Dziennik Ustaw

Przepisy wprowadzające przepisy ogólne prawa cywilnego.

Dz.U.1950.34.312 | ustawa z dnia 18 lipca 1950 r. | Akt utracił moc

Przepisy ogólne prawa cywilnego.

Dz.U.1950.34.311 | ustawa z dnia 18 lipca 1950 r. | Akt utracił moc

Postępowanie niesporne w sprawach rodzinnych oraz z zakresu kurateli.

Dz.U.1950.34.310 | ustawa z dnia 27 czerwca 1950 r. | Akt utracił moc

Przepisy wprowadzające kodeks rodzinny.

Dz.U.1950.34.309 | ustawa z dnia 27 czerwca 1950 r. | Akt utracił moc

Kodeks rodzinny.

Dz.U.1950.34.308 | ustawa z dnia 27 czerwca 1950 r. | Akt utracił moc

Zapobieganie szerzeniu duru brzusznego i durów rzekomych przez ich nosicieli.

Dz.U.1950.33.306 | rozporządzenie z dnia 24 lipca 1950 r. | Akt utracił moc

Zm.: rozporządzenie o wypuszczeniu Premiowej Pożyczki Odbudowy Kraju 1946 r.

Dz.U.1950.33.305 | rozporządzenie z dnia 21 lipca 1950 r. | Akt jednorazowy

Likwidacja niektórych komunalnych kas oszczędności.

Dz.U.1950.33.304 | rozporządzenie z dnia 18 lipca 1950 r. | Akt utracił moc

Zm.: rozporządzenie z dnia 11 lipca 1947 r. o dozorze nad wyrobem i obrotem napojami chłodzącymi gazowanymi.

Dz.U.1950.33.303 | rozporządzenie z dnia 17 lipca 1950 r. | Akt jednorazowy

Zmiany organizacyjne w niektórych szkołach wyższych.

Dz.U.1950.33.302 | rozporządzenie z dnia 17 czerwca 1950 r. | Akt jednorazowy

Zmiany organizacyjne w niektórych szkołach akademickich.

Dz.U.1950.33.301 | rozporządzenie z dnia 16 czerwca 1950 r. | Akt jednorazowy

Zmiany organizacyjne na Politechnikach Warszawskiej i Łódzkiej.

Dz.U.1950.33.300 | rozporządzenie z dnia 9 czerwca 1950 r. | Akt jednorazowy

Sprawozdawczość statystyczna prywatnych zakładów przemysłowych i rzemieślniczych.

Dz.U.1950.33.299 | rozporządzenie z dnia 29 lipca 1950 r. | Akt utracił moc

Ujednolicenie warunków uprawnień do świadczeń dla dzieci w ubezpieczeniach społecznych.

Dz.U.1950.33.297 | rozporządzenie z dnia 26 lipca 1950 r. | Akt utracił moc

Zm.: rozporządzenie o służbie w przedsiębiorstwie "Polskie Koleje Państwowe".

Dz.U.1950.32.296 | rozporządzenie z dnia 26 lipca 1950 r. | Akt jednorazowy

Stosunki służbowe nauczycieli szkół i zakładów naukowych, podległych Ministrowi Rolnictwa i Reform Rolnych.

Dz.U.1950.32.295 | rozporządzenie z dnia 26 lipca 1950 r. | Akt utracił moc

Narodowy Spis Powszechny 1950 r.

Dz.U.1950.32.293 | rozporządzenie z dnia 26 lipca 1950 r. | Akt utracił moc

Organizacja komend straży pożarnych.

Dz.U.1950.31.292 | rozporządzenie z dnia 19 lipca 1950 r. | Akt utracił moc

Zasady i sposób przeprowadzania badań na choroby weneryczne.

Dz.U.1950.31.290 | rozporządzenie z dnia 4 lipca 1950 r. | Akt utracił moc

Dokumenty podróży tratew polskich.

Dz.U.1950.31.287 | rozporządzenie z dnia 28 czerwca 1950 r. | Akt utracił moc

Zmiany organizacyjne na Uniwersytecie Warszawskim.

Dz.U.1950.31.286 | rozporządzenie z dnia 9 czerwca 1950 r. | Akt jednorazowy

Przyjęcie przez Nikaraguę Konstytucji Światowej Organizacji Zdrowia, podpisanej w New-Yorku dnia 22 lipca 1946 r.

Dz.U.1950.30.284 | oświadczenie rządowe z dnia 30 maja 1950 r. | Akt jednorazowy

Studium Zaoczne w Wyższej Szkole Prawniczej im. Teodora Duracza w Warszawie.

Dz.U.1950.30.278 | rozporządzenie z dnia 18 lipca 1950 r. | Akt utracił moc

Utworzenie katedr w Wyższej Szkole Prawniczej im. Teodora Duracza w Warszawie.

Dz.U.1950.30.277 | rozporządzenie z dnia 14 lipca 1950 r. | Akt jednorazowy

Zm.: rozporządzenie o obowiązkowym utrzymywaniu przez apteki publiczne niektórych surowic i szczepionek.

Dz.U.1950.30.276 | rozporządzenie z dnia 12 lipca 1950 r. | Akt jednorazowy

Postawienie Państwowego Banku Rolnego w stan likwidacji.

Dz.U.1950.29.274 | rozporządzenie z dnia 14 lipca 1950 r. | Akt utracił moc

Wykonanie ustawy o Funduszu Zakładowym.

Dz.U.1950.29.272 | rozporządzenie z dnia 28 czerwca 1950 r. | Akt utracił moc

Upoważnienie Rządu do wydawania dekretów z mocą ustawy.

Dz.U.1950.29.271 | ustawa z dnia 21 lipca 1950 r. | Akt utracił moc

Organizacja wyższego szkolnictwa artystycznego.

Dz.U.1950.29.269 | ustawa z dnia 28 czerwca 1950 r. | Akt utracił moc

Kwalifikacje oficerów kulturalno-oświatowych na morskich statkach handlowych.

Dz.U.1950.28.264 | rozporządzenie z dnia 30 czerwca 1950 r. | Akt utracił moc

Tryb wykupu butli do gazów technicznych oraz wypłaty odszkodowania.

Dz.U.1950.28.262 | rozporządzenie z dnia 19 czerwca 1950 r. | Akt utracił moc

Utworzenie Wydziałów dla nieletnich w Sądach Okręgowych w Białymstoku, Giżycku, Siedlcach i Zamościu.

Dz.U.1950.28.261 | rozporządzenie z dnia 19 czerwca 1950 r. | Akt utracił moc

Wojewódzkie i powiatowe komendy straży pożarnych.

Dz.U.1950.28.259 | rozporządzenie z dnia 21 czerwca 1950 r. | Akt utracił moc

Mieszkania służbowe i mieszkania pracownicze.

Dz.U.1950.28.257 | rozporządzenie z dnia 21 czerwca 1950 r. | Akt utracił moc

Zmiany podziału administracyjnego Państwa.

Dz.U.1950.28.255 | ustawa z dnia 28 czerwca 1950 r. | Akt utracił moc

Obowiązek uiszczenia przez niektóre kategorie gospodarstw rolnych podatku gruntowego w ziemiopłodach.

Dz.U.1950.27.254 | rozporządzenie z dnia 3 lipca 1950 r. | Akt utracił moc

Ustalenie stawek podatku gruntowego dla celów wymiaru podatku gruntowego na rok 1950.

Dz.U.1950.27.252 | rozporządzenie z dnia 3 lipca 1950 r. | Akt utracił moc

Podatek gruntowy.

Dz.U.1950.27.250 | ustawa z dnia 28 czerwca 1950 r. | Akt utracił moc

Wystąpienie Rumunii i Albanii z Międzynarodowej Organizacji Zdrowia, powstałej w New-Yorku dnia 22 lipca 1946 r.

Dz.U.1950.26.244 | oświadczenie rządowe z dnia 9 maja 1950 r. | Akt jednorazowy

Zmiana granic Sądu Grodzkiego w Nakle.

Dz.U.1950.26.243 | rozporządzenie z dnia 23 czerwca 1950 r. | Akt utracił moc

Zmiana granic okręgów Sądów Grodzkich w Myślenicach i Wieliczce.

Dz.U.1950.26.242 | rozporządzenie z dnia 15 czerwca 1950 r. | Akt utracił moc

Zm.: rozporządzenie o odprawie celnej środków przewozowych.

Dz.U.1950.26.241 | rozporządzenie z dnia 14 czerwca 1950 r. | Akt jednorazowy

Przymusowe umieszczanie żebraków i włóczęgów w domach pracy przymusowej.

Dz.U.1950.26.238 | rozporządzenie z dnia 30 maja 1950 r. | Akt utracił moc

Tryb wypłaty odszkodowania za wywłaszczone nieruchomości.

Dz.U.1950.26.235 | rozporządzenie z dnia 3 czerwca 1950 r. | Akt utracił moc

Ustalenie norm szacunkowych dla nieruchomości nabywanych w celu realizacji narodowych planów gospodarczych.

Dz.U.1950.26.234 | rozporządzenie z dnia 3 czerwca 1950 r. | Akt utracił moc

Spółdzielnie.

Dz.U.1950.25.232 t.j. | ustawa z dnia 29 października 1920 r. | Akt utracił moc

Zm.: rozporządzenie o warunkach nabywania uprawnień do zasiłków rodzinnych.

Dz.U.1950.25.229 | rozporządzenie z dnia 19 maja 1950 r. | Akt jednorazowy

Zmiany organizacyjne na Uniwersytecie Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie.

Dz.U.1950.25.228 | rozporządzenie z dnia 10 maja 1950 r. | Akt jednorazowy

Uznawanie studiów wyższych odbywanych w Związku Socjalistycznych Republik Radzieckich.

Dz.U.1950.25.227 | rozporządzenie z dnia 10 maja 1950 r. | Akt utracił moc

Utworzenie katedry Psychologii II na Uniwersytecie Poznańskim.

Dz.U.1950.25.225 | rozporządzenie z dnia 21 kwietnia 1950 r. | Akt jednorazowy

Wyznaczenie miejsc przelotu granic Państwa przez statki powietrzne.

Dz.U.1950.25.224 | rozporządzenie z dnia 20 kwietnia 1950 r. | Akt utracił moc

Obsługa suwnic elektrycznych w zakładach pracy.

Dz.U.1950.25.223 | rozporządzenie z dnia 4 kwietnia 1950 r. | Akt utracił moc