Law Journal

Zmiana granic miasta Busko-Zdrój w powiecie buskim, województwie kieleckim.

Dz.U.1957.58.300 | rozporządzenie z dnia 28 listopada 1957 r. | Akt utracił moc

Zmiana granic niektórych miast w województwie warszawskim.

Dz.U.1957.58.299 | rozporządzenie z dnia 25 listopada 1957 r. | Akt utracił moc

Zmiana granic niektórych miast w województwie łódzkim.

Dz.U.1957.58.298 | rozporządzenie z dnia 25 listopada 1957 r. | Akt utracił moc

Utworzenie miasta Bobolice w powiecie koszalińskim, województwie koszalińskim.

Dz.U.1957.58.297 | rozporządzenie z dnia 25 listopada 1957 r. | Akt utracił moc

Zmiana granic niektórych miast w województwie gdańskim.

Dz.U.1957.58.296 | rozporządzenie z dnia 25 listopada 1957 r. | Akt utracił moc

Zmiana granic niektórych miast w województwie bydgoskim.

Dz.U.1957.58.295 | rozporządzenie z dnia 25 listopada 1957 r. | Akt utracił moc

Ratyfikacja przez Filipiny Konwencji o prawach politycznych kobiet, otwartej do podpisu w Nowym Jorku dnia 31 marca 1953 r.

Dz.U.1957.57.291 | oświadczenie rządowe z dnia 8 listopada 1957 r. | Akt jednorazowy

Ratyfikacja przez Polskę Międzynarodowej Konwencji Telekomunikacyjnej, podpisanej w Buenos Aires dnia 22 grudnia 1952 r.

Dz.U.1957.57.289 | oświadczenie rządowe z dnia 26 lutego 1957 r. | Akt jednorazowy

Tryb przeprowadzania rozliczeń z tytułu nabycia od Państwa niektórych nieruchomości nierolniczych.

Dz.U.1957.57.288 | rozporządzenie z dnia 16 listopada 1957 r. | Akt utracił moc

Zmiana granic niektórych miast w województwie poznańskim.

Dz.U.1957.57.287 | rozporządzenie z dnia 11 listopada 1957 r. | Akt utracił moc

Zmiana granic miasta Koźle w powiecie kozielskim, województwie opolskim.

Dz.U.1957.57.286 | rozporządzenie z dnia 11 listopada 1957 r. | Akt utracił moc

Zmiana granic niektórych miast w województwie białostockim.

Dz.U.1957.57.285 | rozporządzenie z dnia 11 listopada 1957 r. | Akt utracił moc

Utworzenie miasta Sławków w powiecie olkuskim, województwie krakowskim.

Dz.U.1957.57.284 | rozporządzenie z dnia 11 listopada 1957 r. | Akt utracił moc

Utworzenie miast Bełżyce w powiecie bełżyckim i Bychawa w powiecie bychawskim, województwie lubelskim.

Dz.U.1957.57.283 | rozporządzenie z dnia 11 listopada 1957 r. | Akt utracił moc

Utworzenie niektórych miast w województwach łódzkim i kieleckim.

Dz.U.1957.57.282 | rozporządzenie z dnia 11 listopada 1957 r. | Akt utracił moc

Zmiana granic miasta Myszków w powiecie myszkowskim, województwie katowickim.

Dz.U.1957.57.281 | rozporządzenie z dnia 21 października 1957 r. | Akt utracił moc

Zmiana granic niektórych powiatów w województwie kieleckim.

Dz.U.1957.57.280 | rozporządzenie z dnia 9 listopada 1957 r. | Akt utracił moc

Utworzenie i zmiana granic niektórych osiedli w województwach: katowickim, opolskim i olsztyńskim.

Dz.U.1957.57.279 | rozporządzenie z dnia 9 listopada 1957 r. | Akt utracił moc

Zmiana granic powiatów żuromińskiego w województwie warszawskim i działdowskiego w województwie olsztyńskim.

Dz.U.1957.57.278 | rozporządzenie z dnia 9 listopada 1957 r. | Akt utracił moc

Międzynarodowa Konwencja Telekomunikacyjna. Buenos Aires.1952.12.22.

Dz.U.1957.57.277 | umowa międzynarodowa z dnia 22 grudnia 1952 r. | Akt utracił moc

Kredyty dodatkowe na 1957 r.

Dz.U.1957.56.275 | ustawa z dnia 30 października 1957 r. | Akt utracił moc

Zm.: właściwość w zakresie niektórych spraw z dziedziny gospodarki komunalnej.

Dz.U.1957.56.274 | ustawa z dnia 30 października 1957 r. | Akt jednorazowy

Zarządzenie wyborów do rad narodowych.

Dz.U.1957.55.271 | uchwała z dnia 4 listopada 1957 r. | Akt utracił moc

Zasady udzielania świadczeń przez zakłady społeczne służby zdrowia niewidomym, członkom Polskiego Związku Niewidomych.

Dz.U.1957.54.269 | rozporządzenie z dnia 8 października 1957 r. | Akt utracił moc

Obliczanie podstawy wymiaru kolejowej renty dla pracowników kolejowych i ich rodzin.

Dz.U.1957.54.268 | rozporządzenie z dnia 2 października 1957 r. | Akt utracił moc

Zakładanie i prowadzenie ksiąg wieczystych dla budynków stanowiących odrębne nieruchomości.

Dz.U.1957.54.267 | rozporządzenie z dnia 30 sierpnia 1957 r. | Akt utracił moc

Utworzenie miasta Ulanów w powiecie niżańskim, województwie rzeszowskim.

Dz.U.1957.54.266 | rozporządzenie z dnia 14 października 1957 r. | Akt utracił moc

Zm.: rozporządzenie z dnia 20 czerwca 1956 r. w sprawie uposażenia notariuszów i aplikantów notarialnych.

Dz.U.1957.54.263 | rozporządzenie z dnia 9 października 1957 r. | Akt jednorazowy

Uposażenie sędziów, członków Biura Orzecznictwa Sądu Najwyższego oraz asesorów i aplikantów sądowych.

Dz.U.1957.54.262 | rozporządzenie z dnia 9 października 1957 r. | Akt utracił moc

Przepisy o radiofonicznych urządzeniach odbiorczych.

Dz.U.1957.53.261 | rozporządzenie z dnia 18 września 1957 r. | Akt jednorazowy

Utworzenie Wydziału dla Nieletnich (Sądu dla Nieletnich) w Sądzie Powiatowym w Płocku.

Dz.U.1957.53.260 | rozporządzenie z dnia 26 września 1957 r. | Akt utracił moc

Siedziba Sądu Powiatowego w Myszkowie.

Dz.U.1957.53.259 | rozporządzenie z dnia 26 września 1957 r. | Akt utracił moc

Wprowadzenie szczególnego nadzoru podatkowego w przemysłach cukrowniczym, spirytusowym, winiarskim i piwowarskim.

Dz.U.1957.53.258 | rozporządzenie z dnia 26 września 1957 r. | Akt utracił moc

Zmiana zasad wynagradzania pracowników umysłowych wojewódzkich zarządów dróg publicznych.

Dz.U.1957.53.257 | rozporządzenie z dnia 20 września 1957 r. | Akt utracił moc

Ratyfikacja przez szereg państw konwencji o ochronie ofiar wojny, podpisanych w Genewie dnia 12 sierpnia 1949 roku.

Dz.U.1957.52.255 | oświadczenie rządowe z dnia 20 września 1957 r. | Akt jednorazowy

Obowiązkowe ubezpieczenie budynków.

Dz.U.1957.52.254 | rozporządzenie z dnia 20 września 1957 r. | Akt utracił moc

Prowadzenie i zakładanie ksiąg wieczystych oraz zbiorów dokumentów przez niektóre sądy.

Dz.U.1957.51.252 | rozporządzenie z dnia 11 września 1957 r. | Akt utracił moc

Uposażenie niektórych pracowników służby zdrowia.

Dz.U.1957.51.251 | rozporządzenie z dnia 20 września 1957 r. | Akt utracił moc

Rozciągnięcie przepisów ustawy o radach robotniczych na niektóre przedsiębiorstwa resortu gospodarki komunalnej.

Dz.U.1957.51.250 | rozporządzenie z dnia 20 września 1957 r. | Akt utracił moc

Nadzór pedagogiczny Ministra Oświaty nad szkołami zawodowymi.

Dz.U.1957.51.249 | rozporządzenie z dnia 20 września 1957 r. | Akt utracił moc

Przystąpienie Maroka i Albanii do Konwencji o przywilejach i immunitetach Narodów Zjednoczonych z dnia 13 lutego 1946 roku.

Dz.U.1957.50.248 | oświadczenie rządowe z dnia 17 września 1957 r. | Akt jednorazowy

Zniesienie niektórych sądów powiatowych w tymczasowych siedzibach.

Dz.U.1957.50.247 | rozporządzenie z dnia 17 września 1957 r. | Akt utracił moc

Zwalczanie mątwika ziemniaczanego.

Dz.U.1957.49.243 | rozporządzenie z dnia 30 sierpnia 1957 r. | Akt utracił moc

Ustalenie obszaru właściwości Sądu Powiatowego w Otwocku.

Dz.U.1957.49.242 | rozporządzenie z dnia 5 września 1957 r. | Akt utracił moc

Aplikanci i asesorzy sądowi.

Dz.U.1957.49.241 | rozporządzenie z dnia 5 września 1957 r. | Akt utracił moc

Zm.: rozporządzenie z dnia 20 sierpnia 1955 r. w sprawie używania niektórych pojazdów mechanicznych.

Dz.U.1957.49.239 | rozporządzenie z dnia 10 września 1957 r. | Akt jednorazowy

Zbywanie nieruchomości, wchodzących w skład majątku i dobra dawnych gromad.

Dz.U.1957.49.237 | rozporządzenie z dnia 10 września 1957 r. | Akt utracił moc

Ustalanie przez Radę Ministrów wytycznych do określania cen i stawek taryfowych niektórych artykułów i usług.

Dz.U.1957.49.235 | rozporządzenie z dnia 2 sierpnia 1957 r. | Akt utracił moc

Japonia-Polska. Układ o przywróceniu normalnych stosunków. Nowy Jork.1957.02.08.

Dz.U.1957.49.233 | umowa międzynarodowa z dnia 8 lutego 1957 r. | Akt obowiązujący

Rozszerzenie listy przemysłów koncesjonowanych.

Dz.U.1957.48.230 | rozporządzenie z dnia 2 sierpnia 1957 r. | Akt utracił moc

Czynsze za lokale użytkowe i wpłaty na Fundusz Gospodarki Mieszkaniowej.

Dz.U.1957.48.229 | rozporządzenie z dnia 29 lipca 1957 r. | Akt utracił moc

Ratyfikacja przez szereg państw Konwencji z dnia 9 grudnia 1948 r. o zapobieganiu i karaniu zbrodni ludobójstwa.

Dz.U.1957.47.227 | oświadczenie rządowe z dnia 29 sierpnia 1957 r. | Akt jednorazowy

Rozszerzenie zakresu działania organów kontroli i rewizji finansowej.

Dz.U.1957.47.224 | rozporządzenie z dnia 8 sierpnia 1957 r. | Akt jednorazowy

ZSRR-Polska. Umowa w sprawie terminu i trybu dalszej repatriacji z ZSRR osób narodowości polskiej. Moskwa.1957.03.25.

Dz.U.1957.47.222 | umowa międzynarodowa z dnia 25 marca 1957 r. | Akt obowiązujący

Uczestnictwo Polski w Światowej Organizacji Zdrowia.

Dz.U.1957.46.219 | oświadczenie rządowe z dnia 27 sierpnia 1957 r. | Akt jednorazowy

Przystąpienie szeregu państw do Organizacji Narodów Zjednoczonych.

Dz.U.1957.46.216 | oświadczenie rządowe z dnia 17 sierpnia 1957 r. | Akt jednorazowy

Realizacja zaległości w obowiązkowych dostawach mleka.

Dz.U.1957.46.213 | dekret z dnia 23 sierpnia 1957 r. | Akt utracił moc

Produkcja i obrót drzewami i krzewami owocowymi oraz podkładkami drzew owocowych.

Dz.U.1957.45.210 | rozporządzenie z dnia 3 sierpnia 1957 r. | Akt utracił moc