Law Journal

Ratyfikacja przez Egipt Konwencji (nr 2) dotyczącej bezrobocia, przyjętej w Waszyngtonie dnia 28 listopada 1919 r.

Dz.U.1956.7.42 | oświadczenie rządowe z dnia 24 lutego 1956 r. | Akt jednorazowy

Obowiązek poddawania sprawdzaniu mięsa sprowadzanego do niektórych miejscowości.

Dz.U.1956.7.37 | rozporządzenie z dnia 28 lutego 1956 r. | Akt utracił moc

Pobór w formie ryczałtu podatków obrotowego i dochodowego od drobnych rzemieślników.

Dz.U.1956.7.36 | rozporządzenie z dnia 9 marca 1956 r. | Akt utracił moc

Utworzenie powiatu miejskiego Jaworzno w województwie krakowskim.

Dz.U.1956.7.33 | rozporządzenie z dnia 5 marca 1956 r. | Akt utracił moc

Uzupełnienie przepisów karnych w sprawach o niewykonanie dostaw obowiązkowych.

Dz.U.1956.6.31 t.j. | dekret z dnia 4 marca 1953 r. | tekst jednolity | Akt utracił moc

Zm.: dekret o ochronie lasów nie stanowiących własności Państwa.

Dz.U.1956.6.30 | dekret z dnia 1 lutego 1956 r. | Akt jednorazowy

Zm.: dekret o dowodach osobistych.

Dz.U.1956.6.29 | dekret z dnia 1 lutego 1956 r. | Akt jednorazowy

Obowiązek zgłaszania nagminnego i wszczepionego zapalenia wątroby oraz krętkowic.

Dz.U.1956.5.27 | rozporządzenie z dnia 9 lutego 1956 r. | Akt utracił moc

Bezpieczeństwo i higiena pracy przy robotach impregnacyjnych i odgrzybieniowych.

Dz.U.1956.5.25 | rozporządzenie z dnia 4 lutego 1956 r. | Akt utracił moc

Wykonanie art. 33 dekretu o zobowiązaniach podatkowych.

Dz.U.1956.4.24 | rozporządzenie z dnia 23 stycznia 1956 r. | Akt utracił moc

Kwalifikacje, warunki i tryb udzielania zezwoleń na obsługiwanie aparatów do wyświetlania filmów.

Dz.U.1956.4.23 | rozporządzenie z dnia 3 lutego 1956 r. | Akt utracił moc

Utworzenie Ojcowskiego Parku Narodowego.

Dz.U.1956.4.22 | rozporządzenie z dnia 14 stycznia 1956 r. | Akt obowiązujący

Wynalazczość pracownicza.

Dz.U.1956.3.21 t.j. | dekret z dnia 12 października 1950 r. | Akt utracił moc

Obowiązek uiszczenia zaliczki na podatek gruntowy na rok 1956.

Dz.U.1956.3.18 | rozporządzenie z dnia 19 stycznia 1956 r. | Akt utracił moc

Utworzenie sądów powiatowych w nowych powiatach.

Dz.U.1956.2.16 | rozporządzenie z dnia 7 stycznia 1956 r. | Akt utracił moc

Zm.: niektóre przepisy postępowania cywilnego.

Dz.U.1956.2.13 | dekret z dnia 18 stycznia 1956 r. | Akt jednorazowy

Organizacja spraw kultury fizycznej.

Dz.U.1956.2.12 | dekret z dnia 18 stycznia 1956 r. | Akt utracił moc

Utworzenie Sądu Powiatowego dla miasta Łodzi oraz zniesienie sądów powiatowych dla dzielnic w Łodzi.

Dz.U.1956.1.6 | rozporządzenie z dnia 23 grudnia 1955 r. | Akt utracił moc

Opłaty za doręczanie wezwań i innych pism sądowych w sprawach karnych.

Dz.U.1956.1.5 | rozporządzenie z dnia 20 grudnia 1955 r. | Akt utracił moc

Utworzenie Wydziału Zamiejscowego w Kocku Sądu Powiatowego w Łukowie.

Dz.U.1956.1.4 | rozporządzenie z dnia 15 grudnia 1955 r. | Akt utracił moc

Prowadzenie i zakładanie ksiąg wieczystych i zbiorów dokumentów przez Sąd Powiatowy w Ostrzeszowie.

Dz.U.1956.1.3 | rozporządzenie z dnia 15 grudnia 1955 r. | Akt utracił moc

Zm.: rozporządzenie z dnia 27 października 1937 r. o ruchu pojazdów mechanicznych na drogach publicznych.

Dz.U.1956.1.2 | rozporządzenie z dnia 9 grudnia 1955 r. | Akt jednorazowy

Dodatkowe urlopy w przemyśle chemicznym.

Dz.U.1956.1.1 | rozporządzenie z dnia 31 grudnia 1955 r. | Akt utracił moc

Podatek dochodowy od przychodów z praw autorskich nabytych w drodze spadku lub zapisu.

Dz.U.1955.47.318 | rozporządzenie z dnia 23 listopada 1955 r. | Akt utracił moc

Przedpłaty na zaliczki na podatek dochodowy.

Dz.U.1955.47.317 | rozporządzenie z dnia 23 listopada 1955 r. | Akt utracił moc

Tablice i pieczęcie urzędowe.

Dz.U.1955.47.316 | rozporządzenie z dnia 7 grudnia 1955 r. | Akt obowiązujący

Znaki Sił Zbrojnych.

Dz.U.1955.47.315 | dekret z dnia 9 listopada 1955 r. | Akt utracił moc

Godło i barwy Polskiej Rzeczypospolitej Ludowej oraz pieczęcie państwowe.

Dz.U.1955.47.314 | dekret z dnia 7 grudnia 1955 r. | Akt utracił moc

Organizacja i zakres działania Milicji Obywatelskiej.

Dz.U.1955.46.311 | dekret z dnia 21 grudnia 1955 r. | Akt utracił moc

Zm.: przepisy wojskowego postępowania karnego.

Dz.U.1955.46.310 | dekret z dnia 21 grudnia 1955 r. | Akt jednorazowy

Zmiana przepisów postępowania karnego.

Dz.U.1955.46.309 | dekret z dnia 21 grudnia 1955 r. | Akt utracił moc

Przystąpienie Syrii do Konwencji z dnia 9 grudnia 1948 r. o zapobieganiu i karaniu zbrodni ludobójstwa.

Dz.U.1955.45.307 | oświadczenie rządowe z dnia 2 grudnia 1955 r. | Akt jednorazowy

Wyłączenie wilka ze spisu dzikich zwierząt łownych.

Dz.U.1955.45.303 | rozporządzenie z dnia 6 grudnia 1955 r. | Akt utracił moc

Ustalenie obszaru właściwości Sądu Powiatowego w Tychach.

Dz.U.1955.45.302 | rozporządzenie z dnia 13 grudnia 1955 r. | Akt utracił moc

Przepisy meldunkowe oraz pobyt na terenie dzielnicy Nowa Huta w Krakowie.

Dz.U.1955.45.300 | rozporządzenie z dnia 10 grudnia 1955 r. | Akt utracił moc

Utworzenie osiedli.

Dz.U.1955.45.299 | rozporządzenie z dnia 3 grudnia 1955 r. | Akt utracił moc

Zmiana granic niektórych powiatów w województwie koszalińskim.

Dz.U.1955.45.298 | rozporządzenie z dnia 3 grudnia 1955 r. | Akt utracił moc

Ratyfikacja przez szereg państw Konwencji o prawach politycznych kobiet, otwartej do podpisu w Nowym Jorku dnia 31 marca 1953 r.

Dz.U.1955.44.295 | oświadczenie rządowe z dnia 22 listopada 1955 r. | Akt jednorazowy

Zm.: rozporządzenie z dnia 6 października 1948 r. o taksie za czynności komorników.

Dz.U.1955.44.293 | rozporządzenie z dnia 19 października 1955 r. | Akt jednorazowy

Zatwierdzenie norm państwowych ustalonych przez Polski Komitet Normalizacyjny, dotyczących chemii.

Dz.U.1955.44.292 | rozporządzenie z dnia 14 października 1955 r. | Akt utracił moc

Utworzenie powiatu miejskiego Tychy w województwie stalinogrodzkim.

Dz.U.1955.44.291 | rozporządzenie z dnia 12 listopada 1955 r. | Akt utracił moc

Utworzenie powiatu suskiego w województwie krakowskim.

Dz.U.1955.44.287 | rozporządzenie z dnia 12 listopada 1955 r. | Akt utracił moc

Utworzenie powiatu krapkowickiego w województwie opolskim.

Dz.U.1955.44.285 | rozporządzenie z dnia 12 listopada 1955 r. | Akt utracił moc

Utworzenie powiatów pleszewskiego i słupeckiego oraz zmiana granic niektórych powiatów w województwie poznańskim.

Dz.U.1955.44.284 | rozporządzenie z dnia 12 listopada 1955 r. | Akt utracił moc

Utworzenie powiatów leżajskiego i ropczyckiego oraz zmiana granic niektórych powiatów w województwie rzeszowskim.

Dz.U.1955.44.283 | rozporządzenie z dnia 12 listopada 1955 r. | Akt utracił moc

Zm.: rozporządzenie z dnia 13 listopada 1954 r. w sprawie norm obowiązkowych dostaw zwierząt rzeźnych i mleka w roku 1955.

Dz.U.1955.44.277 | rozporządzenie z dnia 29 października 1955 r. | Akt jednorazowy

Zaopatrzenie emerytalne funkcjonariuszów Milicji Obywatelskiej i Służby Więziennej oraz ich rodzin.

Dz.U.1955.43.273 | dekret z dnia 9 listopada 1955 r. | Akt utracił moc