Law Journal

Zm.: przepisy o kosztach sądowych.

Dz.U.1945.9.44 | dekret z dnia 27 lutego 1945 r. | Akt jednorazowy

Zm.: rozporządzenie z dnia 8 stycznia 1934 r. w sprawie opłat za prace katastralne.

Dz.U.1945.8.43 | rozporządzenie z dnia 14 marca 1945 r. | Akt jednorazowy

Powszechny obowiązek świadczeń osobistych na rzecz odbudowy m.st. Warszawy.

Dz.U.1945.8.39 | dekret z dnia 12 marca 1945 r. | Akt utracił moc

Zmiana granic województw kieleckiego i krakowskiego.

Dz.U.1945.8.38 | dekret z dnia 26 lutego 1945 r. | Akt utracił moc

Zm.: ustawa z dnia 9 kwietnia 1938 r. o powszechnym obowiązku wojskowym.

Dz.U.1945.8.37 | dekret z dnia 19 lutego 1945 r. | Akt jednorazowy

Utworzenie Rad Zakładowych.

Dz.U.1945.8.36 | dekret z dnia 6 lutego 1945 r. | Akt utracił moc

Tymczasowa siedziba Sądu Najwyższego.

Dz.U.1945.7.35 | rozporządzenie z dnia 3 marca 1945 r. | Akt utracił moc

Utworzenie organów Ministerstwa Informacji i Propagandy I i II instancji.

Dz.U.1945.7.32 | rozporządzenie z dnia 1 marca 1945 r. | Akt utracił moc

Obowiązkowe dostawy jaj kurzych dla Państwa.

Dz.U.1945.7.31 | rozporządzenie z dnia 16 lutego 1945 r. | Akt utracił moc

Wyłączenie ze społeczeństwa polskiego wrogich elementów.

Dz.U.1945.7.30 | dekret z dnia 28 lutego 1945 r. | Akt utracił moc

Zm.: przepisy wprowadzające kodeks postępowania cywilnego.

Dz.U.1945.7.28 | dekret z dnia 16 lutego 1945 r. | Akt jednorazowy

Wykonanie ustawy z dnia 30 marca 1939 r. o zasiłkach dla rodzin osób, odbywających czynną służbę wojskową.

Dz.U.1945.6.27 | rozporządzenie z dnia 14 lutego 1945 r. | Akt utracił moc

Obowiązkowe dostawy mięsa na rzecz Państwa.

Dz.U.1945.6.26 | rozporządzenie z dnia 9 lutego 1945 r. | Akt utracił moc

Warunki przemiału zbóż i maksymalne opłaty przemiałowe.

Dz.U.1945.6.25 | rozporządzenie z dnia 9 lutego 1945 r. | Akt utracił moc

Obowiązkowe dostawy mleka dla Państwa.

Dz.U.1945.6.24 | rozporządzenie z dnia 9 lutego 1945 r. | Akt utracił moc

Uzupełnienie tabeli stanowisk i grup uposażenia dla władz, urzędów, zakładów i instytucji państwowych.

Dz.U.1945.6.22 | rozporządzenie z dnia 13 lutego 1945 r. | Akt jednorazowy

Moratorium lokalowe dla spółdzielni.

Dz.U.1945.6.21 | dekret z dnia 6 lutego 1945 r. | Akt utracił moc

Ponadkontyngentowe dostawy ziemniaków i jęczmienia dla gorzelni w okresie zimy 1944/45 r.

Dz.U.1945.5.20 | rozporządzenie z dnia 25 stycznia 1945 r. | Akt utracił moc

Zakup i sprzedaż nabiału przez zakłady mleczarskie.

Dz.U.1945.5.19 | rozporządzenie z dnia 22 stycznia 1945 r. | Akt utracił moc

Utworzenie Rejonowych Komend Uzupełnień - R.K.U. - i ustalenie ich zasięgu terytorialnego.

Dz.U.1945.4.15 | rozporządzenie z dnia 20 stycznia 1945 r. | Akt utracił moc

Narodowy Bank Polski.

Dz.U.1945.4.14 | dekret z dnia 15 stycznia 1945 r. | Akt utracił moc

Ustalenie opłaty monopolowej od spirytusu na niektóre cele niekonsumcyjne.

Dz.U.1945.3.12 | rozporządzenie z dnia 15 stycznia 1945 r. | Akt utracił moc

Ustalenie cen sprzedażnych spirytusu na cele niekonsumcyjne.

Dz.U.1945.3.11 | rozporządzenie z dnia 15 stycznia 1945 r. | Akt utracił moc

Pobór 50%-go dodatku wojennego do państwowego podatku dochodowego.

Dz.U.1945.3.8 | dekret z dnia 14 stycznia 1945 r. | Akt utracił moc

Zawieszenie biegu przedawnienia i przedłużenie terminów prawa wekslowego i czekowego.

Dz.U.1945.3.7 | dekret z dnia 14 stycznia 1945 r. | Akt utracił moc

Ustalenie taryfy na wyroby tytoniowe Polskiego Monopolu Tytoniowego.

Dz.U.1945.2.6 | rozporządzenie z dnia 3 stycznia 1945 r. | Akt utracił moc

Wykonanie dekretu o deponowaniu i wymianie banknotów Banku Emisyjnego w Polsce.

Dz.U.1945.1.3 | rozporządzenie z dnia 6 stycznia 1945 r. | Akt utracił moc

Deponowanie i wymiana banknotów Banku Emisyjnego w Polsce.

Dz.U.1945.1.2 | dekret z dnia 6 stycznia 1945 r. | Akt utracił moc

Tryb wydawania dekretów z mocą ustawy.

Dz.U.1945.1.1 | ustawa z dnia 3 stycznia 1945 r. | Akt utracił moc

Powołanie Rządu Tymczasowego Rzeczypospolitej Polskiej.

Dz.U.1944.19.99 | ustawa z dnia 31 grudnia 1944 r. | Akt utracił moc

Zm.: ustawa z dnia 11 września 1944 roku o organizacji i zakresie działania Rad Narodowych.

Dz.U.1944.19.98 | ustawa z dnia 31 grudnia 1944 r. | Akt jednorazowy

Zm.: ustawa z dnia 11 września 1944 r. o kompetencji Przewodniczącego Krajowej Rady Narodowej.

Dz.U.1944.19.97 | ustawa z dnia 31 grudnia 1944 r. | Akt jednorazowy

Zm.: rozporządzenie w sprawie wykonania ustawy o opłatach rejestracyjnych od przedsiębiorstw i zajęć.

Dz.U.1944.18.96 | rozporządzenie z dnia 27 grudnia 1944 r. | Akt jednorazowy

Zm.: ustawa z dnia 18 marca 1935 r. o opodatkowaniu cukru skrobiowego.

Dz.U.1944.18.95 | dekret z dnia 28 grudnia 1944 r. | Akt jednorazowy

Ślubowanie urzędników państwowych i sędziów.

Dz.U.1944.18.94 | dekret z dnia 28 grudnia 1944 r. | Akt utracił moc

Wprowadzenie wojennej cenzury korespondencji.

Dz.U.1944.17.93 | dekret z dnia 28 grudnia 1944 r. | Akt utracił moc

Tryb nadawania orderów, odznaczeń wojskowych oraz medali.

Dz.U.1944.17.92 | dekret z dnia 23 grudnia 1944 r. | Akt utracił moc

Ordery, odznaczenia oraz medale.

Dz.U.1944.17.91 | dekret z dnia 22 grudnia 1944 r. | Akt utracił moc

Ustalenie grup uposażenia do tabeli stanowisk we władzach, urzędach, zakładach i instytucjach państwowych.

Dz.U.1944.16.90 | rozporządzenie z dnia 27 grudnia 1944 r. | Akt jednorazowy

Tymczasowe unormowanie stosunku służbowego i zaszeregowania funkcjonariuszów państwowych.

Dz.U.1944.16.89 | dekret z dnia 27 grudnia 1944 r. | Akt utracił moc

Tymczasowe uregulowanie uposażeń pracowników państwowych.

Dz.U.1944.16.88 | dekret z dnia 27 grudnia 1944 r. | Akt utracił moc

Zm.: ustawa o państwowym podatku dochodowym.

Dz.U.1944.15.87 | dekret z dnia 22 grudnia 1944 r. | Akt jednorazowy

Zm.: ustawa o opłatach rejestracyjnych dla przedsiębiorstw i zajęć.

Dz.U.1944.15.86 | dekret z dnia 22 grudnia 1944 r. | Akt jednorazowy

Zwalczanie potajemnego gorzelnictwa.

Dz.U.1944.15.85 | dekret z dnia 12 grudnia 1944 r. | Akt utracił moc

Częściowa zmiana prawa o ustroju sądów powszechnych.

Dz.U.1944.15.84 | dekret z dnia 12 grudnia 1944 r. | Akt jednorazowy

Zniesienie podatku od niektórych wynagrodzeń z funduszów państwowych.

Dz.U.1944.15.83 | dekret z dnia 12 grudnia 1944 r. | Akt jednorazowy

Przejęcie niektórych lasów na własność Skarbu Państwa.

Dz.U.1944.15.82 | dekret z dnia 12 grudnia 1944 r. | Akt utracił moc

Zm.: ustawa o zaopatrzeniu inwalidzkim.

Dz.U.1944.15.81 | dekret z dnia 12 grudnia 1944 r. | Akt jednorazowy

Spis ludności i gospodarstw rolnych na wyzwolonych terenach Rzeczypospolitej Polskiej.

Dz.U.1944.15.80 | dekret z dnia 1 grudnia 1944 r. | Akt utracił moc

Zmiana okręgów sądów grodzkich i okręgowych.

Dz.U.1944.14.79 | rozporządzenie z dnia 7 grudnia 1944 r. | Akt utracił moc

Ochrona niektórych zwierząt łownych.

Dz.U.1944.14.76 | rozporządzenie z dnia 30 listopada 1944 r. | Akt utracił moc

Organizacja i zakres działania samorządu terytorialnego.

Dz.U.1944.14.74 | dekret z dnia 23 listopada 1944 r. | Akt utracił moc

Podział niektórych resortów utworzonych ustawą z dnia 21 lipca 1944 r. (Dz.U. R.P. Nr 1, poz. 1).

Dz.U.1944.14.73 | dekret z dnia 1 grudnia 1944 r. | Akt utracił moc

Premiowanie dostaw obowiązkowych zbóż i ziemniaków w roku gospodarczym 1944/45.

Dz.U.1944.13.72 | rozporządzenie z dnia 27 listopada 1944 r. | Akt utracił moc

Częściowa zmiana Kodeksu Postępowania Karnego.

Dz.U.1944.13.70 | dekret z dnia 1 grudnia 1944 r. | Akt jednorazowy

Utworzenie Przedsiębiorstwa Państwowego "Polskie Radio".

Dz.U.1944.13.69 | dekret z dnia 22 listopada 1944 r. | Akt utracił moc

Utworzenie tymczasowej siedziby Sądów Apelacyjnych w Warszawie i Krakowie.

Dz.U.1944.12.67 | rozporządzenie z dnia 13 listopada 1944 r. | Akt utracił moc

Zm.: dekret Prezydenta Rzeczypospolitej o podatku od lokali.

Dz.U.1944.12.66 | dekret z dnia 20 listopada 1944 r. | Akt jednorazowy

Zm.: ustawa o opodatkowaniu cukru.

Dz.U.1944.12.64 | dekret z dnia 20 listopada 1944 r. | Akt jednorazowy

Zm.: dekret o zwalczaniu spekulacji i lichwy wojennej.

Dz.U.1944.12.63 | dekret z dnia 20 listopada 1944 r. | Akt jednorazowy

Zm.: ustawa o podatku obrotowym.

Dz.U.1944.12.62 | dekret z dnia 20 listopada 1944 r. | Akt jednorazowy

Zniesienie niektórych podatków i opłat państwowych.

Dz.U.1944.11.60 | dekret z dnia 4 listopada 1944 r. | Akt jednorazowy

Dodatek wojenny do podatku obrotowego.

Dz.U.1944.11.59 | dekret z dnia 4 listopada 1944 r. | Akt utracił moc

Ustalenie właściwości rzeczowej sądów powszechnych w związku z wahaniem cen rynkowych.

Dz.U.1944.11.57 | dekret z dnia 4 listopada 1944 r. | Akt utracił moc

Częściowa zmiana prawa o ustroju sądów powszechnych.

Dz.U.1944.11.56 | dekret z dnia 4 listopada 1944 r. | Akt jednorazowy

Militaryzacja Polskich Kolei Państwowych.

Dz.U.1944.11.55 | dekret z dnia 4 listopada 1944 r. | Akt utracił moc

Środki zabezpieczające w stosunku do zdrajców Narodu.

Dz.U.1944.11.54 | dekret z dnia 4 listopada 1944 r. | Akt utracił moc

Wykonanie ustawy z dnia 30 marca 1939 r. o zasiłkach dla rodzin osób, odbywających czynną służbę wojskową.

Dz.U.1944.10.53 | rozporządzenie z dnia 30 października 1944 r. | Akt utracił moc