Dziennik Ustaw

Ustalenie ogólnej kwoty połowowej dobijaka oraz tobiasza na rok 2019.

Dz.U.2019.516 | rozporządzenie z dnia 14 marca 2019 r. | Akt utracił moc

Utworzenie Ministerstwa Nauki i Szkolnictwa Wyższego.

Dz.U.2019.515 t.j. | rozporządzenie z dnia 5 maja 2006 r. | tekst jednolity | Akt utracił moc

Zmiana rozporządzenia w sprawie przenoszenia do służby w Policji.

Dz.U.2019.507 | rozporządzenie z dnia 8 marca 2019 r. | Akt jednorazowy

Zasady kształtowania i kalkulacji taryf oraz rozliczeń w obrocie energią elektryczna.

Dz.U.2019.503 | rozporządzenie z dnia 6 marca 2019 r. | Akt obowiązujący

Szczegółowa organizacja publicznych szkół i publicznych przedszkoli.

Dz.U.2019.502 | rozporządzenie z dnia 28 lutego 2019 r. | Akt obowiązujący

Zmiana ustawy - Prawo własności przemysłowej.

Dz.U.2019.501 | ustawa z dnia 20 lutego 2019 r. | Akt utracił moc

Umundurowanie funkcjonariuszy Straży Granicznej.

Dz.U.2019.500 t.j. | rozporządzenie z dnia 25 marca 2016 r. | Akt obowiązujący

Zmiana rozporządzenia w sprawie wojskowych pracowni psychologicznych.

Dz.U.2019.497 | rozporządzenie z dnia 25 lutego 2019 r. | Akt jednorazowy

Dane przetwarzane w Zintegrowanym Systemie Informacji o Szkolnictwie Wyższym i Nauce POL-on.

Dz.U.2019.496 | rozporządzenie z dnia 6 marca 2019 r. | Akt obowiązujący

Zmiana rozporządzenia w sprawie nadania statutu Głównemu Inspektoratowi Sanitarnemu.

Dz.U.2019.494 | rozporządzenie z dnia 8 marca 2019 r. | Akt jednorazowy

Zmiana ustawy o zasadach zarządzania mieniem państwowym oraz niektórych innych ustaw.

Dz.U.2019.492 | ustawa z dnia 21 lutego 2019 r. | Akt obowiązujący

Społeczno-zawodowe organizacje rolników.

Dz.U.2019.491 t.j. | ustawa z dnia 8 października 1982 r. | Akt obowiązujący

Zmiana rozporządzenia w sprawie nadania statutu Tatrzańskiemu Parkowi Narodowemu z siedzibą w Zakopanem.

Dz.U.2019.488 | rozporządzenie z dnia 4 marca 2019 r. | Akt jednorazowy

Formularz wniosku o przyznanie płatności w ramach systemów wsparcia bezpośredniego.

Dz.U.2019.487 | rozporządzenie z dnia 12 marca 2019 r. | Akt obowiązujący

Należności przysługujące policjantowi oddelegowanemu do instytucji zagranicznej.

Dz.U.2019.481 | rozporządzenie z dnia 18 stycznia 2019 r. | Akt obowiązujący

Rodzaje dokumentów oraz wzór oświadczenia potwierdzające uprawnienia do zwolnień od opłat abonamentowych.

Dz.U.2019.480 t.j. | rozporządzenie z dnia 16 lutego 2010 r. | Akt obowiązujący

Nadanie osobowości prawnej Katolickiemu Stowarzyszeniu Młodzieży w Warszawie.

Dz.U.2019.479 t.j. | rozporządzenie z dnia 23 czerwca 1993 r. | tekst jednolity | Akt indywidualny

Ubezpieczenia upraw rolnych i zwierząt gospodarskich.

Dz.U.2019.477 t.j. | ustawa z dnia 7 lipca 2005 r. | tekst jednolity | Akt obowiązujący

Reklamacja usługi pocztowej.

Dz.U.2019.474 t.j. | rozporządzenie z dnia 26 listopada 2013 r. | tekst jednolity | Akt obowiązujący

Przekazywanie Policji informacji o osobie przez organy uprawnione.

Dz.U.2019.469 | rozporządzenie z dnia 7 marca 2019 r. | Akt obowiązujący

Szczegółowe zasady i tryb szkolenia zawodowego funkcjonariuszy Służby Wywiadu Wojskowego.

Dz.U.2019.468 t.j. | rozporządzenie z dnia 17 kwietnia 2013 r. | tekst jednolity | Akt obowiązujący

Zmiana rozporządzenia w sprawie szczegółowych kwalifikacji wymaganych od nauczycieli.

Dz.U.2019.465 | rozporządzenie z dnia 1 marca 2019 r. | Akt jednorazowy

Zmiana rozporządzenia w sprawie rozkładu czasu służby policjantów.

Dz.U.2019.463 | rozporządzenie z dnia 25 lutego 2019 r. | Akt jednorazowy

Dotacja podmiotowa dla Fundacji Platforma Przemysłu Przyszłości.

Dz.U.2019.460 | rozporządzenie z dnia 8 marca 2019 r. | Akt obowiązujący

Wzór certyfikatu technika warsztatu.

Dz.U.2019.453 | rozporządzenie z dnia 1 marca 2019 r. | Akt obowiązujący

Zmiana ustawy - Prawo ochrony środowiska.

Dz.U.2019.452 | ustawa z dnia 22 lutego 2019 r. | Akt jednorazowy

Badania techniczne pojazdów służb.

Dz.U.2019.448 | rozporządzenie z dnia 7 marca 2019 r. | Akt obowiązujący

Zmiana rozporządzenia w sprawie mianowania policjantów na stopnie policyjne.

Dz.U.2019.443 | rozporządzenie z dnia 25 lutego 2019 r. | Akt jednorazowy

Zmiana rozporządzenia w sprawie opiniowania służbowego policjantów.

Dz.U.2019.441 | rozporządzenie z dnia 21 lutego 2019 r. | Akt jednorazowy

Zmiana rozporządzenia w sprawie badań okresowych i kontrolnych policjantów.

Dz.U.2019.439 | rozporządzenie z dnia 5 marca 2019 r. | Akt jednorazowy

Ustanowienie Pełnomocnika Rządu do spraw Centralnego Portu Komunikacyjnego dla Rzeczypospolitej Polskiej.

Dz.U.2019.438 t.j. | rozporządzenie z dnia 27 kwietnia 2017 r. | tekst jednolity | Akt obowiązujący

Zmiana rozporządzenia w sprawie recept.

Dz.U.2019.436 | rozporządzenie z dnia 28 lutego 2019 r. | Akt jednorazowy

Udostępnianie materiałów państwowego zasobu geodezyjnego i kartograficznego, wydawanie licencji oraz wzór Dokumentu Obliczenia Opłaty.

Dz.U.2019.434 t.j. | rozporządzenie z dnia 9 lipca 2014 r. | tekst jednolity | Akt utracił moc

Zmiana rozporządzenia w sprawie okresu obliczania udziału różnych upraw w celu dywersyfikacji upraw.

Dz.U.2019.433 | rozporządzenie z dnia 26 lutego 2019 r. | Akt jednorazowy

Stypendia ministra dla studentów.

Dz.U.2019.432 | rozporządzenie z dnia 13 lutego 2019 r. | Akt obowiązujący

Ustanowienie medalu "Za udział w walkach o Berlin" i medalu "Za zasługi dla obronności kraju".

Dz.U.2019.425 t.j. | ustawa z dnia 21 kwietnia 1966 r. | tekst jednolity | Akt obowiązujący

Wzór tablicy informującej o zakazie poruszania się po wale przeciwpowodziowym.

Dz.U.2019.424 | rozporządzenie z dnia 18 lutego 2019 r. | Akt obowiązujący

Zmiana rozporządzenia w sprawie legitymacji służbowych policjantów.

Dz.U.2019.421 | rozporządzenie z dnia 25 lutego 2019 r. | Akt jednorazowy

Ośrodek uprawniony do dostępu do informacji o produkcie kosmetycznym.

Dz.U.2019.417 | rozporządzenie z dnia 28 lutego 2019 r. | Akt obowiązujący

Wysokość opłaty za utworzenie i prowadzenie portalu PPK oraz wysokość stawki opłaty za udział w tym portalu.

Dz.U.2019.416 | rozporządzenie z dnia 22 lutego 2019 r. | Akt obowiązujący

Zmiana rozporządzenia w sprawie deklaracji importowej dla podatku od towarów i usług.

Dz.U.2019.415 | rozporządzenie z dnia 27 lutego 2019 r. | Akt jednorazowy

Wykonywanie zadań przez Państwową Inspekcję Sanitarną Ministerstwa Spraw Wewnętrznych i Administracji.

Dz.U.2019.411 | rozporządzenie z dnia 26 lutego 2019 r. | Akt utracił moc