Law Journal

Obowiązki ludności w wypadkach pożarów lub innych klęsk.

Dz.U.1939.37.242 | rozporządzenie z dnia 6 kwietnia 1939 r. | Akt utracił moc

Uzupełniający wykaz samodzielnych wolnych zajęć zawodowych, podlegających opłacie na Fundusz Pracy.

Dz.U.1939.37.241 | rozporządzenie z dnia 23 marca 1939 r. | Akt utracił moc

Zmiana znaków EA w konwencji międzynarodowej z dnia 24 kwietnia 1926 r., dotyczącej ruchu samochodowego.

Dz.U.1939.36.240 | oświadczenie rządowe z dnia 25 marca 1939 r. | Akt jednorazowy

Zmiana siedziby Ubezpieczalni Społecznej w Ciechanowie.

Dz.U.1939.36.239 | rozporządzenie z dnia 6 kwietnia 1939 r. | Akt utracił moc

Udzielanie koncesji na przemysł wyrobu gum jezdnych.

Dz.U.1939.36.238 | rozporządzenie z dnia 6 kwietnia 1939 r. | Akt utracił moc

Ratyfikacja protokołu taryfowego między Polską a Litwą.

Dz.U.1939.36.235 | ustawa z dnia 5 kwietnia 1939 r. | Akt jednorazowy

Ratyfikacja konwencji weterynaryjnej między Polską a Łotwą.

Dz.U.1939.36.234 | ustawa z dnia 5 kwietnia 1939 r. | Akt jednorazowy

Ratyfikacja konwencji weterynaryjnej między Polską a Grecją.

Dz.U.1939.36.233 | ustawa z dnia 5 kwietnia 1939 r. | Akt jednorazowy

Ratyfikacja traktatu handlowego pomiędzy Rzecząpospolitą Polską i Republiką Argentyńską.

Dz.U.1939.36.231 | ustawa z dnia 5 kwietnia 1939 r. | Akt jednorazowy

Określenie przedsiębiorstw przemysłowych i górniczych w związku z powszechnym obowiązkiem świadczeń rzeczowych.

Dz.U.1939.35.227 | rozporządzenie z dnia 15 kwietnia 1939 r. | Akt utracił moc

Określenie norm oraz terminów wypłaty zasiłków dla rodzin osób odbywających czynną służbę wojskową.

Dz.U.1939.35.226 | rozporządzenie z dnia 13 kwietnia 1939 r. | Akt utracił moc

Obowiązkowe wykonywanie praktyki lekarskiej w gminach wiejskich i w niektórych miastach.

Dz.U.1939.35.224 | rozporządzenie z dnia 31 marca 1939 r. | Akt utracił moc

Zm.: rozporządzenie z dnia 7 października 1932 r. o służbie wojskowej podoficerów i szeregowców.

Dz.U.1939.35.221 | dekret z dnia 14 kwietnia 1939 r. | Akt jednorazowy

Szczególne warunki służby państwowej, związane z przyłączeniem do Polski ziem odzyskanych.

Dz.U.1939.35.220 | ustawa z dnia 11 kwietnia 1939 r. | Akt utracił moc

Ratyfikacja układu handlowego między Polską a Litwą.

Dz.U.1939.35.218 | ustawa z dnia 5 kwietnia 1939 r. | Akt jednorazowy

Prawo budowlane i zabudowanie osiedli.

Dz.U.1939.34.216 t.j. | rozporządzenie z mocą ustawy z dnia 16 lutego 1928 r. | Akt utracił moc

Zniesienie niektórych wojewódzkich urzędów rozjemczych do spraw majątkowych posiadaczy gospodarstw wiejskich.

Dz.U.1939.33.215 | rozporządzenie z dnia 6 kwietnia 1939 r. | Akt utracił moc

Zm.: rozporządzenie z dnia 27 października 1938 r. o zniżkach celnych i zwolnieniach od cła.

Dz.U.1939.33.214 | rozporządzenie z dnia 4 kwietnia 1939 r. | Akt jednorazowy

Pobór rekruta w 1939 r.

Dz.U.1939.33.213 | zarządzenie z dnia 11 kwietnia 1939 r. | Akt utracił moc

Pożyczki premiowe.

Dz.U.1939.33.210 | ustawa z dnia 5 kwietnia 1939 r. | Akt obowiązujący

Samopomoc rolna.

Dz.U.1939.32.209 | rozporządzenie z dnia 7 kwietnia 1939 r. | Akt utracił moc

Urzędzenia przeładunkowe na morskich statkach handlowych.

Dz.U.1939.31.208 | rozporządzenie z dnia 27 marca 1939 r. | Akt utracił moc

Przygotowanie w czasie pokoju obrony przeciwlotniczej i przeciwgazowej w dziedzinie budownictwa przemysłowego.

Dz.U.1939.31.207 | rozporządzenie z dnia 24 marca 1939 r. | Akt utracił moc

Zwalnianie od niektórych obowiązków, wynikających z ustawy o ochronie przed pożarami i innymi klęskami.

Dz.U.1939.31.206 | rozporządzenie z dnia 24 marca 1939 r. | Akt utracił moc

Zm.: prawo o postępowaniu wywłaszczeniowym.

Dz.U.1939.31.205 | ustawa z dnia 30 marca 1939 r. | Akt jednorazowy

Określenie właściwości miejscowej sądów grodzkich dla ziem odzyskanych na Orawie i nad rzeką Cygielką.

Dz.U.1939.30.204 | rozporządzenie z dnia 29 marca 1939 r. | Akt utracił moc

Zniesienie gminy wiejskiej Gościeszyn w powiecie żnińskim, województwie poznańskim.

Dz.U.1939.30.203 | rozporządzenie z dnia 28 marca 1939 r. | Akt utracił moc

Zmiana granic miasta Skarżysko-Kamienna w powiecie i województwie kieleckiem.

Dz.U.1939.30.202 | rozporządzenie z dnia 24 marca 1939 r. | Akt utracił moc

Powszechny obowiązek świadczeń rzeczowych.

Dz.U.1939.30.200 | ustawa z dnia 30 marca 1939 r. | Akt utracił moc

Zakaz wywozu owsa.

Dz.U.1939.29.199 | rozporządzenie z dnia 31 marca 1939 r. | Akt utracił moc

Zm.: ustawa o ochotniczych lotach ćwiczebnych.

Dz.U.1939.29.198 | ustawa z dnia 30 marca 1939 r. | Akt jednorazowy

Wycofanie urzędów, ludności i mienia z zagrożonych obszarów Państwa.

Dz.U.1939.29.197 | ustawa z dnia 30 marca 1939 r. | Akt utracił moc

Zasiłki dla rodzin osób, odbywających czynną służbę wojskową.

Dz.U.1939.29.196 | ustawa z dnia 30 marca 1939 r. | Akt utracił moc

Komunikacja w służbie obrony Państwa.

Dz.U.1939.29.195 | ustawa z dnia 30 marca 1939 r. | Akt utracił moc

Zmiana granic gmin wiejskich w powiecie tureckim, województwie poznańskim.

Dz.U.1939.28.190 | rozporządzenie z dnia 28 marca 1939 r. | Akt utracił moc

Zmiana granic gmin miejskich i wiejskich w powiecie ostrowskim, województwie poznańskim.

Dz.U.1939.28.189 | rozporządzenie z dnia 27 marca 1939 r. | Akt utracił moc

Dodatek drogowy i opłaty od materiałów pędnych na rzecz Państwowego Funduszu Drogowego.

Dz.U.1939.28.184 | rozporządzenie z dnia 24 marca 1939 r. | Akt utracił moc

Zmiana granic miasta Wyszkowa w powiecie pułtuskim, województwie warszawskim.

Dz.U.1939.27.181 | rozporządzenie z dnia 24 marca 1939 r. | Akt utracił moc

Utworzenie gminy wiejskiej Okęcie w powiecie i województwie warszawskim.

Dz.U.1939.27.180 | rozporządzenie z dnia 24 marca 1939 r. | Akt jednorazowy

Zmiana granic gmin wiejskich Gzowo i Zatory w powiecie pułtuskim, województwie warszawskim.

Dz.U.1939.27.179 | rozporządzenie z dnia 24 marca 1939 r. | Akt utracił moc

Zmiana granic miasta Berezy Kartuskiej w powiecie prużańskim, województwie poleskim.

Dz.U.1939.27.178 | rozporządzenie z dnia 24 marca 1939 r. | Akt utracił moc

Ustawa skarbowa na okres od 1 kwietnia 1939 do 31 marca 1940.

Dz.U.1939.27.177 | ustawa z dnia 29 marca 1939 r. | Akt utracił moc

Wypuszczenie wewnętrznej pożyczki państwowej na cele obrony Państwa.

Dz.U.1939.26.176 | rozporządzenie z dnia 28 marca 1939 r. | Akt utracił moc

Łotwa-Polska. Układ w sprawie polskich robotników rolnych, sezonowych i innych. Ryga.1938.10.29.

Dz.U.1939.26.174 | umowa międzynarodowa z dnia 29 października 1938 r. | Akt utracił moc

Konwencja międzynarodowa o zwalczaniu zaraźliwych chorób zwierzęcych. Genewa.1935.02.20.

Dz.U.1939.26.172 | umowa międzynarodowa z dnia 20 lutego 1935 r. | Akt obowiązujący

Częściowe zawieszenie wymagalności długów rolniczych.

Dz.U.1939.26.170 | ustawa z dnia 29 marca 1939 r. | Akt utracił moc

Dodatkowe kredyty na rok 1938/39.

Dz.U.1939.26.169 | ustawa z dnia 27 marca 1939 r. | Akt utracił moc

Złożenie przez Guatemalę dokumentu ratyfikacyjnego umów Światowego Związku Pocztowego z dnia 20 marca 1934 r.

Dz.U.1939.25.168 | oświadczenie rządowe z dnia 24 stycznia 1939 r. | Akt jednorazowy

Terytorialne zmiany w rejestrze stowarzyszeń.

Dz.U.1939.25.167 | rozporządzenie z dnia 21 marca 1939 r. | Akt utracił moc

Zmiana granic miasta Krośniewice w powiecie kutnowskim, województwie warszawskim.

Dz.U.1939.24.164 | rozporządzenie z dnia 24 marca 1939 r. | Akt utracił moc

Zmiana granic gmin wiejskich w powiecie radzymińskim, województwie warszawskim.

Dz.U.1939.24.163 | rozporządzenie z dnia 21 marca 1939 r. | Akt utracił moc

Zmiana granic powiatów wągrowieckiego i żnińskiego, w województwie poznańskim.

Dz.U.1939.24.162 | rozporządzenie z dnia 24 marca 1939 r. | Akt utracił moc

Zmiana granic powiatów szubińskiego, w województwie pomorskim i żnińskiego, w województwie poznańskim.

Dz.U.1939.24.161 | rozporządzenie z dnia 24 marca 1939 r. | Akt utracił moc

Zmiana granic powiatów czarnkowskiego i obornickiego, w województwie poznańskim.

Dz.U.1939.24.160 | rozporządzenie z dnia 24 marca 1939 r. | Akt utracił moc

Zmiana granic powiatów miechowskiego i pińczowskiego, w województwie kieleckim.

Dz.U.1939.24.158 | rozporządzenie z dnia 24 marca 1939 r. | Akt utracił moc

Zmiana granic powiatów miechowskiego i olkuskiego, w województwie kieleckim.

Dz.U.1939.24.157 | rozporządzenie z dnia 24 marca 1939 r. | Akt utracił moc

Estonia-Polska. Protokół taryfowy. Tallinn.1939.01.24.

Dz.U.1939.24.156 | umowa międzynarodowa z dnia 24 stycznia 1939 r. | Akt utracił moc