Law Journal

Wybór Prezydenta Rzeczypospolitej.

Dz.U.1947.9.43 | ustawa z dnia 4 lutego 1947 r. | Akt utracił moc

Tworzenie przedsiębiorstw państwowych.

Dz.U.1947.8.42 | dekret z dnia 3 stycznia 1947 r. | Akt utracił moc

Postępowanie dotyczące złożenia przedmiotu świadczenia do depozytu sądowego lub na zachowanie.

Dz.U.1947.8.41 | dekret z dnia 20 grudnia 1946 r. | Akt utracił moc

Prowizorium budżetowe na okres od 1 stycznia do 31 marca 1947 r.

Dz.U.1947.8.40 | dekret z dnia 17 grudnia 1946 r. | Akt utracił moc

Obowiązek współpracy w zakresie nauczania w szkolnictwie zawodowym.

Dz.U.1947.8.39 | dekret z dnia 10 grudnia 1946 r. | Akt utracił moc

Utworzenie wydziałów architektury, inżynierii i komunikacji w Akademii Górniczej w Krakowie.

Dz.U.1947.8.38 | dekret z dnia 19 listopada 1946 r. | Akt jednorazowy

Dodatek ćwiczebny dla żołnierzy, pełniących czynną służbę wojskową.

Dz.U.1947.7.36 | rozporządzenie z dnia 21 grudnia 1946 r. | Akt utracił moc

Zwołanie Sejmu Ustawodawczego.

Dz.U.1947.7.35 | rozporządzenie z dnia 29 stycznia 1947 r. | Akt utracił moc

Opłata za doręczenie w sprawach cywilnych.

Dz.U.1947.6.34 | rozporządzenie z dnia 15 stycznia 1947 r. | Akt utracił moc

Dodatki przejściowe do zaopatrzeń emerytalnych.

Dz.U.1947.6.31 | rozporządzenie z dnia 9 stycznia 1947 r. | Akt utracił moc

Opłaty za badania i analizy wykonywane w Państwowym Zakładzie Higieny.

Dz.U.1947.6.30 | rozporządzenie z dnia 7 stycznia 1947 r. | Akt utracił moc

Uiszczanie opłat sądowych w sprawach cywilnych.

Dz.U.1947.5.29 | rozporządzenie z dnia 15 stycznia 1947 r. | Akt utracił moc

Ceny sprzedaży wyrobów tytoniowych.

Dz.U.1947.5.28 | rozporządzenie z dnia 20 grudnia 1946 r. | Akt utracił moc

Zawieszenie biegu przedawnienia i przedłużenie terminów prawa wekslowego i czekowego.

Dz.U.1947.5.24 | dekret z dnia 9 stycznia 1947 r. | Akt utracił moc

Uregulowanie ubezpieczeń rzeczowych i osobowych.

Dz.U.1947.5.23 | dekret z dnia 3 stycznia 1947 r. | Akt utracił moc

Umarzanie utraconych dokumentów.

Dz.U.1947.5.20 | dekret z dnia 10 grudnia 1946 r. | Akt obowiązujący

Wypuszczenie III emisji biletów skarbowych.

Dz.U.1947.4.18 | rozporządzenie z dnia 3 stycznia 1947 r. | Akt utracił moc

Zm.: dekret z dnia 10 listopada 1945 r. o wypuszczeniu biletów skarbowych.

Dz.U.1947.4.17 | dekret z dnia 3 stycznia 1947 r. | Akt jednorazowy

Utworzenie okręgowych izb aptekarskich.

Dz.U.1947.3.16 | rozporządzenie z dnia 21 grudnia 1946 r. | Akt utracił moc

Utworzenie okręgowych izb lekarsko-dentystycznych.

Dz.U.1947.3.15 | rozporządzenie z dnia 21 grudnia 1946 r. | Akt utracił moc

Utworzenie okręgowych izb lekarskich.

Dz.U.1947.3.14 | rozporządzenie z dnia 21 grudnia 1946 r. | Akt utracił moc

Wykonanie dekretu o podatku dochodowym.

Dz.U.1947.3.13 | rozporządzenie z dnia 6 grudnia 1946 r. | Akt utracił moc

Sądy i postępowanie dyscyplinarne izb lekarsko-dentystycznych.

Dz.U.1947.3.12 | rozporządzenie z dnia 3 grudnia 1946 r. | Akt utracił moc

Dodatek dla żołnierzy Marynarki Wojennej podczas zaokrętowania i za nurkowanie.

Dz.U.1947.2.11 | rozporządzenie z dnia 3 grudnia 1946 r. | Akt utracił moc

Dodatek graniczny dla żołnierzy Wojsk Ochrony Pogranicza.

Dz.U.1947.2.10 | rozporządzenie z dnia 3 grudnia 1946 r. | Akt utracił moc

Dodatkowe wynagrodzenie wykładowców szkół i kursów wojskowych za prace w godzinach nadliczbowych.

Dz.U.1947.2.9 | rozporządzenie z dnia 3 grudnia 1946 r. | Akt utracił moc

Zm.: ustawa z dnia 28 marca 1933 r. o ubezpieczeniu społecznym.

Dz.U.1947.2.4 | dekret z dnia 13 grudnia 1946 r. | Akt jednorazowy

Wykonanie dekretu o ochronie hodowli zwierząt gospodarskich.

Dz.U.1946.73.399 | rozporządzenie z dnia 9 grudnia 1946 r. | Akt utracił moc

Podwyższenie dodatku przejściowego do zaopatrzeń byłych skazańców politycznych.

Dz.U.1946.73.397 | dekret z dnia 10 grudnia 1946 r. | Akt jednorazowy

Wyrób, sprzedaż oraz opodatkowanie napojów winnych.

Dz.U.1946.73.396 | dekret z dnia 13 czerwca 1946 r. | Akt utracił moc

Zm.: dekret z dnia 8 marca 1946 r. o majątkach opuszczonych i poniemieckich.

Dz.U.1946.72.395 | dekret z dnia 20 grudnia 1946 r. | Akt jednorazowy

Sposób dopełnienia rejestracji w wykonaniu dekretu z dnia 8 stycznia 1946 r. o rejestracji i o obowiązku pracy.

Dz.U.1946.70.388 | rozporządzenie z dnia 28 listopada 1946 r. | Akt utracił moc

Zakaz używania tłuszczów jadalnych na cele techniczne.

Dz.U.1946.70.386 | rozporządzenie z dnia 4 listopada 1946 r. | Akt utracił moc

Wprowadzenie gatunkowej ochrony roślin.

Dz.U.1946.70.384 | rozporządzenie z dnia 29 sierpnia 1946 r. | Akt utracił moc

Przepisy o kosztach sądowych w sprawach cywilnych.

Dz.U.1946.70.382 | dekret z dnia 6 grudnia 1946 r. | Akt utracił moc

Zm.: dekret z dnia 18 sierpnia 1945 r. o podatku od wynagrodzeń.

Dz.U.1946.70.381 | dekret z dnia 19 listopada 1946 r. | Akt jednorazowy

Dostosowanie uposażeń w związkach samorządu terytorialnego do uposażenia pracowników państwowych.

Dz.U.1946.70.380 | dekret z dnia 19 listopada 1946 r. | Akt utracił moc

Przekształcenie Akademii Nauk Politycznych w Warszawie na państwową szkołę akademicką.

Dz.U.1946.70.378 | dekret z dnia 15 listopada 1946 r. | Akt utracił moc

Unormowanie obrotu zbożem i produktami przemiału.

Dz.U.1946.68.375 | rozporządzenie z dnia 11 listopada 1946 r. | Akt utracił moc

Zm.: rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych z dnia 10 grudnia 1932 r. o rejestracji stowarzyszeń.

Dz.U.1946.68.374 | rozporządzenie z dnia 7 listopada 1946 r. | Akt jednorazowy

Kredyty dodatkowe w budżecie na okres od 1.IV.-31.XII.1946 r.

Dz.U.1946.68.372 | dekret z dnia 26 listopada 1946 r. | Akt utracił moc

Uposażenie wojskowych.

Dz.U.1946.67.371 t.j. | dekret z dnia 14 lutego 1946 r. | Akt utracił moc

Zniesienie Sądów Grodzkich w: Legionowie, Chęcinach, Daleszycach i Szydłowie.

Dz.U.1946.67.370 | rozporządzenie z dnia 11 listopada 1946 r. | Akt utracił moc

Przepisy ogólne prawa cywilnego.

Dz.U.1946.67.369 | dekret z dnia 12 listopada 1946 r. | Akt utracił moc

Urządzenie i prowadzenie zbioru dokumentów oraz postępowanie w przedmiocie składania dokumentów.

Dz.U.1946.66.368 | rozporządzenie z dnia 29 listopada 1946 r. | Akt utracił moc

Prowadzenie dotychczasowych ksiąg hipotecznych (gruntowych, wieczystych) po dniu 31 grudnia 1946 r.

Dz.U.1946.66.367 | rozporządzenie z dnia 29 listopada 1946 r. | Akt utracił moc

Urządzenie i prowadzenie ksiąg wieczystych.

Dz.U.1946.66.366 | rozporządzenie z dnia 26 listopada 1946 r. | Akt utracił moc

Przesunięcie terminu pierwszego losowania premiowego Premiowej Pożyczki Odbudowy Kraju 1946 r.

Dz.U.1946.64.364 | rozporządzenie z dnia 23 listopada 1946 r. | Akt jednorazowy

Zm.: taryfa opłat za czynności urzędów stanu cywilnego i władz nadzorczych.

Dz.U.1946.64.362 | rozporządzenie z dnia 9 listopada 1946 r. | Akt jednorazowy

Organizacja i zakres uprawnień urzędów likwidacyjnych.

Dz.U.1946.64.360 | rozporządzenie z dnia 7 listopada 1946 r. | Akt utracił moc

Wprowadzenie publicznej gospodarki lokalami w miastach: Kielce i Częstochowa.

Dz.U.1946.64.358 | rozporządzenie z dnia 31 października 1946 r. | Akt utracił moc

Przekazanie czynności zniesionych izb rolniczych.

Dz.U.1946.64.357 | rozporządzenie z dnia 17 października 1946 r. | Akt utracił moc

Pobór rekruta na rok 1947 r.

Dz.U.1946.64.356 | dekret z dnia 12 listopada 1946 r. | Akt utracił moc

Organizacja samorządu zawodowego lekarskiego, lekarsko-dentystycznego i aptekarskiego.

Dz.U.1946.64.354 | dekret z dnia 8 listopada 1946 r. | Akt utracił moc

Zniesienie opłaty od żarówek na Fundusz Pracy.

Dz.U.1946.64.353 | dekret z dnia 8 listopada 1946 r. | Akt jednorazowy

Przywrócenie mocy obowiązującej przepisu art. 54 statutu Banku Polskiego.

Dz.U.1946.64.352 | dekret z dnia 8 listopada 1946 r. | Akt jednorazowy