Law Journal

Zmiana granic gmin wiejskich Mazew i Grabów w powiecie łęczyckim, województwie łódzkim.

Dz.U.1948.2.9 | rozporządzenie z dnia 10 grudnia 1947 r. | Akt utracił moc

Zmiana granic miasta Ozorkowa w powiecie łęczyńskim, województwie łódzkim.

Dz.U.1948.2.8 | rozporządzenie z dnia 10 grudnia 1947 r. | Akt utracił moc

Zm.: rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych o meldunkach i księgach ludności.

Dz.U.1948.2.7 | rozporządzenie z dnia 15 listopada 1947 r. | Akt jednorazowy

Ustalenie siedzib i właściwości terytorialnej wyższych urzędów górniczych.

Dz.U.1948.2.4 | rozporządzenie z dnia 20 grudnia 1947 r. | Akt utracił moc

Ustawa skarbowa na okres od 1 stycznia 1948 r. do 31 grudnia 1948 r.

Dz.U.1948.1.1 | ustawa z dnia 30 grudnia 1947 r. | Akt utracił moc

Skomplikowane konstrukcje, stosowane w budynkach.

Dz.U.1947.76.490 | rozporządzenie z dnia 11 grudnia 1947 r. | Akt utracił moc

Ustanowienie urzędów morskich i kapitanatów portów.

Dz.U.1947.76.489 | rozporządzenie z dnia 9 grudnia 1947 r. | Akt utracił moc

Granice okręgów i siedziby izb skarbowych oraz urzędów i organów podporządkowanych izbom skarbowym.

Dz.U.1947.76.488 | rozporządzenie z dnia 3 grudnia 1947 r. | Akt utracił moc

Wysokość składki na Fundusz Zasiłków Rodzinnych.

Dz.U.1947.76.487 | rozporządzenie z dnia 20 grudnia 1947 r. | Akt utracił moc

Utworzenie Wydziału Handlowego w Sądzie Okręgowym w Szczecinie.

Dz.U.1947.75.485 | rozporządzenie z dnia 11 grudnia 1947 r. | Akt utracił moc

Przedpłaty na poczet zaliczek na podatek dochodowy od dochodu ze sprzedaży nieruchomości oraz robót budowlanych.

Dz.U.1947.75.481 | rozporządzenie z dnia 1 grudnia 1947 r. | Akt utracił moc

Utworzenie w Żywcu Wydziału Zamiejscowego Sądu Okręgowego w Wadowicach.

Dz.U.1947.74.477 | rozporządzenie z dnia 11 grudnia 1947 r. | Akt utracił moc

Utworzenie w Inowrocławiu Wydziału Zamiejscowego Sądu Okręgowego w Bydgoszczy.

Dz.U.1947.74.476 | rozporządzenie z dnia 11 grudnia 1947 r. | Akt utracił moc

Zniesienie Sądu Grodzkiego w Rudzie Śląskiej w okręgu Sądu Okręgowego w Katowicach.

Dz.U.1947.74.475 | rozporządzenie z dnia 11 grudnia 1947 r. | Akt utracił moc

Regulamin wewnętrznego urzędowania Trybunału Ubezpieczeń Społecznych.

Dz.U.1947.74.473 | rozporządzenie z dnia 4 grudnia 1947 r. | Akt utracił moc

Polski Komitet Żywnościowy.

Dz.U.1947.74.472 | rozporządzenie z dnia 25 listopada 1947 r. | Akt utracił moc

Zm.: ordynacja pocztowa.

Dz.U.1947.74.470 | rozporządzenie z dnia 18 października 1947 r. | Akt jednorazowy

Utworzenie Białowieskiego Parku Narodowego.

Dz.U.1947.74.469 | rozporządzenie z dnia 21 listopada 1947 r. | Akt obowiązujący

Sprostowanie błędu w ustawie z dnia 3 lipca 1947 r. o popieraniu budownictwa.

Dz.U.1947.73.467 | obwieszczenie z dnia 6 listopada 1947 r. | Akt jednorazowy

Dodatki funkcyjne dla inspektorów pracy.

Dz.U.1947.73.463 | rozporządzenie z dnia 21 listopada 1947 r. | Akt jednorazowy

Wymiana not zatwierdzających Umowę o komunikacji lotniczej między Polską a Rumunią z dnia 9 sierpnia 1947 r.

Dz.U.1947.73.462 | oświadczenie rządowe z dnia 3 listopada 1947 r. | Akt jednorazowy

Rumunia-Polska. Umowa o komunikacji lotniczej. Bukareszt.1947.08.09.

Dz.U.1947.73.461 | umowa międzynarodowa z dnia 9 sierpnia 1947 r. | Akt utracił moc

Unormowanie obrotu mięsem, wędlinami i innymi wyrobami wędliniarskimi.

Dz.U.1947.72.455 | rozporządzenie z dnia 14 listopada 1947 r. | Akt utracił moc

Pobór scalonego podatku obrotowego od sprzedaży wytworów przemysłu papierniczego.

Dz.U.1947.72.454 | rozporządzenie z dnia 31 października 1947 r. | Akt utracił moc

Ratyfikacja aktu poprawki konstytucji Międzynarodowej Organizacji Pracy.

Dz.U.1947.72.450 | ustawa z dnia 14 listopada 1947 r. | Akt jednorazowy

Ratyfikacja traktatu pokoju z Włochami, podpisanego w Paryżu dnia 10 lutego 1947 r.

Dz.U.1947.72.445 | ustawa z dnia 14 listopada 1947 r. | Akt jednorazowy

Kredyty dodatkowe na rok 1947.

Dz.U.1947.72.444 | ustawa z dnia 14 listopada 1947 r. | Akt jednorazowy

Zawiadomienia o prowadzeniu przemysłu i wykonywaniu niektórych zajęć zarobkowych.

Dz.U.1947.71.442 | rozporządzenie z dnia 15 listopada 1947 r. | Akt utracił moc

Wynagrodzenie sędziów obywatelskich i ławników.

Dz.U.1947.71.441 | rozporządzenie z dnia 14 listopada 1947 r. | Akt utracił moc

Opłaty od czynności prawnych dokonywanych przed sędziami obywatelskimi.

Dz.U.1947.71.440 | rozporządzenie z dnia 14 listopada 1947 r. | Akt utracił moc

Specjalne opłaty sądowe w postępowaniu przed sądami obywatelskimi.

Dz.U.1947.71.439 | rozporządzenie z dnia 14 listopada 1947 r. | Akt utracił moc

Odznaka służbowa dla sędziego obywatelskiego.

Dz.U.1947.71.438 | rozporządzenie z dnia 14 listopada 1947 r. | Akt utracił moc

Sprostowanie błędu w dekrecie z dnia 3 lutego 1947 r. Prawo akcyzowe.

Dz.U.1947.70.436 | obwieszczenie z dnia 25 października 1947 r. | Akt jednorazowy

Włączenia i wydzielenia z zapasu ziemi na obszarze Ziem Odzyskanych i byłego Wolnego Miasta Gdańska.

Dz.U.1947.70.433 | rozporządzenie z dnia 14 października 1947 r. | Akt obowiązujący

Egzaminy pielęgniarskie.

Dz.U.1947.70.432 | rozporządzenie z dnia 10 października 1947 r. | Akt utracił moc

Obowiązek dokształcania się w zakresie pełnej szkoły powszechnej.

Dz.U.1947.70.431 | rozporządzenie z dnia 3 września 1947 r. | Akt utracił moc

Wyznaczenie sądów grodzkich do prowadzenia i zakładania ksiąg wieczystych i zbiorów dokumentów.

Dz.U.1947.69.429 | rozporządzenie z dnia 4 listopada 1947 r. | Akt utracił moc

Wywóz za granicę złota i innych kosztowności.

Dz.U.1947.68.426 | rozporządzenie z dnia 24 października 1947 r. | Akt utracił moc

Zm.: rozporządzenie Ministra Sprawiedliwości z dnia 2 marca 1946 r. o rejestrze i statystyce osób skazanych.

Dz.U.1947.68.425 | rozporządzenie z dnia 23 października 1947 r. | Akt jednorazowy

Określenie granic Warszawskiego Zespołu Miejskiego.

Dz.U.1947.68.424 | rozporządzenie z dnia 21 października 1947 r. | Akt obowiązujący

Statystyka ruchu naturalnego ludności.

Dz.U.1947.68.422 | rozporządzenie z dnia 28 października 1947 r. | Akt utracił moc

Zm.: przepisy wykonawcze do prawa celnego.

Dz.U.1947.67.421 | rozporządzenie z dnia 22 października 1947 r. | Akt jednorazowy

Zm.: rozporządzenie Ministra Skarbu z dnia 3 stycznia 1947 r. o wypuszczeniu III emisji biletów skarbowych.

Dz.U.1947.67.420 | rozporządzenie z dnia 10 października 1947 r. | Akt jednorazowy

Czas pracy w sobotę pracowników, zatrudnionych w kopalniach węgla na powierzchni.

Dz.U.1947.67.417 | rozporządzenie z dnia 17 października 1947 r. | Akt utracił moc

Mleczarstwo.

Dz.U.1947.67.416 | dekret z dnia 28 października 1947 r. | Akt utracił moc

Organizacja nauki i szkolnictwa wyższego.

Dz.U.1947.66.415 | dekret z dnia 28 października 1947 r. | Akt utracił moc

Ubezpieczenie rodzinne.

Dz.U.1947.66.414 | dekret z dnia 28 października 1947 r. | Akt utracił moc