Law Journal

Zm.: rozporządzenie z dnia 27 czerwca 1936 r. o sporządzaniu przez urzędy i agencje pocztowe protestów weksli.

Dz.U.1937.24.161 | rozporządzenie z dnia 24 marca 1937 r. | Akt jednorazowy

Wykonanie rozporządzenia Prezydenta Rzeczypospolitej z dnia 4 czerwca 1927 r. o ochronie rynku pracy.

Dz.U.1937.24.160 | rozporządzenie z dnia 23 marca 1937 r. | Akt utracił moc

Zniesienie gminy Malechów i utworzenie gminy Dublany w powiecie i województwie lwowskim.

Dz.U.1937.24.159 | rozporządzenie z dnia 20 marca 1937 r. | Akt utracił moc

Zmiana granic miasta Leżajska w powiecie łańcuckim, województwie lwowskim.

Dz.U.1937.24.157 | rozporządzenie z dnia 20 marca 1937 r. | Akt utracił moc

Ustalenie okręgów elektryfikacyjnych.

Dz.U.1937.24.156 | rozporządzenie z dnia 18 marca 1937 r. | Akt utracił moc

Wartość znaczków pocztowych do opłaty urzędowych przesyłek listowych.

Dz.U.1937.24.155 | rozporządzenie z dnia 11 marca 1937 r. | Akt utracił moc

Zakładanie i utrzymywanie publicznych szkół dokształcających zawodowych.

Dz.U.1937.24.152 | ustawa z dnia 29 marca 1937 r. | Akt utracił moc

Zakończenie akcji oddłużenia związków samorządowych.

Dz.U.1937.24.151 | ustawa z dnia 29 marca 1937 r. | Akt utracił moc

Ochrona rynku pracy.

Dz.U.1937.23.148 t.j. | rozporządzenie z mocą ustawy z dnia 4 czerwca 1927 r. | Akt utracił moc

Ustawa skarbowa na okres od 1 kwietnia 1937 do 31 marca 1938.

Dz.U.1937.23.147 | ustawa z dnia 29 marca 1937 r. | Akt utracił moc

Czechosłowacja-Polska. Protokół dodatkowy do konwencji handlowej i nawigacyjnej. Warszawa.1935.02.08.

Dz.U.1937.22.144 | umowa międzynarodowa z dnia 8 lutego 1935 r. | Akt jednorazowy

Czechosłowacja-Polska. Konwencja handlowa i nawigacyjna. Praga.1934.02.10.

Dz.U.1937.22.142 | umowa międzynarodowa z dnia 10 lutego 1934 r. | Akt utracił moc

Czechosłowacja-Polska. Umowa o wzajemności w sprawach spadkowych. Praga.1934.01.25.

Dz.U.1937.22.138 | umowa międzynarodowa z dnia 25 stycznia 1934 r. | Akt utracił moc

Zm.: rozporządzenie z dnia 21 lipca 1930 r. o dozorze nad wyrobem i obiegiem tłuszczów i olejów jadalnych.

Dz.U.1937.21.137 | rozporządzenie z dnia 10 marca 1937 r. | Akt jednorazowy

Wysokość sum na koszty akcji przeciwpożarowej na rok 1937.

Dz.U.1937.21.135 | rozporządzenie z dnia 27 lutego 1937 r. | Akt utracił moc

Wykonanie ustawy o monopolu loteryjnym.

Dz.U.1937.21.134 | rozporządzenie z dnia 26 lutego 1937 r. | Akt utracił moc

Wprowadzenie ograniczeń w rejonie umocnionym Hel.

Dz.U.1937.21.133 | rozporządzenie z dnia 8 marca 1937 r. | Akt utracił moc

Państwowy Instytut Naukowy Gospodarstwa Wiejskiego.

Dz.U.1937.21.129 | ustawa z dnia 16 marca 1937 r. | Akt utracił moc

Służba wojskowa oficerów.

Dz.U.1937.20.128 | dekret z dnia 12 marca 1937 r. | Akt utracił moc

Przystąpienie Maroka do konwencji międzynarodowej z dnia 14 marca 1884 r. o ochronie kabli podmorskich.

Dz.U.1937.19.127 | oświadczenie rządowe z dnia 25 lutego 1937 r. | Akt jednorazowy

Zwrot cła przy wywozie zagranicę nasion roślin strączkowych oraz grochu polerowanego.

Dz.U.1937.19.126 | rozporządzenie z dnia 12 marca 1937 r. | Akt utracił moc

Zmiana właściwości utworzonego w Lesznie wydziału zamiejscowego Sądu Okręgowego w Poznaniu.

Dz.U.1937.19.123 | rozporządzenie z dnia 12 marca 1937 r. | Akt utracił moc

Ustalenie ilości stanowisk notariuszów w niektórych miejscowościach.

Dz.U.1937.19.122 | rozporządzenie z dnia 21 lutego 1937 r. | Akt utracił moc

Zniesienie powiatu ropczyckiego i utworzenie powiatu dębickiego w województwie krakowskim.

Dz.U.1937.18.119 | rozporządzenie z dnia 8 marca 1937 r. | Akt utracił moc

Estonia-Polska. Protokół taryfowy. Tallin.1937.02.23.

Dz.U.1937.18.118 | umowa międzynarodowa z dnia 23 lutego 1937 r. | Akt utracił moc

Częściowa zmiana taryfy celnej wywozowej.

Dz.U.1937.17.113 | rozporządzenie z dnia 20 lutego 1937 r. | Akt jednorazowy

Pobór rekruta w 1937 r.

Dz.U.1937.17.112 | zarządzenie z dnia 5 marca 1937 r. | Akt utracił moc

Sprzedaż i zamiana niektórych nieruchomości państwowych.

Dz.U.1937.17.109 | ustawa z dnia 27 lutego 1937 r. | Akt indywidualny

Stan wyjątkowy.

Dz.U.1937.17.108 | ustawa z dnia 22 lutego 1937 r. | Akt utracił moc

Zniżka celna na przędzę z jedwabiu sztucznego miedziowo-amoniakalnego.

Dz.U.1937.16.106 | rozporządzenie z dnia 23 lutego 1937 r. | Akt utracił moc

Normy szacunku i ceny wykupu krajowego surowca tytoniowego.

Dz.U.1937.16.105 | rozporządzenie z dnia 20 lutego 1937 r. | Akt utracił moc

Samoistny podatek wyrównawczy dla gmin wiejskich.

Dz.U.1937.16.104 | ustawa z dnia 27 lutego 1937 r. | Akt utracił moc

Państwowa Szkoła Morska w Gdyni.

Dz.U.1937.16.103 | ustawa z dnia 22 lutego 1937 r. | Akt obowiązujący

Zmiana § 2249 kodeksu cywilnego z 1896 r.

Dz.U.1937.16.102 | ustawa z dnia 22 lutego 1937 r. | Akt jednorazowy

Zniżki celne.

Dz.U.1937.15.101 | rozporządzenie z dnia 23 lutego 1937 r. | Akt utracił moc

Zmiana cennika soli i solanki.

Dz.U.1937.15.100 | rozporządzenie z dnia 20 lutego 1937 r. | Akt jednorazowy

Wykonanie dekretu Prezydenta Rzeczypospolitej z dnia 22 września 1936 r. o służbie pracy młodzieży.

Dz.U.1937.15.99 | rozporządzenie z dnia 10 lutego 1937 r. | Akt utracił moc

Zm.: ustawa z dnia 24 marca 1933 r. o wypuszczeniu biletów skarbowych.

Dz.U.1937.15.98 | ustawa z dnia 24 lutego 1937 r. | Akt jednorazowy

Dotacje na rzecz Funduszu Obrony Narodowej.

Dz.U.1937.15.97 | ustawa z dnia 24 lutego 1937 r. | Akt utracił moc

Inwestycje z funduszów państwowych w r. 1937.

Dz.U.1937.15.96 | ustawa z dnia 24 lutego 1937 r. | Akt utracił moc

Zmiana okręgu Sądu Pracy w Wilnie.

Dz.U.1937.14.95 | rozporządzenie z dnia 17 lutego 1937 r. | Akt utracił moc

Dostawy i roboty na rzecz Skarbu Państwa, samorządu oraz instytucyj prawa publicznego.

Dz.U.1937.13.92 | rozporządzenie z dnia 29 stycznia 1937 r. | Akt utracił moc

Ulgi w spłacie należności z tytułu stypendiów i pożyczek.

Dz.U.1937.13.90 | ustawa z dnia 22 lutego 1937 r. | Akt utracił moc

Prywatne szkoły wyższe.

Dz.U.1937.13.89 | ustawa z dnia 22 lutego 1937 r. | Akt utracił moc

Przystąpienie Liberii do umów Światowego Związku Pocztowego z dnia 20 marca 1934 r.

Dz.U.1937.12.87 | oświadczenie rządowe z dnia 4 grudnia 1936 r. | Akt jednorazowy

Zm.: rozporządzenie z dnia 27 października 1936 r. o zniżkach celnych i zwolnieniach od cła.

Dz.U.1937.12.85 | rozporządzenie z dnia 10 lutego 1937 r. | Akt jednorazowy

Wykonanie rozporządzenia Prezydenta Rzeczypospolitej o granicach Państwa.

Dz.U.1937.12.84 | rozporządzenie z dnia 22 stycznia 1937 r. | Akt utracił moc

Granice Państwa.

Dz.U.1937.11.83 t.j. | rozporządzenie z mocą ustawy z dnia 23 grudnia 1927 r. | Akt utracił moc

Przystąpienie W.M. Gdańska do konwencji handlowej między Polską a Kanadą z dnia 3 lipca 1935 r.

Dz.U.1937.11.82 | oświadczenie rządowe z dnia 27 stycznia 1937 r. | Akt jednorazowy

Stosowanie do terytorium Tonga porozumienia z dnia 20 marca 1934 r. o listach i pudełkach z podaną wartością.

Dz.U.1937.11.80 | oświadczenie rządowe z dnia 17 grudnia 1936 r. | Akt jednorazowy

Przystąpienie W.M. Gdańska do konwencji z dnia 27 lipca 1929 r. o polepszeniu losu rannych i chorych w armiach czynnych.

Dz.U.1937.11.79 | oświadczenie rządowe z dnia 17 grudnia 1936 r. | Akt jednorazowy

Czynności rozrachunkowe związane z obrotem towarowym polsko-rumuńskim.

Dz.U.1937.11.78 | rozporządzenie z dnia 13 lutego 1937 r. | Akt utracił moc

Zwolnienie niektórych rodzajów tłuszczów spod opodatkowania.

Dz.U.1937.11.77 | rozporządzenie z dnia 10 lutego 1937 r. | Akt utracił moc

Przekazywanie składek za pracowników umysłowych i łączenie uprawnień emerytalnych.

Dz.U.1937.11.76 | rozporządzenie z dnia 29 stycznia 1937 r. | Akt utracił moc

Ustalenie planu parcelacyjnego na rok 1938.

Dz.U.1937.10.75 | rozporządzenie z dnia 12 lutego 1937 r. | Akt utracił moc

Ustalenie na rok 1937 wykazu imiennego nieruchomości podlegających przymusowemu wykupowi.

Dz.U.1937.10.74 | rozporządzenie z dnia 12 lutego 1937 r. | Akt indywidualny

Przygotowanie w czasie pokoju obrony przeciwlotniczej i przeciwgazowej Państwa.

Dz.U.1937.10.73 | rozporządzenie z dnia 29 stycznia 1937 r. | Akt utracił moc