Dziennik Ustaw

Kwalifikacje zawodowe oficerów i marynarzy na polskich morskich statkach handlowych.

Dz.U.1958.39.178 | rozporządzenie z dnia 4 czerwca 1958 r. | Akt utracił moc

Tworzenie funduszu zakładowego na rok 1958 w przedsiębiorstwach komunikacji miejskiej.

Dz.U.1958.38.176 | rozporządzenie z dnia 13 czerwca 1958 r. | Akt utracił moc

Tworzenie funduszu zakładowego na rok 1958 w przedsiębiorstwach transportu samochodowego.

Dz.U.1958.38.175 | rozporządzenie z dnia 13 czerwca 1958 r. | Akt utracił moc

Uposażenie żołnierzy.

Dz.U.1958.36.165 | ustawa z dnia 6 czerwca 1958 r. | Akt utracił moc

Służba wojskowa szeregowców i podoficerów Sił Zbrojnych.

Dz.U.1958.36.164 | ustawa z dnia 6 czerwca 1958 r. | Akt utracił moc

Ściąganie należności Państwa z tytułu najmu lokali.

Dz.U.1958.35.156 | ustawa z dnia 6 czerwca 1958 r. | Akt utracił moc

Zm.: dekret o najmie lokali.

Dz.U.1958.35.155 | ustawa z dnia 6 czerwca 1958 r. | Akt jednorazowy

Zaostrzenie odpowiedzialności karnej za chuligaństwo.

Dz.U.1958.34.152 | ustawa z dnia 22 maja 1958 r. | Akt utracił moc

Zm.: rozporządzenie z dnia 10 lutego 1951 r. w sprawie wysokości składek na ubezpieczenia społeczne.

Dz.U.1958.33.150 | rozporządzenie z dnia 29 maja 1958 r. | Akt jednorazowy

Ustalenie stanowisk, kwalifikacji i uposażenia pracowników prezydiów rad narodowych.

Dz.U.1958.33.149 | rozporządzenie z dnia 9 maja 1958 r. | Akt utracił moc

ZSRR-Polska. Umowa o pomocy prawnej i stosunkach prawnych w sprawach cywilnych, rodzinnych i karnych. Warszawa.1957.12.28.

Dz.U.1958.32.147 | umowa międzynarodowa z dnia 28 grudnia 1957 r. | Akt utracił moc

ZSRR-Polska. Konwencja konsularna. Warszawa.1958.01.21.

Dz.U.1958.32.145 | umowa międzynarodowa z dnia 21 stycznia 1958 r. | Akt utracił moc

ZSRR-Polska. Konwencja w sprawie uregulowania obywatelstwa osób o podwójnym obywatelstwie. Warszawa.1958.01.21.

Dz.U.1958.32.143 | umowa międzynarodowa z dnia 21 stycznia 1958 r. | Akt obowiązujący

Zm.: rozporządzenie z dnia 1 lipca 1954 r. w sprawie wypadków w zatrudnieniu.

Dz.U.1958.31.141 | rozporządzenie z dnia 19 maja 1958 r. | Akt jednorazowy

Rzecznicy patentowi.

Dz.U.1958.31.139 | ustawa z dnia 22 maja 1958 r. | Akt utracił moc

Tereny dla budownictwa domów jednorodzinnych w miastach i osiedlach.

Dz.U.1958.31.138 | ustawa z dnia 22 maja 1958 r. | Akt utracił moc

Gospodarowanie terenami torfowymi.

Dz.U.1958.31.137 | ustawa z dnia 22 maja 1958 r. | Akt utracił moc

Ratyfikacja przez szereg państw Konwencji o ochronie ofiar wojny, podpisanych w Genewie dnia 12 sierpnia 1949 r.

Dz.U.1958.30.135 | oświadczenie rządowe z dnia 14 maja 1958 r. | Akt jednorazowy

Służba przygotowawcza i egzaminy na stanowisko sekretarza sądowego.

Dz.U.1958.30.133 | rozporządzenie z dnia 5 maja 1958 r. | Akt utracił moc

Konwencja (nr 98) dotycząca stosowania zasad prawa organizowania się i rokowań zbiorowych. Genewa.1949.07.01.

Dz.U.1958.29.126 | umowa międzynarodowa z dnia 1 lipca 1949 r. | Akt obowiązujący

Konwencja (nr 87) dotycząca wolności związkowej i ochrony praw związkowych. San Francisco.1948.07.09.

Dz.U.1958.29.125 | umowa międzynarodowa z dnia 9 lipca 1948 r. | Akt obowiązujący

Konwencja (nr 45) dotycząca zatrudnienia kobiet przy pracach pod ziemią we wszelkiego rodzaju kopalniach. Genewa.1935.06.21.

Dz.U.1958.29.124 | umowa międzynarodowa z dnia 21 czerwca 1935 r. | Akt utracił moc

Konwencja (nr 101) dotycząca płatnych urlopów w rolnictwie. Genewa.1952.06.26.

Dz.U.1958.29.123 | umowa międzynarodowa z dnia 26 czerwca 1952 r. | Akt obowiązujący

Prowadzenie rzemiosła kominiarskiego i określenie umiejętności zawodowej do jego wykonywania.

Dz.U.1958.28.119 | rozporządzenie z dnia 5 maja 1958 r. | Akt utracił moc

Wypowiedzenie przez Hiszpanię Konwencji o ujednostajnieniu znaków drogowych, podpisanej w Genewie dnia 30 marca 1931 r.

Dz.U.1958.27.116 | oświadczenie rządowe z dnia 5 maja 1958 r. | Akt jednorazowy

NRD-Polska. Umowa o obrocie prawnym w sprawach cywilnych, rodzinnych i karnych. Warszawa.1957.02.01.

Dz.U.1958.27.114 | umowa międzynarodowa z dnia 1 lutego 1957 r. | Akt utracił moc

Zm.: rozporządzenie z dnia 22 listopada 1956 r. w sprawie obliczania podstawy wymiaru renty.

Dz.U.1958.26.113 | rozporządzenie z dnia 29 kwietnia 1958 r. | Akt jednorazowy

Zawieszanie prawa do renty oraz zasady wypłacania inwalidzkiej renty wyrównawczej.

Dz.U.1958.26.111 | rozporządzenie z dnia 6 maja 1958 r. | Akt utracił moc

Przystąpienie Austrii do Konwencji z dnia 9 grudnia 1948 r. o zapobieganiu i karaniu zbrodni ludobójstwa.

Dz.U.1958.25.110 | oświadczenie rządowe z dnia 26 kwietnia 1958 r. | Akt jednorazowy

Zm.: rozporządzenie z dnia 27 listopada 1951 r. w sprawie udzielania zezwoleń na publiczny transport drogowy.

Dz.U.1958.25.109 | rozporządzenie z dnia 5 kwietnia 1958 r. | Akt jednorazowy

Ochrona roślin uprawnych przed gryzoniami polnymi.

Dz.U.1958.25.108 | rozporządzenie z dnia 17 kwietnia 1958 r. | Akt utracił moc

Zwalczanie niektórych chwastów.

Dz.U.1958.25.107 | rozporządzenie z dnia 17 kwietnia 1958 r. | Akt utracił moc

Przyznanie XXVII Międzynarodowym Targom Poznańskim ulg w zakresie ochrony wynalazków, wzorów i znaków towarowych.

Dz.U.1958.25.106 | rozporządzenie z dnia 25 kwietnia 1958 r. | Akt utracił moc

Zmiana granic powiatów opolsko-lubelskiego w województwie lubelskim i lipskiego w województwie kieleckim.

Dz.U.1958.25.105 | rozporządzenie z dnia 25 kwietnia 1958 r. | Akt utracił moc

Kuratoria okręgów szkolnych i inspektoratów oświaty.

Dz.U.1958.25.104 | rozporządzenie z dnia 18 kwietnia 1958 r. | Akt utracił moc

Zasady tworzenia wydziałów przez prezydia rad narodowych.

Dz.U.1958.25.103 | rozporządzenie z dnia 18 kwietnia 1958 r. | Akt utracił moc

Asystowanie organów wojskowych przy czynnościach egzekucyjnych w budynkach wojskowych i na okrętach wojennych.

Dz.U.1958.24.101 | rozporządzenie z dnia 4 kwietnia 1958 r. | Akt utracił moc

Organizacja, skład i tryb postępowania Komisji Odwoławczej do Spraw Wywłaszczenia.

Dz.U.1958.24.100 | rozporządzenie z dnia 22 kwietnia 1958 r. | Akt utracił moc

Zaopatrzenie inwalidów wojennych i wojskowych oraz ich rodzin.

Dz.U.1958.23.98 t.j. | dekret z dnia 14 sierpnia 1954 r. | Akt utracił moc

Powszechne zaopatrzenie emerytalne pracowników i ich rodzin.

Dz.U.1958.23.97 t.j. | dekret z dnia 25 czerwca 1954 r. | Akt utracił moc

Tryb dokonywania sprzedaży przez Państwo niektórych domów mieszkalnych spółdzielniom mieszkaniowym w 1958 r.

Dz.U.1958.22.96 | rozporządzenie z dnia 12 kwietnia 1958 r. | Akt utracił moc

Zespoły adwokackie.

Dz.U.1958.22.95 | rozporządzenie z dnia 31 marca 1958 r. | Akt utracił moc

Zmiana podporządkowania Państwowej Komisji Cen.

Dz.U.1958.22.94 | rozporządzenie z dnia 16 kwietnia 1958 r. | Akt utracił moc

Zmiana przepisów o rentach i zaopatrzeniach.

Dz.U.1958.21.93 | ustawa z dnia 28 marca 1958 r. | Akt utracił moc

Niektóre orzeczenia wydawane przez zakłady społeczne służby zdrowia.

Dz.U.1958.20.92 | rozporządzenie z dnia 22 marca 1958 r. | Akt utracił moc

Renty dla byłych właścicieli przedsiębiorstw przejętych na własność Państwa oraz członków ich rodzin.

Dz.U.1958.20.91 | rozporządzenie z dnia 8 kwietnia 1958 r. | Akt utracił moc

Zmiana granic miast Chorzowa i Świętochłowic w województwie katowickim.

Dz.U.1958.20.87 | rozporządzenie z dnia 8 kwietnia 1958 r. | Akt utracił moc

Podział Państwa na okręgi energetyczne.

Dz.U.1958.19.84 | rozporządzenie z dnia 6 marca 1958 r. | Akt utracił moc