1936 r. | Akt utracił moc

Ustalenie granicy terytorialnej morskiego portu handlowego w Gdyni.

Dz.U.1936.65.480 | rozporządzenie z dnia 24 lipca 1936 r. | Akt utracił moc

Zniesienie stanowiska sędziego śledczego w Kutnie w okręgu Sądu Okręgowego w Łodzi.

Dz.U.1936.65.479 | rozporządzenie z dnia 14 sierpnia 1936 r. | Akt utracił moc

Zmiana okręgów sądów grodzkich w Opatowie i Ostrowcu w okręgu Sądu Okręgowego w Radomiu.

Dz.U.1936.65.478 | rozporządzenie z dnia 13 sierpnia 1936 r. | Akt utracił moc

Stosowanie do Palestyny konwencji o sposobie opodatkowania obcokrajowych pojazdów mechanicznych z dnia 30 marca 1931 r.

Dz.U.1936.64.465 | oświadczenie rządowe z dnia 10 lipca 1936 r. | Akt jednorazowy

Podatek komunalny od publicznego wyświetlania filmów.

Dz.U.1936.64.464 | rozporządzenie z dnia 14 sierpnia 1936 r. | Akt jednorazowy

Zm.: rozporządzenie z dnia 22 lipca 1932 r. o opłatach za legalizację narzędzi mierniczych.

Dz.U.1936.64.463 | rozporządzenie z dnia 14 sierpnia 1936 r. | Akt utracił moc

Targowiska.

Dz.U.1936.64.462 | rozporządzenie z dnia 4 sierpnia 1936 r. | Akt utracił moc

Wykonanie ustawy o paszportach.

Dz.U.1936.63.461 | rozporządzenie z dnia 12 sierpnia 1936 r. | Akt utracił moc

Finlandia-Polska. Protokół taryfowy. Warszawa.1936.07.16.

Dz.U.1936.63.456 | umowa międzynarodowa z dnia 16 lipca 1936 r. | Akt utracił moc

Tymczasowe uregulowanie finansów komunalnych.

Dz.U.1936.62.454 t.j. | ustawa z dnia 11 sierpnia 1923 r. | Akt utracił moc

Wykonanie ustawy o klasyfikacji gruntów dla podatku gruntowego.

Dz.U.1936.62.453 | rozporządzenie z dnia 20 czerwca 1936 r. | Akt utracił moc

Dozór nad wyrobem i obiegiem środków kosmetycznych.

Dz.U.1936.61.451 | rozporządzenie z dnia 22 lipca 1936 r. | Akt jednorazowy

Uznanie pewnych ras i typów koni za nieodpowiednie pod względem hodowlanym dla niektórych obszarów Państwa.

Dz.U.1936.61.449 | rozporządzenie z dnia 20 lipca 1936 r. | Akt utracił moc

Bezpłatne dostarczanie druków dla celów bibljotecznych i urzędowej rejestracji.

Dz.U.1936.61.448 | rozporządzenie z dnia 20 czerwca 1936 r. | Akt jednorazowy

Wymiana dokumentów ratyfikacyjnych konwencji handlowej między Polską a Kanadą, podpisanej w Ottawie dnia 3 lipca 1935 r.

Dz.U.1936.61.447 | oświadczenie rządowe z dnia 6 sierpnia 1936 r. | Akt jednorazowy

Kanada-Polska. Konwencja handlowa. Ottawa.1935.07.03.

Dz.U.1936.61.446 | umowa międzynarodowa z dnia 3 lipca 1935 r. | Akt utracił moc

Uzupełnienie rozporządzenia z dnia 29 kwietnia 1936 r. o zniżkach celnych i zwolnieniach od cła.

Dz.U.1936.60.443 | rozporządzenie z dnia 26 lipca 1936 r. | Akt jednorazowy

Zmiana taryfy celnej wywozowej.

Dz.U.1936.60.442 | rozporządzenie z dnia 26 lipca 1936 r. | Akt jednorazowy

Przedsiębiorstwa zbierania i udzielania informacyj o stosunkach gospodarczych.

Dz.U.1936.60.441 | rozporządzenie z dnia 25 lipca 1936 r. | Akt utracił moc

Przystąpienie Polski do konwencji w sprawie okrętów szpitalnych z dnia 21 grudnia 1904 r.

Dz.U.1936.60.440 | oświadczenie rządowe z dnia 12 czerwca 1936 r. | Akt jednorazowy

Konwencja w sprawie okrętów szpitalnych. Haga.1904.12.21.

Dz.U.1936.60.439 | umowa międzynarodowa z dnia 21 grudnia 1904 r. | Akt obowiązujący

Połączenie (fuzja) Państwowych Instytucji Kredytowych w Bank Gospodarstwa Krajowego.

Dz.U.1936.59.438 t.j. | rozporządzenie z dnia 30 maja 1924 r. | tekst jednolity | Akt utracił moc

Zmiana Statutu Banku Gospodarstwa Krajowego.

Dz.U.1936.59.436 | rozporządzenie z dnia 21 lipca 1936 r. | Akt jednorazowy

Warunki i sposób koncesjonowania domów składowych.

Dz.U.1936.59.434 | rozporządzenie z dnia 25 lipca 1936 r. | Akt utracił moc

Wykonanie art. 63 ustawy z dnia 23 maja 1924 r. o powszechnym obowiązku wojskowym.

Dz.U.1936.58.433 | rozporządzenie z dnia 10 lipca 1936 r. | Akt utracił moc

Obniżenie stawki podatku od olejów mineralnych.

Dz.U.1936.58.432 | rozporządzenie z dnia 31 lipca 1936 r. | Akt jednorazowy

Obniżenie stawek podatku spożywczego od napojów winnych.

Dz.U.1936.58.431 | rozporządzenie z dnia 28 lipca 1936 r. | Akt jednorazowy