Law Journal

Utworzenie powiatu krapkowickiego w województwie opolskim.

Dz.U.1955.44.285 | rozporządzenie z dnia 12 listopada 1955 r. | Akt utracił moc

Utworzenie powiatów pleszewskiego i słupeckiego oraz zmiana granic niektórych powiatów w województwie poznańskim.

Dz.U.1955.44.284 | rozporządzenie z dnia 12 listopada 1955 r. | Akt utracił moc

Utworzenie powiatów leżajskiego i ropczyckiego oraz zmiana granic niektórych powiatów w województwie rzeszowskim.

Dz.U.1955.44.283 | rozporządzenie z dnia 12 listopada 1955 r. | Akt utracił moc

Zm.: rozporządzenie z dnia 13 listopada 1954 r. w sprawie norm obowiązkowych dostaw zwierząt rzeźnych i mleka w roku 1955.

Dz.U.1955.44.277 | rozporządzenie z dnia 29 października 1955 r. | Akt jednorazowy

Zaopatrzenie emerytalne funkcjonariuszów Milicji Obywatelskiej i Służby Więziennej oraz ich rodzin.

Dz.U.1955.43.273 | dekret z dnia 9 listopada 1955 r. | Akt utracił moc

Zm.: rozporządzenie z dnia 20 lipca 1955 r. w sprawie czasów ochronnych dla zwierząt łownych.

Dz.U.1955.42.270 | rozporządzenie z dnia 20 października 1955 r. | Akt jednorazowy

Zm.: rozporządzenie z dnia 5 stycznia 1950 r. w sprawie wykonania niektórych przepisów prawa probierczego.

Dz.U.1955.42.269 | rozporządzenie z dnia 29 października 1955 r. | Akt jednorazowy

Zatwierdzenie norm państwowych ustalonych przez Polski Komitet Normalizacyjny, dotyczących elektrotechniki.

Dz.U.1955.42.268 | rozporządzenie z dnia 14 października 1955 r. | Akt utracił moc

Zatwierdzenie norm państwowych ustalonych przez Polski Komitet Normalizacyjny, dotyczących komunikacji.

Dz.U.1955.42.266 | rozporządzenie z dnia 14 października 1955 r. | Akt utracił moc

Zatwierdzenie norm państwowych ustalonych przez Polski Komitet Normalizacyjny, dotyczących budownictwa.

Dz.U.1955.42.265 | rozporządzenie z dnia 14 października 1955 r. | Akt utracił moc

Zatwierdzenie norm państwowych ustalonych przez Polski Komitet Normalizacyjny, dotyczących przemysłu lekkiego.

Dz.U.1955.42.264 | rozporządzenie z dnia 14 października 1955 r. | Akt utracił moc

Zatwierdzenie norm państwowych ustalonych przez Polski Komitet Normalizacyjny, dotyczących mechaniki.

Dz.U.1955.42.263 | rozporządzenie z dnia 14 października 1955 r. | Akt utracił moc

Zatwierdzenie norm państwowych ustalonych przez Polski Komitet Normalizacyjny, dotyczących włókiennictwa.

Dz.U.1955.42.262 | rozporządzenie z dnia 14 października 1955 r. | Akt utracił moc

Zatwierdzenie norm państwowych ustalonych przez Polski Komitet Normalizacyjny.

Dz.U.1955.42.261 | rozporządzenie z dnia 14 października 1955 r. | Akt utracił moc

Zatwierdzenie norm państwowych ustalonych przez Polski Komitet Normalizacyjny, dotyczących instalacji elektrycznych.

Dz.U.1955.42.259 | rozporządzenie z dnia 14 października 1955 r. | Akt utracił moc

Zatwierdzenie norm państwowych ustalonych przez Polski Komitet Normalizacyjny, dotyczących szyn.

Dz.U.1955.42.258 | rozporządzenie z dnia 14 października 1955 r. | Akt utracił moc

Rozpoczęcie działalności przez Okręgową Komisję Arbitrażową w Opolu.

Dz.U.1955.42.257 | rozporządzenie z dnia 29 października 1955 r. | Akt utracił moc

Zm.: rozporządzenie z dnia 29 maja 1954 r. w sprawie uposażenia nauczycieli i wychowawców.

Dz.U.1955.42.256 | rozporządzenie z dnia 29 października 1955 r. | Akt jednorazowy

Ordynacja wyborcza do izb rzemieślniczych.

Dz.U.1955.41.251 | rozporządzenie z dnia 10 października 1955 r. | Akt utracił moc

Dozorcy łowieccy.

Dz.U.1955.40.250 | rozporządzenie z dnia 24 września 1955 r. | Akt utracił moc

Odszkodowanie za zasiewy i uprawy uszkodzone wskutek robót górniczych.

Dz.U.1955.40.249 | rozporządzenie z dnia 1 października 1955 r. | Akt utracił moc

Zm.: dekret z dnia 12 października 1950 r. o wynalazczości pracowniczej.

Dz.U.1955.40.248 | dekret z dnia 5 października 1955 r. | Akt jednorazowy

Odpowiedzialność materialna żołnierzy za szkody wyrządzone jednostce wojskowej.

Dz.U.1955.40.247 | dekret z dnia 5 października 1955 r. | Akt utracił moc

Przepisy o radiostacjach amatorskich i doświadczalnych.

Dz.U.1955.39.246 | rozporządzenie z dnia 8 sierpnia 1955 r. | Akt utracił moc

Przestrzeganie warunków bezpieczeństwa przeciwpożarowego przy instalowaniu piecyków przenośnych.

Dz.U.1955.39.245 | rozporządzenie z dnia 5 sierpnia 1955 r. | Akt utracił moc

Uposażenie niektórych pracowników zatrudnionych w archiwach państwowych.

Dz.U.1955.39.242 | rozporządzenie z dnia 10 września 1955 r. | Akt utracił moc

Konwencja (nr 96) dotycząca płatnych biur pośrednictwa pracy (zrewidowana w 1949 r.). Genewa.1949.07.01.

Dz.U.1955.38.236 | umowa międzynarodowa z dnia 1 lipca 1949 r. | Akt utracił moc

Ratyfikacja przez Polskę Konwencji (nr 95) dotyczącej ochrony płacy, przyjętej w Genewie dnia 1 lipca 1949 r.

Dz.U.1955.38.235 | oświadczenie rządowe z dnia 12 lipca 1955 r. | Akt jednorazowy

Konwencja (nr 95) dotycząca ochrony płacy. Genewa.1949.07.01.

Dz.U.1955.38.234 | umowa międzynarodowa z dnia 1 lipca 1949 r. | Akt obowiązujący

Kontrola przestrzegania przepisów dotyczących obrotu materiałem siewnym.

Dz.U.1955.37.231 | rozporządzenie z dnia 20 sierpnia 1955 r. | Akt utracił moc

Zezwolenia na nabywanie materiałów wybuchowych w zakładach górniczych.

Dz.U.1955.37.230 | rozporządzenie z dnia 6 sierpnia 1955 r. | Akt utracił moc

Regulowanie oczek sieci rybackich i wymiarów ryb.

Dz.U.1955.36.229 | rozporządzenie z dnia 16 sierpnia 1955 r. | Akt utracił moc

Zatwierdzenie norm państwowych ustalonych przez Polski Komitet Normalizacyjny.

Dz.U.1955.36.228 | rozporządzenie z dnia 16 sierpnia 1955 r. | Akt utracił moc

Utworzenie osiedla Gozdnica w powiecie żagańskim, województwie zielonogórskim.

Dz.U.1955.36.227 | rozporządzenie z dnia 20 sierpnia 1955 r. | Akt utracił moc

Utworzenie osiedla Wisła Uzdrowisko w powiecie cieszyńskim, województwie stalinogrodzkim.

Dz.U.1955.36.226 | rozporządzenie z dnia 20 sierpnia 1955 r. | Akt utracił moc

Używanie niektórych pojazdów mechanicznych.

Dz.U.1955.36.225 | rozporządzenie z dnia 20 sierpnia 1955 r. | Akt utracił moc

Zatwierdzenie norm państwowych ustalonych przez Polski Komitet Normalizacyjny, dotyczących ryb.

Dz.U.1955.35.223 | rozporządzenie z dnia 16 sierpnia 1955 r. | Akt utracił moc

Zatwierdzenie norm państwowych ustalonych przez Polski Komitet Normalizacyjny, dotyczących chemii.

Dz.U.1955.35.222 | rozporządzenie z dnia 16 sierpnia 1955 r. | Akt utracił moc

Zatwierdzenie norm państwowych ustalonych przez Polski Komitet Normalizacyjny, dotyczących służby zdrowia.

Dz.U.1955.35.221 | rozporządzenie z dnia 16 sierpnia 1955 r. | Akt utracił moc

Zatwierdzenie norm państwowych ustalonych przez Polski Komitet Normalizacyjny, dotyczących mechaniki.

Dz.U.1955.35.219 | rozporządzenie z dnia 16 sierpnia 1955 r. | Akt utracił moc

Zatwierdzenie norm państwowych ustalonych przez Polski Komitet Normalizacyjny, dotyczących budownictwa.

Dz.U.1955.35.218 | rozporządzenie z dnia 16 sierpnia 1955 r. | Akt utracił moc

Zaliczanie odmian roślin uprawnych do odmian selekcjonowanych.

Dz.U.1955.34.217 | rozporządzenie z dnia 30 lipca 1955 r. | Akt utracił moc

Zatwierdzenie norm państwowych ustalonych przez Polski Komitet Normalizacyjny, dotyczących hutnictwa.

Dz.U.1955.34.216 | rozporządzenie z dnia 16 sierpnia 1955 r. | Akt utracił moc

Zatwierdzenie norm państwowych ustalonych przez Polski Komitet Normalizacyjny, dotyczących narzędzi gospodarskich.

Dz.U.1955.34.215 | rozporządzenie z dnia 16 sierpnia 1955 r. | Akt utracił moc

Zatwierdzenie norm państwowych ustalonych przez Polski Komitet Normalizacyjny, dotyczących komunikacji.

Dz.U.1955.34.214 | rozporządzenie z dnia 16 sierpnia 1955 r. | Akt utracił moc

Zatwierdzenie norm państwowych ustalonych przez Polski Komitet Normalizacyjny, dotyczących pilników kluczykowych.

Dz.U.1955.34.213 | rozporządzenie z dnia 16 sierpnia 1955 r. | Akt utracił moc

Uposażenie pracowników bibliotecznych, zatrudnionych w publicznych bibliotekach powszechnych.

Dz.U.1955.34.211 | rozporządzenie z dnia 6 sierpnia 1955 r. | Akt utracił moc

Zatwierdzenie norm państwowych ustalonych przez Polski Komitet Normalizacyjny, dotyczących hutnictwa.

Dz.U.1955.33.209 | rozporządzenie z dnia 30 lipca 1955 r. | Akt utracił moc

Zatwierdzenie norm państwowych ustalonych przez Polski Komitet Normalizacyjny, dotyczących budownictwa.

Dz.U.1955.33.208 | rozporządzenie z dnia 27 lipca 1955 r. | Akt utracił moc

Zatwierdzenie norm państwowych ustalonych przez Polski Komitet Normalizacyjny, dotyczących elektrotechniki.

Dz.U.1955.33.207 | rozporządzenie z dnia 27 lipca 1955 r. | Akt utracił moc

Zatwierdzenie normy państwowej ustalonej przez Polski Komitet Normalizacyjny, dotyczącej obuwia ochronnego.

Dz.U.1955.33.206 | rozporządzenie z dnia 27 lipca 1955 r. | Akt utracił moc

Zatwierdzenie norm państwowych ustalonych przez Polski Komitet Normalizacyjny, dotyczących hutnictwa.

Dz.U.1955.33.205 | rozporządzenie z dnia 27 lipca 1955 r. | Akt utracił moc

Zatwierdzenie norm państwowych ustalonych przez Polski Komitet Normalizacyjny, dotyczących mechaniki.

Dz.U.1955.33.204 | rozporządzenie z dnia 27 lipca 1955 r. | Akt utracił moc

Zatwierdzenie norm państwowych ustalonych przez Polski Komitet Normalizacyjny, dotyczących włókiennictwa.

Dz.U.1955.33.203 | rozporządzenie z dnia 27 lipca 1955 r. | Akt utracił moc

Zatwierdzenie norm państwowych ustalonych przez Polski Komitet Normalizacyjny.

Dz.U.1955.33.202 | rozporządzenie z dnia 27 lipca 1955 r. | Akt utracił moc

Zatwierdzenie norm państwowych ustalonych przez Polski Komitet Normalizacyjny.

Dz.U.1955.33.201 | rozporządzenie z dnia 27 lipca 1955 r. | Akt utracił moc

Przystąpienie Hondurasu do Międzynarodowej Organizacji Pracy.

Dz.U.1955.32.197 | oświadczenie rządowe z dnia 30 czerwca 1955 r. | Akt jednorazowy