Law Journal

Zmiana warunków nabywania uprawnień do zasiłków rodzinnych.

Dz.U.1952.38.267 | rozporządzenie z dnia 23 sierpnia 1952 r. | Akt jednorazowy

Aplikanci i asesorzy sądowi.

Dz.U.1952.38.265 | rozporządzenie z dnia 26 sierpnia 1952 r. | Akt utracił moc

Sposób uiszczania opłat sądowych w sprawach cywilnych.

Dz.U.1952.38.264 | rozporządzenie z dnia 14 sierpnia 1952 r. | Akt utracił moc

Przydzielanie pomieszczeń na zakwaterowanie stałe Sił Zbrojnych.

Dz.U.1952.38.263 | rozporządzenie z dnia 18 lipca 1952 r. | Akt utracił moc

Opłaty konsularne.

Dz.U.1952.38.262 | rozporządzenie z dnia 2 września 1952 r. | Akt utracił moc

Uznanie za obowiązujące zmian do Polskich Norm ustalonych przez Polski Komitet Normalizacyjny.

Dz.U.1952.38.261 | rozporządzenie z dnia 14 sierpnia 1952 r. | Akt utracił moc

Zm.: ordynacja telegraficzna.

Dz.U.1952.37.259 | rozporządzenie z dnia 7 sierpnia 1952 r. | Akt jednorazowy

Uznanie za obowiązujące norm ustalonych przez Polski Komitet Normalizacyjny.

Dz.U.1952.37.257 | rozporządzenie z dnia 8 lipca 1952 r. | Akt utracił moc

Obowiązkowe dostawy ziemniaków.

Dz.U.1952.37.256 | rozporządzenie z dnia 28 sierpnia 1952 r. | Akt utracił moc

Ratyfikacja przez Polskę konwencji z dnia 21 marca 1950 r. o zwalczaniu handlu ludźmi i eksploatacji prostytucji.

Dz.U.1952.36.254 | oświadczenie rządowe z dnia 10 lipca 1952 r. | Akt jednorazowy

Organizacja i tryb postępowania Państwowej Inspekcji Handlowej.

Dz.U.1952.36.253 | rozporządzenie z dnia 23 lipca 1952 r. | Akt utracił moc

Czyszczenie kominów oraz przewodów dymowych i spalinowych.

Dz.U.1952.36.252 | rozporządzenie z dnia 11 czerwca 1952 r. | Akt utracił moc

Zmiana granic powiatów chojeńskiego w województwie szczecińskim i gorzowskiego w województwie zielonogórskim.

Dz.U.1952.36.251 | rozporządzenie z dnia 30 lipca 1952 r. | Akt utracił moc

Zarządzenie wyborów do Sejmu Polskiej Rzeczypospolitej Ludowej.

Dz.U.1952.35.247 | uchwała z dnia 5 sierpnia 1952 r. | Akt utracił moc

Ordynacja wyborcza do Sejmu Polskiej Rzeczypospolitej Ludowej.

Dz.U.1952.35.246 | ustawa z dnia 1 sierpnia 1952 r. | Akt utracił moc

Warunki składowania niektórych artykułów produkcji rolnej i ochrona przeciwpożarowa przy omłotach.

Dz.U.1952.34.244 | rozporządzenie z dnia 21 marca 1952 r. | Akt utracił moc

Kwalifikacje, warunki i tryb udzielania zezwoleń na zawodowe obsługiwanie aparatów do wyświetlania filmów.

Dz.U.1952.34.243 | rozporządzenie z dnia 23 lipca 1952 r. | Akt utracił moc

Uposażenie niektórych kategorii pracowników przedsiębiorstwa "Polskie Koleje Państwowe".

Dz.U.1952.34.241 | rozporządzenie z dnia 13 lipca 1952 r. | Akt utracił moc

Zakres działania Komitetu do Spraw Urbanistyki i Architektury.

Dz.U.1952.34.240 | rozporządzenie z dnia 10 lipca 1952 r. | Akt utracił moc

Zm.: rozporządzenie Rady Ministrów w sprawie rozwiązania Zrzeszenia Przedsiębiorców Gorzelń Rolniczych.

Dz.U.1952.34.239 | rozporządzenie z dnia 9 lipca 1952 r. | Akt jednorazowy

Zmiana granic powiatów ostrowskiego w województwie warszawskim i łomżyńskiego w województwie białostockim.

Dz.U.1952.34.238 | rozporządzenie z dnia 9 lipca 1952 r. | Akt utracił moc

Zm.: organizacja władz i instytucji w dziedzinie budownictwa.

Dz.U.1952.34.235 | ustawa z dnia 10 lipca 1952 r. | Akt jednorazowy

Prawo autorskie.

Dz.U.1952.34.234 | ustawa z dnia 10 lipca 1952 r. | Akt utracił moc

Przepisy wprowadzające Konstytucję Polskiej Rzeczypospolitej Ludowej.

Dz.U.1952.33.233 | ustawa konstytucyjna z dnia 22 lipca 1952 r. | Akt utracił moc

Przystąpienie Włoch do konwencji z dnia 9 grudnia 1948 r. o zapobieganiu i karaniu zbrodni ludobójstwa.

Dz.U.1952.32.231 | oświadczenie rządowe z dnia 14 lipca 1952 r. | Akt jednorazowy

Ratyfikacja przez Szwecję konwencji z dnia 9 grudnia 1948 r. o zapobieganiu i karaniu zbrodni ludobójstwa.

Dz.U.1952.32.226 | oświadczenie rządowe z dnia 10 lipca 1952 r. | Akt jednorazowy

Zm.: rozporządzenie w sprawie wykonania dekretu o zobowiązaniach podatkowych.

Dz.U.1952.32.225 | rozporządzenie z dnia 14 lipca 1952 r. | Akt jednorazowy

Zm.: rozporządzenie w sprawie wykonania dekretu o podatku gruntowym.

Dz.U.1952.32.223 | rozporządzenie z dnia 14 lipca 1952 r. | Akt jednorazowy

Obniżenie podatku gruntowego dla członków zrzeszeń uprawy ziemi.

Dz.U.1952.32.222 | rozporządzenie z dnia 14 lipca 1952 r. | Akt utracił moc

Ustalenie stawek podatku gruntowego dla celów wymiaru podatku gruntowego za rok 1952.

Dz.U.1952.32.219 | rozporządzenie z dnia 10 lipca 1952 r. | Akt utracił moc

Obowiązkowe dostawy zbóż.

Dz.U.1952.32.217 | rozporządzenie z dnia 10 lipca 1952 r. | Akt utracił moc

Zm.: ustawa o obowiązku społecznego oszczędzania.

Dz.U.1952.32.216 | ustawa z dnia 10 lipca 1952 r. | Akt jednorazowy

Zm.: dekret o podatku gruntowym.

Dz.U.1952.32.215 | ustawa z dnia 10 lipca 1952 r. | Akt jednorazowy

Ratyfikacja przez Włochy europejskiej konwencji radiofonicznej, podpisanej w Kopenhadze dnia 15 września 1948 r.

Dz.U.1952.31.210 | oświadczenie rządowe z dnia 26 czerwca 1952 r. | Akt jednorazowy

Ratyfikacja przez Brazylię konwencji z dnia 9 grudnia 1948 r. o zapobieganiu i karaniu zbrodni ludobójstwa.

Dz.U.1952.31.209 | oświadczenie rządowe z dnia 9 czerwca 1952 r. | Akt jednorazowy

Bezpieczeństwo i higiena pracy w kesonach.

Dz.U.1952.31.208 | rozporządzenie z dnia 2 czerwca 1952 r. | Akt obowiązujący

Organizacja jednorocznych studiów przygotowawczych w wieczorowych szkołach inżynierskich.

Dz.U.1952.31.207 | rozporządzenie z dnia 25 czerwca 1952 r. | Akt utracił moc

Uznanie za obowiązującą normę Polskiego Komitetu Normalizacyjnego, dotyczącą blachy kotłowej.

Dz.U.1952.31.206 | rozporządzenie z dnia 30 czerwca 1952 r. | Akt utracił moc

Inspekcja Zbożowa.

Dz.U.1952.30.202 | ustawa z dnia 9 czerwca 1952 r. | Akt utracił moc

Utworzenie gminy Krasienin w powiecie lubartowskim, województwie lubelskim.

Dz.U.1952.29.201 | rozporządzenie z dnia 16 czerwca 1952 r. | Akt utracił moc

Zm.: rozporządzenie w sprawie obowiązkowych dostaw zwierząt rzeźnych przez indywidualne gospodarstwa rolne.

Dz.U.1952.29.199 | rozporządzenie z dnia 9 czerwca 1952 r. | Akt jednorazowy

Obowiązek zaofiarowania do zbiórki używanych butelek po niektórych lekach.

Dz.U.1952.29.198 | rozporządzenie z dnia 4 czerwca 1952 r. | Akt utracił moc

Mieszkania służbowe i zakładowe.

Dz.U.1952.29.196 | rozporządzenie z dnia 4 czerwca 1952 r. | Akt utracił moc

Zm.: ustawa o obowiązkowych dostawach zwierząt rzeźnych.

Dz.U.1952.29.195 | ustawa z dnia 9 czerwca 1952 r. | Akt jednorazowy

Przejściowy tryb nabywania uprawnień felczera.

Dz.U.1952.29.194 | ustawa z dnia 9 czerwca 1952 r. | Akt utracił moc

Ochrona niektórych zwierząt łownych.

Dz.U.1952.27.189 | rozporządzenie z dnia 20 maja 1952 r. | Akt utracił moc

Utworzenie Sądu Powiatowego w Kłobucku.

Dz.U.1952.27.188 | rozporządzenie z dnia 7 maja 1952 r. | Akt utracił moc

NRD-Polska. Umowa o współpracy kulturalnej. Berlin.1952.01.08.

Dz.U.1952.27.183 | umowa międzynarodowa z dnia 8 stycznia 1952 r. | Akt utracił moc

Żegluga i spław na śródlądowych drogach wodnych.

Dz.U.1952.26.182 t.j. | ustawa z dnia 7 marca 1950 r. | Akt utracił moc

Utworzenie i zmiana granic niektórych miast w powiatach warszawskim i radzymińskim, województwie warszawskim.

Dz.U.1952.26.181 | rozporządzenie z dnia 3 maja 1952 r. | Akt utracił moc

Utworzenie, zmiana granic, siedzib i nazw niektórych gmin w powiecie warszawskim, województwie warszawskim.

Dz.U.1952.26.180 | rozporządzenie z dnia 3 maja 1952 r. | Akt utracił moc

Zm.: rozporządzenie w sprawie zakresu działania Ministra Przemysłu Drobnego i Rzemiosła.

Dz.U.1952.26.178 | rozporządzenie z dnia 14 maja 1952 r. | Akt jednorazowy

Zmiana granic niektórych powiatów w województwie warszawskim.

Dz.U.1952.26.177 | rozporządzenie z dnia 3 maja 1952 r. | Akt utracił moc