Law Journal

Ochrona tajemnicy państwowej i służbowej.

Dz.U.1949.55.437 | dekret z dnia 26 października 1949 r. | Akt utracił moc

Przedłużenie mocy obowiązującej niektórych przepisów w zakresie administracji wymiaru sprawiedliwości.

Dz.U.1949.55.436 | dekret z dnia 26 października 1949 r. | Akt jednorazowy

Zm.: dekret z dnia 13 listopada 1945 r. o zasiłkach i pomocy dla ofiar wrogów demokratycznego ustroju Polski.

Dz.U.1949.55.435 | dekret z dnia 26 października 1949 r. | Akt jednorazowy

Tworzenie przedsiębiorstw Miejskiego Handlu Detalicznego.

Dz.U.1949.55.433 | dekret z dnia 26 października 1949 r. | Akt utracił moc

Rozpoczęcie działalności Banku Komunalnego.

Dz.U.1949.54.428 | rozporządzenie z dnia 20 października 1949 r. | Akt utracił moc

Rozpoczęcie działalności Banku Inwestycyjnego.

Dz.U.1949.54.426 | rozporządzenie z dnia 20 października 1949 r. | Akt utracił moc

Zmiana granic okręgów Sądów Grodzkich w Kcyni, Wągrowcu i Żninie.

Dz.U.1949.54.424 | rozporządzenie z dnia 12 października 1949 r. | Akt utracił moc

Zmiany organizacyjne w niektórych szkołach wyższych.

Dz.U.1949.54.423 | rozporządzenie z dnia 27 września 1949 r. | Akt jednorazowy

Określenie granic terenu Pomnika Męczeństwa na Majdanku.

Dz.U.1949.54.422 | rozporządzenie z dnia 20 września 1949 r. | Akt obowiązujący

Ulgi w podatku od lokali.

Dz.U.1949.54.421 | rozporządzenie z dnia 15 września 1949 r. | Akt utracił moc

Bezpieczeństwo i higiena pracy przy użyciu aparatów natryskowych.

Dz.U.1949.54.420 | rozporządzenie z dnia 12 września 1949 r. | Akt utracił moc

Sprostowanie błędu w tabeli celnych opłat manipulacyjnych.

Dz.U.1949.53.417 | obwieszczenie z dnia 28 września 1949 r. | Akt jednorazowy

Zniesienie Sądu Grodzkiego w Pilźnie.

Dz.U.1949.53.415 | rozporządzenie z dnia 1 października 1949 r. | Akt utracił moc

Zniesienie Sądów Grodzkich w Gniewie i Skarszewach.

Dz.U.1949.53.414 | rozporządzenie z dnia 30 września 1949 r. | Akt utracił moc

Zmiana granic okręgów Sądów Grodzkich w Puławach i Sobolewie.

Dz.U.1949.53.413 | rozporządzenie z dnia 21 września 1949 r. | Akt utracił moc

Utworzenie w Akademii Nauk Politycznych w Warszawie Oddziału Handlu Zagranicznego.

Dz.U.1949.53.412 | rozporządzenie z dnia 16 września 1949 r. | Akt jednorazowy

Utworzenie Wydziału Prawa w Uniwersytecie Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie oraz katedr na tym Wydziale.

Dz.U.1949.53.411 | rozporządzenie z dnia 12 września 1949 r. | Akt jednorazowy

Zm.: ordynacja telefoniczna.

Dz.U.1949.53.410 | rozporządzenie z dnia 27 sierpnia 1949 r. | Akt jednorazowy

Ulgowe opłaty szpitalne za leczenie niektórych kategorii rzemieślników i rybaków morskich.

Dz.U.1949.53.409 | rozporządzenie z dnia 12 maja 1949 r. | Akt utracił moc

Nadanie Towarzystwu Przyjaciół Młodzieży Szkół Wyższych nowego statutu.

Dz.U.1949.53.408 | rozporządzenie z dnia 21 września 1949 r. | Akt utracił moc

Koncesjonowanie przedsiębiorstw wydawniczych książek i druków nieperiodycznych.

Dz.U.1949.53.407 | rozporządzenie z dnia 21 września 1949 r. | Akt utracił moc

Utworzenie Polskiej Izby Handlu Zagranicznego.

Dz.U.1949.53.403 | dekret z dnia 28 września 1949 r. | Akt utracił moc

Przystąpienie Izraela do Konwencji międzynarodowej o liniach ładunkowych, podpisanej w Londynie dnia 5 lipca 1930 r.

Dz.U.1949.52.401 | oświadczenie rządowe z dnia 2 września 1949 r. | Akt jednorazowy

Odległość budynków od niektórych dróg państwowych.

Dz.U.1949.52.398 | rozporządzenie z dnia 26 września 1949 r. | Akt utracił moc

Zm.: rozporządzenie z dnia 3 października 1935 r. o robotach wzbronionych młodocianym i kobietom.

Dz.U.1949.52.397 | rozporządzenie z dnia 20 września 1949 r. | Akt jednorazowy

Nadanie ustroju miejskiego gminie wiejskiej Myszków w powiecie zawierciańskim województwa śląskiego.

Dz.U.1949.52.396 | rozporządzenie z dnia 8 września 1949 r. | Akt utracił moc

Dodatki funkcyjne i służbowe dla nauczycieli szkół zawodowych.

Dz.U.1949.52.395 | rozporządzenie z dnia 9 września 1949 r. | Akt utracił moc

Zwalczanie chorób wenerycznych.

Dz.U.1949.51.394 t.j. | dekret z dnia 16 kwietnia 1946 r. | Akt utracił moc

Uchylenie rozporządzenia o zniesieniu Sądu Grodzkiego w Koziegłowach.

Dz.U.1949.51.393 | rozporządzenie z dnia 22 września 1949 r. | Akt jednorazowy

Dodatki funkcyjne i służbowe dla funkcjonariuszów kontroli wewnętrznej w administracji lasów państwowych.

Dz.U.1949.51.390 | rozporządzenie z dnia 12 września 1949 r. | Akt utracił moc

Zm.: rozporządzenie z dnia 15 kwietnia 1948 r. o ruchu pojazdów mechanicznych na drogach publicznych.

Dz.U.1949.51.389 | rozporządzenie z dnia 5 września 1949 r. | Akt jednorazowy

Statut wzorowy dla spółek drogowych.

Dz.U.1949.51.387 | rozporządzenie z dnia 16 sierpnia 1949 r. | Akt utracił moc

Utworzenie przymusowych lokalnych zrzeszeń prywatnych właścicieli nieruchomości.

Dz.U.1949.51.386 | rozporządzenie z dnia 10 sierpnia 1949 r. | Akt utracił moc

Uznanie stowarzyszenia "Liga Kobiet" za stowarzyszenie wyższej użyteczności.

Dz.U.1949.51.385 | rozporządzenie z dnia 9 września 1949 r. | Akt utracił moc

Wysokość wynagrodzenia za pracę uzasadniającego żądanie dopłaty do nominalnej sumy zobowiązania pieniężnego.

Dz.U.1949.51.383 | rozporządzenie z dnia 9 września 1949 r. | Akt utracił moc

Rumunia-Polska. Umowa o współpracy kulturalnej. Warszawa.1948.02.27.

Dz.U.1949.51.380 | umowa międzynarodowa z dnia 27 lutego 1948 r. | Akt utracił moc

Złożenie przez Polskę dokumentu ratyfikacyjnego Traktatu Pokoju z Włochami, podpisanego w Paryżu dnia 10 lutego 1947 r.

Dz.U.1949.50.379 | oświadczenie rządowe z dnia 26 listopada 1948 r. | Akt jednorazowy

Traktat pokoju z Włochami. Paryż.1947.02.10.

Dz.U.1949.50.378 | umowa międzynarodowa z dnia 10 lutego 1947 r. | Akt obowiązujący

Przyjęcie dla Pakistanu znaku P.A.K. w konwencji międzynarodowej z dnia 24 kwietnia 1926 r. dotyczącej ruchu samochodowego.

Dz.U.1949.49.376 | oświadczenie rządowe z dnia 6 sierpnia 1949 r. | Akt jednorazowy

Utworzenie miasta Żarki w powiecie zawierciańskim, województwie śląskim.

Dz.U.1949.49.371 | rozporządzenie z dnia 9 sierpnia 1949 r. | Akt utracił moc

Podział okręgów szkolnych na obwody szkolne.

Dz.U.1949.49.370 | rozporządzenie z dnia 27 lipca 1949 r. | Akt jednorazowy

Zm.: niektóre przepisy o zgromadzeniach.

Dz.U.1949.49.369 | dekret z dnia 18 sierpnia 1949 r. | Akt jednorazowy

Urlopy dla pracowników zatrudnionych w przemyśle i handlu.

Dz.U.1949.47.365 t.j. | ustawa z dnia 16 maja 1922 r. | Akt utracił moc

Wykonanie dekretu z dnia 5 sierpnia 1949 r. o zmianie niektórych przepisów prawa o stowarzyszeniach.

Dz.U.1949.47.358 | rozporządzenie z dnia 6 sierpnia 1949 r. | Akt utracił moc

Wymiar, pobór i administracja funduszu "D" S.F.O.

Dz.U.1949.47.357 | rozporządzenie z dnia 4 sierpnia 1949 r. | Akt utracił moc

Pobór w formie ryczałtu podatków obrotowego i dochodowego od zbieraczy Centrali Złomu.

Dz.U.1949.47.356 | rozporządzenie z dnia 25 lipca 1949 r. | Akt utracił moc

Przekazywanie nieruchomości niezbędnych dla realizacji narodowych planów gospodarczych.

Dz.U.1949.47.354 | rozporządzenie z dnia 2 sierpnia 1949 r. | Akt utracił moc

Statystyka produkcji rolnej.

Dz.U.1949.47.353 | rozporządzenie z dnia 2 sierpnia 1949 r. | Akt utracił moc

Wykonanie ustawy z dnia 1 lipca 1949 r. o obowiązku uczestniczenia w obrocie bezgotówkowym.

Dz.U.1949.46.349 | rozporządzenie z dnia 6 sierpnia 1949 r. | Akt utracił moc

Zniesienie Sądu Grodzkiego w Sieniawie.

Dz.U.1949.46.348 | rozporządzenie z dnia 30 lipca 1949 r. | Akt utracił moc

Zniesienie Sądu Grodzkiego w Koziegłowach.

Dz.U.1949.46.347 | rozporządzenie z dnia 2 lipca 1949 r. | Akt utracił moc