Law Journal

Zm.: ustawa z dnia 16 maja 1922 r. o urlopach dla pracowników, zatrudnionych w przemyśle i handlu.

Dz.U.1945.43.238 | dekret z dnia 29 września 1945 r. | Akt jednorazowy

Upoważnienie Ministra Skarbu do zaciągnięcia kredytu zagranicznego.

Dz.U.1945.43.237 | dekret z dnia 29 września 1945 r. | Akt utracił moc

Zm.: ustawa z dnia 2 lipca 1924 r. w przedmiocie pracy młodocianych i kobiet.

Dz.U.1945.43.236 | dekret z dnia 29 września 1945 r. | Akt jednorazowy

Rejestracja pracowników służby zdrowia.

Dz.U.1945.43.235 | dekret z dnia 10 sierpnia 1945 r. | Akt utracił moc

Wykonanie dekretu z dnia 25 września 1945 r. o służbie wojskowej nadterminowych i podoficerów zawodowych.

Dz.U.1945.42.234 | rozporządzenie z dnia 25 września 1945 r. | Akt utracił moc

Służba wojskowa nadterminowych i podoficerów zawodowych.

Dz.U.1945.42.233 | dekret z dnia 25 września 1945 r. | Akt utracił moc

Włączenie emisji biletów skarbowych do emisji biletów bankowych Narodowego Banku Polskiego.

Dz.U.1945.42.232 | dekret z dnia 18 września 1945 r. | Akt utracił moc

Pośrednictwo pracy i pośrednictwo przy zawieraniu umów o naukę zawodu.

Dz.U.1945.41.231 | rozporządzenie z dnia 24 września 1945 r. | Akt utracił moc

Zmiana w podziale miejscowości na klasy pod względem cen kart rejestracyjnych od przedsiębiorstw i zajęć.

Dz.U.1945.41.229 | rozporządzenie z dnia 21 września 1945 r. | Akt jednorazowy

Sprostowanie błędów w dekrecie o podatku od wynagrodzeń.

Dz.U.1945.40.227 | obwieszczenie z dnia 3 października 1945 r. | Akt jednorazowy

Postępowanie o uznanie za zmarłego i o stwierdzenie zgonu.

Dz.U.1945.40.226 | dekret z dnia 29 sierpnia 1945 r. | Akt utracił moc

Postępowanie o ubezwłasnowolnienie.

Dz.U.1945.40.225 | dekret z dnia 29 sierpnia 1945 r. | Akt utracił moc

Przepisy wprowadzające prawo osobowe.

Dz.U.1945.40.224 | dekret z dnia 29 sierpnia 1945 r. | Akt utracił moc

Prawo osobowe.

Dz.U.1945.40.223 | dekret z dnia 29 sierpnia 1945 r. | Akt utracił moc

Dalsze przedłużenie moratorium lokalowego dla spółdzielni.

Dz.U.1945.40.222 | dekret z dnia 24 sierpnia 1945 r. | Akt utracił moc

Przedłużenie niektórych terminów przewidzianych dekretem o amnestii.

Dz.U.1945.39.221 | dekret z dnia 22 września 1945 r. | Akt jednorazowy

Wojskowe przepisy dyscyplinarne.

Dz.U.1945.37.219 | dekret z dnia 26 czerwca 1945 r. | Akt utracił moc

Statut koleżeńskich sądów szeregowych Wojska Polskiego.

Dz.U.1945.37.218 | dekret z dnia 26 czerwca 1945 r. | Akt utracił moc

Statut Oficerskich Sądów Honorowych Wojska Polskiego.

Dz.U.1945.37.217 | dekret z dnia 26 czerwca 1945 r. | Akt utracił moc

Ustalenie opłat monopolowych od spirytusu na niektóre cele niekonsumcyjne.

Dz.U.1945.35.212 | rozporządzenie z dnia 10 września 1945 r. | Akt utracił moc

Ustalenie cen sprzedażnych spirytusu na cele niekonsumcyjne.

Dz.U.1945.35.211 | rozporządzenie z dnia 10 września 1945 r. | Akt utracił moc

Uzupełnienie tabeli stanowisk i grup uposażenia dla władz, urzędów, zakładów i instytucyj państwowych.

Dz.U.1945.34.209 | rozporządzenie z dnia 24 sierpnia 1945 r. | Akt jednorazowy

Utworzenie Uniwersytetu Mikołaja Kopernika w Toruniu.

Dz.U.1945.34.208 | dekret z dnia 24 sierpnia 1945 r. | Akt obowiązujący

Zm.: ustawa z dnia 29 października 1920 r. o spółdzielniach.

Dz.U.1945.34.205 | dekret z dnia 24 sierpnia 1945 r. | Akt jednorazowy

Zm.: ustawa z dnia 6 maja 1945 r. o wyłączeniu ze społeczeństwa polskiego wrogich elementów.

Dz.U.1945.34.203 | dekret z dnia 24 sierpnia 1945 r. | Akt jednorazowy

Pomoc i zasiłki dla rodzin żołnierzy Wojska Polskiego oraz zdemobilizowanych żołnierzy.

Dz.U.1945.34.202 | dekret z dnia 18 lipca 1945 r. | Akt utracił moc

Sporządzenie przez urzędy i agencje pocztowe protestu weksli.

Dz.U.1945.33.199 | rozporządzenie z dnia 30 sierpnia 1945 r. | Akt utracił moc

Taksa dla tłumaczów przysięgłych.

Dz.U.1945.33.198 | rozporządzenie z dnia 30 sierpnia 1945 r. | Akt utracił moc

Należności świadków, biegłych (tłumaczów) i stron w sprawach cywilnych.

Dz.U.1945.33.197 | rozporządzenie z dnia 30 sierpnia 1945 r. | Akt utracił moc

Ustanowienie Narodowego Święta Odrodzenia Polski.

Dz.U.1945.32.194 | ustawa z dnia 22 lipca 1945 r. | Akt utracił moc

Ceny soli.

Dz.U.1945.31.191 | rozporządzenie z dnia 20 sierpnia 1945 r. | Akt utracił moc

Wartość znaczków pocztowych do opłaty urzędowych przesyłek listowych.

Dz.U.1945.31.190 | rozporządzenie z dnia 16 sierpnia 1945 r. | Akt utracił moc

Ceny drożdży.

Dz.U.1945.31.188 | rozporządzenie z dnia 10 sierpnia 1945 r. | Akt utracił moc

Częściowa demobilizacja żołnierzy armii czynnej.

Dz.U.1945.31.187 | dekret z dnia 10 sierpnia 1945 r. | Akt utracił moc

Tymczasowe uregulowanie uposażeń funkcjonariuszów służby bezpieczeństwa.

Dz.U.1945.31.186 | dekret z dnia 4 sierpnia 1945 r. | Akt utracił moc

Sprzedaż wyrobów tytoniowych.

Dz.U.1945.31.184 | dekret z dnia 2 sierpnia 1945 r. | Akt utracił moc

Zawieszenie mocy obowiązującej przepisów ustawy o monopolu zapałczanym, dotyczących zapalniczek.

Dz.U.1945.31.183 | dekret z dnia 2 sierpnia 1945 r. | Akt jednorazowy

Urzędy zatrudnienia.

Dz.U.1945.30.182 | dekret z dnia 2 sierpnia 1945 r. | Akt utracił moc

Zm.: ustawa o zaopatrzeniu inwalidzkim.

Dz.U.1945.30.181 | ustawa z dnia 23 lipca 1945 r. | Akt jednorazowy

Zm.: ustawa z dnia 6 maja 1945 r. o majątkach opuszczonych i porzuconych.

Dz.U.1945.30.179 | ustawa z dnia 23 lipca 1945 r. | Akt jednorazowy

Prawo odwoływania posłów do Krajowej Rady Narodowej.

Dz.U.1945.30.178 | ustawa z dnia 23 lipca 1945 r. | Akt utracił moc

Ustanowienie okręgowych sądów ubezpieczeń społecznych.

Dz.U.1945.29.176 | rozporządzenie z dnia 20 sierpnia 1945 r. | Akt utracił moc

Egzaminy wymagane do uzyskania prawa kierowania robotami budowlanymi i wykonywania projektów (planów) tych robót.

Dz.U.1945.29.175 | rozporządzenie z dnia 18 sierpnia 1945 r. | Akt utracił moc

Skład i sposób powoływania członków Państwowej Rady Mierniczej.

Dz.U.1945.29.173 | rozporządzenie z dnia 18 sierpnia 1945 r. | Akt utracił moc

Amnestia.

Dz.U.1945.28.172 | dekret z dnia 2 sierpnia 1945 r. | Akt utracił moc

Przesunięcie terminu do składania zeznań do wymiaru nadzwyczajnego podatku od wzbogacenia wojennego.

Dz.U.1945.27.171 | rozporządzenie z dnia 4 sierpnia 1945 r. | Akt jednorazowy

Kodeks postępowania niespornego.

Dz.U.1945.27.169 | dekret z dnia 18 lipca 1945 r. | Akt utracił moc

Utworzenie województwa rzeszowskiego.

Dz.U.1945.27.168 | dekret z dnia 7 lipca 1945 r. | Akt utracił moc

Zmiana granic województw: śląskiego, krakowskiego, kieleckiego, białostockiego i warszawskiego.

Dz.U.1945.27.167 | dekret z dnia 7 lipca 1945 r. | Akt utracił moc

Uchylenie niektórych przepisów prawa karnego skarbowego.

Dz.U.1945.27.166 | dekret z dnia 7 lipca 1945 r. | Akt jednorazowy

Zniesienie podatku od olejów mineralnych.

Dz.U.1945.27.165 | dekret z dnia 7 lipca 1945 r. | Akt jednorazowy

Odtworzenie dyplomów i świadectw z ukończenia nauki.

Dz.U.1945.27.164 | dekret z dnia 7 lipca 1945 r. | Akt obowiązujący

Zawieszenie biegu przedawnienia i przedłużenie terminów prawa wekslowego i czekowego.

Dz.U.1945.27.163 | dekret z dnia 7 lipca 1945 r. | Akt utracił moc

Przeniesienie własności resztówek majątków rozparcelowanych na spółdzielnie Samopomocy Chłopskiej.

Dz.U.1945.27.162 | dekret z dnia 12 czerwca 1945 r. | Akt obowiązujący

Przyłączenie gminy wiejskiej Tarnoszyn do powiatu tomaszowskiego w województwie lubelskim.

Dz.U.1945.26.160 | rozporządzenie z dnia 7 lipca 1945 r. | Akt utracił moc

Zniesienie powiatu janowskiego i utworzenie powiatu kraśnickiego w województwie lubelskim.

Dz.U.1945.26.159 | rozporządzenie z dnia 7 lipca 1945 r. | Akt utracił moc

Zniesienie cenzury korespondencji.

Dz.U.1945.26.158 | dekret z dnia 26 czerwca 1945 r. | Akt utracił moc

Utworzenie Związku Komunalnych Kas Oszczędności Rzeczypospolitej Polskiej.

Dz.U.1945.25.156 | rozporządzenie z dnia 16 lipca 1945 r. | Akt utracił moc

Obowiązek świadczeń rzeczowych siana łąkowego na rok gospodarczy 1945-46.

Dz.U.1945.25.155 | rozporządzenie z dnia 8 lipca 1945 r. | Akt utracił moc

Państwowy Instytut Weterynaryjny w Puławach.

Dz.U.1945.25.154 | dekret z dnia 6 czerwca 1945 r. | Akt obowiązujący

Izby lekarsko-weterynaryjne.

Dz.U.1945.25.153 | dekret z dnia 6 czerwca 1945 r. | Akt utracił moc

Dodatek naukowy do uposażenia.

Dz.U.1945.25.152 | dekret z dnia 6 czerwca 1945 r. | Akt utracił moc

Uzupełnienie przepisów kodeksu postępowania cywilnego.

Dz.U.1945.25.149 | dekret z dnia 6 czerwca 1945 r. | Akt jednorazowy

Zm.: przepisy kodeksu postępowania karnego.

Dz.U.1945.25.148 | dekret z dnia 6 czerwca 1945 r. | Akt jednorazowy

Tymczasowe przepisy uzupełniające prawo o ustroju adwokatury.

Dz.U.1945.25.146 | dekret z dnia 24 maja 1945 r. | Akt utracił moc

Utworzenie Państwowego Urzędu Repatriacyjnego.

Dz.U.1945.24.145 t.j. | dekret z dnia 7 października 1944 r. | tekst jednolity | Akt utracił moc