Law Journal

Państwowa służba cywilna.

Dz.U.1949.11.72 t.j. | ustawa z dnia 17 lutego 1922 r. | Akt utracił moc

Ulgi w podatku gruntowym dla zapewnienia rozwoju gospodarki budowlanej w rolnictwie.

Dz.U.1949.11.70 | rozporządzenie z dnia 24 lutego 1949 r. | Akt utracił moc

Zmiana granic gmin wiejskich Gnojno i Szczytniki w powiecie buskim, województwie kieleckim.

Dz.U.1949.11.69 | rozporządzenie z dnia 9 lutego 1949 r. | Akt utracił moc

Obowiązek uiszczenia przez niektóre kategorie gospodarstw rolnych podatku gruntowego w ziemiopłodach.

Dz.U.1949.11.67 | rozporządzenie z dnia 19 lutego 1949 r. | Akt utracił moc

Terytorialny podział obszaru Państwa na rejony uzupełnień.

Dz.U.1949.10.64 | rozporządzenie z dnia 3 lutego 1949 r. | Akt jednorazowy

Uposażenie załogi pływającej statku szkolnego "Dar Pomorza".

Dz.U.1949.10.63 | rozporządzenie z dnia 19 lutego 1949 r. | Akt utracił moc

Zakres działania Ministra Handlu Wewnętrznego.

Dz.U.1949.10.62 | rozporządzenie z dnia 19 lutego 1949 r. | Akt utracił moc

Odstąpienie Zamku Poznańskiego gminie m. Poznania.

Dz.U.1949.10.60 | ustawa z dnia 4 lutego 1949 r. | Akt indywidualny

Zm.: rozporządzenie o czynnościach bankowych na obszarach wyzwolonych spod okupacji.

Dz.U.1949.9.57 | rozporządzenie z dnia 31 stycznia 1949 r. | Akt jednorazowy

Organizacja urzędów zatrudnienia.

Dz.U.1949.9.56 | rozporządzenie z dnia 25 stycznia 1949 r. | Akt jednorazowy

Zmiana granic powiatów gdańskiego i malborskiego w województwie gdańskim.

Dz.U.1949.9.54 | rozporządzenie z dnia 1 lutego 1949 r. | Akt utracił moc

Zm.: ustawa z dnia 24 lutego 1948 r. o państwowym planie inwestycyjnym na rok 1948.

Dz.U.1949.9.51 | ustawa z dnia 4 lutego 1949 r. | Akt jednorazowy

Utworzenie i zakres działania Centralnego Urzędu Radiofonii.

Dz.U.1949.9.50 | ustawa z dnia 4 lutego 1949 r. | Akt utracił moc

Zm.: ustawa z dnia 9 kwietnia 1938 r. o umarzaniu prywatno-prawnych wierzytelności państwowych.

Dz.U.1949.9.49 | ustawa z dnia 4 lutego 1949 r. | Akt jednorazowy

Fundusz Wczasów Pracowniczych Komisji Centralnej Związków Zawodowych w Polsce.

Dz.U.1949.9.48 | ustawa z dnia 4 lutego 1949 r. | Akt utracił moc

Zm.: Regulamin przewozu osób, bagażu i przesyłek ekspresowych na kolejach żelaznych.

Dz.U.1949.8.47 | rozporządzenie z dnia 14 stycznia 1949 r. | Akt jednorazowy

Zm.: Regulamin przewozu przesyłek towarowych na kolejach żelaznych.

Dz.U.1949.8.46 | rozporządzenie z dnia 14 stycznia 1949 r. | Akt jednorazowy

Zm.: rozporządzenie Ministra Opieki Społecznej z dnia 24 czerwca 1938 r. o określaniu cen aptecznych.

Dz.U.1949.8.44 | rozporządzenie z dnia 5 stycznia 1949 r. | Akt jednorazowy

Zmiana organizacji naczelnych władz gospodarki narodowej.

Dz.U.1949.7.43 | ustawa z dnia 10 lutego 1949 r. | Akt utracił moc

Zm.: ustawa z dnia 30 stycznia 1948 r. o obowiązku społecznego oszczędzania.

Dz.U.1949.7.42 | ustawa z dnia 4 lutego 1949 r. | Akt jednorazowy

Podatek od wynagrodzeń.

Dz.U.1949.7.41 | ustawa z dnia 4 lutego 1949 r. | Akt utracił moc

Uposażenie żołnierzy.

Dz.U.1949.7.40 | ustawa z dnia 4 lutego 1949 r. | Akt utracił moc

Zapobieganie powstawaniu oraz rozszerzaniu się pożarów lasów, torfowisk i wrzosowisk.

Dz.U.1949.6.38 | rozporządzenie z dnia 21 stycznia 1949 r. | Akt utracił moc

Rejestr spółdzielni.

Dz.U.1949.6.37 | rozporządzenie z dnia 15 stycznia 1949 r. | Akt utracił moc

Stypendia dla studentów szkół wyższych.

Dz.U.1949.6.36 | rozporządzenie z dnia 14 grudnia 1948 r. | Akt utracił moc

Wymiana dokumentów ratyfikacyjnych Umowy polsko-czechosłowackiej z dnia 5 kwietnia 1948 r. o ubezpieczeniu społecznym.

Dz.U.1949.6.35 | oświadczenie rządowe z dnia 15 października 1948 r. | Akt jednorazowy

Czechosłowacja-Polska. Umowa o ubezpieczeniu społecznym. Warszawa.1948.04.05.

Dz.U.1949.6.34 | umowa międzynarodowa z dnia 5 kwietnia 1948 r. | Akt obowiązujący

Czechosłowacja-Polska. Umowa o współpracy w dziedzinie polityki i administracji społecznej. Warszawa.1948.04.05.

Dz.U.1949.6.32 | umowa międzynarodowa z dnia 5 kwietnia 1948 r. | Akt utracił moc

Zniesienie Wydziału Zamiejscowego w Jarosławiu Sądu Okręgowego w Przemyślu.

Dz.U.1949.4.26 | rozporządzenie z dnia 7 stycznia 1949 r. | Akt utracił moc

Stypendia dla studentów wydziałów prawa uniwersytetów krajowych.

Dz.U.1949.4.25 | rozporządzenie z dnia 28 grudnia 1948 r. | Akt utracił moc

Ustalenie wymagań, jakim winny odpowiadać pomieszczenia i urządzenia zakładów mleczarskich.

Dz.U.1949.4.24 | rozporządzenie z dnia 22 grudnia 1948 r. | Akt utracił moc

Zwinięcie, utworzenie i przemianowanie katedr i zakładów naukowych w Uniwersytetach Jagiellońskim i Poznańskim.

Dz.U.1949.4.23 | rozporządzenie z dnia 29 listopada 1948 r. | Akt jednorazowy

Scalenie zarządu Ziem Odzyskanych z ogólną administracją państwową.

Dz.U.1949.4.22 | ustawa z dnia 11 stycznia 1949 r. | Akt utracił moc

Zm.: dekret z dnia 10 listopada 1945 r. o zmianie i ustalaniu imion i nazwisk.

Dz.U.1949.4.21 | ustawa z dnia 30 grudnia 1948 r. | Akt jednorazowy

Wyłączenie miasta Zielonej Góry w województwie poznańskim spod nadzoru wydziału powiatowego.

Dz.U.1949.3.18 | rozporządzenie z dnia 31 grudnia 1948 r. | Akt utracił moc

Utworzenie katedr, zakładów naukowych i klinik w Akademii Lekarskiej w Gdańsku.

Dz.U.1949.3.17 | rozporządzenie z dnia 30 grudnia 1948 r. | Akt jednorazowy

Zm.: rozporządzenie wykonawcze do ustawy o powszechnym obowiązku wojskowym.

Dz.U.1949.3.16 | rozporządzenie z dnia 20 grudnia 1948 r. | Akt jednorazowy

Organizacja studiów lekarskich w szkołach akademickich.

Dz.U.1949.3.13 | rozporządzenie z dnia 9 grudnia 1948 r. | Akt utracił moc

Przemianowanie katedry statystyki na Wydziale Prawa Uniwersytetu Warszawskiego.

Dz.U.1949.3.11 | rozporządzenie z dnia 21 listopada 1948 r. | Akt jednorazowy

Ustalenie wykazu państwowych zakładów i instytutów naukowo-badawczych oraz archiwów i bibliotek naukowych.

Dz.U.1949.3.9 | rozporządzenie z dnia 29 grudnia 1948 r. | Akt utracił moc

Uzupełnienie wykazu samodzielnych placówek naukowo-badawczych.

Dz.U.1949.3.8 | rozporządzenie z dnia 29 grudnia 1948 r. | Akt jednorazowy

Bułgaria-Polska. Układ o przyjaźni, współpracy i wzajemnej pomocy. Warszawa.1948.05.29.

Dz.U.1949.2.6 | umowa międzynarodowa z dnia 29 maja 1948 r. | Akt utracił moc

ZSRR-Polska. Konwencja w sprawie kwarantanny i ochrony roślin uprawnych przed szkodnikami i chorobami. Warszawa.1948.04.08.

Dz.U.1949.2.4 | umowa międzynarodowa z dnia 8 kwietnia 1948 r. | Akt obowiązujący

Zaopatrywanie ludności w mięso, tłuszcze i przetwory mięsne.

Dz.U.1949.1.3 | rozporządzenie z dnia 30 listopada 1948 r. | Akt utracił moc

Pobór rekruta.

Dz.U.1949.1.2 | ustawa z dnia 30 grudnia 1948 r. | Akt utracił moc

Prowizorium budżetowe na okres od 1 stycznia do 31 marca 1949 r.

Dz.U.1949.1.1 | ustawa z dnia 30 grudnia 1948 r. | Akt utracił moc

Zaopatrywanie ludności pracującej w tłuszcze.

Dz.U.1948.63.495 | rozporządzenie z dnia 30 grudnia 1948 r. | Akt utracił moc

Dostawy, roboty i usługi na rzecz Skarbu Państwa, samorządu oraz niektórych kategorii osób prawnych.

Dz.U.1948.63.494 | ustawa z dnia 18 listopada 1948 r. | Akt utracił moc

Ceny soli.

Dz.U.1948.62.491 | rozporządzenie z dnia 28 grudnia 1948 r. | Akt utracił moc

Ceny sprzedaży niektórych wyrobów tytoniowych.

Dz.U.1948.62.490 | rozporządzenie z dnia 28 grudnia 1948 r. | Akt jednorazowy

Organizacja i zakres działania komisyj odwoławczych przy izbach skarbowych.

Dz.U.1948.62.489 | rozporządzenie z dnia 27 grudnia 1948 r. | Akt utracił moc

Ustalenie wysokości opłat dziennych w niektórych zakładach społecznych służby zdrowia.

Dz.U.1948.62.486 | rozporządzenie z dnia 24 grudnia 1948 r. | Akt utracił moc

Zakres działania i organizacja urzędów likwidacyjnych.

Dz.U.1948.62.485 | rozporządzenie z dnia 23 grudnia 1948 r. | Akt utracił moc

Tryb ustalania stopnia utraty zdolności do pracy zarobkowej ofiar wrogów demokratycznego ustroju Polski.

Dz.U.1948.62.483 | rozporządzenie z dnia 8 grudnia 1948 r. | Akt utracił moc

Zniesienie Sądów Grodzkich w Białobrzegach i Przedborzu.

Dz.U.1948.62.482 | rozporządzenie z dnia 19 listopada 1948 r. | Akt utracił moc

Program studiów i egzaminów w zakresie filologii rosyjskiej na stopień magistra nauk humanistycznych.

Dz.U.1948.62.481 | rozporządzenie z dnia 12 listopada 1948 r. | Akt utracił moc

Włączenie zarazy cieszyńskiej świń do chorób podlegających obowiązkowi zgłaszania i zwalczanie tej choroby.

Dz.U.1948.61.479 | rozporządzenie z dnia 6 grudnia 1948 r. | Akt utracił moc