Law Journal

ZSRR-Polska. Konwencja w sprawie kwarantanny i ochrony roślin uprawnych przed szkodnikami i chorobami. Warszawa.1948.04.08.

Dz.U.1949.2.4 | umowa międzynarodowa z dnia 8 kwietnia 1948 r. | Akt obowiązujący

Zaopatrywanie ludności w mięso, tłuszcze i przetwory mięsne.

Dz.U.1949.1.3 | rozporządzenie z dnia 30 listopada 1948 r. | Akt utracił moc

Pobór rekruta.

Dz.U.1949.1.2 | ustawa z dnia 30 grudnia 1948 r. | Akt utracił moc

Prowizorium budżetowe na okres od 1 stycznia do 31 marca 1949 r.

Dz.U.1949.1.1 | ustawa z dnia 30 grudnia 1948 r. | Akt utracił moc

Zaopatrywanie ludności pracującej w tłuszcze.

Dz.U.1948.63.495 | rozporządzenie z dnia 30 grudnia 1948 r. | Akt utracił moc

Dostawy, roboty i usługi na rzecz Skarbu Państwa, samorządu oraz niektórych kategorii osób prawnych.

Dz.U.1948.63.494 | ustawa z dnia 18 listopada 1948 r. | Akt utracił moc

Ceny soli.

Dz.U.1948.62.491 | rozporządzenie z dnia 28 grudnia 1948 r. | Akt utracił moc

Ceny sprzedaży niektórych wyrobów tytoniowych.

Dz.U.1948.62.490 | rozporządzenie z dnia 28 grudnia 1948 r. | Akt jednorazowy

Organizacja i zakres działania komisyj odwoławczych przy izbach skarbowych.

Dz.U.1948.62.489 | rozporządzenie z dnia 27 grudnia 1948 r. | Akt utracił moc

Ustalenie wysokości opłat dziennych w niektórych zakładach społecznych służby zdrowia.

Dz.U.1948.62.486 | rozporządzenie z dnia 24 grudnia 1948 r. | Akt utracił moc

Zakres działania i organizacja urzędów likwidacyjnych.

Dz.U.1948.62.485 | rozporządzenie z dnia 23 grudnia 1948 r. | Akt utracił moc

Tryb ustalania stopnia utraty zdolności do pracy zarobkowej ofiar wrogów demokratycznego ustroju Polski.

Dz.U.1948.62.483 | rozporządzenie z dnia 8 grudnia 1948 r. | Akt utracił moc

Zniesienie Sądów Grodzkich w Białobrzegach i Przedborzu.

Dz.U.1948.62.482 | rozporządzenie z dnia 19 listopada 1948 r. | Akt utracił moc

Program studiów i egzaminów w zakresie filologii rosyjskiej na stopień magistra nauk humanistycznych.

Dz.U.1948.62.481 | rozporządzenie z dnia 12 listopada 1948 r. | Akt utracił moc

Włączenie zarazy cieszyńskiej świń do chorób podlegających obowiązkowi zgłaszania i zwalczanie tej choroby.

Dz.U.1948.61.479 | rozporządzenie z dnia 6 grudnia 1948 r. | Akt utracił moc

Zniesienie ograniczeń spożycia pieczywa i tłuszczów zwierzęcych.

Dz.U.1948.60.476 | rozporządzenie z dnia 10 grudnia 1948 r. | Akt jednorazowy

Właściwość władz do orzekania o zmianie imion i nazwisk niektórych kategorii osób.

Dz.U.1948.60.473 | rozporządzenie z dnia 7 grudnia 1948 r. | Akt utracił moc

Zm.: przepisy wykonawcze do prawa celnego.

Dz.U.1948.60.472 | rozporządzenie z dnia 7 grudnia 1948 r. | Akt jednorazowy

Wykonanie dekretu z dnia 3 lutego 1947 r. o opłacie skarbowej.

Dz.U.1948.59.469 | rozporządzenie z dnia 8 listopada 1948 r. | Akt utracił moc

Zniesienie urzędu Pełnomocnika do rozbudowy i zagospodarowania portu Szczecina.

Dz.U.1948.58.467 | rozporządzenie z dnia 25 listopada 1948 r. | Akt utracił moc

Zniesienie Sądu Pracy w Białej Krakowskiej i zmiana granic okręgu Sądu Pracy w Bielsku.

Dz.U.1948.58.466 | rozporządzenie z dnia 10 listopada 1948 r. | Akt utracił moc

Utworzenie Studium Nauki o Polsce i Świecie Współczesnym w Uniwersytecie Poznańskim.

Dz.U.1948.58.465 | rozporządzenie z dnia 30 października 1948 r. | Akt jednorazowy

Utworzenie Oddziału Stomatologicznego na Wydziale Lekarskim Uniwersytetu Jagiellońskiego w Krakowie.

Dz.U.1948.58.464 | rozporządzenie z dnia 30 października 1948 r. | Akt jednorazowy

Utworzenie katedry historii wychowania i oświaty na Wydziale Humanistycznym Uniwersytetu Wrocławskiego.

Dz.U.1948.58.463 | rozporządzenie z dnia 21 października 1948 r. | Akt jednorazowy

Produkcja win, moszczów winnych i miodów pitnych oraz obrót tymi produktami.

Dz.U.1948.58.462 | ustawa z dnia 18 listopada 1948 r. | Akt utracił moc

Pomoc sąsiedzka przy odbudowie wsi.

Dz.U.1948.58.461 | ustawa z dnia 18 listopada 1948 r. | Akt utracił moc

Dodatkowe kredyty do budżetu na okres od 1 stycznia do 31 grudnia 1948 r.

Dz.U.1948.57.457 | ustawa z dnia 18 listopada 1948 r. | Akt utracił moc

Przejście na własność Państwa niektórych lasów i innych gruntów samorządowych.

Dz.U.1948.57.456 | ustawa z dnia 18 listopada 1948 r. | Akt obowiązujący

Zasiłki dla niektórych kategoryj funkcjonariuszów skarbowych.

Dz.U.1948.57.455 | ustawa z dnia 18 listopada 1948 r. | Akt utracił moc

Zm.: organizacja i zakres działania urzędów likwidacyjnych.

Dz.U.1948.57.454 | ustawa z dnia 18 listopada 1948 r. | Akt jednorazowy

Organizacja urzędów zatrudnienia.

Dz.U.1948.56.449 | rozporządzenie z dnia 22 listopada 1948 r. | Akt jednorazowy

Obowiązkowe utrzymywanie przez apteki publiczne niektórych surowic i szczepionek.

Dz.U.1948.56.448 | rozporządzenie z dnia 19 listopada 1948 r. | Akt utracił moc

Dozór nad wyrobem i obiegiem lodów.

Dz.U.1948.56.446 | rozporządzenie z dnia 4 listopada 1948 r. | Akt utracił moc

Zmiana granic powiatów lubartowskiego i lubelskiego w województwie lubelskim.

Dz.U.1948.56.445 | rozporządzenie z dnia 20 listopada 1948 r. | Akt utracił moc

Zmiana granic miasta Tomaszowa Mazowieckiego w województwie łódzkim.

Dz.U.1948.56.444 | rozporządzenie z dnia 20 listopada 1948 r. | Akt utracił moc

Utworzenie Państwowego Instytutu Matematycznego.

Dz.U.1948.56.443 | rozporządzenie z dnia 20 listopada 1948 r. | Akt utracił moc

Moc dowodowa planów i dokumentów przy ustalaniu granic nieruchomości.

Dz.U.1948.55.439 | rozporządzenie z dnia 10 listopada 1948 r. | Akt utracił moc

Zmiana granic miasta Sędziszowa w powiecie dębickim, województwie rzeszowskim.

Dz.U.1948.55.438 | rozporządzenie z dnia 5 listopada 1948 r. | Akt utracił moc

Zmiana granic miasta Góry Kalwarii w powiecie grójeckim, województwie warszawskim.

Dz.U.1948.55.437 | rozporządzenie z dnia 5 listopada 1948 r. | Akt utracił moc

Podział Wydziału Mechaniczno-Elektrycznego Politechniki Gdańskiej.

Dz.U.1948.55.436 | rozporządzenie z dnia 2 listopada 1948 r. | Akt jednorazowy

Utworzenie Wydziału Handlowego w Sądzie Okręgowym we Wrocławiu.

Dz.U.1948.55.435 | rozporządzenie z dnia 28 października 1948 r. | Akt utracił moc

Zakłady społeczne służby zdrowia i planowa gospodarka w służbie zdrowia.

Dz.U.1948.55.434 | ustawa z dnia 28 października 1948 r. | Akt utracił moc

Budowa i utrzymanie dróg publicznych w Rzeczypospolitej Polskiej.

Dz.U.1948.54.433 t.j. | ustawa z dnia 10 grudnia 1920 r. | Akt utracił moc

Przystąpienie Egiptu, Pakistanu i Belgii do Konwencji o przywilejach i immunitetach Narodów Zjednoczonych z dnia 13 lutego 1946 r.

Dz.U.1948.54.431 | oświadczenie rządowe z dnia 18 października 1948 r. | Akt jednorazowy

Przekształcenie Wydziału Prawno-Ekonomicznego Uniwersytetu w Łodzi na Wydział Prawa.

Dz.U.1948.54.427 | rozporządzenie z dnia 21 października 1948 r. | Akt utracił moc

Zwinięcie studium "Szkoła Nauk Politycznych" przy Wydziale Prawa Uniwersytetu Jagiellońskiego w Krakowie.

Dz.U.1948.54.426 | rozporządzenie z dnia 21 października 1948 r. | Akt jednorazowy

Dystrybucja głównych przetworów zbożowych.

Dz.U.1948.54.425 | rozporządzenie z dnia 11 października 1948 r. | Akt utracił moc

Obowiązek poddawania sprawdzaniu mięsa sprowadzonego do niektórych miejscowości.

Dz.U.1948.53.424 | rozporządzenie z dnia 3 listopada 1948 r. | Akt utracił moc

Zm.: rozporządzenie Ministra Skarbu z dnia 9 lutego 1948 r. o wypuszczeniu IV emisji biletów skarbowych.

Dz.U.1948.53.423 | rozporządzenie z dnia 27 października 1948 r. | Akt jednorazowy

Studia techniczne w szkołach wyższych.

Dz.U.1948.53.420 | rozporządzenie z dnia 17 października 1948 r. | Akt utracił moc

Wprowadzenie publicznej gospodarki lokalami w mieście Radomiu.

Dz.U.1948.53.419 | rozporządzenie z dnia 25 października 1948 r. | Akt utracił moc

Zmiana granic miasta Krakowa.

Dz.U.1948.53.418 | rozporządzenie z dnia 25 października 1948 r. | Akt utracił moc

Prywatne radiostacje doświadczalne.

Dz.U.1948.52.417 | rozporządzenie z dnia 30 października 1948 r. | Akt utracił moc

Zm.: dekret z dnia 20 marca 1946 r. o podatkach komunalnych.

Dz.U.1948.52.416 | dekret z dnia 25 października 1948 r. | Akt jednorazowy

Zm.: ustawa z dnia 30 stycznia 1948 r. o obowiązku społecznego oszczędzania.

Dz.U.1948.52.415 | dekret z dnia 25 października 1948 r. | Akt jednorazowy

Podatek dochodowy.

Dz.U.1948.52.414 | dekret z dnia 25 października 1948 r. | Akt utracił moc

Podatek obrotowy.

Dz.U.1948.52.413 | dekret z dnia 25 października 1948 r. | Akt utracił moc

Zasady i tryb likwidacji niektórych instytucyj kredytu długoterminowego.

Dz.U.1948.52.411 | dekret z dnia 25 października 1948 r. | Akt utracił moc