Law Journal

Zm.: rozporządzenie o prawie budowlanym i zabudowaniu osiedli.

Dz.U.1939.77.514 | dekret z dnia 25 sierpnia 1939 r. | Akt jednorazowy

Ustalenie stanowisk notariuszów w niektórych miejscowościach w okręgu Sądu Apelacyjnego w Poznaniu.

Dz.U.1939.76.513 | rozporządzenie z dnia 17 sierpnia 1939 r. | Akt utracił moc

Zmiana zakresu uprawnień Urzędu Celnego w Grajewie.

Dz.U.1939.76.512 | rozporządzenie z dnia 16 sierpnia 1939 r. | Akt utracił moc

Zmiana granic gmin wiejskich Jabłonowo I i Jabłonowo II w powiecie brodnickim, województwie pomorskim.

Dz.U.1939.76.511 | rozporządzenie z dnia 5 sierpnia 1939 r. | Akt utracił moc

Wykonanie ustawy o opłatach rejestracyjnych od przedsiębiorstw i zajęć.

Dz.U.1939.76.510 | rozporządzenie z dnia 26 lipca 1939 r. | Akt utracił moc

Umundurowanie dozorców celnych.

Dz.U.1939.76.509 | rozporządzenie z dnia 9 sierpnia 1939 r. | Akt utracił moc

Oznaki urzędów i organów pomocniczych i wykonawczych w dziale Ministerstwa Sprawiedliwości.

Dz.U.1939.75.505 | dekret z dnia 21 lipca 1939 r. | Akt utracił moc

Przepisy dyscyplinarne dla Sił Zbrojnych.

Dz.U.1939.75.504 | dekret z dnia 7 sierpnia 1939 r. | Akt utracił moc

Obowiązek odstępowania zwierząt pociągowych, wozów, pojazdów mechanicznych i rowerów dla celów obrony Państwa.

Dz.U.1939.74.502 t.j. | rozporządzenie z mocą ustawy z dnia 8 listopada 1927 r. | tekst jednolity | Akt utracił moc

Warunki zwalniania od należności celnych połowów morskich i przetworów z tych połowów.

Dz.U.1939.74.501 | rozporządzenie z dnia 1 sierpnia 1939 r. | Akt utracił moc

Utworzenie i zwinięcie niektórych katedr i zakładów naukowych w szkołach akademickich.

Dz.U.1939.74.500 | rozporządzenie z dnia 29 lipca 1939 r. | Akt utracił moc

Obowiązek parcelacyjny w pasie granicznym.

Dz.U.1939.74.498 | dekret z dnia 14 sierpnia 1939 r. | Akt utracił moc

Poręka Skarbu Państwa w związku z przysposobieniem gospodarczym do obrony Państwa.

Dz.U.1939.74.497 | dekret z dnia 14 sierpnia 1939 r. | Akt utracił moc

Stosowanie w Indochinach Francuskich postanowień międzynarodowej konwencji z dnia 5 lipca 1930 r. o liniach ładunkowych.

Dz.U.1939.73.494 | oświadczenie rządowe z dnia 12 lipca 1939 r. | Akt jednorazowy

Stosowanie w Indochinach Francuskich międzynarodowej konwencji z dnia 31 maja 1929 r. o bezpieczeństwie życia na morzu.

Dz.U.1939.73.493 | oświadczenie rządowe z dnia 10 lipca 1939 r. | Akt jednorazowy

Iran-Polska. Porozumienie dotyczące clenia dywanów irańskich. Warszawa.1939.06.16.

Dz.U.1939.73.492 | umowa międzynarodowa z dnia 16 czerwca 1939 r. | Akt utracił moc

Finlandia-Polska. Porozumienie o cleniu serów pochodzenia finlandzkiego. Warszawa.1939.07.11.

Dz.U.1939.73.491 | umowa międzynarodowa z dnia 11 lipca 1939 r. | Akt utracił moc

Upoważnienie Ministra Skarbu do zaciągnięcia kredytu zagranicznego na cele obrony Państwa.

Dz.U.1939.73.490 | dekret z dnia 8 sierpnia 1939 r. | Akt indywidualny

Rozciągnięcie na Nowe Hebrydy konwencji z dnia 19 marca 1931 r. dotyczącej opłaty stemplowej w przedmiocie czeków.

Dz.U.1939.72.489 | oświadczenie rządowe z dnia 3 lipca 1939 r. | Akt jednorazowy

Złożenie przez Afganistan dokumentu ratyfikacyjnego międzynarodowej konwencji sanitarnej z dnia 21 czerwca 1926 r.

Dz.U.1939.72.487 | oświadczenie rządowe z dnia 3 lipca 1939 r. | Akt jednorazowy

Kwalifikacje zawodowe nauczycieli religii mojżeszowej w szkołach powszechnych.

Dz.U.1939.72.486 | rozporządzenie z dnia 19 lipca 1939 r. | Akt utracił moc

Rozrachunek pomiędzy Skarbem Państwa a gminą m.st. Warszawy.

Dz.U.1939.72.485 | dekret z dnia 8 sierpnia 1939 r. | Akt indywidualny

Wykonywanie pomiarów na niektórych obszarach Państwa.

Dz.U.1939.72.484 | dekret z dnia 8 sierpnia 1939 r. | Akt utracił moc

Zm.: rozporządzenie o rejestrowym zastawie rolniczym.

Dz.U.1939.72.482 | dekret z dnia 8 sierpnia 1939 r. | Akt jednorazowy

Złożenie przez Łotwę dokumentu ratyfikacyjnego umów światowego związku pocztowego z dnia 20 marca 1934 r.

Dz.U.1939.71.481 | oświadczenie rządowe z dnia 3 lipca 1939 r. | Akt jednorazowy

Przystąpienie Litwy do umów światowego związku pocztowego z dnia 20 marca 1934 r.

Dz.U.1939.71.480 | oświadczenie rządowe z dnia 3 lipca 1939 r. | Akt jednorazowy

Złożenie przez Brazylię dokumentu ratyfikacyjnego umów światowego związku pocztowego z dnia 20 marca 1934 r.

Dz.U.1939.71.479 | oświadczenie rządowe z dnia 3 lipca 1939 r. | Akt jednorazowy

Utworzenie podurzędu celnego w siedzibie przedsiębiorstwa Pierwsza Fabryka Lokomotyw w Polsce S.A. w Chrzanowie.

Dz.U.1939.71.478 | rozporządzenie z dnia 27 lipca 1939 r. | Akt utracił moc

Utworzenie urzędu celnego w Körösmezö.

Dz.U.1939.71.477 | rozporządzenie z dnia 27 lipca 1939 r. | Akt utracił moc

Ustanowienie Krzyża Zasługi Za Dzielność.

Dz.U.1939.70.475 t.j. | rozporządzenie z mocą ustawy z dnia 7 marca 1928 r. | tekst jednolity | Akt utracił moc

Zmiana taryfy celnej przywozowej.

Dz.U.1939.70.473 | rozporządzenie z dnia 1 sierpnia 1939 r. | Akt jednorazowy

Sposób postępowania habilitacyjnego w państwowych szkołach akademickich.

Dz.U.1939.69.468 | rozporządzenie z dnia 26 lipca 1939 r. | Akt jednorazowy

Przywrócenie uprawnień emerytalnych, utraconych przed wejściem w życie ustawy o ubezpieczeniu społecznym.

Dz.U.1939.69.466 | rozporządzenie z dnia 20 lipca 1939 r. | Akt utracił moc

Wykonanie przepisów o wprowadzeniu na ziemiach odzyskanych monopolu zapałczanego.

Dz.U.1939.69.465 | rozporządzenie z dnia 15 lipca 1939 r. | Akt utracił moc

Wykonanie przepisów o wprowadzeniu na ziemiach odzyskanych monopolu spirytusowego.

Dz.U.1939.69.464 | rozporządzenie z dnia 14 lipca 1939 r. | Akt utracił moc

Zmiana granic okręgów grodzkich w Cieszynie i Jabłonkowie w okręgu Sądu Okręgowego w Cieszynie.

Dz.U.1939.69.463 | rozporządzenie z dnia 21 lipca 1939 r. | Akt utracił moc

Opłaty za analizy, wykonywane w Państwowym Zakładzie Higieny.

Dz.U.1939.68.462 | rozporządzenie z dnia 30 czerwca 1939 r. | Akt utracił moc

Zm.: ustawa o zakwaterowaniu wojska w czasie pokoju.

Dz.U.1939.68.461 | dekret z dnia 28 lipca 1939 r. | Akt jednorazowy

Zm.: rozporządzenie o podatku od olejów mineralnych.

Dz.U.1939.68.460 | dekret z dnia 26 lipca 1939 r. | Akt jednorazowy

Zm.: ustawa o opodatkowaniu cukru skrobiowego.

Dz.U.1939.68.459 | dekret z dnia 26 lipca 1939 r. | Akt jednorazowy

Zm.: rozporządzenie o opodatkowaniu cukru.

Dz.U.1939.68.458 | dekret z dnia 26 lipca 1939 r. | Akt jednorazowy

Organizacja więziennictwa.

Dz.U.1939.68.457 | ustawa z dnia 26 lipca 1939 r. | Akt utracił moc

Węgry-Polska. Szósty protokół dodatkowy do konwencji handlowej między Polską a Węgrami. Warszawa. 1939.06.22.

Dz.U.1939.67.456 | umowa międzynarodowa z dnia 22 czerwca 1939 r. | Akt jednorazowy

Zm.: kodeks wojskowego postępowania karnego.

Dz.U.1939.67.454 | dekret z dnia 26 lipca 1939 r. | Akt jednorazowy

Rejestracja osób obowiązanych do świadczeń osobistych.

Dz.U.1939.66.451 | rozporządzenie z dnia 21 lipca 1939 r. | Akt utracił moc

Statut wzorowy ochotniczych straży pożarnych.

Dz.U.1939.66.450 | rozporządzenie z dnia 13 lipca 1939 r. | Akt utracił moc

Cofnięcie zniesienia gminy wiejskiej Goraj w powiecie biłgorajskim, województwie lubelskim.

Dz.U.1939.66.449 | rozporządzenie z dnia 11 lipca 1939 r. | Akt jednorazowy

Zmiana granic gmin miejskich i wiejskich w powiecie jarocińskim, województwie poznańskim.

Dz.U.1939.66.448 | rozporządzenie z dnia 11 lipca 1939 r. | Akt utracił moc

Zmiana granic gmin miejskich i wiejskich w powiecie i województwie poznańskim.

Dz.U.1939.66.447 | rozporządzenie z dnia 7 lipca 1939 r. | Akt utracił moc

Określenie terminu wygaśnięcia ustawy o wykonywaniu zasady nieinterwencji w sprawy wewnętrzne Hiszpanii.

Dz.U.1939.66.445 | rozporządzenie z dnia 21 lipca 1939 r. | Akt utracił moc

Egzaminy kierowników technicznych zakładów mleczarskich.

Dz.U.1939.65.444 | rozporządzenie z dnia 19 lipca 1939 r. | Akt utracił moc

Sporządzanie przez urzędy i agencje pocztowe protestów weksli.

Dz.U.1939.65.443 | rozporządzenie z dnia 19 lipca 1939 r. | Akt utracił moc

Utworzenie posterunków celnych w okręgu administracyjnym Dyrekcji Ceł w Warszawie.

Dz.U.1939.65.442 | rozporządzenie z dnia 17 lipca 1939 r. | Akt utracił moc

Zmiany w organizacji niektórych urzędów skarbowych w okręgu Izby Skarbowej Okręgowej w Warszawie.

Dz.U.1939.65.441 | rozporządzenie z dnia 17 lipca 1939 r. | Akt utracił moc

Zm.: rozporządzenie z dnia 26 września 1934 r. o organizacji Rady Spółdzielczej.

Dz.U.1939.65.440 | rozporządzenie z dnia 17 lipca 1939 r. | Akt jednorazowy

Zmiana granic gmin miejskich i wiejskich w powiecie nowotomyskim, województwie poznańskim.

Dz.U.1939.65.439 | rozporządzenie z dnia 8 lipca 1939 r. | Akt utracił moc

Zmiana granic gmin miejskich i wiejskich w powiecie obornickim, województwie poznańskim.

Dz.U.1939.65.438 | rozporządzenie z dnia 7 lipca 1939 r. | Akt utracił moc

Zmiana granic gmin miejskich i wiejskich w powiecie kępińskim, województwie poznańskim.

Dz.U.1939.65.437 | rozporządzenie z dnia 7 lipca 1939 r. | Akt utracił moc

Zmiana granic gmin miejskich i wiejskich w powiecie śremskim, województwie poznańskim.

Dz.U.1939.65.436 | rozporządzenie z dnia 6 lipca 1939 r. | Akt utracił moc

Izby rzemieślnicze i ich związek.

Dz.U.1939.65.434 | ustawa z dnia 19 lipca 1939 r. | Akt utracił moc

Zmiana granic gmin miejskich i wiejskich w powiecie szamotulskim, województwie poznańskim.

Dz.U.1939.64.431 | rozporządzenie z dnia 6 lipca 1939 r. | Akt utracił moc

Popieranie melioracyj wodnych dla potrzeb rolnictwa.

Dz.U.1939.64.428 | ustawa z dnia 13 lipca 1939 r. | Akt utracił moc

Zm.: rozporządzenie Ministra Skarbu z dnia 26 kwietnia 1939 r. o zniżkach celnych i zwolnieniach od cła.

Dz.U.1939.63.426 | rozporządzenie z dnia 13 lipca 1939 r. | Akt jednorazowy

Dozór nad mlekiem i jego przetworami na obszarze województwa śląskiego.

Dz.U.1939.63.424 | rozporządzenie z dnia 30 czerwca 1939 r. | Akt jednorazowy