Law Journal

Tymczasowe przepisy uzupełniające prawo o ustroju adwokatury.

Dz.U.1945.25.146 | dekret z dnia 24 maja 1945 r. | Akt utracił moc

Utworzenie Państwowego Urzędu Repatriacyjnego.

Dz.U.1945.24.145 t.j. | dekret z dnia 7 października 1944 r. | tekst jednolity | Akt utracił moc

Zm.: rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych z dnia 10 grudnia 1932 r. o rejestracji stowarzyszeń.

Dz.U.1945.24.142 | rozporządzenie z dnia 17 lipca 1945 r. | Akt jednorazowy

Zaliczenie okresu wojennego do wymiaru uposażenia nauczycieli.

Dz.U.1945.24.140 | rozporządzenie z dnia 26 czerwca 1945 r. | Akt utracił moc

Postępowanie habilitacyjne w państwowych szkołach akademickich.

Dz.U.1945.24.139 | rozporządzenie z dnia 25 czerwca 1945 r. | Akt utracił moc

Utworzenie przedsiębiorstwa państwowego Polskie Linie Lotnicze "LOT".

Dz.U.1945.24.138 | dekret z dnia 18 lipca 1945 r. | Akt utracił moc

Wykonanie dekretu o nadzwyczajnym podatku od wzbogacenia wojennego.

Dz.U.1945.23.135 | rozporządzenie z dnia 27 czerwca 1945 r. | Akt utracił moc

Normy szacunku i ceny wykupu krajowego surowca tytoniowego.

Dz.U.1945.23.133 | rozporządzenie z dnia 21 czerwca 1945 r. | Akt utracił moc

Ustalenie cen detalicznych i hurtowych na artykuły żywnościowe reglamentowane.

Dz.U.1945.23.132 | rozporządzenie z dnia 21 czerwca 1945 r. | Akt utracił moc

Zaopatrzenie inwalidzkie.

Dz.U.1945.22.131 t.j. | ustawa z dnia 17 marca 1932 r. | Akt utracił moc

Odbudowa m.st. Warszawy.

Dz.U.1945.21.124 | dekret z dnia 24 maja 1945 r. | Akt utracił moc

Utworzenie Ministerstwa Odbudowy.

Dz.U.1945.21.123 | dekret z dnia 24 maja 1945 r. | Akt utracił moc

Utworzenie wstępnego roku studiów w szkołach wyższych.

Dz.U.1945.21.122 | dekret z dnia 24 maja 1945 r. | Akt utracił moc

Przekształcenie Politechniki Gdańskiej w polską państwową szkołę akademicką.

Dz.U.1945.21.121 | dekret z dnia 24 maja 1945 r. | Akt obowiązujący

Utworzenie Politechniki Łódzkiej.

Dz.U.1945.21.120 | dekret z dnia 24 maja 1945 r. | Akt obowiązujący

Utworzenie Uniwersytetu Łódzkiego.

Dz.U.1945.21.119 | dekret z dnia 24 maja 1945 r. | Akt obowiązujący

Utworzenie Politechniki Śląskiej.

Dz.U.1945.21.118 | dekret z dnia 24 maja 1945 r. | Akt obowiązujący

Zm.: art. 16 ustawy z dnia 18 grudnia 1919 r. o czasie pracy w przemyśle i handlu.

Dz.U.1945.21.117 | dekret z dnia 16 maja 1945 r. | Akt jednorazowy

Ustanowienie Narodowego Święta Zwycięstwa i Wolności.

Dz.U.1945.21.116 | dekret z dnia 8 maja 1945 r. | Akt utracił moc

Wykonanie dekretu z dnia 13 kwietnia 1945 r. o podatku wojskowym.

Dz.U.1945.20.114 | rozporządzenie z dnia 15 maja 1945 r. | Akt utracił moc

Wykonanie dekretu o reformie samorządowego systemu podatkowego.

Dz.U.1945.20.113 | rozporządzenie z dnia 15 maja 1945 r. | Akt utracił moc

Organizacja i zakres działania organów podległych Głównemu Urzędowi Pomiarów Kraju.

Dz.U.1945.20.112 | rozporządzenie z dnia 18 maja 1945 r. | Akt utracił moc

Zmiana okręgów Sądów Okręgowego i Grodzkiego w Przemyślu.

Dz.U.1945.19.110 | rozporządzenie z dnia 22 maja 1945 r. | Akt utracił moc

Rozszerzenie prawa do zaopatrzeń inwalidzkich.

Dz.U.1945.18.108 | rozporządzenie z dnia 7 maja 1945 r. | Akt utracił moc

Zmiany okręgów i siedzib ubezpieczalni społecznych.

Dz.U.1945.18.107 | rozporządzenie z dnia 7 maja 1945 r. | Akt utracił moc

Wzorowy regulamin funkcjonowania rady zakładowej.

Dz.U.1945.18.106 | rozporządzenie z dnia 7 maja 1945 r. | Akt utracił moc

Regulamin wyborów do rady zakładowej i wyborów delegata.

Dz.U.1945.18.105 | rozporządzenie z dnia 7 maja 1945 r. | Akt utracił moc

Termin rozpoczęcia czynności przez Sąd Apelacyjny w Toruniu.

Dz.U.1945.18.104 | rozporządzenie z dnia 7 maja 1945 r. | Akt utracił moc

Organizacja Głównego Urzędu Pomiarów Kraju.

Dz.U.1945.18.102 | rozporządzenie z dnia 12 maja 1945 r. | Akt utracił moc

Utworzenie przedsiębiorstwa państwowego Polskie Biuro Podróży "Orbis".

Dz.U.1945.18.100 | dekret z dnia 7 maja 1945 r. | Akt utracił moc

Przedłużenie moratorium lokalowego dla spółdzielni.

Dz.U.1945.18.99 | dekret z dnia 7 maja 1945 r. | Akt utracił moc

Upaństwowienie Muzeum Narodowego w Warszawie.

Dz.U.1945.18.98 | dekret z dnia 7 maja 1945 r. | Akt obowiązujący

Majątki opuszczone i porzucone.

Dz.U.1945.17.97 | ustawa z dnia 6 maja 1945 r. | Akt utracił moc

Wyłączenie ze społeczeństwa polskiego wrogich elementów.

Dz.U.1945.17.96 | ustawa z dnia 6 maja 1945 r. | Akt utracił moc

Uregulowanie uposażeń członków Prezydium Krajowej Rady Narodowej.

Dz.U.1945.17.94 | ustawa z dnia 6 maja 1945 r. | Akt utracił moc

Zniesienie statutu organicznego województwa śląskiego.

Dz.U.1945.17.92 | ustawa konstytucyjna z dnia 6 maja 1945 r. | Akt jednorazowy

Rozszerzenie granic uprawnień urzędów skarbowych do rozstrzygania odwołań.

Dz.U.1945.16.90 | rozporządzenie z dnia 20 kwietnia 1945 r. | Akt utracił moc

Przepisy o kosztach sądowych.

Dz.U.1945.15.89 t.j. | rozporządzenie z mocą ustawy z dnia 24 października 1934 r. | Akt utracił moc

Przeprowadzenie przymusowych szczepień ochronnych przeciw durowi brzusznemu.

Dz.U.1945.15.88 | rozporządzenie z dnia 17 kwietnia 1945 r. | Akt utracił moc

Obowiązek sąsiedzkiej pomocy wzajemnej w gospodarstwach rolnych na rok 1945.

Dz.U.1945.15.87 | rozporządzenie z dnia 11 kwietnia 1945 r. | Akt utracił moc

Świadczenia sprzężaju na rzecz rolników przy wykonywaniu prac wiosennych.

Dz.U.1945.14.85 | rozporządzenie z dnia 14 kwietnia 1945 r. | Akt utracił moc

Zniżony podatek spożywczy od drożdży.

Dz.U.1945.14.84 | rozporządzenie z dnia 14 kwietnia 1945 r. | Akt utracił moc

Ustalenie taryfy na wyroby tytoniowe Polskiego Monopolu Tytoniowego.

Dz.U.1945.14.83 | rozporządzenie z dnia 14 kwietnia 1945 r. | Akt jednorazowy

Ustalenie opłaty monopolowej od spirytusu na niektóre cele niekonsumcyjne.

Dz.U.1945.14.82 | rozporządzenie z dnia 14 kwietnia 1945 r. | Akt utracił moc

Ustalenie cen sprzedażnych spirytusu na cele niekonsumcyjne.

Dz.U.1945.14.81 | rozporządzenie z dnia 14 kwietnia 1945 r. | Akt utracił moc

Obowiązek świadczeń rzeczowych na rok gospodarczy 1945/46.

Dz.U.1945.14.78 | rozporządzenie z dnia 30 marca 1945 r. | Akt utracił moc

Obowiązek uprawy niektórych roślin przemysłowych.

Dz.U.1945.13.76 | rozporządzenie z dnia 11 kwietnia 1945 r. | Akt utracił moc

Zm.: "Regulamin przewozu osób, bagażu i przesyłek ekspresowych na kolejach żelaznych".

Dz.U.1945.13.75 | rozporządzenie z dnia 20 lutego 1945 r. | Akt jednorazowy

Podatek wojskowy.

Dz.U.1945.13.74 | dekret z dnia 13 kwietnia 1945 r. | Akt utracił moc

Reforma samorządowego systemu podatkowego.

Dz.U.1945.13.73 | dekret z dnia 13 kwietnia 1945 r. | Akt utracił moc

Nadzwyczajny podatek od wzbogacenia wojennego.

Dz.U.1945.13.72 | dekret z dnia 13 kwietnia 1945 r. | Akt utracił moc

Ceny soli.

Dz.U.1945.12.71 | rozporządzenie z dnia 14 kwietnia 1945 r. | Akt utracił moc

Zm.: ustawa o opłatach rejestracyjnych dla przedsiębiorstw i zajęć.

Dz.U.1945.12.66 | dekret z dnia 11 kwietnia 1945 r. | Akt jednorazowy

Ustrój władz administracji skarbowej oraz skarbowych organów wykonawczych.

Dz.U.1945.12.64 | dekret z dnia 11 kwietnia 1945 r. | Akt utracił moc

Powołanie do wojskowej służby komunikacji na kolejach.

Dz.U.1945.11.62 | rozporządzenie z dnia 22 marca 1945 r. | Akt utracił moc

Utworzenie Państwowego Przedsiębiorstwa Traktorów i Maszyn Rolniczych.

Dz.U.1945.11.60 | dekret z dnia 30 marca 1945 r. | Akt utracił moc

Przymusowe zagospodarowanie użytków rolnych.

Dz.U.1945.11.59 | dekret z dnia 30 marca 1945 r. | Akt utracił moc

Pomiary kraju i organizacja miernictwa.

Dz.U.1945.11.58 | dekret z dnia 30 marca 1945 r. | Akt utracił moc