Law Journal

Wykonanie dekretu Prezydenta Rzeczypospolitej o regulowaniu gospodarki cukrowej i buraczanej.

Dz.U.1937.9.72 | rozporządzenie z dnia 6 lutego 1937 r. | Akt utracił moc

Przesunięcie terminu do składania zeznań do wymiaru podatku dochodowego na rok podatkowy 1937.

Dz.U.1937.9.71 | rozporządzenie z dnia 6 lutego 1937 r. | Akt utracił moc

Gromady.

Dz.U.1937.9.70 | rozporządzenie z dnia 29 stycznia 1937 r. | Akt utracił moc

Dodatki służbowe dla funkcjonariuszów państwowych w wojskowej służbie zdrowia.

Dz.U.1937.9.68 | rozporządzenie z dnia 21 stycznia 1937 r. | Akt jednorazowy

Nabywanie, posiadanie i noszenie broni przez niektórych funkcjonariuszów Lasów Państwowych.

Dz.U.1937.8.64 | rozporządzenie z dnia 18 stycznia 1937 r. | Akt utracił moc

Umundurowanie urzędników kontroli skarbowej.

Dz.U.1937.8.63 | rozporządzenie z dnia 20 stycznia 1937 r. | Akt utracił moc

Ustalenie wysokości opłaty za dozór nad zakładami ubezpieczeń za okres budżetowy 1935/36.

Dz.U.1937.8.62 | rozporządzenie z dnia 11 stycznia 1937 r. | Akt utracił moc

Ustalenie podstawowej ceny za spirytus na kampanię 1936/37 r.

Dz.U.1937.7.59 | rozporządzenie z dnia 26 stycznia 1937 r. | Akt utracił moc

Dodatek drogowy i opłaty od materiałów pędnych na rzecz Państwowego Funduszu Drogowego.

Dz.U.1937.7.58 | rozporządzenie z dnia 21 stycznia 1937 r. | Akt utracił moc

Przystąpienie Austrii do konwencji z dnia 30 marca 1931 r. o ujednostajnieniu znaków drogowych.

Dz.U.1937.6.55 | oświadczenie rządowe z dnia 10 grudnia 1936 r. | Akt jednorazowy

Obliczenie i pobór nadzwyczajnej daniny majątkowej w I grupie kontyngentowej w 1937 roku.

Dz.U.1937.6.53 | rozporządzenie z dnia 16 stycznia 1937 r. | Akt utracił moc

Zm.: rozporządzenie o komisjach klasyfikacyjno-szacunkowych przewidzianych w ustawie o wykonaniu reformy rolnej.

Dz.U.1937.6.51 | rozporządzenie z dnia 11 stycznia 1937 r. | Akt jednorazowy

Przenoszenie książek hipotecznych.

Dz.U.1937.6.50 | ustawa z dnia 23 stycznia 1937 r. | Akt utracił moc

Zamiana niektórych nieruchomości państwowych.

Dz.U.1937.6.49 | ustawa z dnia 23 stycznia 1937 r. | Akt indywidualny

Zm.: rozporządzenie Prezydenta Rzeczypospolitej z dnia 4 czerwca 1927 r. o ochronie rynku pracy.

Dz.U.1937.6.47 | ustawa z dnia 23 stycznia 1937 r. | Akt jednorazowy

Zaopatrzenie kandydatów na szeregowych Policji Państwowej.

Dz.U.1937.6.46 | ustawa z dnia 23 stycznia 1937 r. | Akt utracił moc

Zm.: rozporządzenie z dnia 27 kwietnia 1936 r. w sprawie wykonania ustawy o państwowym podatku dochodowym.

Dz.U.1937.5.44 | rozporządzenie z dnia 13 stycznia 1937 r. | Akt jednorazowy

Dodatkowy kredyt na rok 1936/37.

Dz.U.1937.5.42 | ustawa z dnia 14 stycznia 1937 r. | Akt utracił moc

Dodatkowy kredyt na rok 1936/37.

Dz.U.1937.5.41 | ustawa z dnia 14 stycznia 1937 r. | Akt utracił moc

Dodatkowy kredyt na rok 1936/37.

Dz.U.1937.5.40 | ustawa z dnia 14 stycznia 1937 r. | Akt utracił moc

Dodatkowe kredyty na rok 1936/37.

Dz.U.1937.5.39 | ustawa z dnia 14 stycznia 1937 r. | Akt utracił moc

Dodatkowe kredyty na rok 1936/37.

Dz.U.1937.5.38 | ustawa z dnia 14 stycznia 1937 r. | Akt utracił moc

Czynności związane z wykonywaniem układu rozrachunkowego niemiecko-polskiego.

Dz.U.1937.4.35 | rozporządzenie z dnia 13 stycznia 1937 r. | Akt utracił moc

Statut Polskiego Instytutu Rozrachunkowego.

Dz.U.1937.4.34 | rozporządzenie z dnia 8 stycznia 1937 r. | Akt utracił moc

Rumunia-Polska. Końcowy protokół delimitacyjny. Bukareszt.1935.05.17.

Dz.U.1937.3.27 | umowa międzynarodowa z dnia 17 maja 1935 r. | Akt utracił moc

ZSRR-Polska. Porozumienie o opłatach portowych. Moskwa.1936.03.31.

Dz.U.1937.3.25 | umowa międzynarodowa z dnia 31 marca 1936 r. | Akt obowiązujący

ZSRR-Polska. Porozumienie o wzajemnym uznawaniu okrętowych świadectw pomiarowych. Moskwa.1936.03.31.

Dz.U.1937.3.23 | umowa międzynarodowa z dnia 31 marca 1936 r. | Akt obowiązujący

Przystąpienie Egiptu do międzynarodowej konwencji z dnia 5 lipca 1930 r. o liniach ładunkowych.

Dz.U.1937.1.13 | oświadczenie rządowe z dnia 4 grudnia 1936 r. | Akt jednorazowy

Złożenie przez Estonię dokumentu ratyfikacyjnego z dnia 27 lipca 1929 r. dotyczącej traktowania jeńców wojennych.

Dz.U.1937.1.11 | oświadczenie rządowe z dnia 4 grudnia 1936 r. | Akt jednorazowy

Przystąpienie Egiptu do międzynarodowej konwencji z dnia 31 maja 1929 r. o bezpieczeństwie życia na morzu.

Dz.U.1937.1.10 | oświadczenie rządowe z dnia 30 listopada 1936 r. | Akt jednorazowy

Uzupełnienie taryfy na wyroby tytoniowe.

Dz.U.1937.1.7 | rozporządzenie z dnia 22 grudnia 1936 r. | Akt jednorazowy

Organizacja Akademii Stomatologicznej w Warszawie.

Dz.U.1937.1.6 | rozporządzenie z dnia 17 grudnia 1936 r. | Akt utracił moc

Rzesza Niemiecka-Polska. Układ w sprawie wykupu obligacji zachodnio-pruskich. Berlin.1934.11.10.

Dz.U.1937.1.1 | umowa międzynarodowa z dnia 10 listopada 1934 r. | Akt utracił moc

Zm.: rozporządzenie z dnia 27 października 1936 r. o zniżkach celnych i zwolnieniach od cła.

Dz.U.1936.94.665 | rozporządzenie z dnia 17 grudnia 1936 r. | Akt jednorazowy

Organizacja i zakres działania kontroli skarbowej.

Dz.U.1936.94.664 | rozporządzenie z dnia 16 grudnia 1936 r. | Akt utracił moc

Rejestr skazanych.

Dz.U.1936.94.663 | rozporządzenie z dnia 16 grudnia 1936 r. | Akt utracił moc

Oznaki stopni służbowych oraz oznaki pełnienia służby policji województwa śląskiego.

Dz.U.1936.94.661 | rozporządzenie z dnia 14 grudnia 1936 r. | Akt utracił moc

Państwowa Rada Ochrony Przyrody.

Dz.U.1936.94.660 | rozporządzenie z dnia 14 listopada 1936 r. | Akt utracił moc

Uznanie Zasadniczego Prawa Wewnętrznego Kościoła Ewangelicko-Augsburskiego w Rzeczypospolitej Polskiej.

Dz.U.1936.94.659 | rozporządzenie z dnia 17 grudnia 1936 r. | Akt utracił moc

Wspólne rozliczanie utargu nafty na rynku wewnętrznym.

Dz.U.1936.93.655 | rozporządzenie z dnia 22 grudnia 1936 r. | Akt utracił moc

Odroczenie wypłat z odrębnej masy majątkowej Towarzystwa Ubezpieczeń na życie "Phönix".

Dz.U.1936.93.653 | rozporządzenie z dnia 23 grudnia 1936 r. | Akt utracił moc

Opłaty stemplowe, wiążące się z przejściem własności nieruchomości w toku postępowania egzekucyjnego.

Dz.U.1936.93.651 | rozporządzenie z dnia 19 grudnia 1936 r. | Akt utracił moc

Konwersja obligacyj b. austriackiego długu kolejowego zabezpieczonego.

Dz.U.1936.93.650 | rozporządzenie z dnia 18 grudnia 1936 r. | Akt utracił moc

Wykonanie ustawy z dnia 15 lipca 1925 r. o państwowym podatku przemysłowym.

Dz.U.1936.93.649 | rozporządzenie z dnia 11 grudnia 1936 r. | Akt utracił moc

Ustalenie ilości stanowisk notariuszów w niektórych miejscowościach.

Dz.U.1936.92.647 | rozporządzenie z dnia 14 grudnia 1936 r. | Akt utracił moc