Law Journal

Wojenny podatek dochodowy od przedsiębiorstw żeglugi morskiej i rybołówstwa morskiego.

Dz.U.1943.3.7 | dekret z dnia 30 marca 1943 r. | Akt utracił moc

Odpowiedzialność karna za zbrodnie wojenne.

Dz.U.1943.3.6 | dekret z dnia 30 marca 1943 r. | Akt utracił moc

Zmiana przepisów o sądownictwie wojskowym.

Dz.U.1943.2.5 | dekret z dnia 9 marca 1943 r. | Akt jednorazowy

Wymierzanie kary grzywny przez czynne za granicą polskie sądy wojskowe.

Dz.U.1943.2.4 | dekret z dnia 9 marca 1943 r. | Akt utracił moc

Ustanowienie tymczasowej Komisji egzaminów czeladniczych.

Dz.U.1943.1.3 | rozporządzenie z dnia 5 lutego 1943 r. | Akt utracił moc

Ustanowienie tymczasowej Komisji egzaminów mistrzowskich.

Dz.U.1943.1.2 | rozporządzenie z dnia 5 lutego 1942 r. | Akt utracił moc

Zmiana tabeli stanowisk we władzach, urzędach, zakładach i instytucjach państwowych.

Dz.U.1943.1.1 | rozporządzenie z dnia 23 stycznia 1943 r. | Akt jednorazowy

Zaciąg ochotniczy kobiet do pomocniczej służby wojskowej w Polskich Siłach Zbrojnych.

Dz.U.1942.11.25 | rozporządzenie z dnia 14 grudnia 1942 r. | Akt utracił moc

Wydatki i dochody państwowe na okres od 1 stycznia do 31 marca 1943 r.

Dz.U.1942.11.24 | dekret z dnia 31 grudnia 1942 r. | Akt utracił moc

Wprowadzenie nazwy "Minister Obrony Narodowej" oraz "Ministerstwo Obrony Narodowej".

Dz.U.1942.10.21 | dekret z dnia 19 listopada 1942 r. | Akt utracił moc

Przedsiębiorstwo "Państwowe Wytwórnie Uzbrojenia w Warszawie".

Dz.U.1942.9.20 | rozporządzenie z dnia 7 października 1942 r. | Akt indywidualny

Zm.: ustawa z dnia 23 czerwca 1923 r. o ustanowieniu "Krzyża Zasługi".

Dz.U.1942.9.19 | dekret z dnia 19 października 1942 r. | Akt jednorazowy

Zmiana tabeli stanowisk we władzach, urzędach, zakładach i instytucjach państwowych.

Dz.U.1942.8.18 | rozporządzenie z dnia 22 września 1942 r. | Akt jednorazowy

Polska Szkoła Architektury w Liverpoolu.

Dz.U.1942.8.17 | dekret z dnia 30 września 1942 r. | Akt utracił moc

Zmiana tabeli stanowisk dla władz, urzędów, zakładów i instytucyj państwowych.

Dz.U.1942.7.16 | rozporządzenie z dnia 6 lipca 1942 r. | Akt jednorazowy

Kredyty zagraniczne zaciągnięte w czasie wojny.

Dz.U.1942.6.13 | dekret z dnia 9 lipca 1942 r. | Akt utracił moc

Utworzenie urzędu Ministra Prac Kongresowych.

Dz.U.1942.6.12 | dekret z dnia 6 lipca 1942 r. | Akt utracił moc

Organizacja naczelnych władz wojskowych w czasie wojny.

Dz.U.1942.5.9 | dekret z dnia 27 maja 1942 r. | Akt utracił moc

Ustalenie warunków emisji Biletów Skarbowych Serii W IV.

Dz.U.1942.4.7 | rozporządzenie z dnia 20 kwietnia 1942 r. | Akt utracił moc

Utworzenie Biura Prac Administracyjnych.

Dz.U.1942.4.6 | dekret z dnia 6 maja 1942 r. | Akt utracił moc

Wolna (nadwodna) burta statków morskich i międzynarodowe świadectwa wolnej burty.

Dz.U.1942.3.5 | rozporządzenie z dnia 24 marca 1942 r. | Akt utracił moc

Bezpieczeństwo statków morskich.

Dz.U.1942.3.4 | dekret z dnia 5 marca 1942 r. | Akt utracił moc

Wydatki i dochody państwowe na okres od 1 stycznia do 31 grudnia 1942 r.

Dz.U.1942.1.2 | dekret z dnia 7 stycznia 1942 r. | Akt utracił moc

Wykonanie dekretu Prezydenta Rzeczypospolitej z dnia 30 września 1941 r. o Sądach Morskich.

Dz.U.1941.8.26 | rozporządzenie z dnia 3 grudnia 1941 r. | Akt utracił moc

Wprowadzenie w obieg znaczków pocztowych 5, 10, 25, 55, 75, 80 groszy oraz 1 złoty i 1 złoty 50 groszy.

Dz.U.1941.8.25 | rozporządzenie z dnia 1 grudnia 1941 r. | Akt utracił moc

Ustalenie warunków emisji biletów skarbowych Serji W III.

Dz.U.1941.8.24 | rozporządzenie z dnia 24 października 1941 r. | Akt utracił moc

Zwalnianie ze służby państwowej funkcjonariuszów urzędów zagranicznych R.P.

Dz.U.1941.8.23 | dekret z dnia 28 listopada 1941 r. | Akt utracił moc

Uchylenie ustawy z dnia 31 marca 1938 r. o pozbawianiu obywatelstwa.

Dz.U.1941.8.22 | dekret z dnia 28 listopada 1941 r. | Akt jednorazowy

Stan ilościowy oficerów i asystentów nawigacyjnych na polskich statkach handlowych morskich.

Dz.U.1941.7.21 | rozporządzenie z dnia 30 października 1941 r. | Akt utracił moc

Zezwolenia na zbywanie obiektów pływających żeglugi morskiej i rybołówstwa morskiego.

Dz.U.1941.7.20 | rozporządzenie z dnia 30 września 1941 r. | Akt utracił moc

Zmiana tabeli stanowisk dla władz, urzędów, zakładów i instytucyj państwowych.

Dz.U.1941.7.19 | rozporządzenie z dnia 15 października 1941 r. | Akt jednorazowy

Opłaty za wypisy z ksiąg stanu cywilnego osób zmarłych na morzu.

Dz.U.1941.6.16 | rozporządzenie z dnia 30 września 1941 r. | Akt utracił moc

Kwalifikacje oficerów w polskiej marynarce handlowej.

Dz.U.1941.6.15 | rozporządzenie z dnia 15 września 1941 r. | Akt jednorazowy

Sądy Morskie.

Dz.U.1941.6.13 | dekret z dnia 30 września 1941 r. | Akt utracił moc

Zm.: rozporządzenie Rady Obrony Państwa z dnia 11 sierpnia 1920 o ustanowieniu "Krzyża Walecznych".

Dz.U.1941.6.12 | dekret z dnia 20 września 1941 r. | Akt jednorazowy

Księgi stanu cywilnego i akta zgonu osób zmarłych na morzu.

Dz.U.1941.6.10 | dekret z dnia 20 września 1941 r. | Akt utracił moc

Utworzenie Biura Prac Politycznych, Ekonomicznych i Prawnych.

Dz.U.1941.5.9 | dekret z dnia 28 sierpnia 1941 r. | Akt utracił moc

Wydatki i dochody państwowe na okres od 1 stycznia do 31 grudnia 1941 r.

Dz.U.1941.3.6 | dekret z dnia 21 maja 1941 r. | Akt utracił moc

Utworzenie Urzędu Oświaty i Spraw Szkolnych.

Dz.U.1941.3.5 | dekret z dnia 1 maja 1941 r. | Akt utracił moc

Polski Wydział Lekarski przy Uniwersytecie w Edynburgu.

Dz.U.1941.2.4 | dekret z dnia 17 marca 1941 r. | Akt utracił moc

Wykonanie art. 114 ustawy z dnia 9 kwietnia 1938 r. o powszechnym obowiązku wojskowym.

Dz.U.1941.1.2 | rozporządzenie z dnia 31 grudnia 1940 r. | Akt utracił moc

Zasady gospodarki finansowo-budżetowej w czasie od 1 lipca do 31 grudnia 1940 r.

Dz.U.1940.16.43 | dekret z dnia 9 grudnia 1940 r. | Akt utracił moc

Opłaty za wystawianie zastępczych dokumentów i dokonywanie zastępczych adnotacji stanu cywilnego.

Dz.U.1940.13.40 | rozporządzenie z dnia 28 września 1940 r. | Akt utracił moc

Kwalifikacje oficerów w polskiej marynarce handlowej.

Dz.U.1940.13.39 | rozporządzenie z dnia 26 sierpnia 1940 r. | Akt jednorazowy

Wprowadzenie nazwy "Minister Pracy i Opieki Społecznej" oraz "Ministerstwo Pracy i Opieki Społecznej".

Dz.U.1940.13.38 | dekret z dnia 11 września 1940 r. | Akt utracił moc

Utworzenie urzędu Ministra Informacji i Dokumentacji.

Dz.U.1940.13.37 | dekret z dnia 11 września 1940 r. | Akt utracił moc

Zastępcze dokumenty i adnotacje w aktach stanu cywilnego.

Dz.U.1940.13.35 | dekret z dnia 20 sierpnia 1940 r. | Akt utracił moc

Ustalenie warunków emisji biletów skarbowych serii W. I i serii W. II.

Dz.U.1940.12.34 | rozporządzenie z dnia 8 sierpnia 1940 r. | Akt utracił moc

Zm.: dekret Prezydenta Rzeczypospolitej z dnia 12 marca 1937 r. o służbie wojskowej oficerów.

Dz.U.1940.12.32 | dekret z dnia 10 sierpnia 1940 r. | Akt jednorazowy

Wypowiedzenie umów o pracę, zawartych z pracownikami kontraktowymi.

Dz.U.1940.11.30 | dekret z dnia 12 lipca 1940 r. | Akt utracił moc

Tymczasowa zmiana przepisów ustawy o państwowej służbie cywilnej.

Dz.U.1940.11.29 | dekret z dnia 12 lipca 1940 r. | Akt utracił moc

Powołanie Komisji w związku z wynikiem kampanii wojennej 1939 r.

Dz.U.1940.10.27 | dekret z dnia 30 maja 1940 r. | Akt utracił moc

Organizacja władz dyscyplinarnych i postępowanie dyscyplinarne.

Dz.U.1940.10.26 | dekret z dnia 29 kwietnia 1940 r. | Akt utracił moc

Ochrona praw autorskich obywateli polskich poza obszarem Państwa.

Dz.U.1940.10.25 | dekret z dnia 13 kwietnia 1940 r. | Akt utracił moc

Zbieranie i zabezpieczanie dowodów w sprawach o przestępstwa pospolite.

Dz.U.1940.9.23 | dekret z dnia 29 kwietnia 1940 r. | Akt utracił moc

Powołanie Rady Narodowej Rzeczypospolitej Polskiej.(t.j.)

Dz.U.1940.8.22 | obwieszczenie z dnia 10 kwietnia 1940 r. | Akt utracił moc

Prowadzenie rejestru polskich statków handlowych morskich.

Dz.U.1940.8.21 | rozporządzenie z dnia 26 marca 1940 r. | Akt utracił moc

Udzielenie bezpłatnego urlopu członkom Kolegium Najwyższej Izby Kontroli.

Dz.U.1940.8.20 | dekret z dnia 30 marca 1940 r. | Akt utracił moc

Tymczasowe uregulowanie właściwości władz w sprawach dotyczących obywatela polskiego.

Dz.U.1940.7.19 | rozporządzenie z dnia 26 marca 1940 r. | Akt utracił moc

Zabezpieczenie praw z utraconych tytułów na okaziciela.

Dz.U.1940.7.17 | dekret z dnia 9 marca 1940 r. | Akt utracił moc

Wstrzymanie wypłaty emerytur oraz zaopatrzeń wdowich i sierocych.

Dz.U.1940.6.15 | dekret z dnia 6 marca 1940 r. | Akt utracił moc