Law Journal

Utworzenie niektórych katedr i zakładów naukowych w szkołach akademickich.

Dz.U.1937.64.496 | rozporządzenie z dnia 12 sierpnia 1937 r. | Akt utracił moc

Zwrot cła przy wywozie za granicę jęczmienia.

Dz.U.1937.64.495 | rozporządzenie z dnia 3 września 1937 r. | Akt utracił moc

Częściowa zmiana taryfy celnej wywozowej.

Dz.U.1937.64.494 | rozporządzenie z dnia 11 sierpnia 1937 r. | Akt jednorazowy

Czasowe prawo wykonywania praktyki pielęgniarskiej.

Dz.U.1937.63.491 | rozporządzenie z dnia 17 sierpnia 1937 r. | Akt utracił moc

Międzynarodowa umowa dotycząca regulowania produkcji i zbytu cukru. Londyn.1937.05.06.

Dz.U.1937.63.489 | umowa międzynarodowa z dnia 6 maja 1937 r. | Akt utracił moc

Finlandia-Polska. Porozumienie w formie not o cleniu serów pochodzenia finlandzkiego. Warszawa.1937.07.17.

Dz.U.1937.62.485 | umowa międzynarodowa z dnia 17 lipca 1937 r. | Akt utracił moc

Zastępczy powszechny obowiązek wojskowy.

Dz.U.1937.61.481 | rozporządzenie z dnia 5 sierpnia 1937 r. | Akt utracił moc

Zniesienie niektórych powiatowych urzędów rozjemczych do spraw majątkowych posiadaczy gospodarstw wiejskich.

Dz.U.1937.60.479 | rozporządzenie z dnia 30 lipca 1937 r. | Akt utracił moc

Zniesienie fideikomisu Pszczyńskiego.

Dz.U.1937.60.474 | ustawa z dnia 7 sierpnia 1937 r. | Akt utracił moc

Zwolnienie od cła kukurydzy i końskiego zębu.

Dz.U.1937.59.468 | rozporządzenie z dnia 30 lipca 1937 r. | Akt utracił moc

Zm.: rozporządzenie z dnia 22 kwietnia 1937 r. o zniżkach celnych i zwolnieniach od cła.

Dz.U.1937.59.467 | rozporządzenie z dnia 22 lipca 1937 r. | Akt jednorazowy

Ustalenie opłaty monopolowej od spirytusu na niektóre cele niekonsumcyjne.

Dz.U.1937.59.466 | rozporządzenie z dnia 17 lipca 1937 r. | Akt utracił moc

Ustalenie cen sprzedażnych spirytusu na cele niekonsumcyjne.

Dz.U.1937.59.465 | rozporządzenie z dnia 17 lipca 1937 r. | Akt utracił moc

Zapewnienie pracy i zaopatrzenie uczestników walk o niepodległość Państwa Polskiego.

Dz.U.1937.59.464 | ustawa z dnia 2 lipca 1937 r. | Akt utracił moc

Podwyższenie zapasu cukru na okres kampanijny 1936/37.

Dz.U.1937.58.461 | rozporządzenie z dnia 23 lipca 1937 r. | Akt jednorazowy

Utworzenie Urzędu Celnego drogowego w Jurgowie.

Dz.U.1937.58.460 | rozporządzenie z dnia 12 lipca 1937 r. | Akt utracił moc

Zm.: rozporządzenie z dnia 30 stycznia 1934 r. o wykonywaniu praktyki lekarskiej.

Dz.U.1937.58.459 | rozporządzenie z dnia 16 lipca 1937 r. | Akt jednorazowy

Ruch rowerów na drogach publicznych.

Dz.U.1937.58.458 | rozporządzenie z dnia 15 lipca 1937 r. | Akt utracił moc

Przemiał pszenicy i żyta oraz wypiek pieczywa.

Dz.U.1937.57.456 | rozporządzenie z dnia 23 lipca 1937 r. | Akt utracił moc

Włączenie posocznicy karpi do chorób, podlegających obowiązkowi zgłaszania, i zwalczanie tej choroby.

Dz.U.1937.57.455 | rozporządzenie z dnia 20 lipca 1937 r. | Akt utracił moc

Wykonanie dekretu Prezydenta Rzeczypospolitej z dnia 3 grudnia 1935 r. o premiowaniu pojazdów mechanicznych.

Dz.U.1937.57.454 | rozporządzenie z dnia 17 lipca 1937 r. | Akt utracił moc

Zakłady naukowe tudzież egzaminy, których ukończenie lub złożenie uprawnia do skróconej służby wojskowej.

Dz.U.1937.57.453 | rozporządzenie z dnia 8 lipca 1937 r. | Akt utracił moc

Świadectwa operatorów radiowych.

Dz.U.1937.57.452 | rozporządzenie z dnia 2 lipca 1937 r. | Akt utracił moc

Zakaz wywozu pszenicy, żyta, produktów ich przemiału, owsa oraz otrąb.

Dz.U.1937.57.451 | rozporządzenie z dnia 26 lipca 1937 r. | Akt utracił moc

Przystąpienie Afganistanu do Światowej Konwencji Pocztowej z dnia 20 marca 1934 r.

Dz.U.1937.56.447 | oświadczenie rządowe z dnia 10 lipca 1937 r. | Akt jednorazowy

Złożenie przez Chiny dokumentu ratyfikacyjnego konwencji z dnia 25 września 1926 r. w sprawie niewolnictwa.

Dz.U.1937.56.445 | oświadczenie rządowe z dnia 17 czerwca 1937 r. | Akt jednorazowy

Zmiana granic Mińska Mazowieckiego w powiecie mińskim, województwie warszawskim.

Dz.U.1937.56.444 | rozporządzenie z dnia 15 lipca 1937 r. | Akt utracił moc

Skrócenie czasu pracy robotników zatrudnionych w kopalniach węgla kamiennego pod ziemią.

Dz.U.1937.56.441 | rozporządzenie z dnia 20 lipca 1937 r. | Akt utracił moc

Wykonanie ustawy z dnia 27 marca 1920 r. o kolejach w czasie wojny lub grożącego Państwu niebezpieczeństwa.

Dz.U.1937.55.434 | rozporządzenie z dnia 8 lipca 1937 r. | Akt utracił moc

Sposób kwalifikowania urzędników państwowych.

Dz.U.1937.55.429 | rozporządzenie z dnia 12 lipca 1937 r. | Akt utracił moc

Norwegia-Polska. Porozumienie w formie not w sprawie clenia serów pochodzenia norweskiego. Warszawa.1937.06.18.

Dz.U.1937.55.428 | umowa międzynarodowa z dnia 18 czerwca 1937 r. | Akt utracił moc

Protokół dotyczący przepisów o akcji wojennej łodzi podwodnych. Londyn.1936.11.06.

Dz.U.1937.55.425 | umowa międzynarodowa z dnia 6 listopada 1936 r. | Akt obowiązujący

Fundusz Kultury Narodowej Józefa Piłsudskiego.

Dz.U.1937.55.424 | ustawa z dnia 16 lipca 1937 r. | Akt utracił moc

Francja-Polska. Traktat handlowy i nawigacyjny. Paryż.1937.05.22.

Dz.U.1937.54.423 | umowa międzynarodowa z dnia 22 maja 1937 r. | Akt obowiązujący

Przystąpienie Turcji do międzynarodowej konwencji z dnia 30 września 1921 r. o zwalczaniu handlu kobietami i dziećmi.

Dz.U.1937.53.421 | oświadczenie rządowe z dnia 17 czerwca 1937 r. | Akt jednorazowy

Higiena i bezpieczeństwo pracy w zakładach wyprawiających skóry.

Dz.U.1937.53.419 | rozporządzenie z dnia 7 maja 1937 r. | Akt utracił moc

Zaliczenie gminy Hel do IV klasy czynszowej.

Dz.U.1937.52.412 | rozporządzenie z dnia 9 lipca 1937 r. | Akt utracił moc

Utworzenie, zmiana uprawnień i zwinięcie niektórych urzędów celnych.

Dz.U.1937.52.411 | rozporządzenie z dnia 12 lipca 1937 r. | Akt utracił moc

Zm.: rozporządzenie z dnia 18 lipca 1935 r. o odprawie celnej środków przewozowych.

Dz.U.1937.52.410 | rozporządzenie z dnia 2 lipca 1937 r. | Akt jednorazowy

Farmakopea Polska.

Dz.U.1937.52.409 | rozporządzenie z dnia 1 lipca 1937 r. | Akt utracił moc