Law Journal

Statystyka budowlana.

Dz.U.1949.46.345 | rozporządzenie z dnia 2 sierpnia 1949 r. | Akt utracił moc

Statystyka uboju zwierząt.

Dz.U.1949.46.344 | rozporządzenie z dnia 20 lipca 1949 r. | Akt utracił moc

Reglamentacja niektórych surowców, półfabrykatów i wyrobów gotowych.

Dz.U.1949.46.341 | dekret z dnia 5 sierpnia 1949 r. | Akt utracił moc

Zm.: dekret z dnia 16 kwietnia 1946 r. o zwalczaniu chorób wenerycznych.

Dz.U.1949.46.338 | dekret z dnia 27 lipca 1949 r. | Akt jednorazowy

Akademia Wychowania Fizycznego w Warszawie.

Dz.U.1949.46.336 | dekret z dnia 27 lipca 1949 r. | Akt obowiązujący

Zmiana niektórych przepisów prawa o stowarzyszeniach.

Dz.U.1949.45.335 | dekret z dnia 5 sierpnia 1949 r. | Akt utracił moc

Ochrona wolności sumienia i wyznania.

Dz.U.1949.45.334 | dekret z dnia 5 sierpnia 1949 r. | Akt utracił moc

Zm.: dekret z dnia 13 kwietnia 1945 r. o nadzwyczajnym podatku od wzbogacenia wojennego.

Dz.U.1949.45.333 | dekret z dnia 27 lipca 1949 r. | Akt jednorazowy

Zaciąganie nowych i określanie wysokości nie umorzonych zobowiązań pieniężnych.

Dz.U.1949.45.332 | dekret z dnia 27 lipca 1949 r. | Akt obowiązujący

Dodatek za wysługę lat.

Dz.U.1949.44.331 | rozporządzenie z dnia 16 lipca 1949 r. | Akt utracił moc

Bułgaria-Polska. Umowa o współpracy gospodarczej i wymianie towarowej wraz z Protokołem. Warszawa.1948.05.30.

Dz.U.1949.44.329 | umowa międzynarodowa z dnia 30 maja 1948 r. | Akt utracił moc

Zm.: rozporządzenie o poborze podatku obrotowego i podatku dochodowego w formie ryczałtu.

Dz.U.1949.43.327 | rozporządzenie z dnia 1 lipca 1949 r. | Akt jednorazowy

Wykonanie art. 23, 26 i 35 dekretu o zobowiązaniach podatkowych.

Dz.U.1949.42.321 | rozporządzenie z dnia 27 czerwca 1949 r. | Akt utracił moc

Zm.: ordynacja pocztowa.

Dz.U.1949.42.319 | rozporządzenie z dnia 21 czerwca 1949 r. | Akt jednorazowy

Zm.: rozporządzenie o lotnictwie szybowcowym (szybownictwie).

Dz.U.1949.42.318 | rozporządzenie z dnia 14 czerwca 1949 r. | Akt jednorazowy

Pełnienie pomocniczej służby telegraficznej przez stacje kolei państwowych.

Dz.U.1949.42.317 | rozporządzenie z dnia 21 kwietnia 1949 r. | Akt utracił moc

Weryfikacja praw emerytalnych.

Dz.U.1949.42.316 | rozporządzenie z dnia 20 lipca 1949 r. | Akt utracił moc

Zaszeregowanie emerytowanych funkcjonariuszów państwowych i zawodowych wojskowych do grup uposażenia.

Dz.U.1949.42.315 | rozporządzenie z dnia 20 lipca 1949 r. | Akt utracił moc

Wysokość zaopatrzeń emerytalnych i zasiłków.

Dz.U.1949.42.314 | rozporządzenie z dnia 20 lipca 1949 r. | Akt utracił moc

Zm.: dekret z dnia 3 lutego 1947 r. o opłacie skarbowej.

Dz.U.1949.42.310 | ustawa z dnia 2 lipca 1949 r. | Akt jednorazowy

Zm.: dekret z dnia 3 lutego 1947 r. o podatku od nabycia praw majątkowych.

Dz.U.1949.42.309 | ustawa z dnia 2 lipca 1949 r. | Akt jednorazowy

Zniesienie militaryzacji Polskich Kolei Państwowych.

Dz.U.1949.42.305 | ustawa z dnia 1 lipca 1949 r. | Akt jednorazowy

Określenie szerokości pasa nadbrzeżnego.

Dz.U.1949.41.303 | rozporządzenie z dnia 9 lipca 1949 r. | Akt utracił moc

Upoważnienie Rządu do wydawania dekretów z mocą ustawy.

Dz.U.1949.41.302 | ustawa z dnia 2 lipca 1949 r. | Akt utracił moc

Order "Sztandar Pracy".

Dz.U.1949.41.301 | ustawa z dnia 2 lipca 1949 r. | Akt utracił moc

Order "Budowniczych Polski Ludowej".

Dz.U.1949.41.300 | ustawa z dnia 2 lipca 1949 r. | Akt utracił moc

Zm.: prawo o sądach pracy.

Dz.U.1949.41.299 | ustawa z dnia 2 lipca 1949 r. | Akt jednorazowy

Zakres działania Ministra Skarbu.

Dz.U.1949.41.298 | ustawa z dnia 2 lipca 1949 r. | Akt utracił moc

Zakłady lecznicze dla zwierząt.

Dz.U.1949.41.297 | ustawa z dnia 1 lipca 1949 r. | Akt utracił moc

Zm.: dekret o zniesieniu izb rolniczych.

Dz.U.1949.41.296 | ustawa z dnia 1 lipca 1949 r. | Akt jednorazowy

Zm.: niektóre przepisy ustawy z dnia 18 marca 1925 r. o izbach morskich.

Dz.U.1949.41.295 | ustawa z dnia 1 lipca 1949 r. | Akt jednorazowy

Obowiązek uczestniczenia w obrocie bezgotówkowym.

Dz.U.1949.41.294 | ustawa z dnia 1 lipca 1949 r. | Akt utracił moc

Związki zawodowe.

Dz.U.1949.41.293 | ustawa z dnia 1 lipca 1949 r. | Akt utracił moc

Obowiązek prowadzenia ksiąg podatkowych przez duchownych.

Dz.U.1949.40.292 | rozporządzenie z dnia 5 lipca 1949 r. | Akt utracił moc

Kontrola budownictwa państwowego.

Dz.U.1949.40.290 | rozporządzenie z dnia 21 czerwca 1949 r. | Akt utracił moc

Zm.: rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych z dnia 24 czerwca 1931 r. o konserwowaniu artykułów żywności.

Dz.U.1949.40.289 | rozporządzenie z dnia 18 czerwca 1949 r. | Akt jednorazowy

Rozwiązanie stowarzyszenia "Towarzystwo Popierania Budowy Publicznych Szkół Powszechnych".

Dz.U.1949.40.285 | rozporządzenie z dnia 21 czerwca 1949 r. | Akt jednorazowy

Zmiana granic powiatów sztumskiego, malborskiego i elbląskiego w województwie gdańskim.

Dz.U.1949.40.284 | rozporządzenie z dnia 21 czerwca 1949 r. | Akt utracił moc

Zakres działania Centralnego Urzędu Szkolenia Zawodowego.

Dz.U.1949.40.283 | rozporządzenie z dnia 21 czerwca 1949 r. | Akt utracił moc

Zniesienie Wydziału Zamiejscowego w Bochni Sądu Okręgowego w Krakowie.

Dz.U.1949.39.281 | rozporządzenie z dnia 22 czerwca 1949 r. | Akt utracił moc

Pobór podatku dochodowego w formie ryczałtu od rybaków morskich.

Dz.U.1949.39.280 | rozporządzenie z dnia 13 czerwca 1949 r. | Akt utracił moc

Umowne ubezpieczenia osobowe prowadzone przez Powszechny Zakład Ubezpieczeń Wzajemnych.

Dz.U.1949.39.279 | rozporządzenie z dnia 7 czerwca 1949 r. | Akt utracił moc

Zniesienie Wydziałów Zamiejscowych w Żywcu i Inowrocławiu.

Dz.U.1949.38.278 | rozporządzenie z dnia 21 czerwca 1949 r. | Akt utracił moc

Ogólne normy ilościowe lekarzy, dopuszczonych do wykonywania praktyki lekarskiej.

Dz.U.1949.38.277 | rozporządzenie z dnia 14 czerwca 1949 r. | Akt utracił moc

Ustalenie list lekarzy i lekarzy-dentystów przekraczających normę ilościową.

Dz.U.1949.38.276 | rozporządzenie z dnia 14 czerwca 1949 r. | Akt utracił moc

Organizacja, skład i sposób postępowania Państwowej Komisji Lokalowej i wojewódzkich komisyj lokalowych.

Dz.U.1949.38.275 | rozporządzenie z dnia 14 czerwca 1949 r. | Akt utracił moc

Nadanie statutu organizacyjnego Funduszowi Gospodarki Mieszkaniowej.

Dz.U.1949.38.274 | rozporządzenie z dnia 30 maja 1949 r. | Akt utracił moc

Zniesienie niektórych sądów grodzkich.

Dz.U.1949.36.269 | rozporządzenie z dnia 8 czerwca 1949 r. | Akt utracił moc

Zniesienie sądów grodzkich, nie uruchomionych po wyzwoleniu spod okupacji.

Dz.U.1949.36.267 | rozporządzenie z dnia 8 czerwca 1949 r. | Akt utracił moc

Kursy Przygotowawcze do szkół wyższych.

Dz.U.1949.36.266 | rozporządzenie z dnia 3 czerwca 1949 r. | Akt utracił moc

Otwarcie Wydziału Komunikacji w Politechnice Warszawskiej i utworzenie katedr na tym Wydziale.

Dz.U.1949.36.265 | rozporządzenie z dnia 24 maja 1949 r. | Akt jednorazowy

Zmiana granic gmin wiejskich Minoga i Skała w powiecie olkuskim, województwie krakowskim.

Dz.U.1949.36.264 | rozporządzenie z dnia 16 maja 1949 r. | Akt utracił moc

Zmiana granic miasta Sieniawy w powiecie jarosławskim, województwie rzeszowskim.

Dz.U.1949.36.263 | rozporządzenie z dnia 16 maja 1949 r. | Akt utracił moc

Utworzenie, przemianowanie i zwinięcie katedr w niektórych szkołach akademickich.

Dz.U.1949.36.262 | rozporządzenie z dnia 11 maja 1949 r. | Akt jednorazowy

Higiena pracy w hutach szkła.

Dz.U.1949.36.261 | rozporządzenie z dnia 21 kwietnia 1949 r. | Akt utracił moc

Przekształcenie Akademii Stomatologicznej w Warszawie.

Dz.U.1949.36.259 | rozporządzenie z dnia 30 maja 1949 r. | Akt utracił moc

Przekształcenie Akademii Górniczej w Krakowie na Akademię Górniczo-Hutniczą w Krakowie.

Dz.U.1949.36.258 | rozporządzenie z dnia 30 maja 1949 r. | Akt utracił moc