Law Journal

Badania techniczne pojazdów służb.

Dz.U.2019.448 | rozporządzenie z dnia 7 marca 2019 r. | Akt obowiązujący

Zmiana rozporządzenia w sprawie mianowania policjantów na stopnie policyjne.

Dz.U.2019.443 | rozporządzenie z dnia 25 lutego 2019 r. | Akt jednorazowy

Zmiana rozporządzenia w sprawie opiniowania służbowego policjantów.

Dz.U.2019.441 | rozporządzenie z dnia 21 lutego 2019 r. | Akt jednorazowy

Zmiana rozporządzenia w sprawie badań okresowych i kontrolnych policjantów.

Dz.U.2019.439 | rozporządzenie z dnia 5 marca 2019 r. | Akt jednorazowy

Ustanowienie Pełnomocnika Rządu do spraw Centralnego Portu Komunikacyjnego dla Rzeczypospolitej Polskiej.

Dz.U.2019.438 t.j. | rozporządzenie z dnia 27 kwietnia 2017 r. | tekst jednolity | Akt obowiązujący

Zmiana rozporządzenia w sprawie recept.

Dz.U.2019.436 | rozporządzenie z dnia 28 lutego 2019 r. | Akt jednorazowy

Udostępnianie materiałów państwowego zasobu geodezyjnego i kartograficznego, wydawanie licencji oraz wzór Dokumentu Obliczenia Opłaty.

Dz.U.2019.434 t.j. | rozporządzenie z dnia 9 lipca 2014 r. | tekst jednolity | Akt utracił moc

Zmiana rozporządzenia w sprawie okresu obliczania udziału różnych upraw w celu dywersyfikacji upraw.

Dz.U.2019.433 | rozporządzenie z dnia 26 lutego 2019 r. | Akt jednorazowy

Stypendia ministra dla studentów.

Dz.U.2019.432 | rozporządzenie z dnia 13 lutego 2019 r. | Akt obowiązujący

Ustanowienie medalu "Za udział w walkach o Berlin" i medalu "Za zasługi dla obronności kraju".

Dz.U.2019.425 t.j. | ustawa z dnia 21 kwietnia 1966 r. | tekst jednolity | Akt obowiązujący

Wzór tablicy informującej o zakazie poruszania się po wale przeciwpowodziowym.

Dz.U.2019.424 | rozporządzenie z dnia 18 lutego 2019 r. | Akt obowiązujący

Zmiana rozporządzenia w sprawie legitymacji służbowych policjantów.

Dz.U.2019.421 | rozporządzenie z dnia 25 lutego 2019 r. | Akt jednorazowy

Ośrodek uprawniony do dostępu do informacji o produkcie kosmetycznym.

Dz.U.2019.417 | rozporządzenie z dnia 28 lutego 2019 r. | Akt obowiązujący

Wysokość opłaty za utworzenie i prowadzenie portalu PPK oraz wysokość stawki opłaty za udział w tym portalu.

Dz.U.2019.416 | rozporządzenie z dnia 22 lutego 2019 r. | Akt obowiązujący

Zmiana rozporządzenia w sprawie deklaracji importowej dla podatku od towarów i usług.

Dz.U.2019.415 | rozporządzenie z dnia 27 lutego 2019 r. | Akt jednorazowy

Wykonywanie zadań przez Państwową Inspekcję Sanitarną Ministerstwa Spraw Wewnętrznych i Administracji.

Dz.U.2019.411 | rozporządzenie z dnia 26 lutego 2019 r. | Akt utracił moc

Zmiana rozporządzenia w sprawie wzorów dokumentów stwierdzających uprawnienia do kierowania pojazdami.

Dz.U.2019.406 | rozporządzenie z dnia 25 lutego 2019 r. | Akt obowiązujący

Zmiana rozporządzenia w sprawie nadania statutu Biuru do spraw Substancji Chemicznych.

Dz.U.2019.405 | rozporządzenie z dnia 15 lutego 2019 r. | Akt jednorazowy

Zmiana rozporządzenia w sprawie profilu zaufanego i podpisu zaufanego.

Dz.U.2019.403 | rozporządzenie z dnia 21 lutego 2019 r. | Akt jednorazowy

Zmiana rozporządzenia w sprawie organizacji roku szkolnego.

Dz.U.2019.402 | rozporządzenie z dnia 22 lutego 2019 r. | Akt jednorazowy

Zmiana rozporządzenia w sprawie świadczeń gwarantowanych z zakresu leczenia szpitalnego.

Dz.U.2019.401 | rozporządzenie z dnia 15 lutego 2019 r. | Akt jednorazowy

Warstwa elektroniczna dowodu osobistego.

Dz.U.2019.400 | rozporządzenie z dnia 26 lutego 2019 r. | Akt obowiązujący

Zmiana rozporządzenia w sprawie świadczeń gwarantowanych z zakresu ambulatoryjnej opieki specjalistycznej.

Dz.U.2019.397 | rozporządzenie z dnia 27 lutego 2019 r. | Akt jednorazowy

Sporządzanie audytów krajobrazowych.

Dz.U.2019.394 | rozporządzenie z dnia 11 stycznia 2019 r. | Akt obowiązujący

Ewidencja gruntów i budynków.

Dz.U.2019.393 t.j. | rozporządzenie z dnia 29 marca 2001 r. | tekst jednolity | Akt utracił moc

Ewaluacja jakości działalności naukowej.

Dz.U.2019.392 | rozporządzenie z dnia 22 lutego 2019 r. | Akt obowiązujący

Praktyczna nauka zawodu.

Dz.U.2019.391 | rozporządzenie z dnia 22 lutego 2019 r. | Akt obowiązujący

Zawieszanie wypłaty środków gwarantowanych deponentom w przypadku blokady środków zdeponowanych na rachunku.

Dz.U.2019.389 | rozporządzenie z dnia 22 lutego 2019 r. | Akt obowiązujący

Niezbędne elementy rocznego sprawozdania z działalności Narodowego Centrum Badań i Rozwoju

Dz.U.2019.386 | rozporządzenie z dnia 22 lutego 2019 r. | Akt obowiązujący

Zmiana rozporządzenia w sprawie nadania statutu Magurskiemu Parkowi Narodowemu z siedzibą w Krempnej.

Dz.U.2019.385 | rozporządzenie z dnia 14 lutego 2019 r. | Akt jednorazowy

Zmiana ustawy o grach hazardowych.

Dz.U.2019.375 | ustawa z dnia 17 stycznia 2019 r. | Akt jednorazowy

Ocenianie, klasyfikowanie i promowanie uczniów i słuchaczy w szkołach publicznych.

Dz.U.2019.373 | rozporządzenie z dnia 22 lutego 2019 r. | Akt obowiązujący

Szczegółowy sposób podziału ogólnych kwot połowowych i dodatkowych kwot połowowych.

Dz.U.2019.370 | rozporządzenie z dnia 15 lutego 2019 r. | Akt obowiązujący

Stawki uposażenia zasadniczego żołnierzy pełniących służbę kandydacką.

Dz.U.2019.367 | rozporządzenie z dnia 13 lutego 2019 r. | Akt obowiązujący

Zarządzenie wyborów posłów do Parlamentu Europejskiego.

Dz.U.2019.365 | postanowienie z dnia 25 lutego 2019 r. | Akt utracił moc

Zmiana rozporządzenia w sprawie wymagań dla kotłów na paliwo stałe.

Dz.U.2019.363 | rozporządzenie z dnia 21 lutego 2019 r. | Akt obowiązujący

Zmiana rozporządzenia w sprawie uposażenia zasadniczego funkcjonariuszy Służby Celno-Skarbowej.

Dz.U.2019.360 | rozporządzenie z dnia 20 lutego 2019 r. | Akt jednorazowy

Wprowadzenie programu zwalczania wścieklizny na lata 2019-2021.

Dz.U.2019.356 | rozporządzenie z dnia 12 lutego 2019 r. | Akt obowiązujący

Program pilotażowy kompleksowej opieki nad świadczeniobiorcami z niewydolnością serca.

Dz.U.2019.353 | rozporządzenie z dnia 31 stycznia 2019 r. | Akt obowiązujący

Sposób przeprowadzania przetargów na wybór zakładów odkostniających i chłodni.

Dz.U.2019.348 t.j. | rozporządzenie z dnia 30 kwietnia 2004 r. | tekst jednolity | Akt obowiązujący

Przeniesienie planowanych dochodów i wydatków budżetowych, w tym wynagrodzeń, na rok 2019.

Dz.U.2019.344 | rozporządzenie z dnia 20 lutego 2019 r. | Akt utracił moc