Law Journal

Wykonanie ustawy o pomocy sąsiedzkiej przy odbudowie wsi.

Dz.U.1949.23.157 | rozporządzenie z dnia 13 kwietnia 1949 r. | Akt utracił moc

Zmiana granic miasta Leżajska w powiecie łańcuckim, województwie rzeszowskim.

Dz.U.1949.23.156 | rozporządzenie z dnia 23 marca 1949 r. | Akt utracił moc

Zakres działania Ministra Przemysłu Lekkiego.

Dz.U.1949.23.154 | rozporządzenie z dnia 4 kwietnia 1949 r. | Akt utracił moc

Zm.: ustawa o paszportach.

Dz.U.1949.23.153 | ustawa z dnia 7 kwietnia 1949 r. | Akt jednorazowy

Upoważnienie Rządu do wydawania dekretów z mocą ustawy.

Dz.U.1949.23.152 | ustawa z dnia 7 kwietnia 1949 r. | Akt utracił moc

Ustawa skarbowa na rok 1949.

Dz.U.1949.22.151 | ustawa z dnia 30 marca 1949 r. | Akt utracił moc

Nadzór nad wymiarem i poborem podatku gruntowego.

Dz.U.1949.21.146 t.j. | ustawa z dnia 3 czerwca 1947 r. | Akt utracił moc

Ochrona niektórych zwierząt łownych.

Dz.U.1949.21.143 | rozporządzenie z dnia 22 marca 1949 r. | Akt utracił moc

Wykonanie ustawy o zaopatrzeniu inwalidzkim.

Dz.U.1949.21.141 | rozporządzenie z dnia 14 marca 1949 r. | Akt utracił moc

Kwalifikacje kapitanów i oficerów na polskich morskich statkach handlowych.

Dz.U.1949.21.140 | rozporządzenie z dnia 9 marca 1949 r. | Akt utracił moc

Włączenie niektórych archiwaliów do Archiwum Głównego Akt Dawnych w Warszawie.

Dz.U.1949.21.139 | rozporządzenie z dnia 3 grudnia 1948 r. | Akt utracił moc

Wprowadzenie ograniczeń w rejonach umocnionych: Hel, Redłowo, Sobieszewo, Kępa Oksywska i Westerplatte.

Dz.U.1949.21.138 | rozporządzenie z dnia 26 marca 1949 r. | Akt utracił moc

Zm.: ustawa z dnia 30 stycznia 1948 r. o obowiązku społecznego oszczędzania.

Dz.U.1949.21.136 | ustawa z dnia 9 marca 1949 r. | Akt jednorazowy

Obrót zwierzętami gospodarskimi i produktami uboju oraz ich przetwórstwo.

Dz.U.1949.21.135 | ustawa z dnia 10 lutego 1949 r. | Akt utracił moc

Czechosłowacja-Polska. Umowa o wzajemnym obrocie prawnym w sprawach cywilnych i karnych. Warszawa.1949.01.21.

Dz.U.1949.20.133 | umowa międzynarodowa z dnia 21 stycznia 1949 r. | Akt utracił moc

Przyjmowanie absolwentów Oficerskiej Szkoły Prawniczej na wydziały prawne szkół wyższych.

Dz.U.1949.18.129 | rozporządzenie z dnia 26 marca 1949 r. | Akt utracił moc

Państwowe bezzwrotne stypendia dla studentów szkół wyższych.

Dz.U.1949.18.128 | rozporządzenie z dnia 11 marca 1949 r. | Akt utracił moc

Opłaty za specjalne świadczenia na śródlądowych wodach publicznych.

Dz.U.1949.18.127 | rozporządzenie z dnia 1 marca 1949 r. | Akt utracił moc

Zm.: rozporządzenie o przejściowym powierzeniu pracodawcom wypłaty zasiłków rodzinnych.

Dz.U.1949.18.125 | rozporządzenie z dnia 23 lutego 1949 r. | Akt jednorazowy

Wysokość zasiłku rodzinnego.

Dz.U.1949.18.124 | rozporządzenie z dnia 23 lutego 1949 r. | Akt utracił moc

Skład i sposób powołania Komitetów Funduszów Lokalnych Gospodarki Mieszkaniowej.

Dz.U.1949.18.123 | rozporządzenie z dnia 15 lutego 1949 r. | Akt utracił moc

Zakres działania Ministra Przemysłu Rolnego i Spożywczego.

Dz.U.1949.18.122 | rozporządzenie z dnia 18 marca 1949 r. | Akt utracił moc

Wysokość składek na ubezpieczenia społeczne.

Dz.U.1949.18.121 | rozporządzenie z dnia 8 marca 1949 r. | Akt utracił moc

Wysokość świadczeń rentowych w ubezpieczeniu społecznym.

Dz.U.1949.18.120 | rozporządzenie z dnia 8 marca 1949 r. | Akt utracił moc

Zakładanie rejestrów spółdzielni, których rejestry zaginęły lub uległy zniszczeniu.

Dz.U.1949.18.118 | ustawa z dnia 9 marca 1949 r. | Akt obowiązujący

Pracownicze ogrody działkowe.

Dz.U.1949.18.117 | ustawa z dnia 9 marca 1949 r. | Akt utracił moc

Nadanie ustroju miejskiego gminie wiejskiej "Wirek" w powiecie katowickim województwa śląskiego.

Dz.U.1949.18.115 | ustawa z dnia 9 marca 1949 r. | Akt utracił moc

Zm.: dekret z dnia 28 lipca 1948 r. o najmie lokali.

Dz.U.1949.18.114 | ustawa z dnia 9 marca 1949 r. | Akt jednorazowy

Zakłady utylizacyjne.

Dz.U.1949.18.113 | ustawa z dnia 1 marca 1949 r. | Akt utracił moc

Zm.: dekret z dnia 22 grudnia 1945 r. o ochronie hodowli zwierząt gospodarskich.

Dz.U.1949.18.112 | ustawa z dnia 1 marca 1949 r. | Akt jednorazowy

Zamiana niektórych gruntów państwowych.

Dz.U.1949.18.111 | ustawa z dnia 1 marca 1949 r. | Akt indywidualny

Zm.: dekret o Straży Leśnej.

Dz.U.1949.18.110 | ustawa z dnia 1 marca 1949 r. | Akt jednorazowy

Zmiana niektórych przepisów o ubezpieczeniach społecznych.

Dz.U.1949.18.109 | ustawa z dnia 1 marca 1949 r. | Akt utracił moc

Wykonanie dekretu z dnia 25 października 1948 r. o podatku obrotowym.

Dz.U.1949.17.108 | rozporządzenie z dnia 8 marca 1949 r. | Akt utracił moc

Pobór podatku obrotowego i podatku dochodowego w formie ryczałtu.

Dz.U.1949.17.106 | rozporządzenie z dnia 19 lutego 1949 r. | Akt utracił moc

Wykonanie dekretu z dnia 25 października 1948 r. o podatku dochodowym.

Dz.U.1949.17.105 | rozporządzenie z dnia 19 lutego 1949 r. | Akt utracił moc

Obowiązek uiszczenia zaliczki na podatek gruntowy za rok 1949.

Dz.U.1949.16.104 | rozporządzenie z dnia 12 marca 1949 r. | Akt utracił moc

Zm.: dekret z dnia 20 marca 1946 r. o podatkach komunalnych.

Dz.U.1949.16.100 | ustawa z dnia 1 marca 1949 r. | Akt jednorazowy

Wykonanie ustawy z dnia 4 lutego 1949 r. o podatku od wynagrodzeń.

Dz.U.1949.15.98 | rozporządzenie z dnia 17 marca 1949 r. | Akt utracił moc

Zmiana granic okręgów Sądów Grodzkich w Jarosławiu i Lubaczowie.

Dz.U.1949.15.97 | rozporządzenie z dnia 15 marca 1949 r. | Akt utracił moc

Zakres działania Ministra Handlu Zagranicznego.

Dz.U.1949.15.96 | rozporządzenie z dnia 8 marca 1949 r. | Akt utracił moc

Uposażenie funkcjonariuszów administracji lasów państwowych.

Dz.U.1949.14.95 | rozporządzenie z dnia 15 lutego 1949 r. | Akt utracił moc

Grupy uposażenia prezydentów i wiceprezydentów miast, burmistrzów, wiceburmistrzów i wójtów.

Dz.U.1949.14.93 | rozporządzenie z dnia 19 lutego 1949 r. | Akt utracił moc

Uposażenie pracowników państwowego przedsiębiorstwa "Polska Poczta, Telegraf i Telefon".

Dz.U.1949.14.90 | rozporządzenie z dnia 19 lutego 1949 r. | Akt utracił moc

Zm.: rozporządzenie Rady Ministrów o uposażeniu pracowników przedsiębiorstwa "Polskie Koleje Państwowe".

Dz.U.1949.14.89 | rozporządzenie z dnia 19 lutego 1949 r. | Akt jednorazowy

Uposażenie pracowników zatrudnionych w społecznych zakładach służby zdrowia.

Dz.U.1949.14.88 | rozporządzenie z dnia 19 lutego 1949 r. | Akt utracił moc

Uposażenie i automatyczne przechodzenie nauczycieli do wyższych grup uposażenia.

Dz.U.1949.14.85 | rozporządzenie z dnia 19 lutego 1949 r. | Akt utracił moc

Siedziba Sądu Okręgowego w Jaśle.

Dz.U.1949.13.81 | rozporządzenie z dnia 10 marca 1949 r. | Akt utracił moc

Utworzenie katedr, zakładów naukowych i klinik w Akademiach Lekarskich w Bytomiu i Szczecinie.

Dz.U.1949.13.79 | rozporządzenie z dnia 3 marca 1949 r. | Akt jednorazowy

Wprowadzenie przyśpieszonego postępowania karno-administracyjnego w sprawach o niektóre przestępstwa.

Dz.U.1949.13.77 | rozporządzenie z dnia 25 lutego 1949 r. | Akt utracił moc

Kontrola państwowa.

Dz.U.1949.13.74 | ustawa z dnia 9 marca 1949 r. | Akt utracił moc

Dostawy, roboty i usługi na rzecz Skarbu Państwa, samorządu oraz niektórych kategorii osób prawnych.

Dz.U.1949.12.73 | rozporządzenie z dnia 19 lutego 1949 r. | Akt utracił moc

Państwowa służba cywilna.

Dz.U.1949.11.72 t.j. | ustawa z dnia 17 lutego 1922 r. | Akt utracił moc

Ulgi w podatku gruntowym dla zapewnienia rozwoju gospodarki budowlanej w rolnictwie.

Dz.U.1949.11.70 | rozporządzenie z dnia 24 lutego 1949 r. | Akt utracił moc