Law Journal

Rejestracja pracowników służby weterynaryjnej.

Dz.U.1947.61.357 | rozporządzenie z dnia 29 września 1947 r. | Akt utracił moc

Przywóz tytoniu z zagranicy.

Dz.U.1947.61.356 | rozporządzenie z dnia 15 września 1947 r. | Akt utracił moc

Unormowanie obrotu zbożem i głównymi produktami przemiału.

Dz.U.1947.61.348 | rozporządzenie z dnia 28 sierpnia 1947 r. | Akt utracił moc

Ustalanie w obrotach handlowych hurtowych i detalicznych dopuszczalnej wysokości zysku brutto.

Dz.U.1947.61.347 | rozporządzenie z dnia 11 sierpnia 1947 r. | Akt utracił moc

Kataster gruntowy i budynkowy.

Dz.U.1947.61.344 | dekret z dnia 24 września 1947 r. | Akt utracił moc

Wykonywanie praktyki lekarskiej, lekarsko-dentystycznej i zawodu aptekarskiego.

Dz.U.1947.61.342 | dekret z dnia 24 września 1947 r. | Akt utracił moc

Zm.: dekret z dnia 10 listopada 1945 r. o wypuszczeniu biletów skarbowych.

Dz.U.1947.61.341 | dekret z dnia 24 września 1947 r. | Akt jednorazowy

Zm.: ustawa o utworzeniu Rady Szkół Wyższych.

Dz.U.1947.61.340 | dekret z dnia 24 września 1947 r. | Akt jednorazowy

Częściowa zmiana prawa o sądach pracy.

Dz.U.1947.61.339 | dekret z dnia 24 września 1947 r. | Akt jednorazowy

Rejestracja pracowników służby weterynaryjnej.

Dz.U.1947.61.338 | dekret z dnia 24 września 1947 r. | Akt utracił moc

Ustalanie cen w przedsiębiorstwach prowadzonych przez Państwo lub samorząd.

Dz.U.1947.61.337 | dekret z dnia 24 września 1947 r. | Akt utracił moc

Ochrona rybołówstwa na Zalewie Wiślanym.

Dz.U.1947.60.336 | rozporządzenie z dnia 12 sierpnia 1947 r. | Akt utracił moc

Ochrona rybołówstwa na Zalewie Szczecińskim.

Dz.U.1947.60.335 | rozporządzenie z dnia 12 sierpnia 1947 r. | Akt utracił moc

Zmiany w szkolnictwie zawodowym tytułu "instruktor" na tytuł "nauczyciel zawodu".

Dz.U.1947.60.332 | dekret z dnia 12 września 1947 r. | Akt jednorazowy

Zm.: niektóre postanowienia ustawy z dnia 28 maja 1920 r. o polskich statkach handlowych morskich.

Dz.U.1947.60.331 | dekret z dnia 12 września 1947 r. | Akt jednorazowy

Wyjątkowe dopuszczenie do wykonywania czynności zawodowych rzecznika patentowego.

Dz.U.1947.60.330 | dekret z dnia 12 września 1947 r. | Akt utracił moc

Upaństwowienie Instytutu Biologii Doświadczalnej im. M.Nenckiego.

Dz.U.1947.60.329 | dekret z dnia 5 września 1947 r. | Akt utracił moc

Organizacja i zakres działania władz administracji morskiej.

Dz.U.1947.60.328 | dekret z dnia 5 września 1947 r. | Akt utracił moc

Zakres działania urzędu Ministra Leśnictwa.

Dz.U.1947.60.327 | dekret z dnia 5 września 1947 r. | Akt utracił moc

Utworzenie urzędu Pełnomocnika do rozbudowy i zagospodarowania portu Szczecina.

Dz.U.1947.59.326 | rozporządzenie z dnia 10 września 1947 r. | Akt utracił moc

Warunki funkcjonowania i organizacji wzajemnych zakładów (totalizatora).

Dz.U.1947.59.323 | rozporządzenie z dnia 14 sierpnia 1947 r. | Akt utracił moc

Ustalenie ceny zakupu wytworów gospodarstwa rolnego, nabywanych bezpośrednio od rolników.

Dz.U.1947.59.321 | rozporządzenie z dnia 21 czerwca 1947 r. | Akt utracił moc

Pomoc sąsiedzka w rolnictwie.

Dz.U.1947.59.320 | dekret z dnia 12 września 1947 r. | Akt obowiązujący

Przejście na własność Państwa mienia pozostałego po osobach przesiedlonych do Z.S.R.R.

Dz.U.1947.59.318 | dekret z dnia 5 września 1947 r. | Akt utracił moc

Utworzenie Państwowego Instytutu Naukowego Leczniczych Surowców Roślinnych.

Dz.U.1947.59.317 | dekret z dnia 5 września 1947 r. | Akt utracił moc

Wycofanie z obiegu niemieckiego bilonu metalowego.

Dz.U.1947.59.315 | dekret z dnia 5 września 1947 r. | Akt utracił moc

Państwowy plan inwestycyjny na rok 1947.

Dz.U.1947.58.313 | ustawa z dnia 3 lipca 1947 r. | Akt utracił moc

Obowiązek uzyskania zezwolenia na prowadzenie przedsiębiorstw handlowych i zawodowe wykonywanie czynności handlowych.

Dz.U.1947.57.310 | rozporządzenie z dnia 22 sierpnia 1947 r. | Akt utracił moc

Normy szacunku i ceny wykupu krajowego surowca tytoniowego ze zbioru 1947 r.

Dz.U.1947.56.308 | rozporządzenie z dnia 9 sierpnia 1947 r. | Akt utracił moc

Organizacja i zakres działania ochrony skarbowej.

Dz.U.1947.56.307 | rozporządzenie z dnia 5 sierpnia 1947 r. | Akt utracił moc

Ograniczenie obrotu mięsem, jego przetworami oraz tłuszczami zwierzęcymi.

Dz.U.1947.56.306 | rozporządzenie z dnia 30 lipca 1947 r. | Akt utracił moc

Ograniczenie obrotu wyrobami cukierniczymi.

Dz.U.1947.56.305 | rozporządzenie z dnia 30 lipca 1947 r. | Akt utracił moc

Zm.: rozporządzenie Ministra Poczt i Telegrafów z dnia 2 lipca 1937 r. o świadectwach operatorów radiowych.

Dz.U.1947.56.304 | rozporządzenie z dnia 26 lipca 1947 r. | Akt jednorazowy

Egzamin dla techników dentystycznych i dla uprawnionych techników dentystycznych.

Dz.U.1947.55.301 | rozporządzenie z dnia 4 sierpnia 1947 r. | Akt utracił moc

Nadzór nad wymiarem i poborem podatku gruntowego.

Dz.U.1947.55.300 | rozporządzenie z dnia 15 lipca 1947 r. | Akt utracił moc

Unormowanie obrotu zbożem i produktami przemiału.

Dz.U.1947.55.298 | rozporządzenie z dnia 20 czerwca 1947 r. | Akt utracił moc

Wprowadzenie publicznej gospodarki lokalami mieszkalnymi w niektórych gminach wiejskich województwa śląskiego.

Dz.U.1947.55.297 | rozporządzenie z dnia 14 lipca 1947 r. | Akt utracił moc

Obowiązek uiszczenia przez niektóre gospodarstwa rolne podatku gruntowego w ziemiopłodach.

Dz.U.1947.55.296 | rozporządzenie z dnia 9 lipca 1947 r. | Akt utracił moc

Przymusowe szczepienia ochronne przeciw durowi brzusznemu.

Dz.U.1947.54.294 | rozporządzenie z dnia 11 lipca 1947 r. | Akt utracił moc

Pobór scalonego podatku obrotowego od sprzedaży produktów przemysłu węglowego.

Dz.U.1947.54.293 | rozporządzenie z dnia 11 lipca 1947 r. | Akt utracił moc

Wykonanie dekretu z dnia 18 sierpnia 1945 r. o podatku od wynagrodzeń.

Dz.U.1947.54.291 | rozporządzenie z dnia 21 czerwca 1947 r. | Akt utracił moc

Dodatek lokalny do uposażenia wojskowych, pełniących służbę na niektórych obszarach kraju.

Dz.U.1947.53.289 | rozporządzenie z dnia 26 czerwca 1947 r. | Akt utracił moc

Wprowadzenie publicznej gospodarki lokalami w m. Rzeszowie.

Dz.U.1947.53.286 | rozporządzenie z dnia 14 lipca 1947 r. | Akt utracił moc

Plan Odbudowy Gospodarczej.

Dz.U.1947.53.285 | ustawa z dnia 2 lipca 1947 r. | Akt utracił moc

Miejscowe plany zagospodarowania terenowego obszarów, objętych przebudową ustroju rolnego.

Dz.U.1947.52.284 | rozporządzenie z dnia 16 lipca 1947 r. | Akt utracił moc

Dozór nad wyrobem i obrotem napojami chłodzącymi gazowanymi.

Dz.U.1947.52.283 | rozporządzenie z dnia 11 lipca 1947 r. | Akt utracił moc

Uzupełnienie listy zakładów przemysłowych, wymienionych w art. 16 prawa przemysłowego.

Dz.U.1947.52.282 | rozporządzenie z dnia 9 lipca 1947 r. | Akt jednorazowy

Normy dzienne zasiłku dla rodzin żołnierzy Wojska Polskiego oraz zdemobilizowanych żołnierzy.

Dz.U.1947.52.281 | rozporządzenie z dnia 7 lipca 1947 r. | Akt utracił moc

Wykonanie ustawy o nadzorze nad hodowlą koni.

Dz.U.1947.52.279 | rozporządzenie z dnia 18 czerwca 1947 r. | Akt utracił moc

Czas pracy osób, zatrudnionych w przemyśle przewozowym.

Dz.U.1947.52.278 | rozporządzenie z dnia 13 czerwca 1947 r. | Akt jednorazowy

Przyznanie Międzynarodowym Targom w Gdańsku ulg w zakresie ochrony wynalazków, wzorów i znaków towarowych.

Dz.U.1947.52.277 | rozporządzenie z dnia 12 czerwca 1947 r. | Akt utracił moc

Urzędowe badanie co do włośni dzików i świń.

Dz.U.1947.52.276 | rozporządzenie z dnia 7 czerwca 1947 r. | Akt utracił moc

Rejestry tworów przyrody, uznanych za podlegające ochronie.

Dz.U.1947.52.274 | rozporządzenie z dnia 21 kwietnia 1947 r. | Akt utracił moc

Planowa gospodarka energetyczna.

Dz.U.1947.52.271 | ustawa z dnia 4 lipca 1947 r. | Akt utracił moc

Popieranie budownictwa.

Dz.U.1947.52.270 | ustawa z dnia 3 lipca 1947 r. | Akt utracił moc

Normy i standardy budowlane.

Dz.U.1947.52.269 | ustawa z dnia 3 lipca 1947 r. | Akt utracił moc