Law Journal

Szczegółowe warunki udzielania pomocy publicznej na cele z zakresu ochrony środowiska wynikające z zamknięcia jednostek produkcyjnych węgla.

Dz.U.2019.1493 t.j. | rozporządzenie z dnia 12 marca 2018 r. | tekst jednolity | Akt obowiązujący

Zmiana rozporządzenia w sprawie norm w zakresie dobrej kultury rolnej zgodnej z ochroną środowiska.

Dz.U.2018.532 | rozporządzenie z dnia 12 marca 2018 r. | Akt jednorazowy

Zmiana rozporządzenia w sprawie nadania statutu Wielkopolskiemu Parkowi Narodowemu z siedzibą w Jeziorach.

Dz.U.2018.598 | rozporządzenie z dnia 9 marca 2018 r. | Akt jednorazowy

Funkcje oraz sposób ustalania dodatków funkcyjnych przysługujących sędziom.

Dz.U.2021.632 t.j. | rozporządzenie z dnia 7 marca 2018 r. | tekst jednolity | Akt obowiązujący

Wyrok Trybunału Konstytucyjnego, sygn. akt K 2/17.

Dz.U.2018.534 | wyrok z dnia 7 marca 2018 r. | Akt jednorazowy

Centralna Ewidencja i Informacja o Działalności Gospodarczej i Punkt Informacji dla Przedsiębiorcy.

Dz.U.2020.2296 t.j. | ustawa z dnia 6 marca 2018 r. | tekst jednolity | Akt obowiązujący

Prawo przedsiębiorców.

Dz.U.2021.162 t.j. | ustawa z dnia 6 marca 2018 r. | tekst jednolity | Akt obowiązujący

Rzecznik Małych i Średnich Przedsiębiorców.

Dz.U.2018.648 | ustawa z dnia 6 marca 2018 r. | Akt obowiązujący

Ustanowienie Narodowego Dnia Pamięci Polaków ratujących Żydów pod okupacją niemiecką.

Dz.U.2018.589 | ustawa z dnia 6 marca 2018 r. | Akt obowiązujący

Zmiana ustawy o ochronie zwierząt oraz ustawy - Kodeks karny.

Dz.U.2018.663 | ustawa z dnia 6 marca 2018 r. | Akt jednorazowy

Patroni koordynatorzy oraz patroni praktyk.

Dz.U.2018.498 | rozporządzenie z dnia 5 marca 2018 r. | Akt obowiązujący

Zniesienie Pełnomocnika Rządu do spraw budowy mieszkań w zakresie Krajowego Zasobu Nieruchomości.

Dz.U.2018.526 | rozporządzenie z dnia 5 marca 2018 r. | Akt jednorazowy

Przeprowadzanie sprawdzianu sprawności fizycznej żołnierzy zawodowych.

Dz.U.2018.625 | rozporządzenie z dnia 2 marca 2018 r. | Akt utracił moc

New Przeciwdziałanie praniu pieniędzy oraz finansowaniu terroryzmu.

Dz.U.2020.971 t.j. | ustawa z dnia 1 marca 2018 r. | Akt obowiązujący

Standardy emisyjne dla niektórych rodzajów instalacji, źródeł spalania paliw oraz urządzeń spalania lub współspalania odpadów.

Dz.U.2019.1806 t.j. | rozporządzenie z dnia 1 marca 2018 r. | tekst jednolity | Akt utracił moc

Zmiana niektórych ustaw w związku z wprowadzeniem e-recepty.

Dz.U.2018.697 | ustawa z dnia 1 marca 2018 r. | Akt obowiązujący

Zmiana ustawy o obrocie instrumentami finansowymi oraz niektórych innych ustaw.

Dz.U.2018.685 | ustawa z dnia 1 marca 2018 r. | Akt obowiązujący

Koszty komornicze.

Dz.U.2021.210 t.j. | ustawa z dnia 28 lutego 2018 r. | tekst jednolity | Akt obowiązujący

Wykaz uzbrojenia, na obrót którym jest wymagane zezwolenie.

Dz.U.2018.482 | rozporządzenie z dnia 28 lutego 2018 r. | Akt utracił moc

Zmiana ustawy o jakości handlowej artykułów rolno-spożywczych.

Dz.U.2018.664 | ustawa z dnia 28 lutego 2018 r. | Akt jednorazowy

Zmiana ustawy o kierujących pojazdami.

Dz.U.2018.728 | ustawa z dnia 28 lutego 2018 r. | Akt jednorazowy

Zmiana ustawy - Prawo wodne.

Dz.U.2018.710 | ustawa z dnia 28 lutego 2018 r. | Akt jednorazowy

Badania lekarskie osoby zatrzymanej przez funkcjonariuszy Służby Celno-Skarbowej.

Dz.U.2018.446 | rozporządzenie z dnia 27 lutego 2018 r. | Akt obowiązujący

Oceny okresowe i opinie służbowe funkcjonariuszy Służby Celno-Skarbowej.

Dz.U.2018.462 | rozporządzenie z dnia 27 lutego 2018 r. | Akt obowiązujący

Priorytety zdrowotne.

Dz.U.2018.469 | rozporządzenie z dnia 27 lutego 2018 r. | Akt obowiązujący

Wyrok Trybunału Konstytucyjnego, sygn. akt SK 25/15.

Dz.U.2018.479 | wyrok z dnia 27 lutego 2018 r. | Akt jednorazowy

Środki na finansowanie płatności w ramach wspólnej polityki rolnej.

Dz.U.2018.541 | rozporządzenie z dnia 26 lutego 2018 r. | Akt obowiązujący

Warunki wynagradzania pracowników Krajowej Szkoły Sądownictwa i Prokuratury.

Dz.U.2018.565 | rozporządzenie z dnia 23 lutego 2018 r. | Akt obowiązujący

Wprowadzenie programu zwalczania i monitorowania choroby Aujeszkyego u świń.

Dz.U.2018.513 | rozporządzenie z dnia 23 lutego 2018 r. | Akt utracił moc

Zakres danych identyfikujących prywatne przenośne urządzenie służące do komunikacji elektronicznej.

Dz.U.2018.437 | rozporządzenie z dnia 23 lutego 2018 r. | Akt obowiązujący

Zmiana rozporządzenia w sprawie zaświadczeń wydawanych przez organy podatkowe.

Dz.U.2018.447 | rozporządzenie z dnia 23 lutego 2018 r. | Akt jednorazowy

Przenoszenie funkcjonariuszy Policji i Straży Granicznej do służby w Służbie Celno-Skarbowej.

Dz.U.2018.448 | rozporządzenie z dnia 22 lutego 2018 r. | Akt utracił moc

Rozkład czasu służby funkcjonariuszy Służby Celno-Skarbowej.

Dz.U.2018.444 | rozporządzenie z dnia 22 lutego 2018 r. | Akt obowiązujący

Udzielanie wyróżnień funkcjonariuszom Służby Celno-Skarbowej.

Dz.U.2018.429 | rozporządzenie z dnia 22 lutego 2018 r. | Akt utracił moc

Zamknięcia urzędowe.

Dz.U.2018.434 | rozporządzenie z dnia 22 lutego 2018 r. | Akt utracił moc

Zmiana rozporządzenia w sprawie dodatków do uposażenia zasadniczego żołnierzy zawodowych.

Dz.U.2018.542 | rozporządzenie z dnia 22 lutego 2018 r. | Akt jednorazowy

Zmiana rozporządzenia w sprawie stażu asystenckiego.

Dz.U.2018.500 | rozporządzenie z dnia 22 lutego 2018 r. | Akt jednorazowy

Zmiana rozporządzenia w sprawie właściwości organów podatkowych.

Dz.U.2018.480 | rozporządzenie z dnia 22 lutego 2018 r. | Akt jednorazowy

Reorganizacja Przemysłowego Instytutu Automatyki i Pomiarów w Warszawie.

Dz.U.2018.524 | rozporządzenie z dnia 21 lutego 2018 r. | Akt jednorazowy