Law Journal

Zmiana granic gmin wiejskich w powiecie kolskim, województwie poznańskim.

Dz.U.1939.52.330 | rozporządzenie z dnia 24 maja 1939 r. | Akt utracił moc

Zniesienie gminy wiejskiej Piorunów w powiecie konińskim, województwie poznańskim.

Dz.U.1939.52.329 | rozporządzenie z dnia 24 maja 1939 r. | Akt utracił moc

Zm.: rozporządzenie o sposobie użycia wojska dla zabezpieczenia porządku publicznego.

Dz.U.1939.52.328 | rozporządzenie z dnia 22 maja 1939 r. | Akt jednorazowy

Finlandia-Polska. Konwencja dotycząca eksploatacji linii regularnej komunikacji powietrznej. Helsinki.1938.07.29.

Dz.U.1939.51.324 | umowa międzynarodowa z dnia 29 lipca 1938 r. | Akt utracił moc

Organizacja urzędów celnych w okręgu administracyjnym Dyrekcji Ceł w Warszawie.

Dz.U.1939.50.323 | rozporządzenie z dnia 20 maja 1939 r. | Akt utracił moc

Dozorcy celni.

Dz.U.1939.50.322 | rozporządzenie z dnia 12 maja 1939 r. | Akt utracił moc

Finlandia-Polska. Porozumienie o cleniu serów i fornierów pochodzenia finlandzkiego. Warszawa.1939.03.30.

Dz.U.1939.50.321 | umowa międzynarodowa z dnia 30 marca 1939 r. | Akt utracił moc

Zm.: rozporządzenie Prezydenta Rzeczypospolitej o kontroli ubezpieczeń.

Dz.U.1939.50.319 | ustawa z dnia 25 maja 1939 r. | Akt jednorazowy

Zm.: ustawa o opłacie od kart do gry.

Dz.U.1939.50.318 | ustawa z dnia 25 maja 1939 r. | Akt jednorazowy

Zm.: rozporządzenie Prezydenta Rzeczypospolitej o ustanowieniu Krzyża Zasługi za Dzielność.

Dz.U.1939.50.317 | ustawa z dnia 25 maja 1939 r. | Akt jednorazowy

Łotwa-Polska. Konwencja dotycząca eksploatacji linii regularnej komunikacji powietrznej. Ryga.1938.06.16.

Dz.U.1939.49.315 | umowa międzynarodowa z dnia 16 czerwca 1938 r. | Akt utracił moc

Polska Akademia Nauk Technicznych.

Dz.U.1939.49.313 | ustawa z dnia 25 maja 1939 r. | Akt utracił moc

Dodatkowy kredyt na rok 1938/39.

Dz.U.1939.49.312 | ustawa z dnia 25 maja 1939 r. | Akt utracił moc

Stemplowanie obligacyj obcokrajowych pożyczek premiowych.

Dz.U.1939.48.311 | rozporządzenie z dnia 16 maja 1939 r. | Akt utracił moc

Organizacja Policji Państwowej w powiatach miejskich.

Dz.U.1939.48.310 | rozporządzenie z dnia 11 maja 1939 r. | Akt utracił moc

Obowiązek rejestracji i dostarczanie danych do celów świadczeń osobistych.

Dz.U.1939.48.309 | rozporządzenie z dnia 30 maja 1939 r. | Akt utracił moc

Zm.: rozporządzenie o osobistych świadczeniach wojennych.

Dz.U.1939.48.308 | dekret z dnia 25 maja 1939 r. | Akt jednorazowy

Ochotnicze loty ćwiczebne.

Dz.U.1939.47.306 t.j. | ustawa z dnia 23 stycznia 1937 r. | tekst jednolity | Akt utracił moc

Warunki udzielania zezwoleń na uliczną sprzedaż druków nie będących czasopismami.

Dz.U.1939.47.305 | rozporządzenie z dnia 15 maja 1939 r. | Akt utracił moc

Tępienie korówki wełnistej.

Dz.U.1939.47.304 | rozporządzenie z dnia 10 maja 1939 r. | Akt utracił moc

Tępienie gryzoniów polnych.

Dz.U.1939.47.303 | rozporządzenie z dnia 10 maja 1939 r. | Akt utracił moc

Tępienie chwastów i szkodników roślin.

Dz.U.1939.47.302 | rozporządzenie z dnia 10 maja 1939 r. | Akt utracił moc

Zwalczanie raka ziemniaczanego.

Dz.U.1939.47.301 | rozporządzenie z dnia 10 maja 1939 r. | Akt utracił moc

Sposób powoływania komisantów koncesjonowanych, warunki jakim powinni odpowiadać oraz ich prawa i obowiązki.

Dz.U.1939.47.298 | rozporządzenie z dnia 13 kwietnia 1939 r. | Akt utracił moc

Wypuszczenie biletów skarbowych.

Dz.U.1939.46.297 t.j. | ustawa z dnia 24 marca 1933 r. | Akt utracił moc

Ustanowienie statutu dla banku emisyjnego.

Dz.U.1939.46.296 t.j. | rozporządzenie z dnia 20 stycznia 1924 r. | Akt utracił moc

Francja-Polska. Układ płatniczy. Paryż.1939.03.27.

Dz.U.1939.45.293 | umowa międzynarodowa z dnia 27 marca 1939 r. | Akt utracił moc

Złożenie przez Łotwę dokumentu przystąpienia do konwencji z dnia 30 marca 1931 r. o ujednostajnieniu znaków drogowych.

Dz.U.1939.44.291 | oświadczenie rządowe z dnia 24 kwietnia 1939 r. | Akt jednorazowy

Wykonanie ustawy z dnia 4 maja 1938 r. o podatku obrotowym.

Dz.U.1939.44.287 | rozporządzenie z dnia 19 kwietnia 1939 r. | Akt utracił moc

Upoważnienie Prezydenta Rzeczypospolitej do wydawania dekretów.

Dz.U.1939.44.285 | ustawa z dnia 13 maja 1939 r. | Akt utracił moc

Zmiana nazwy Podurzędu Celnego w Łagiewnikach Śląskich - Zakłady Samochodowe Wspólnoty Interesów.

Dz.U.1939.43.284 | rozporządzenie z dnia 27 kwietnia 1939 r. | Akt utracił moc

Stosowanie w Osadach Cieśninowych postanowień międzynarodowej konwencji z dnia 5 lipca 1930 r. o liniach ładunkowych.

Dz.U.1939.42.279 | oświadczenie rządowe z dnia 18 kwietnia 1939 r. | Akt jednorazowy

Zm.: taryfa celna wywozowa.

Dz.U.1939.42.278 | rozporządzenie z dnia 5 maja 1939 r. | Akt jednorazowy

Stosowanie do Kolonii Adenu konwencji z dnia 27 lipca 1929 r. o polepszeniu losu rannych i chorych w armiach czynnych.

Dz.U.1939.41.277 | oświadczenie rządowe z dnia 18 kwietnia 1939 r. | Akt jednorazowy

Stosowanie do Kolonii Adenu konwencji z dnia 27 lipca 1929 r. dotyczącej traktowania jeńców wojennych.

Dz.U.1939.41.276 | oświadczenie rządowe z dnia 16 kwietnia 1939 r. | Akt jednorazowy

Wykonanie ustawy z dnia 30 marca 1939 r. o zasiłkach dla rodzin osób, odbywających czynną służbę wojskową.

Dz.U.1939.41.275 | rozporządzenie z dnia 29 kwietnia 1939 r. | Akt utracił moc

Istotne części broni palnej i amunicji.

Dz.U.1939.41.273 | rozporządzenie z dnia 26 kwietnia 1939 r. | Akt utracił moc

Utworzenie izby skarbowej w Tarnopolu.

Dz.U.1939.41.272 | rozporządzenie z dnia 29 kwietnia 1939 r. | Akt utracił moc

Zmiana granic powiatów garwolińskiego i kozienickiego.

Dz.U.1939.41.271 | rozporządzenie z dnia 29 kwietnia 1939 r. | Akt utracił moc

Belgia-Polska. Zmiana art. 4 konwencji weterynaryjnej między Polską a Belgią z dnia 18 grudnia 1930 r. Bruksela.1937.10.13.

Dz.U.1939.41.269 | umowa międzynarodowa z dnia 13 października 1937 r. | Akt jednorazowy

Francja-Polska. Porozumienie dotyczące zmiany traktatu handlowego i nawigacyjnego. Warszawa.1939.03.30.

Dz.U.1939.40.264 | umowa międzynarodowa z dnia 30 marca 1939 r. | Akt jednorazowy

Zm.: dekret z dnia 12 marca 1937 r. o służbie wojskowej oficerów.

Dz.U.1939.40.263 | dekret z dnia 29 kwietnia 1939 r. | Akt jednorazowy

Przystąpienie Republiki Haiti do międzynarodowej konwencji z dnia 19 lutego 1925 r. dotyczącej opium.

Dz.U.1939.39.261 | oświadczenie rządowe z dnia 30 marca 1939 r. | Akt jednorazowy

Przystąpienie Birmanii do protokołu z dnia 24 września 1923 r. o klauzulach arbitrażowych.

Dz.U.1939.39.260 | oświadczenie rządowe z dnia 30 marca 1939 r. | Akt jednorazowy

Zniżki celne i zwolnienia od cła.

Dz.U.1939.39.258 | rozporządzenie z dnia 26 kwietnia 1939 r. | Akt utracił moc

Ustanowienie specjalnej opłaty na cele, związane z gospodarką cukrową.

Dz.U.1939.39.257 | rozporządzenie z dnia 21 kwietnia 1939 r. | Akt utracił moc

Specjalne dopłaty drogowe.

Dz.U.1939.38.253 | rozporządzenie z dnia 20 kwietnia 1939 r. | Akt utracił moc

Opłaty za badanie artykułów żywności i przedmiotów użytku w Państwowym Zakładzie Higieny.

Dz.U.1939.38.251 | rozporządzenie z dnia 4 kwietnia 1939 r. | Akt utracił moc

Uchylenie zakazu poszukiwań górniczych na pewnych obszarach w województwie kieleckim.

Dz.U.1939.37.248 | rozporządzenie z dnia 15 kwietnia 1939 r. | Akt jednorazowy

Ulgi inwestycyjne przy tworzeniu zapasów węgla.

Dz.U.1939.37.247 | rozporządzenie z dnia 19 kwietnia 1939 r. | Akt utracił moc

Zmiana taryfy celnej wywozowej.

Dz.U.1939.37.246 | rozporządzenie z dnia 15 kwietnia 1939 r. | Akt jednorazowy

Uzupełnienie taryfy na wyroby tytoniowe.

Dz.U.1939.37.245 | rozporządzenie z dnia 13 kwietnia 1939 r. | Akt jednorazowy

Ceny soli i solanki.

Dz.U.1939.37.244 | rozporządzenie z dnia 7 kwietnia 1939 r. | Akt utracił moc