Law Journal

Zm.: rozporządzenie z dnia 1 lipca 1957 r. w sprawie ośrodków zamiejscowych niektórych sądów wojewódzkich.

Dz.U.1957.44.208 | rozporządzenie z dnia 8 sierpnia 1957 r. | Akt jednorazowy

Tryb dokonywania sprzedaży przez Państwo domów mieszkalnych i innych nieruchomości.

Dz.U.1957.44.206 | rozporządzenie z dnia 12 sierpnia 1957 r. | Akt utracił moc

Cła wywozowe i pozwolenia na wywóz towarów za granicę.

Dz.U.1957.43.202 | rozporządzenie z dnia 29 lipca 1957 r. | Akt utracił moc

Zm.: taryfa celna przywozowa.

Dz.U.1957.43.200 | rozporządzenie z dnia 29 lipca 1957 r. | Akt jednorazowy

Wywóz towarów za granicę.

Dz.U.1957.43.199 | rozporządzenie z dnia 29 lipca 1957 r. | Akt utracił moc

Zmiana granic miasta Starogard Gdański w powiecie starogardzkim, województwie gdańskim.

Dz.U.1957.42.197 | rozporządzenie z dnia 9 sierpnia 1957 r. | Akt utracił moc

Zmiana granic miast Myślenice w powiecie myślenickim i Grybów w powiecie nowosądeckim, województwie krakowskim.

Dz.U.1957.42.196 | rozporządzenie z dnia 9 sierpnia 1957 r. | Akt utracił moc

Odszkodowania za paczki pocztowe w obrocie wewnętrznym.

Dz.U.1957.42.195 | rozporządzenie z dnia 12 sierpnia 1957 r. | Akt utracił moc

Odszkodowania za szkody wyrządzone w uprawach i plonach rolnych przez dziki, jelenie i daniele.

Dz.U.1957.42.194 | rozporządzenie z dnia 2 sierpnia 1957 r. | Akt utracił moc

Sprostowanie błędu.

Dz.U.1957.41.191 | obwieszczenie z dnia 27 lipca 1957 r. | Akt jednorazowy

Straż Ochrony Przyrody.

Dz.U.1957.41.189 | rozporządzenie z dnia 30 kwietnia 1957 r. | Akt utracił moc

Zwalczanie raka ziemniaczanego.

Dz.U.1957.41.187 | rozporządzenie z dnia 18 lipca 1957 r. | Akt utracił moc

Ustalenie obszarów właściwości Sądów Wojewódzkich w Krakowie, Poznaniu i Wrocławiu.

Dz.U.1957.41.186 | rozporządzenie z dnia 11 lipca 1957 r. | Akt utracił moc

Przedłużenie okresu ważności dowodów osobistych.

Dz.U.1957.41.184 | rozporządzenie z dnia 17 lipca 1957 r. | Akt utracił moc

Organizacja Polskiej Agencji Prasowej PAP.

Dz.U.1957.41.182 | rozporządzenie z dnia 18 lipca 1957 r. | Akt utracił moc

Przystąpienie Tunisu i Austrii do Konwencji o przywilejach i immunitetach Narodów Zjednoczonych z dnia 13 lutego 1946 r.

Dz.U.1957.40.181 | oświadczenie rządowe z dnia 20 lipca 1957 r. | Akt jednorazowy

Plan Rozwoju Gospodarczego w latach 1956 - 1960.

Dz.U.1957.40.179 | uchwała z dnia 12 lipca 1957 r. | Akt utracił moc

Zabezpieczenie pożyczek na finansowanie budownictwa mieszkaniowego.

Dz.U.1957.39.175 | ustawa z dnia 13 lipca 1957 r. | Akt utracił moc

Uchylenie dekretu z dnia 9 lutego 1953 r. o całkowitym zagospodarowaniu użytków rolnych.

Dz.U.1957.39.173 | ustawa z dnia 13 lipca 1957 r. | Akt obowiązujący

Obrót nieruchomościami rolnymi.

Dz.U.1957.39.172 | ustawa z dnia 13 lipca 1957 r. | Akt utracił moc

Zwalczanie spekulacji i ochrona interesów nabywców oraz producentów rolnych w obrocie handlowym.

Dz.U.1957.39.171 | ustawa z dnia 13 lipca 1957 r. | Akt utracił moc

Ratyfikacja przez Irlandię Protokołu o klauzulach arbitrażowych, podpisanego w Genewie dnia 24 września 1923 r.

Dz.U.1957.38.168 | oświadczenie rządowe z dnia 26 czerwca 1957 r. | Akt jednorazowy

Zm.: rozporządzenie z dnia 28 sierpnia 1952 r. w sprawie obowiązkowych dostaw ziemniaków.

Dz.U.1957.38.165 | rozporządzenie z dnia 13 lipca 1957 r. | Akt jednorazowy

Zm.: dekret z dnia 1 grudnia 1953 r. o obowiązkowych dostawach zwierząt rzeźnych.

Dz.U.1957.38.163 | ustawa z dnia 13 lipca 1957 r. | Akt jednorazowy

Zm.: dekret z dnia 28 sierpnia 1952 r. o obowiązkowych dostawach ziemniaków.

Dz.U.1957.38.162 | ustawa z dnia 13 lipca 1957 r. | Akt jednorazowy

Zm.: ustawa z dnia 10 lipca 1952 r. o obowiązkowych dostawach zbóż.

Dz.U.1957.38.161 | ustawa z dnia 13 lipca 1957 r. | Akt jednorazowy

Zm.: rozporządzenie z dnia 4 listopada 1952 r. w sprawie wprowadzenia gatunkowej ochrony zwierząt.

Dz.U.1957.37.160 | rozporządzenie z dnia 22 czerwca 1957 r. | Akt jednorazowy

Ustalenie granicy terytorialnej morskiego portu rybackiego Hel.

Dz.U.1957.37.159 | rozporządzenie z dnia 5 czerwca 1957 r. | Akt utracił moc

Organizacja komisji dyscyplinarnych przy urzędach górniczych i postępowanie dyscyplinarne.

Dz.U.1957.37.158 | rozporządzenie z dnia 13 lipca 1957 r. | Akt utracił moc

Ochrona lasów nie stanowiących własności Państwa.

Dz.U.1957.36.157 t.j. | dekret z dnia 26 kwietnia 1948 r. | Akt utracił moc

Czasy ochronne dla zwierzyny łownej.

Dz.U.1957.36.155 | rozporządzenie z dnia 30 maja 1957 r. | Akt utracił moc

Ośrodki zamiejscowe niektórych sądów wojewódzkich.

Dz.U.1957.36.154 | rozporządzenie z dnia 1 lipca 1957 r. | Akt utracił moc

Zmiana granic powiatów suskiego i wadowickiego w województwie krakowskim.

Dz.U.1957.36.152 | rozporządzenie z dnia 27 czerwca 1957 r. | Akt utracił moc

Zm.: przepisy dekretu o zaopatrzeniu emerytalnym pracowników kolejowych i ich rodzin.

Dz.U.1957.35.150 | ustawa z dnia 29 maja 1957 r. | Akt jednorazowy

Bezpieczeństwo i higiena pracy przy stosowaniu promieniowania jonizującego.

Dz.U.1957.34.148 | rozporządzenie z dnia 23 maja 1957 r. | Akt utracił moc

Zwalczanie bawełnicy korówki.

Dz.U.1957.33.147 | rozporządzenie z dnia 10 maja 1957 r. | Akt utracił moc

Zmiany w spisie dzikich zwierząt łownych.

Dz.U.1957.33.146 | rozporządzenie z dnia 20 maja 1957 r. | Akt utracił moc

Zmiana listy rzemiosł.

Dz.U.1957.33.145 | rozporządzenie z dnia 28 lutego 1957 r. | Akt utracił moc

Stawka podatku gruntowego od przychodów osiąganych z czynności furmaństwa.

Dz.U.1957.32.142 | rozporządzenie z dnia 28 maja 1957 r. | Akt utracił moc

Zm.: dekret o podatku gruntowym.

Dz.U.1957.32.140 | ustawa z dnia 28 maja 1957 r. | Akt jednorazowy

Szkółki drzew i krzewów owocowych.

Dz.U.1957.31.138 | ustawa z dnia 29 maja 1957 r. | Akt utracił moc

Zm.: dekret z dnia 25 października 1948 r. o reformie bankowej.

Dz.U.1957.31.136 | ustawa z dnia 29 maja 1957 r. | Akt jednorazowy

Zm.: dekret z dnia 5 sierpnia 1949 r. o państwowym arbitrażu gospodarczym.

Dz.U.1957.31.135 | ustawa z dnia 29 maja 1957 r. | Akt jednorazowy

Zm.: przepisy prawa o ustroju sądów powszechnych.

Dz.U.1957.31.133 | ustawa z dnia 29 maja 1957 r. | Akt jednorazowy

Sprzedaż przez Państwo domów mieszkalnych i działek budowlanych.

Dz.U.1957.31.132 | ustawa z dnia 28 maja 1957 r. | Akt utracił moc

Utworzenie urzędu Ministra Żeglugi i Gospodarki Wodnej.

Dz.U.1957.31.130 | ustawa z dnia 28 maja 1957 r. | Akt utracił moc

Zm.: taryfa celna przywozowa.

Dz.U.1957.30.129 | rozporządzenie z dnia 23 maja 1957 r. | Akt jednorazowy

ZSRR-Polska. Umowa o statusie prawnym wojsk radzieckich czasowo stacjonowanych w Polsce. Warszawa.1956.12.17.

Dz.U.1957.29.127 | umowa międzynarodowa z dnia 17 grudnia 1956 r. | Akt utracił moc

Egzaminy czeladnicze przy zasadniczych szkołach zawodowych.

Dz.U.1957.28.126 | rozporządzenie z dnia 17 maja 1957 r. | Akt utracił moc

Siedziba Sądu Powiatowego w Pajęcznie.

Dz.U.1957.27.122 | rozporządzenie z dnia 27 kwietnia 1957 r. | Akt utracił moc

Podwyższenie zasiłków rodzinnych.

Dz.U.1957.27.120 | rozporządzenie z dnia 10 maja 1957 r. | Akt jednorazowy

Zaliczanie nauczycieli do kategorii zatrudnienia.

Dz.U.1957.27.119 | rozporządzenie z dnia 10 maja 1957 r. | Akt utracił moc

Zwalczanie stonki ziemniaczanej.

Dz.U.1957.26.118 | rozporządzenie z dnia 24 kwietnia 1957 r. | Akt utracił moc

Szczegółowe warunki uzyskiwania świadczeń rentowych przez repatriantów.

Dz.U.1957.26.117 | rozporządzenie z dnia 10 maja 1957 r. | Akt utracił moc

Zm.: rozporządzenie z dnia 26 kwietnia 1952 r. w sprawie warunków i trybu nadawania stopni naukowych.

Dz.U.1957.26.116 | rozporządzenie z dnia 30 kwietnia 1957 r. | Akt jednorazowy

Ustawa budżetowa na rok 1957.

Dz.U.1957.25.115 | ustawa z dnia 28 kwietnia 1957 r. | Akt utracił moc

Utworzenie Wielkopolskiego Parku Narodowego.

Dz.U.1957.24.114 | rozporządzenie z dnia 16 kwietnia 1957 r. | Akt obowiązujący