Law Journal

Organizacja aspirantury naukowej.

Dz.U.1952.24.163 | rozporządzenie z dnia 26 kwietnia 1952 r. | Akt utracił moc

Państwowa służba geodezyjna i kartograficzna.

Dz.U.1952.24.162 | dekret z dnia 24 kwietnia 1952 r. | Akt utracił moc

Przystąpienie Izraela do międzynarodowej konwencji o procedurze cywilnej, podpisanej w Hadze dnia 17 lipca 1905 r.

Dz.U.1952.23.161 | oświadczenie rządowe z dnia 26 kwietnia 1952 r. | Akt jednorazowy

Ratyfikacja przez Honduras konwencji z dnia 9 grudnia 1948 r. o zapobieganiu i karaniu zbrodni ludobójstwa.

Dz.U.1952.23.159 | oświadczenie rządowe z dnia 23 kwietnia 1952 r. | Akt jednorazowy

Ratyfikacja przez Grecję Konwencji i Porozumień Światowego Związku Pocztowego, podpisanych w Paryżu dnia 5 lipca 1947 r.

Dz.U.1952.23.158 | oświadczenie rządowe z dnia 15 kwietnia 1952 r. | Akt jednorazowy

Zmiany organizacyjne w wyższych szkołach artystycznych.

Dz.U.1952.23.155 | rozporządzenie z dnia 30 kwietnia 1952 r. | Akt jednorazowy

Warunki nabywania uprawnień do zasiłków rodzinnych przez robotników nowoprzyjmowanych do pracy w kopalniach węgla.

Dz.U.1952.23.154 | rozporządzenie z dnia 30 kwietnia 1952 r. | Akt utracił moc

Przemiał pszenicy w młynach gospodarczych.

Dz.U.1952.23.153 | rozporządzenie z dnia 25 marca 1952 r. | Akt jednorazowy

Utworzenie Sądu Powiatowego w Siemiatyczach.

Dz.U.1952.23.152 | rozporządzenie z dnia 21 kwietnia 1952 r. | Akt utracił moc

Skład, organizacja i tryb postępowania odwoławczych komisji wywłaszczeniowych.

Dz.U.1952.23.151 | rozporządzenie z dnia 3 maja 1952 r. | Akt utracił moc

Zmiana granic powiatu gostynińskiego w województwie warszawskim i powiatu kutnowskiego w województwie łódzkim.

Dz.U.1952.23.149 | rozporządzenie z dnia 26 kwietnia 1952 r. | Akt utracił moc

Zmiana granic powiatów łukowskiego w województwie lubelskim i garwolińskiego w województwie warszawskim.

Dz.U.1952.23.148 | rozporządzenie z dnia 26 kwietnia 1952 r. | Akt utracił moc

Zm.: ustawa o powszechnej elektryfikacji wsi i osiedli.

Dz.U.1952.23.147 | dekret z dnia 24 kwietnia 1952 r. | Akt jednorazowy

Obowiązkowe dostawy mleka przez indywidualne gospodarstwa rolne i mleczarskie.

Dz.U.1952.22.144 | rozporządzenie z dnia 24 kwietnia 1952 r. | Akt utracił moc

Centralny Urząd Gospodarki Materiałowej.

Dz.U.1952.22.143 | dekret z dnia 24 kwietnia 1952 r. | Akt utracił moc

Obowiązkowe dostawy mleka.

Dz.U.1952.22.142 | dekret z dnia 24 kwietnia 1952 r. | Akt utracił moc

Zgłaszanie zobowiązań wobec zagranicy oraz znajdującego się w kraju mienia cudzoziemców.

Dz.U.1952.21.139 | rozporządzenie z dnia 15 kwietnia 1952 r. | Akt utracił moc

Zgłaszanie mienia posiadanego za granicą oraz należności od zagranicy.

Dz.U.1952.21.138 | rozporządzenie z dnia 15 kwietnia 1952 r. | Akt utracił moc

Wykonanie ustawy dewizowej.

Dz.U.1952.21.137 | rozporządzenie z dnia 15 kwietnia 1952 r. | Akt utracił moc

Ustawa karna dewizowa.

Dz.U.1952.21.134 | ustawa z dnia 28 marca 1952 r. | Akt utracił moc

Ustawa dewizowa.

Dz.U.1952.21.133 | ustawa z dnia 28 marca 1952 r. | Akt utracił moc

Utworzenie powiatu kłobuckiego w województwie katowickim.

Dz.U.1952.20.132 | rozporządzenie z dnia 12 kwietnia 1952 r. | Akt utracił moc

Ubezpieczenia państwowe.

Dz.U.1952.20.130 | ustawa z dnia 28 marca 1952 r. | Akt utracił moc

Służba wojskowa szeregowców i podoficerów Sił Zbrojnych.

Dz.U.1952.20.129 | ustawa z dnia 28 marca 1952 r. | Akt utracił moc

Narodowy Plan Gospodarczy na rok 1952.

Dz.U.1952.20.128 | ustawa z dnia 28 marca 1952 r. | Akt utracił moc

Zm.: rozporządzenie w sprawie zmiany przepisów prawa przemysłowego dotyczących egzaminu na czeladnika.

Dz.U.1952.19.127 | rozporządzenie z dnia 10 kwietnia 1952 r. | Akt jednorazowy

Wykonanie art. 3 i 4 ustawy o zakazie uboju zwierząt hodowlanych.

Dz.U.1952.19.126 | rozporządzenie z dnia 17 stycznia 1952 r. | Akt utracił moc

Ustalenie obszarów właściwości i siedzib sądów powiatowych w m. st. Warszawie.

Dz.U.1952.19.125 | rozporządzenie z dnia 31 marca 1952 r. | Akt utracił moc

Rejestracja niektórych zakładów, wytwarzających druki i ilustracje oraz kontrola niektórych publikacji.

Dz.U.1952.19.124 | rozporządzenie z dnia 22 kwietnia 1952 r. | Akt utracił moc

Zmiana siedziby i nazwy gminy Sternalice w powiecie oleskim, województwie opolskim.

Dz.U.1952.19.123 | rozporządzenie z dnia 16 kwietnia 1952 r. | Akt utracił moc

Utworzenie gminy Słopnice w powiecie limanowskim, województwie krakowskim.

Dz.U.1952.19.122 | rozporządzenie z dnia 16 kwietnia 1952 r. | Akt utracił moc

Utworzenie gminy Władysławowo w powiecie wejherowskim, województwie gdańskim.

Dz.U.1952.19.121 | rozporządzenie z dnia 12 kwietnia 1952 r. | Akt utracił moc

Utworzenie oraz zmiana granic i nazw niektórych gmin w powiecie częstochowskim, województwie katowickim.

Dz.U.1952.19.120 | rozporządzenie z dnia 12 kwietnia 1952 r. | Akt utracił moc

Utworzenie gminy Stany w powiecie niżańskim, województwie rzeszowskim.

Dz.U.1952.19.119 | rozporządzenie z dnia 12 kwietnia 1952 r. | Akt utracił moc

Zmiana granic miasta Częstochowy w województwie katowickim.

Dz.U.1952.19.117 | rozporządzenie z dnia 12 kwietnia 1952 r. | Akt utracił moc

Zm.: rozporządzenie w sprawie zakresu działania władz naczelnych w dziedzinie komunikacji.

Dz.U.1952.19.115 | rozporządzenie z dnia 5 kwietnia 1952 r. | Akt jednorazowy

Utworzenie urzędu Ministra Przemysłu Mięsnego i Mleczarskiego.

Dz.U.1952.19.113 | dekret z dnia 22 kwietnia 1952 r. | Akt utracił moc

Ustalenie granicy terytorialnej morskiego portu rybackiego w Łebie.

Dz.U.1952.18.112 | rozporządzenie z dnia 16 lutego 1952 r. | Akt utracił moc

Ustalenie granicy terytorialnej morskiego portu handlowego na Zalewie Wiślanym w Elblągu.

Dz.U.1952.18.111 | rozporządzenie z dnia 16 lutego 1952 r. | Akt utracił moc

Zm.: ustawa o żegludze i spławie na śródlądowych drogach wodnych.

Dz.U.1952.18.110 | ustawa z dnia 28 marca 1952 r. | Akt jednorazowy

Zmiana zakresu działania władz naczelnych w dziedzinie statystyki państwowej.

Dz.U.1952.18.109 | ustawa z dnia 28 marca 1952 r. | Akt utracił moc

Uchylenie ulg w podatku dochodowym dla nowych budowli.

Dz.U.1952.18.108 | ustawa z dnia 28 marca 1952 r. | Akt jednorazowy

Ratyfikacja przez Egipt konwencji z dnia 9 grudnia 1948 r. o zapobieganiu i karaniu zbrodni ludobójstwa.

Dz.U.1952.17.106 | oświadczenie rządowe z dnia 25 marca 1952 r. | Akt jednorazowy

Krwiodawcy.

Dz.U.1952.17.104 | rozporządzenie z dnia 26 marca 1952 r. | Akt utracił moc

Zatrudnianie pracowników nauki w niektórych muzeach.

Dz.U.1952.17.103 | rozporządzenie z dnia 22 marca 1952 r. | Akt utracił moc

Utworzenie powiatu siemiatyckiego oraz zmiana granic powiatu wysokomazowieckiego w województwie białostockim.

Dz.U.1952.17.102 | rozporządzenie z dnia 22 marca 1952 r. | Akt utracił moc

Ustawa budżetowa na rok 1952.

Dz.U.1952.17.101 | ustawa z dnia 28 marca 1952 r. | Akt utracił moc

Upoważnienie Rządu do wydawania dekretów z mocą ustawy.

Dz.U.1952.17.100 | ustawa z dnia 28 marca 1952 r. | Akt utracił moc

Zakres działania i organizacji wojewódzkich komitetów ochrony przyrody.

Dz.U.1952.16.99 | rozporządzenie z dnia 17 marca 1952 r. | Akt utracił moc

Zm.: rozporządzenie w sprawie zakresu działania władz naczelnych w dziedzinie budownictwa.

Dz.U.1952.16.96 | rozporządzenie z dnia 22 marca 1952 r. | Akt jednorazowy

Przystąpienie Nikaragui do konwencji z dnia 9 grudnia 1948 r. o zapobieganiu i karaniu zbrodni ludobójstwa.

Dz.U.1952.15.93 | oświadczenie rządowe z dnia 7 marca 1952 r. | Akt jednorazowy

Zaopatrzenie dla byłych właścicieli i dzierżawców aptek przejętych na własność Państwa.

Dz.U.1952.15.92 | rozporządzenie z dnia 22 marca 1952 r. | Akt utracił moc

Zm.: rozporządzenie w sprawie mieszkań służbowych i mieszkań pracowniczych.

Dz.U.1952.14.86 | rozporządzenie z dnia 15 marca 1952 r. | Akt jednorazowy

Chiny-Polska. Umowa o współpracy kulturalnej. Warszawa.1951.04.03.

Dz.U.1952.14.84 | umowa międzynarodowa z dnia 3 kwietnia 1951 r. | Akt utracił moc

Zwalczanie korówki wełnistej.

Dz.U.1952.13.83 | rozporządzenie z dnia 7 marca 1952 r. | Akt utracił moc

Wprowadzenie publicznej gospodarki lokalami w niektórych miejscowościach województwa olsztyńskiego.

Dz.U.1952.13.80 | rozporządzenie z dnia 8 marca 1952 r. | Akt utracił moc

Zm.: rozporządzenie w sprawie zakresu działania władz naczelnych w dziedzinie komunikacji.

Dz.U.1952.13.79 | rozporządzenie z dnia 8 marca 1952 r. | Akt jednorazowy

Ceny za lekarstwa i środki opatrunkowe wydawane ubezpieczonym.

Dz.U.1952.12.76 | rozporządzenie z dnia 5 lutego 1952 r. | Akt utracił moc

Opłaty za zezwolenia na wykonywanie publicznego transportu drogowego.

Dz.U.1952.12.74 | rozporządzenie z dnia 27 lutego 1952 r. | Akt utracił moc