Law Journal

Zatwierdzenie norm państwowych.

Dz.U.1956.29.132 | rozporządzenie z dnia 12 czerwca 1956 r. | Akt utracił moc

Zm.: rozporządzenie z dnia 28 sierpnia 1952 r. w sprawie obowiązkowych dostaw ziemniaków.

Dz.U.1956.28.130 | rozporządzenie z dnia 21 czerwca 1956 r. | Akt jednorazowy

Zm.: rozporządzenie z dnia 12 czerwca 1954 r. w sprawie obowiązkowych dostaw zbóż.

Dz.U.1956.28.129 | rozporządzenie z dnia 21 czerwca 1956 r. | Akt jednorazowy

Utworzenie urzędu Ministra Budownictwa.

Dz.U.1956.28.128 | dekret z dnia 5 lipca 1956 r. | Akt utracił moc

Rozpoczęcie działalności przez okręgowe komisje arbitrażowe w Białymstoku i Koszalinie.

Dz.U.1956.27.126 | rozporządzenie z dnia 3 lipca 1956 r. | Akt utracił moc

Wprowadzenie publicznej gospodarki lokalami w niektórych miejscowościach województw lubelskiego i warszawskiego.

Dz.U.1956.27.125 | rozporządzenie z dnia 30 czerwca 1956 r. | Akt utracił moc

Wynagrodzenie pracowników farmaceutycznych oraz wynagrodzenie pracowników zatrudnionych w aptekach otwartych.

Dz.U.1956.27.124 | rozporządzenie z dnia 18 czerwca 1956 r. | Akt utracił moc

Polepszenie sytuacji materialnej rencistów.

Dz.U.1956.27.123 | rozporządzenie z dnia 16 czerwca 1956 r. | Akt utracił moc

Wykaz chorób zawodowych.

Dz.U.1956.27.122 | rozporządzenie z dnia 14 maja 1956 r. | Akt utracił moc

Ustanowienie taryfy celnej przywozowej.

Dz.U.1956.26.121 | rozporządzenie z dnia 2 czerwca 1956 r. | Akt utracił moc

Instalacje gazowe.

Dz.U.1956.25.118 | rozporządzenie z dnia 12 maja 1956 r. | Akt utracił moc

Zmiana przepisów o wynagrodzeniu adwokatów za wykonywanie czynności zawodowych.

Dz.U.1956.25.117 | rozporządzenie z dnia 23 czerwca 1956 r. | Akt jednorazowy

Dodatkowe urlopy w przemyśle papierniczym.

Dz.U.1956.25.116 | rozporządzenie z dnia 16 czerwca 1956 r. | Akt utracił moc

Państwowa służba geodezyjna i kartograficzna.

Dz.U.1956.25.115 | dekret z dnia 13 czerwca 1956 r. | Akt utracił moc

Stawki uposażenia pracowników zatrudnionych w organach wymiaru sprawiedliwości.

Dz.U.1956.24.114 | rozporządzenie z dnia 20 czerwca 1956 r. | Akt utracił moc

Uposażenie notariuszów i aplikantów notarialnych.

Dz.U.1956.24.113 | rozporządzenie z dnia 20 czerwca 1956 r. | Akt utracił moc

Uposażenie sędziów, członków Biura Orzecznictwa Sądu Najwyższego oraz asesorów i aplikantów sądowych.

Dz.U.1956.24.111 | rozporządzenie z dnia 20 czerwca 1956 r. | Akt utracił moc

Dodatki specjalne dla pracowników zakładów społecznych służby zdrowia.

Dz.U.1956.23.110 | rozporządzenie z dnia 2 czerwca 1956 r. | Akt utracił moc

Uposażenie pracowników administracyjnych zatrudnionych w niektórych jednostkach organizacyjnych resortu zdrowia.

Dz.U.1956.23.107 | rozporządzenie z dnia 2 czerwca 1956 r. | Akt utracił moc

Zmiana granic niektórych powiatów w województwach: białostockim, kieleckim i łódzkim.

Dz.U.1956.23.106 | rozporządzenie z dnia 25 maja 1956 r. | Akt utracił moc

Utworzenie powiatu miejskiego Zduńska Wola w województwie łódzkim.

Dz.U.1956.23.105 | rozporządzenie z dnia 25 maja 1956 r. | Akt utracił moc

Przepisy wprowadzające Kodeks Wojskowego Postępowania Karnego.

Dz.U.1956.22.104 t.j. | dekret z dnia 23 czerwca 1945 r. | tekst jednolity | Akt utracił moc

Kodeks Wojskowego Postępowania Karnego.

Dz.U.1956.22.103 t.j. | dekret z dnia 23 czerwca 1945 r. | Akt utracił moc

Opłaty od paszportów zagranicznych.

Dz.U.1956.21.102 | rozporządzenie z dnia 14 czerwca 1956 r. | Akt utracił moc

Zm.: dekret o dowodach osobistych.

Dz.U.1956.21.101 | dekret z dnia 13 czerwca 1956 r. | Akt jednorazowy

Zniesienie urzędu Ministra Przemysłu Motoryzacyjnego.

Dz.U.1956.21.100 | dekret z dnia 13 czerwca 1956 r. | Akt jednorazowy

Uposażenie pracowników zatrudnionych w prezydiach rad narodowych i terenowych organach podległych ministrom.

Dz.U.1956.20.98 | rozporządzenie z dnia 2 czerwca 1956 r. | Akt utracił moc

Klasyfikacja gruntów.

Dz.U.1956.19.97 | rozporządzenie z dnia 4 czerwca 1956 r. | Akt utracił moc

Zmiana imion i nazwisk.

Dz.U.1956.18.95 | dekret z dnia 16 maja 1956 r. | Akt utracił moc

Umarzanie, rozkładanie na raty i odraczanie należnych Państwu kosztów sądowych.

Dz.U.1956.17.94 | rozporządzenie z dnia 19 maja 1956 r. | Akt utracił moc

Umarzanie i udzielanie ulg w spłacaniu należności państwowych.

Dz.U.1956.17.92 | dekret z dnia 16 maja 1956 r. | Akt utracił moc

Czasy ochronne dla zwierzyny łownej.

Dz.U.1956.16.90 | rozporządzenie z dnia 15 maja 1956 r. | Akt utracił moc

Zm.: Prawo o notariacie.

Dz.U.1956.16.88 | dekret z dnia 16 maja 1956 r. | Akt jednorazowy

Umowy dostawy pomiędzy jednostkami gospodarki uspołecznionej.

Dz.U.1956.16.87 | dekret z dnia 16 maja 1956 r. | Akt utracił moc

Zatwierdzenie norm państwowych.

Dz.U.1956.15.85 | rozporządzenie z dnia 10 maja 1956 r. | Akt utracił moc

Zatwierdzenie norm państwowych.

Dz.U.1956.15.84 | rozporządzenie z dnia 10 maja 1956 r. | Akt utracił moc

Ustanowienie arbitrażu resortowego.

Dz.U.1956.14.75 | rozporządzenie z dnia 16 maja 1956 r. | Akt utracił moc

Określenie zakresu obowiązywania norm państwowych.

Dz.U.1956.14.74 | rozporządzenie z dnia 21 kwietnia 1956 r. | Akt utracił moc

Zm.: rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 8 czerwca 1955 r. w sprawie obniżek i ulg w podatku gruntowym.

Dz.U.1956.14.71 | rozporządzenie z dnia 14 maja 1956 r. | Akt jednorazowy

Międzynarodowa Konwencja o bezpieczeństwie życia na morzu. Londyn.1948.06.10.

Dz.U.1956.14.69 | umowa międzynarodowa z dnia 10 czerwca 1948 r. | Akt utracił moc

Przerywanie ciąży.

Dz.U.1956.13.68 | rozporządzenie z dnia 11 maja 1956 r. | Akt utracił moc

Wykonywanie czynności fachowych w aptekach oraz specjalne kwalifikacje wymagane od pracowników aptek.

Dz.U.1956.13.66 | rozporządzenie z dnia 18 kwietnia 1956 r. | Akt utracił moc

Siedziba Sądu Powiatowego w Bełchatowie.

Dz.U.1956.13.65 | rozporządzenie z dnia 26 kwietnia 1956 r. | Akt utracił moc

Uposażenie pracowników zatrudnionych w Ministerstwie Kolei.

Dz.U.1956.13.64 | rozporządzenie z dnia 14 maja 1956 r. | Akt utracił moc

Prawa i obowiązki nauczycieli.

Dz.U.1956.12.63 | ustawa z dnia 27 kwietnia 1956 r. | Akt utracił moc

Zwalczanie alkoholizmu.

Dz.U.1956.12.62 | ustawa z dnia 27 kwietnia 1956 r. | Akt utracił moc

Warunki dopuszczalności przerywania ciąży.

Dz.U.1956.12.61 | ustawa z dnia 27 kwietnia 1956 r. | Akt utracił moc

Ustawa budżetowa na rok 1956.

Dz.U.1956.12.60 | ustawa z dnia 26 kwietnia 1956 r. | Akt utracił moc

Zasady organizacji przychodni dla studentów.

Dz.U.1956.11.59 | rozporządzenie z dnia 17 kwietnia 1956 r. | Akt utracił moc

Zm.: rozporządzenie z dnia 26 kwietnia 1952 r. w sprawie warunków i trybu nadawania stopni naukowych.

Dz.U.1956.11.58 | rozporządzenie z dnia 24 kwietnia 1956 r. | Akt jednorazowy

Amnestia.

Dz.U.1956.11.57 | ustawa z dnia 27 kwietnia 1956 r. | Akt utracił moc

Utworzenie Sądu Powiatowego w Żyrardowie.

Dz.U.1956.10.56 | rozporządzenie z dnia 27 marca 1956 r. | Akt utracił moc

Uposażenie pracowników zatrudnionych w ministerstwach i urzędach centralnych.

Dz.U.1956.10.54 | rozporządzenie z dnia 16 kwietnia 1956 r. | Akt utracił moc

Obowiązek szkolny.

Dz.U.1956.9.52 | dekret z dnia 23 marca 1956 r. | Akt utracił moc

Ochrona granic państwowych.

Dz.U.1956.9.51 | dekret z dnia 23 marca 1956 r. | Akt utracił moc